Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. ESGOB LLANDAF A'l DDEFAID. BYDDAI yn anhawdd gweled dim yn fwy trallodus na'r pwll tro y mae Eglwys Loegrynddo arypryd hwn. Ar un Haw y mae plaid yr "Eglwys Lydan," yn yr hen sefydliad, am ddirdynu ei chyfans oddiad, yr hwn sydd fel hen ledr yn amlygullawer cracagenoliawn, i ryw helaethrwydd diderfyn, tebyg i len llian Pedr, i gynwys holl garnolion a gwylltfilod, o dan enw rhyw fath o grefydd, pa mor baganaidd, eilun- addoliadol, neu anffyddol ac atheistaidd y bo. Y mae y dirdyniad hwn ar hen barchment credo a deddfau yr Eglwys, gan Dean Stanley, a llawer eraill, yn debyg o rwygo yr hen barchm ent yn ddipiau, fel y bydd yr hen sefydliad yn rhyw omnium gatherum, yn grynhofa o hen bethau gwrthwynebus, neu museum of all curiosities, neu Zoo- logical Gardens, yn cyuwys pob math o greadur gwyllt, a hyny heb ddim bariau i rwystro y naill i ymladd a'r llall. Ar y llaw arall, y mae yr hen Eglwys yn cael ei gofidio bron i farwolaeth, gan blant y Pab, y rhai sydd o'i mewn y rhai a geisiant grebacbu eu deddfau a'u swyddogaethau, i fod mor gyfyng ag y gall Pabyddiaeth eu gwneud. Y mae rhyw offeiriad yn Nghaer- dydd wedi bod yn ymdrechu gwneud hyn gyda hyfdra ac egni mawr. Y mae wedi ymdrechu ei orau i wneud yr adeilad a elwir eglwys perthynol, blwyf St. Mary, yn show room Babydd- ol, i geisio difyru ltygaid ei gynulleidfa a chanwyllau, addurniadau, a dilladach, neu garpiau mountebankaidd y Pab- yddion. Y mae mwyafrifmawr ei gynulleidfa 11 y wedi tramgwyddo yn aruthrol am fod ei gweinidog yn ymddwyn tuag atynt fel plant bach, wrth geisio eu difyru a theganau Rhufeinig, mwy addas i chwareudy nac i le o addoliad. Yn eu teimlad siomedig, y maent wedi apelio at eu tad mawr, sef yr esgob, gan geisio ganddo ef ddefnyddio ei awdurdod yn ei deulu eglwysig, i roddi terfyn ar antics Pabyddol eu gweinidog. Ond y mae eu tad cy- foethog wedi eu dwrdio am beidio gadael llonydd i'r bachgen drwg, Pabyddol, yr hwn sydd wedi eu haflon- yddu, gan ddweyd na wnant les yn y byd iddo wrth ei wrthwynebu; ac nad yw efe, fel tad, yn meddu llawer o awdurdod, os dim, i rwystro ei fab i gyflawnu triciau Pabyddol. Cyd- nabydda fod naw o bob dtg o'r gyn- ulleidfa yn erbyn y gweinidq^ Pabydd- ol, eto gwrthoda yr esgob wneud yr ymdrech lleiaf i roddi terfyn ar yr hyn a gydnabydda efe ei fod yn ddrwg; ond y gallant hwy gymervd y cya-ilbl- deb arnynt eu hucain i we'la y pla yn yr eglwys, dros ba un yr bona efe ei fod yn llywodraethu, ac am lywodr- aethu yr hon, yn nghyd ag eglwysi eraill, y derbynia efe £"1,200 yn y flwyddyn. Y gofid mwyaf ar ei feddwl ef yw. fod unrhyw gweryl yn yr eglwys, nid fod llygredd Pabyddol o'i mewn. Dywedodd esgob diweddar Ty Ddewi, ychydig flynyddau yn ol, fod y gwa- hanol bleidiau, y rhai a ymladdent a u gilydd yn yr eglwys, yn debyg o'i dyfetha hi. Y inaent yn gwneud hyny gydag egni a chyflymdra mawr. Y mae ei hanffyddwyr hi, fel Esgob Colenso, a'u Fhabyddion hi, fel Dr. Pusey a'i blaid, yn gyru ei dynion goreu i ddosbarthYmneillduwyrefeng- ylaidd. Ac y mae ei phapyrau, fel y Western Mail, wedi cael eu taro a dallineb barnol. Nid ydynt yn gweled nad Ymneillduwyr sydd yn tynu yr Eglwys i lawr ond ei hoffeiriaid a'i hesgobion hi ei hunan.

COFGOLOFN MR. CHARLES O'R…

- 1 PRIF YSGOL ABERYSTWYTH.

PLENTYN YN PRIODI.

— — MARWOLAETH CADBEN WILLIAMS,…

^ ABERDAR.—YMDDYGIAD ANNHEILWNG…

-----.. MAR WOLAETH DYCIIRYNLL…

^ NAID HUNAN-LADDIADOL.

>— >— LLWYNYPIA.— MARWOLAETHI…

SEFYLLFA MASNACH GLO A HAIARN.

--------+ T MEORKI.—I) AM…

---TROEDYRHIW.—DAMWAIN ANGEUOL.

[No title]

[No title]

Family Notices

MR HALLIDAY YN YMGEISYDD SENEDDOL.

TREORKI—Y COR MAWR.

. IRYMNI—DAMWAIN ANGEUOL.…