Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

¡ Yn awr yn barod, CTFANSODDIADAU EISTEDDFOD CROSS INN, TRECYNON, F-w gael gan Mr. Joka Richards, Cross t Ian, Trecynon. f JPris y llyfryn, Sc./ itwy y Post, Sjc. HANES MORGANWG. CAN DAFYDD MORGANWG. CYNWYSA y gyfrol 532 0 dudalenau, map o'r \J sir, darlun o'r awdwr, darluniau o Aberdar, Abertawy, Caerffili, Llanfleiddian Fawr, y Bont- faen, Pontypridd, a Llanddunwyd. Pris mewn lliau addurnedig acymylon goreuredig, ]Os. Pob archebion i'w hanfon i'r awdwr, DAFYDD MORGANWG, Hirwain. BETHEL, TRECYNON. CYNELIR CYFARFOD CYSTAD- leuol yn y capel uchod, prydnawn dydd lau, Mehefin y 3ydd, 1875, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Rhydd- iaeth, Barddoniaeth, Caniadaeth, &c. Programmes, yn cynwys yr holl dest- ynau, &c., i'w cael am y pris arferol, gan W. Davies, 9, Glan Road; Rhys Etna Jones, a B. Phillips, Gadlys Road, Aber- dar TREORCI. Tra Mor tro. Brythron." "Mor o Gna yw Cymru Gyd." BYDDED bysbys i holl Gymru benbaladr y cynelir Ail EISTEDDFOD FLYN- YDDOL Y BRYTHONIAID yn Nheorci, ar y Dydd Llun cyntaf yn Awst, 1875, er cadw mewn cof Fuddugoliaeth y C6r Cymreig, yn Llundain, yn 1873. CERDDORIAEEH. 1. I'r cor o'r un gynulleidla, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu yr ail chorus o'r Creation, "Achieved is the glorious work;" i'w chanu ar y geiriau Cymraeg, Ar ben mae'r gogoneddus waith." Gwobr, JE25. 2. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu Llawenychwn, gorfoleddwn," o Gantatc Gwilym Gwent. Gwobr, J612 12s. 3. I'r 21 mewn rhif a ganont yn oreu Can Jaradog," gan Alaw Ddu. I'w chael gan Isaac Jones, printer, Treherbert. Gwobr, £ 5 5s. Ymddengys rhai o'r prif ddarnau mewn rhif- ynau dyfodol, yn nghyd ac enwau y beirniaid. d e Bydd y l'rogramme yn fuan yn barod, yn cynwys yr holl destynau. TESTYNAU YCHWANEGOL. Am yr Awdl oreu ar "Waawyn Einioes," heb fod dan 300 llinell, na thros 400. Gwobr, jE5, a chadair gwerth X3 3s. Am y Gan oreu i'r "Crwydryn, heb fod daB 60 llinell, na thros 80. Gwobr, £ 1 10s. Am y Gan a Chydgan oreu, gwel y Programme. GSrnild1y canu, EOS MORLAIS a LLEW TAWE« f Beirniad y Farddoniaeth, y Traathawd, ar Adroddiadau, Jac arweinydd yr Eisteddfod fydd Mynyddog. Bydd y Programmes yn cynwys yr holl fanyl- ion, yn barod erbyn y cyntaf o Ebrill; i'w gael drwy y Post ar dderbyniad dau stamp geiniog. Dros y Pwyllgor, J. DEFYN JONES, Llywydd. R. MANSELL THOMAS, »Trysor- Gr. R. JONES (Garadog) f yddion. W. WILLIAMS, Canton House, > YG D. SKYM, (JDewi Arual), ) g RHYBUDD O SYMUDIAD. DYMUNA RICHARD JONES, DILLEDYDD, 36, CARDIFF STREET, ABERDARE, Hysbysu ei gwsmeriaid a'r cyhoedd ei fod yn awr wedi symud o'r cyfeiriad uohod i 50, CARDIFF STREET, A thra yn diolch am y gefnogeeth haelfrydig