Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

L'ERPWL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

L'ERPWL. [ODDIWETH EIN G-OHEBYBD ACHLYSUROL.] TAN MAWR. DYDD Mercher, y 9fed o'r mis hwn, ymosododd hwrdd-beirianau difrodoi y duw Vulcan ar warehouse mawr yn Lancelot's-hey, heol y Capel, yn y dref hon; ac oni buasai brysgyrehu am neifion a rhaglawiaid y dyfnder, bu- asai hen ddyfeisiwr taranfolltau din- ystr yn sicr o wneud galanas aruthr ar eiddo gwerthfawr trigolion L'erpwl. Ond nid rhyfedd fod Vulcan mor eofn tua chymydogaeth Lancelot's-hey a Fazackerley-street, gan iddo gyflawni gwrhydri tryehinebus a hir-goffadwr- iaethol yma yn y flwyddyn 1854. Er aruthrolrwydd ei gynddaredd am drawsfeddianu ystorfaoedd a swydd gelloedd "Tom en y Cenedloedd," bu laid i fyddinoedd y tanbelenwr encilio ar ffrwst o flaen dylifoedd o filwyr, ymerawdwr yr eigion mawr. Per- thyna'r ex-ioarehouse i'r Mri. Aspinall, Son, and Brooke, gwneuthurwyr hwyl- ian, rbaffan, a phriodoleddan mora wI erein a gellir yn hawdd dirnad wrth natur y defnyddiau uchod, fod yno le ardderchog i Vulcan a chatrawd o'i filwyr i ychwanegu at ei dan-fuddug- oliaethau. Dinystriwyd nwyddan cyf- anwerth a £ 10,000; ond mae'r oil wedi eu insurio am eu llawn werth, fel na iydd y perchenogion ar en colled mewn dim ond rhyw dipyn o anghyf- leusderau dibwys. Ar ochr ogleddol y warehouse y mae dirgel-dy (private house) y Cymro Gwylit—ymherawdw r y goruchwylwyr ymfudol—a gorfodwyd ein cyfaill i gario'r holl ddodrein allan o'r ty, o herwvdd fod trwst carnau meirch Vnlcan mor agos ato ond gan fod Cymro yn greadur mor ddewisol gan greawdwr ymfndiaeth (neifion,) daeth ei noddwr allan yn ei ogoniant i achub ei wasanaethwr ffyddlon ac nnplyg. Gwnaeth cvnddeiriogrwydd Vulcan I'r Cymro Gwylit droi allan ^Rbtiid cael magnelau bathwr byllt I gobo'r Gwylit o'i gaban! Pan oedd taranau difrod Yn gwatwar sail ei driatfod, Clywch swn pibyddinn Noifion gawr Yn bwrw i lawr wibernd Croch-beriai Neifion lydan Hot! boetb fyddinoedd Vulcan, A'r her dderbyniai'r toyrnaeh certb, A ffulliai gerth seirff allan. Gerllaw fe safai'r Cymro, Yn barod, draed a dwylo, I ddal cpnadon Neifion deg I atai i heg Iau eto. Ar 01 gwneud dewr ymdrechion, Fe gurodd tfyrn yr eigion, A ohiliodd Yulcau fawr a'i gad, Yn groch i wlad y gwreichion. LLOERUDDIAETHAU. Y mae'r llofrnddiaethan a'r ymgeis- iadau am hnnan-ddinystriad yn ofoad- wy o boblogaidd mewn lluaws o fanau, braidd yn anghydmarol, a gymerodd le yn ddiweddar yn mhentref tawel Dinnington. Ymddengys fod llaftirwr cyffredin wedi priodi a menyw ieuanc, efallai, fel llawer gwr anffodns arall, er mwyn ei thipyn arian; ond gan y gwrthodai hi roddi yr arian iddo neu ar ei enw, esgorodd ei hystyfnigrwydd annaturiol ar ymrysonfaoedd a phrof- edigaethau diderfyn, nes y defnyddiodd y dyn trucnusaf offerynau tin a dial- eddau i benderfynn tynged y gwr a'r wraig yn anterth en bywyd naturiol. Y mae Sarah Duxfield Charlton wedi anadlu yr anadl olaf am byth yn y byd hwn, ac yn gymaint ag i Richard Charlton, ei gwr llofruddiog, i saethu ei hun mor ofnadwy, nid oes un gobaith am iddo roddi iawn i gyfreithiau Pry- dain Fawr ar y crogbren. 0 bob mell- dith briodasol, nid oes un mor eithafol felly ag i ddyn briodi menyw yn fedd- ianol ar dipyn o arian, os na fydd gan- ddo efe ddim i gystadln a hi. Eæ uno disce omnes

ÂRNEALLDWRIAETH AGERLONGAWL.

LEWIS REES A GOMER LLWYD.

PONTARDAWE-GWAEDD UWCH ENLLIB…

! GLOWYR A MWNWYR ¡RHYMNI.

BAGLAN A'I HELYNTION.

AMRYWION O'R AMERIG.

IiLOmtTDDIAETH DYCHRYNLLYD…

Family Notices

AT Y BEIRDD."

[No title]

CASTELL CAREG CENEN.

YR YSTORM.

GOLYGFEYDD YSTRADFELLTE.

LLAIS BUDDUGOLIAETH.

ANERCRIAD I "D ARIAN Y .GWEITHIWR."

CYSGU DAN Y BREGETH.