Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"COFFIN AU RHAD!! DYMUNA SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDAR, HYSBYSU y cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrhyw fath o GOFFINAU, a hyny mor isel neu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y ntae yn teimlo yn wir ddiolchgar i'r cyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dvfodol. AT EIN DOSBARTHWYR. Y MAE y rhifyii hwn yn terfynu ail gwarter y DARIAN. Yr ydym yn ddi- olchgar am y gefnogaeth sydd wedi ei roddi i nî, gan obeithio y parhawn i'w dderbyn. Y mae achwyniad er hyny wedi ein cyrhaedd o le neu ddau, nad oes digon yn cael eu derbyn i gyflenwi ygalwad. Nid ydym yn gofyn am ddim ond chwareuteg yn y farchnad newyddiadurol, yr hyn y gobeitbiwn a gawn gan bawb. Cofied ein dos- barthwyr hefyd nad oes genym ond yn unig ein llafur i ymddibynu arno, ac y bydd taliadau prydlawn o'r pwys mwy- af i ni. A gawn ni eifyn ar bawb am ein cofio yn hyn y ehwarter presenol. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r D ARIAN i'w cyfeirio :—" Editor of TARIAN Y GWEITHIWR, Aberdare." Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

MR. DALZIEL A SLAFIAETH Y…

PONTLOTTYN, - CYFLWYNIAD TYSTEB.

CASTELLNEDD.

LLOFRUDDIAETH TYBIEDIG PLENTYN…

TONYREFAIL.

TRECYNON.

ABERDAR.—CYNGHERDD Y STRING…

TON, YSTRAD.—DAMWAIN ANGEUOL.

Family Notices