y mag wedi ei dderbyn am y blynyddoedd a aethant heibio, taer obeithio am barhad o'r unrhyw am y dyfodol. Gwerthir ganddo ddillad parod i wrywod a bechgyn mor rhated a chan unrhyw un yn Aberdar. Archebion am ddillad o bob math a gant y eylw buanaf. Cedwir stock dda o frethynau a defnyddiau ereill ar law bob amser. COFFINAU RHAD!! DYMUNA SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABEEDAB, HYSBYSU y cyhoedd yn gyffredinol. ei fod yn aw yn barod i,yingymeryd a gwneud unrhyw fa<h o GOFFINAU, a hyny mor isel oau is na neb arall yn y cymydogaetbau. Y mae yn teimlo yn wirddiolchgajr i'r cyhoedd am v g^fnogaeth y mae wedi ei cbael yn ystod yr u^aio mlynedd diw#ddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parh&d o'r cyfryw gafnogaeth am y dyjodol. YN EISIEU, TVEUDDEG o Deilwriaid ar unwaith. Ymofyner a B. ETANS, Compton House, Llanidloes. I A WATCH, CLOCK, & JEWELLERY DEPOT, 44, COMMERCIAL-STREET, ABERDARE A Alb«rts and Chains at Thomas's 8 Brooohen and Ear-rings at Thomas's (J Clc«ks and "Watehes at Thomas's D Diamond and other Rings at Thomas's M Eye and Opera Glasses & Speo- tacles at Thomas's F Filigree Jewellery at Thomas's G Gold and Silver Watches at Thomas's H Hair Ring's made* to order at Thomas's 1 Irish Bog Oak Jewellery at Thomas's J Jet Jewellery at Thomas's K Keyless Wafcbes at Thomas's L Ladies'Gold Leotine Chains at Thomas's M Malachite Brooches & Ear-rings at Thomas's N Necklets of every description at Thomas's 0 Office and other Clocks at Thomas's P Plated goods in svery variety at Thomas's Q Queen's Pattern Spoons & Forks at Tkomas's R Rings, a. ignets-em & wedding at Thomas's S Stop centre seconds Watches at Thomas's T Thomas, the Practical Maker If Useful articles of all sorts at Thomas's Vienna Clocks at Thomns's IV Watches (300 New) tochosefrom at Thomas's X Xcels in Workmanship at Thomas's Y Y go any where but at Thomas's Z Zealously attends to all orders re- ceived at Thomas's D. THOMAS, P R ACT I C.A. L WATCHMAKER, 14, COMMERCIAL-STREET, ABERDARE. HYSBYSIAD PWYSIG I DRIGOL- ION BLAENLLECHAU. YMAE Mr. WATKIN POWELL, London Mouse, Heol Fawr, wedi ymgymeryd a derbyn archebion am GOFFINIAU, a'u cael oddiwrtb Mr. ISAAC THOMAS, Aberdar, yr hwn sydd yn hollol adnabyddus trwy y gymyd- ogaeth. Cofier y gellir gweled rhestr o'r gwahanol bris- oedd gan Mr. Powell am bob quality ac oedran. [14 Y NEB SYDD MEWN ANGEN DILLAD PAROD DA, AM BRISOEDD ISEL, YMOFYNER A ROBERT JONES, YN MARCHNAFA ABERDAR, BOB DYDD SADWRN. [16 REES EVANS, DILLEDYDD, 45, COMMERCIAL STREET ABERDAR. ADDYMUNA ddatgan ei ddiolcbgarwch am y gefnogaeth y mae wedi ei derbyn oddiar law y cyhoedd yn gytfredinol. Felyn y gorphenol, felly yn y dyfodol, gwaith da a defnyddiau o'r fath oreu am y prisoedd