Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y TDJio v Peleni hyn yn feddyginia"th BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R t GRA VEL, Ac luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu eanlyn, megys :— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffvs: Treuliad, Rbwyrnedd, Llvnger Man, Diffyg Anadi, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Snrni vn yr Ystumog-, Popn ilirfwwr yn v Coludd- ion, GWAEW, GWYN'f* COLIC, TeiuiJad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a swuelod yr vmvs>garoedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Peleni uchod mewn tri 0 ddulliau gwahanol fel y eanlyn :— No. l.-Georg-e's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peteni hyn wedi derbvn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, uc yn eu plith y mae amry w oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. lid. a 2s. 9d. yr un gan bob Ff'eryllyddparehtis yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r lile.5 a'r Graven wedi i feddygon fethu. Allan o'r "Gwladgarwr" am Hyd. 3, 1868. Bam yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn aliuog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mhen. te wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu -i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni ddesbyn- iais fawr lies oddi wrth un o bonynt. Prynais flyehaid o Georges's- Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt-yr ydwyj yn awr yn ddyn iach,-B, EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. ——— TystiolaetK M.eddyg. 0'1' Tyst Cymreig" am Atvst 26, 1870. Newydd dft i'r Claf,- Yr wyf wedi analyso George's PHe and Gravel Pills;" ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau flyseuol. Nid oes vnddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr yd wyf o'r far n eu bod yn feddyginiaeth dra giverihfaivr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent ivedi.eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- "Yn 01 fy nysgwyliad, v mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after- taking a few doses of No. 2 Pills, Sfr. John Wafkfn, collier, Llwynypia, Ponly- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was'induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gaH-stoMi!. fjysgwyliadau bytlt yn Cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have mucb pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.— I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have t'e- ceived from their use.- Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Pills yn gwellhau ar ol i bob peih arall fetnu. Treherbert. Syr,—Y maecanmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie hyn, ac y maent wedi gweIlballJlawer ar ol i bob peth arall fethu.—Yr eiddocB, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during thia time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I bad taken but a few doses, I felt as if I bad bad another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these PiIlR.- Yours truly, D. WILLIAMS. Gwellhad ar ol denddeg mlyneddo selni oddiwrth y Piles a' r Gravel. Garfilwr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr;—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboerii gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a selnl tnawr ar rai amserau yn dufewnol, am-tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy Ilwyr gaethiwo i aros yn y tv. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn arngyifred pethau yn eu lliw a'u Hun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gsn y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy ngbyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhan i'w cymervd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ae yr wyf fel vn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eiddoeh, DAVID DAVIES. 1 GWELLHAD FNIONGYKCHOL. ■! Y Feddyginiaeth Boblogaidd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE- Yw v feddyginiaeth oreu a ddnrganfyddwyd erioed er gwella Peswch ao Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyag, Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &c" &c. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a pheswch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White es- mwyttmd uniongyrchol; a thafla ffvvrdd pob Uysnafrdd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrofiii anadliad rhydd, amddifediad o boen, a chwiig adfy wiol. I- Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gweilhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddkveddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,—Y maeeieh Black Currant Syrup at y peswch yu ddarpari-aeth enwog. Y mae wedi gwneud:rbagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, n*g unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywiiy ■■ J. R. TAYLOR, Y mae anoedd o Dystiolaethau wedi eu derbyn. Dii tl foD a Fferyllwyr at v Perebenogion, gan siarad yn y modd ucbelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Ffervllwyr, mewn poteli Is. lie. a 2s. 9c. yr un. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedxg. Darparedig yn unig gan "WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIBU SYLW.— Y mae yn ysgrifenedig ar yr ainlen tuallan gan y Perchenna-if!!)—" White Brothers;" ac y mae Whiter Cough Syrup wedi ei argratfu yn y gwydr heb yr hya nid oes yr un yn gywir. A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has .OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship; combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done On the most approved principles < v j. [4 Cyhoedch-r yn fuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, LIundaiN. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y Hyfr yn cy'nwys heblaw hanes ei fywy'd ilafurfawr, amryw o'i gyfansodS- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddpniaetb, • nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg l1á!r Saesceg. YN AWR YN BiSkOD. HANES BYWYD A THEITHIAU BR. LIVINGSTONE. CYH OEDDEDI G gan REE8 LEWIS. Swyddfa "Y FELLTEN," k; Merthyr. I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr, — [6 Mewn Lliain hardd, pris'2s.; drwy post, 2s. 2g. FFEITIIIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAERFYRDDtN), BREINTIEDIG i'r Croen a'fcGwaed, a thrwy B drefniant newydd y maent yn IIOLLOL -lidi Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffajil mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, G wynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corflf, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, DojUir y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Penddnon, Diffyg Archwaetb, Saldra, &c. Y maent yn ranmhrisiadwy me^n achosion o glefyd y (iroefi a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewri blychau 7!c. a Is; lie. yr un; neu yn rhydd z drwy y post am naw neu bumtheg o bostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-squaoe, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir.gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig Eich Peleni Iechyd cMvi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." "Darfu i mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod. (Anhwylder—diffyg treuliad a d<jlur yr afu.) "Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolnr a phendrondod yn y pen;a; symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,-Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi Iwyr wella fy nghylla; a symudasant y dolur a deimlwn yu fy ysgwyddau." Y mae eich Peleni yn anmbrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi *eu cymervd rhag anhwylderau geriaidd a 'dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hef^ct'o .flaen unrhyw beleni ereill." ■. Y mae yn dda genyf i gymeradwyd eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o henynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." l2 At werth mewn blychau lie, a Is.. lie. yr un, ,J f' ? .a: ? i b! ,LLA WL YFR Y GLOWR:" sef TRAETHA WD ATHaONYDDOL AC YMAHFERQL, 4 R Wyntylliad Ansawdd a phriodoleddau JTA. y awyun a geir mewn mwngloddiaH; Da^arfesuriaeth yn ng-byd a lluaws o Dafleni a Rheolau (formulae) buddiol eu gwybod, wedi PU symleiddio. Hefyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach 16, &c., &o. Mewn Amlen, Is. 6c., Lliain, 2s, CYHOEDDEDIG GAN I. JONES, ARGRAFFYDD,TREHERBERT. DILLAD AM Y PRISOEDD RHATAF!! RHYS ETNA JONES. NE"WYDD ETI DERBYN- Amrywiaeth Ardderchog o BIGION y Farchnad. RIBBONS, FLOWERS, FEATHERS, TIES, SCARFS, GLOVES, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Cyhoeddedig ae ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w caelgan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr, Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghvd a Mynegai cyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Athrenyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol, Pris, mewn lIlian, 3s. HYEFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cyfairwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Defodau Crefydeol, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6cb. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. D ARLUNIADUR ATfl AN YDDOL; sef eglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurhaol, gan Edward Mills, Iliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol ar Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOJi DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ac Anthemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. ■: PA FODD I DDEWIS. GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr bychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, 'fel*Tmjj'r hylGforddiadan goraf i bobl ieuainc gyda "gol'wg ar newid eu aefyllfa. Pris: 4c. TRAiETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardtow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llvfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI; sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris S#, .[5 'r.. JONES A'I MAB, Argraffwyr, Llyfrwerthwyr, !ft:. Swyddfa'r Aberdare Times." 31, eWMMBRCIAL PLAOE, AnmtAR, ADDYMUNANT hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol eu bed yn cadw ar werth bob math o lyfrau Cymreig a Saesoneg, yn nghyd a llyfrau cyfrifon (aceowit books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, eyflawnder » Stationery, .Fancy, Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol ganddynt am y prisbedd isod £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 160 Eto yn rhanau 14 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Pony bont, yn rhanau 016 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 110 Etto yn rhwym 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrythyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 0 13 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 0 0 6 HaBMA)fa.edFawr,&o.,etc. 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. WiIliamsary Beihl 0 3 9 Eto, yn rhwym 060 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. WalterDavies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis. 0 0 6 Oratorio M6r Tiberias 0 8 0 A SUMMER FASHIONS, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, haying com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECEN T NOVEL TIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! f COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P,S.-W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return'from the Markets. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen mawr sydd wedi ei hir deimlo yn Nghymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,- 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Yatoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr,— Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni"—mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau Bychain darlpniadol, a Thai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn lonawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lIiwiedig bardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynavi, i'w crogi ar furiau ysgolion so ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: 1. Damwain y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (CatalogueJ yn cynwys y rhestr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd; Parch. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas,' Pontypool; Parch. H. Jones, Llangollen; Parch. Ddr. Edwards, Bala; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TRAETAODAU CREFYDDOL Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- werthwyr Cymreig. IECHYD RKAD A NATURIOLt Teml Iecjfiyd, neu Turkish Baths Merthyr dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRXSOEDfl:— Dosbarth Blaenaf, a wyth yn y bereu hyd-dr y prydnawB, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pr-yd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau LluD, Mereher, Ian, a Sadwra. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r matbau goreu am 6ch. yr un. Bot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ae Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mewn unrhyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wed; cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'l rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rbaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. [7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am v Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am v Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y TEA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Ornamenta. and pigured l'ea Caddy, at 3s. each. Half-a-pound of extra Pine Tea, in anOrna, mental Tea Caddy, at Is. 8d. each. These caddies will make a vesr handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiwch y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C- SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commffcial-street, Aberdare., SCH WERER'S WATCHES to suit all classes of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best S English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from £ 10 10s. Q CHWERER'S SILVER PATENT S LEVERS at £4 4s., t5 5s.. up to X7 7a. Q CHWERER'S GOLD GENEVES £4 4a.. s £ 5 5s., up to £ 10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always S ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on. receipt of P. O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS,. U Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of .the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great- variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- prises all kinds in Gold, Steel, and JShell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches,, S Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best- style. SCHWERER begs respectfully to thank the 0 Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. 0 8 ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberda/re. Y STOCK FWYAF YN NEHEUDHfc. CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi 0 groenMorloa Brethyn yn ;Siop Copeland. Dillad Waterproof yn Siop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, NO. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwnenthuriad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri o wahanol cynlluniad,. ewch at J. JONES, NO. 4,; Canon-street,. Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant o bob math,, ewch at J. JONES, No. 4, Canoa-atreet, Aberdar. &berdar. Cofiwch y Cyfeirs-ad- No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron, Bridge Shop, Commercial Street Aberdare. FRIDAY, JUNE 4TE, 1875