Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Gohebiaethau.

Y PABYDDION A GWAHARDD-IAD…

BRYNFAB A PHWYLLGOR EISTEDDFOD…

GAIR AT UN 0 RYMNI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GAIR AT UN 0 RYMNI. Y MAE y brawd uchod yn fy ngyhnddo o lenladrad; lladrata yr alaw, y hon yr wyf yn rhoddi gwobr am ei chynghan- eddu yn nghyfarfod cystadleuol Brvn Seion, Gilfach Goch. Ond gallaf ddweyd wrtho mai n yw gwir awdwr yr alaw, a gallaf ddweyd hyn yn nghlyw y byd. Etc nid wyf yn amheu na all rhai manau fod yn debyg, ag efallai yr un peth yn gywir. Ond gallaf ddweyd mai yn holl- ol ddiarwybod i mi, a'u bod hefyd yn wreiddiol i mi. Gallwn nodi llawer o'n prif gerddorion wedi dygwydd dyfod i'r un man, a Iu henwi hefyd pe bae angen. Buaswn yn ddiolchgar iawn i chwi, frawd, pe byddech wedi bod mor fonedd- eddigaidd ag enwi y tonau yn lie haeru. Gilfach Gocb. DAVID DANIEL.

L'ERPWL.

Y GWYDDELOD.

YMFUDIAETH.

TAIIAXAU.

Y PARCH. J. P. CHOWN.

ERLEDIGAETHAU AR IUDDEWON.

Y PABYDBIOK".

jY GALON DOREDIG.