iselaf. L17 INMAN LINE OF ROYAL MAIL STEAMERS. PASSENGERS BOOKED AT ABERDARE BY D. P. DAVIES, 17, Commercial Street. Authorized Agent for the Company. [12 J. M. WILLIAMS, TAILOR &o DRAPER, UNION STREET, TRJECYNON, ABERDARE. ALL ORDERS PUNCTUALLY ATTENDED TO. MORRIS L^ORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDARE, A DDYMUNA bysbysu y cyhoedd ei fod yn ymgymeryd a thynu Plans anedd-dai, yn nghyd 4 phob math o Adeiladau a Chyfnewidiadau angenrheidiol eii pasio gllD Fyrddau lechyd. M. M. a hydera, gan y bydd iddo iddi y sylw buanaf i archebion o'r fath, ac nt bydd iddo ofyn crogbris am ei waith, gael rhan o gefnog- :aeth y cyhoedd yn ycyfeiriad hwn. [13 YMFUDIAETH I QUEENSLAND! YN EISIAU, 5,000 o Amaethwyr, Glowyr, jL Mwnwyr, GwasaBaeth-ddynion, Peirian- wyr, Gofiaid, Seiri Coed, Chwarelwyr Adeiladwyr Llongau, a Chrefftwyr ereill, i ymfudo i Queens- land, Australia, ar'delerau rhad a chynorthwyol. Gellir cael pob manylion o barthed i'r cludiad, manteision y wlad, cyflogau, &c., gan Mr. W. J. Presswell» Mr. John James, Crown Hotel, Aber- dare. Mae Goruchwylwyr Lleol wedi eu penodi yn rahob ardal yn Nghwm Rhondda a Phonty- pridd, y rhai a weithri^lant ar ran Mri. James a Presswell. At Bwyllgorau JEisteddfodau a Chyngherddaif. DAVID BOWEN, Organist, DOWLAIS, ADDYMUNA hysbysu ei fod yn barod i wasanaetbu' fel SOLO P ANIST a ACCOMPANIST ar delerau rhesymol. Cyfeirier fel uchod. [11 Newydd ei gyhoeddi, Pris Tavr Ceiniog, SOBRWYDD A'R GOOD TEMPLARS, GAN JOHN DAVIES, SOAR, ABERDAR. o 1*"W GAEL gan y llyfrwerthwyr yn JL Merthyr ae Aberdar. Anfonir tin, rhyw nifer drwy y Llythyrfa, ar dder- byniad eu gwerth. mewE stampicm dimai. Pob order* i'w gyru i'r Cyhoeddwr, Mr. Joseph Williaws, Bwyddfar Tyst a'r lhHld, Merthyr. Rhodidir yr elw arferol t lyfrworthwyr. HYSBYSIAD. YN EISIEU, Bachgen o ddilledydd, JL o 15 i 20 oed. Cyflog da. Ymholer yn bersonol, neu drwy lythyr, a Mr. D. EVANS, Tailor Sf Draper, Gwauncaegur- wen, Brynaman, R.S.O. TO THE INHABITANTS OF FERNDALE. WILLIAM WILLIAMS begs to in- form the inhabitants of Ferndale that he has just received a supply of wood for making Coffins. They will be made according to the sizes required. Also they will be as cheap as possible, and will be made at a short notice. 15, Pontypridd Road, Ferndale. Newyddiadur a Swyddfa Argraffu Newydd yn Aberdar MILLS, LYNCH A DAVIES, (Gynt o Swyddfa'r Gwladgarwr,) A DDYMUNANT hysbysu eu cyfeilliou a' cyhoedd yn gyffrediuol eu bod wedi agor Swyddfa Argraffu yn Aberdar, lie y cyflawnant bod math o Argratfwaith a Llyfr-rwymwaith am y prisoedd iselaf yn bosibl. Hefyd, eu bod yn awr wedi decbreu cyhoeddi Newyddiadur Rhyddfrvaol, Pris Ceiniog, dan yr enw TARIAN Y GWEITHIWR. Yr ydyui, fel tri gweithiwr, wedi peuderfynu