Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

LLYFRGELL Y BWTIIYN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLYFRGELL Y BWTIIYN. Y MAE yu ein bwriad i ddwyn alias y* wythnosol am amryw fiioedd ychydig o firwyth €ia studu* yn y lyirg«ll uchod. Nid ydym yn honi ein bod ym 7igol heigion mawrion, end yr ydysd yn anic^au bod feliy ytt y gan hyny, yr ydym wedi credn y bydd cyhoeddi peth o'n cynyrchion ar du- dalenau y DARIAN yn dipyn o encou- ragement i ni. Yn mhellach, nid yn unig yr ydym yn credu y gwna les i ni, ond y gwnales i tithau hetyd, os wytyn ddarllenwr o'r iawn ryw. Carem dy weled yn cydio yn yr ysgrifau hyn gyda'r un perwyl ag y cydia'r wenynen yn y blodeuyn prydferth. Yn wir, pan edrychom y mae rhywbeth tebyg yn y gwir' ddal'llenydd i'r wenynen. Y mae yn chwilio ei lyfrau yn barhaus; Did yn frysiog, ond a yn mlaen yn bwyllog a Synwyrol; a heibio i lyfrau diwerth os y creda nad oes ynddynt ddim mel. Gwelir ef yn ami yn y gerddi llysieuog a ffrwythlon hyny, sef y Shakespearian Gardens, Miltonian Gardens, &c., ac yn nghanol yr ardd fawr, ffrwythlon y Beibl. Felly y labouring bee o flodenyn i flodeuyn, heibio i bob blo- deuyn na fyddo wrth ei chwaeth, ac i ganol cwpan y blodeuyn llawnaf, o'r hwn y mae yn bel. Wel, yr ydym ninau wedi bod yn teithio tiroedd ffrwythlon iawn yr wythnosau diweddaf yma, ac wedi dwyn oddiyno gyda ni drysorau gwerthfawr, ac y mae yn ein bryd i'w gosod allan yn y wedd fwyaf syml o'r Welsh custom, gan hyderu.'y bydd i tithau roddi croesawiad iddynt, drwy eu darllen yn wyliadwrus, gan gymeryd i fyny bob tuedd feirniadol yn garcharor am dori ar dy heddwch, neu am dy rwystro i geisio y perlau gwerth- fawr hyny, pa rai ydwyt yn ddyfal chwilio am danynt pan ar y maes mawr llenyddol. Oosodwn ger dy fron i ddechreu frasluniad o berson a fu yn blodeuo yn y ddwyfed ganrif ar bym- theg, yr hwn a gyfrifir yn un o'r "self taught men" a weithiodd ei ffordd i fyny o ddinodedd i binaclau anrhydedd. Carem dy weled yn gwylio pob ysgog- iad o'i eiddo a ddarlunir, a thrwy hyny ti ganfyddi mai nid trwy ryw swind- ling way y daeth i fyny. Feallai hefyd y crea ynot ryw awydd am ddilyn ol ei draed, sef ol traed BENJAMIN WEST. Gwrthddrych y braslun canlynol, un o'r boreuaf a'r mwyaf adnabyddus o'r painters Americanaidd, oedd Irodor o Pennsylvania. Ganwyd ef gerllaw Springfield, swydd Chester, ar y lOfed o Hydret, 1738. Crynwyr oedd ei dylwyth, ac ymfudasant i'r America yn 1699. Ei dad, er hyny, a adawyd yn yr ysgol yn Lloegr. Nid ymunodd a'i berthynasau hyd 1714. Tueddiadau cynhenid West a amlygwyd yn foreu. Dywedir am dano, pan nad oedd eto ond tua chwech mlwydd oed, i'w fani ei adael am ychydig fynydau i gadw'r cylion oddiwrth faban oedd yn cysgu yn y cawell. Tra gyda'r gorchwyl hwn tynwyd oi sylw gan brydferthwjh y creadur bychanyn gwenu yn ei gwsg, ac yn ddioed ceisiodd ddarlunio ei ardeb gyda'r ysgrifbin a'r inc. Dy- chwelodd ei fam yn ebrwydd, a synwyd ac hyfrydwyd hi gan yr ymgais, yn yr hwn y meddyliai ei bod yn canfod tebygolrwydd i'r baban oedd yn cysgu. Nid hir wedi hyn yr anfonwyd ef i'r ysgol, ond rhoddwyd caniatad iddo i ddifyru ei hun yn ei oriau hamddenol mewn arlunio blodau ac anifeiliaid gyda y pin ysgrifenu. Buan y chwenychodd arddangos y lliw yn ogystal a'r ffurf; ond yma yr oedd mewn colled, gan nad oedd y plwyf yn yr hwn yr oedd yn byw ynddo yn gwneud defnydd o ddim lliwiau ond y rhai mwyaf syml a phrudd- aidd. Dywed ei