cyhoeddi y DARIAN, a gweithio, er gwell neuer gwaeth, ar ein cyfrifoldeb ein hunain, a mawt obeithiwn y dilynir ein hesiampl gan filoedd o lowyr, haiarn-weithwyr, alcanwyr, a phob math 0 laturwyr ereill, trwy ymuno a'u gilydd i agor a gweithio :'eu gweithfeydd eu hunain, yr byn yn unig a sicrha iddynt eu hawliau a'u breintiau fel cynyrchwyr cyfoetb y wlad. Amcan TARIAN Y GWEITHIWR fydd gwasanaetbu y Dosbarth Gweithiol Cymreig, i'r hwn ddosbarth y teimlwn yn falch o fod yn perthyn. Y mae yn wir y gellir dywedyd fod digonedd o newyddiaduron yn gwasanaethu y cyfryw yn barod yn y Deheudir; ond, tra nad ydym yn dewis dweyd dim am nnrhyw rai o'n wythnosolion hyny, eto, trwy ein bod am y 15 mlynedd diweddaf wedi bod mewn cysylltiad a'r wasg newyddiadurol Gymreig, credwn fod genym ddigon o resymau dros gynyg ein gwasanaeth ein bunain a'r DARIAN i'n oydweitbwyr yn y cyfeiriad hwn, gan eu sicrhau na fydd i ni, ar un- rhyw adeg, eu GWERTHU na'u BBADyCHU am gawgiaid o gawl coch na deg-ar-hugain arian. Bydd MAINT TARIAN Y GWEITHIWR yn gymaint ag y gullwn ei wneud ar yr adeg bresenol am Geiniog, acyn gyfryw a argyhoedda bawbmai nid ein FRIF AMCAN fydd gwneuthur elw. Of! dygwyddodd i RAI o'n newyddiaduron wythnosol presenol gael euiiELAETHU, lIIae yn hawdd iawn i bawb ddeall paham, gan fod digon o AMSER a CHYMHELLION i hyny wedi eu rhoddi flynydd- oedd cyn son am y DARIAN. Nid ydym am udganu yn fostfawr o flaen ym- ddangosiad TARIAN Y GWEITHIWR, ond gadawn ef i tarn y cyhoedd, ac nid oes amheu- aeth na chaifl y derbyniad a haedda, a'r tri gweithiwr a'i hargraffa ac a'i cyhoedda y gefnog- aeth a deilyngant. Yr ydym wedi sicrhau gwasanaeth gohebwyr galluog bron yn mhob ardal, a nifer o foneddigion cymhwys i edrych ar ol pob adran o'r newydd- iadur. Yr holl Farddoniaeth i'w cyfeirio Mr. D. W. JONES, (Dafydd Morganwg,) Hirwain, Aberdare. Llyfrau i'w Hadolygu i'w cyfeirio :— REV. JOHN EVANS, M.A., Brynhyfryd, Aberdare. Gohebiaethau ac Ysgrifau i'r DAKIAN Editor of TARIAN Y GWEITHIWR, Aberdare. Gohebiaethau Pereonol, Taliadau, Iiysbvsiadii &c., &c.: MILLS, LYNCH & DAVIES, Printers, Aberdare. Y mae genym hefyd i ddiolch i luaws o gyf- eillion sydd eisioes wedi addaw en cefnogaeth yn yr anturiaiaeth bwysig, a bwriadwn, mewn wyth- nos neu ddwy, roddi rhestr hirfaitb o honynt, yn weithwyr, swyddogion. beirdd, cerddorion, &c. Yr eiddoch, &c., MILLS, LYNCH A DAVIES. Erfynir ar bawb a jwriadant dder byn y DARIAN, hysbysu hyny i werthwr newyddiaduron yn y cyymydogaethau mor fuan ag y byddo modd DAVIES & SONS, Watchmahers, Jewellers, Silversmiths, Opticivns 4,c., 5, Guildhall-square, Carmarthen, and 3, Now Street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES to suit all classes of purchasers, WATCHES of the best