fywgraffydd Ameri- canaidd mai y Iliwiau a arferai oeddynt golosg a phruddgalch, cymysgediggyda sudd grawn; a chyd.r Jliwiau hyn, yn cael eu defnyddio a blew cath, wedi eu tynu trwy bluen gwydd, pan oedd tua naw mlwydd oed, y tynodd ar she,t @ bapyr arluniau teulu cymydogaethol, yn yr hwn yr oedd amlinelliad pob person yn ddigon cywir i'w dad eu hadnabod yn uaiongyrchol pan ddang- oswyd y darlun iddo gyntaf. Pan tua deuddeg mlwydd oed tynodd tun ei hunan, gyda'i wallt yn crogi yn llaes o amgylch ei ysgwyddau. Ei stock o liw- au a helaethwyd gryn dipyn yn fuan gan barti o Indiaid, y rhai oedd yn ymweled & Springfield yn yr haf; ac yn dyfod i deimlo dyddordeb JJX J sketches, y rhai a ddangoBoddy bachgen iddynt, ac a'i dysgodd ibarotoiy lliwiau cochion a melyn'on, y rhai a afferent: hwy eu defnyddio. Darn o indigo, yr hwn a roddwyd iddo gan ei fam, a'i cffny*gaethodd a glas, a chyda'r tri f>hrif lliw syml hyn teimlodd yr ar- anydd ieuanc ei hun yn gyfoethog. U. o noddwyr boreuol yr arlunydd ieuanc cedd tad y Cadfridog Wayne, yr hwn oedd yn byw yn Springfield. Yn dygwydd sylwi un diwrnod ar nifer o benau wedi eu trefnu ar astellod o inc, priddgalcb, a golosg,v-boddlonwyd ef gymaint ganddyntfeliofyn yfraiot o'u cymeryd gartref. Y diwrnod can- lynol galwodd drachefn, ac anrhegodd West ieuane a chwech o ddoleri. Cafodd yr amgylchiad hwn gryn ddy- lanwad i'w gymhell wedi hyn i wneud paentio yn alwedigaeth iddo. Amgylchiad arall a ddygwyddodd tua'r cyfnod hwnw, ac a roddodd iddo hyfrydwch anrhaethol, pan yr oedd Mr. Jennington, masnachydd o Phil- adelphia, arymweliada'r tylwyth,bodd- lonwyd ef gymaint gan egnion Benja- min fel yr addawodd iddo flwch o liw- iau a gwrychellu. Ar ei ddychweliad i'r ddinas, nid yn unig fe gyflawnodd ei addewid, ond ychwanegodd at y stoch amryw ddarnau o sachliain wedi eu darparu ar gyfer llunio, a chwech o gerfiadau gan Grevling. Ni allasai dim rhagori ar ei hyfrydwch yn y trysor annysgwyliedig hwn. Cariodd y blwch i ystafell yn y nenlofft, a dechreuodd yn ddiatreg i efelychn y cerfiadau mewn lliwiau, ac hyd yn nod anturiodd i ffurfio cyfansoddiadau newyddion drwy ddefnyddio y ffigyrau oddiwrth y gwa- hanol argraffiadau. Arddangoswyd ffrwyth yr egni mabaidd hyn i gyd- gysylltu ffigyrau o gerfiadau a dyfeisio system o liwio yn mhen 67 o flynydd- au wedi byn yn yr un ystafell gyda'r Christ Rejected." Nid hir y bu cyn y dechreuwyd dyfod yn hysbys fod llanc yn byw yn Spring- field, yr hwn arddangosai arbenigrwydd mawr fel paentiwr, a chyn pen llawer o flynyddau derbyniodd ddeisebiadau i baentio arluniau. Boddhawyd ef hefyd gydag ymweliad a Philadelphia, lie y cyffrowyd ef yn fawr wrth weled amryw ddarluniau o deilyngdod. Llyfrau a roddwyd neu a fenthyciwyd iddo, o ba rai y derbyniodd ryw ddrychfeddwl cyffredin o egwyddorion y gelfyddyd. Ei gyfansoddiad hanesyddol cyntaf oedd marwolaeth Socrates. Cynygiwyd y testyn hwn iddo gan berson o'r enw William Hewm, gunsmith, Lancaster, odueddfryd llenyddol, yr hwn a'i anog- odd i ymgymeryd a rhywbeth pwysic- ach nag arluniau. Yr oedd West ieuanc yn anadnabyddus o hanes Socrates, ond rhoddodd Hewm fenthyg cyfieithiad o Plutarch iddo, yr hwn yn rhanol a s gyflawnodd y diffyg, ac yn mhen amser y darlun a orphenwyd, a thynodd sylw mawr. Arweiniodd hefyd i gydnab- yddiaeth, yr hyn a broibddyniantais fawr i'r paentiwr addawol.

MANION Y DARIAN.

[No title]

CASGLU Y CYNHAUAF HEB DDIODYDD…

MR. HENRY RICHARD, A.S., AR…