English an Foreien make. GOLD PATENT LEVERS from;610 10s. SILVER PATENT LEVERS at £ 4 4s.. £ 5 5s., up to £ 10 1013. GOLD GENEVES, at £ 4 4s., £ 5 5s., up to £ 10 10s. SILVER GENEVES, at £ 110s., £ 2 2B. L3 3s., and upwards. DAVIES & SONS' WATCHES are always ready for the pocket, being skilfully timed and adjusted. Intending pur- chasers are respectfully assured that they cannot do better than send to us for a Watch, which will be forwarded to any address on receipt of Post-office Order. DAVIES & SONS' CLOCKS of every description. Jewellery of the newest designs, Silver Goods in great variety, Electro-plate of the best description. DAVIES & SONS' STOCK OF SPEC- TACLES comprises all kinds in good Steel, and Shell Frames. Special atten- tion is invited to our Stock of MENISU- LENSES. This form of Lenses was suggested by the celebrated Dr. Wallas- ton. Its peculiar form admits of a more accurate focuII of. the sfli# tay» of light being obtained, thereby obviating any nstrai or fatigue to the wearer. They are fitted to pan'tostopie straw-Colour steel frames, and present a light elegaut fo of Spectacle. — Price Pebles, 10s. 6d.; Glass. 4a. ALICE GRAY. CAN, gyda geiriau Cymreig a Saesneg yn nghyd a chyfeiliant i'r piano. Pris 4§c. Cyfeirier-S. REES, Treborth, Swansea. Llyfrau cyhoeddedig ac ar werth gatn GRIFFITHS & SONS, ARG RAFF Wit R,$c.% CWMAVON. Y PARTHSYLLYDD, neuEIRLYFR DAEARYDDOL, sef HANES YR HOLL FYD gan y diweddar Ddr. Emlyn Jones, a'r Parch. J. Spinther Jones. Gorphenir y gwaith mewn dwy Gyfrol, ac addurnir ef a mapiflu heirdd. Gellir cael y GyfroJ gyntaf gan y Cyhoeddwyr, neu unrhyw Lyfrwerthwr. Ei phris yn rhanau J 6- wedi ei rhwymo, £1. Y mae y 15fed Rhifyn o'r Ail GyfroJ allan o'r Wasg. Gor- phenir y gwaith mewn un rhifyn eto. Gall y cyfryw sydd yn meddianu y rhanau cynta o'r gwaith gael ei orphen. Y FODRWY A U R, a'r RHOSYN DIWEDDAF, sef Gweitbiau Barddonol a Rbyddieithol Alltud Giyn Maelor, Pris 3s., yn rhwym. HANES Y BEDYDDWYR, o'r gamif gynta hyd yn bresenol, yn nghvd a Thraethawd ar HANES Y BEDYDDWYR CYMREIG. Pris 2s. 6c., yn rhwym. BARDDONIAETH TELYNOG, yn cynwye nifer fawr o Bryddestau, Awdlau, Caniadau Digrif a Gwladgaro], Cy wyddau, ac Englynion yn ngbyd a Byr Gofiant o'r Awdwr talentog. Pris 2s. 6e. ESBONIAD DR. JENKINS o Hengoed, ar yr Hen Destament a'r Newydd, m wn byrddau. Ei brill, ar yr Hen yn unig, £1 12s.; y Testa- ment Newydd yn unig, jEl Is.; y ddau gyda'u gilydd, L2, 10o. LLAW-LYFR DUWINYDDIAETH, gan y Parch. John Stock. Cyfieitbiedig i'r Gymraeg, gan y diweddar Bareh. T. Nicholas, Aberaman. Pris 4s., yn rhwym. PETHAU'R YSGOL SUL. Cynwysaddarnaa Barddonol a Rhyddieithiol. Pris 6cb. Y SEREN GOMER, Y BEDYDDIWR, a'r GREAL, sef ben Gyhoeddiadau Cymreig. Y mite ar lawnifer mawr o'r hen gyhoeddiadau uchod, wedi eu rhwyino yn gryf. Gwerthir hwynt am brisoedd rhesymol. GWIRIONEDD A CHYFEILIORNAD, gan Dr. Bonard, yn rhwym, Pris 3s. 6ch. BEIBLAU. Cedwir ar law bob amser nifer o Feiblau, o bob prisiau, ac wedi eu rhwymo yn gryf ac hardd. Hefyd, gorpbenir Beiblau. ESBONIAD DR. GILL ar y Testament Newydd yn ddwy syfrol. Gwerthir yr Ail heb y Gyntafani XI 10s. Prisyddwy,jE3. Y mae yu rhwymedig mewn croen llo. BLODA U'R BEIRDD, sef gwaith 28 o Feirdd Cymru. Pris Is. Y LLYFR DARLUNIADOL, neu LYFR Y BOBL. Y mae'n addurniedig a darluniau heirdd, ac n darnnu Barddonol a Rhyddieithol campus. Pria 6ch. Danfonir un neu ragor o'r llyfrau uchod yn ddi- draul ar dderbyniad blaen-dal. Cyfeirier, GRIFFITHS & SONS, Printers, &< Cwm- avon, Glam. SPMM FASHIONS, IS75. HENRY LEWIS HAS NOW RE-OPENED his SHOWROOMS WITH THE LATEST NOVELTIES IN MILLINERY, COSTUMES, SKIRTS, MANTLES, DRESSES, SILKS, FANCY GOODS, &c. 11, Commercial Place, ABERDARE. INFANTS' POWDERS.—Thousands can testify that the Europa Infants' Life Preservers have saved life, after advertised remedies, and the best medical skill had been tried in vain. They con- tain no Opium, or anything injurious to the youngest infant, therefore, are the only safe medi- cine to give Infants while Teething, &c.—For Measles, Scarlatina, Inflammation, Fits, Costive- ness, Bronchitis, and all disorders of Children from one week to 12 years old, they are invaluable In the most severe attacks, if a dose be given every four hours or so they never fail to check the disease, and thereby arrest danger. Mothers by using them save their offspring and escape the dreaded Doctor's bills.—Testimonials, directinos for use, and other particulars enclosed with each w packet. Sold by all Chemists and Medicine Vendors at Is. lid. and 2s. 9d. per packet. Cau- tion.-A.void all Soothing Syrups, and so called Powders. They kill more Infants than all the diseases of Children put together. Notice.- When you ask for the Europa Life Preservers," see that you get them, as other cheap, but worth- less, aud perhaps dangerous substitutes may be offered by unprincipled parties. — Wholesale Agents—London—Barclay & Sons, W. Sutton & Co., Mather, &c.; Bristol—J. A. Raper & Co.; Cardif-s. P. Kernick; most wholesale hoMeea, and from the sole Proprietor B. A. George, Family Chemist, Pentre, Pontypridd.-A packet free per post for 14 or 34 stamps. ABTGOLL, UBOLES fechan y mynydd, tua naw |fir wythnos yn ol, o gymydogaeth jGwmbargoed, Dowlais. Un ddu ydoedd, tg ysmotyn gwyn ar ei tbalcen, a nvm* per 10 ar ei hochr. Pwy bynag a ddaw a gwybodaeth yn ei chylch i Thomas Daviea, Nan ly ffyn, gerllawy Colly, agaiff ai dalu yn dd. am y dratertu.

Y CYFARFOD GYHOEDDUS YN ABERDAR.