Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. i MEDDYGINIAETH LTSD5^@L. Y was y Peleni kn v* f*4MT)ri«ia»A BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R I GRAVEL, Ac luaws o anhwylderau sreill sydd bob amser yn eu cuniyn, tnegys — POEN YN Y CEF'N, YSGAFNDER YN Y PEN, Ditfyg Treuliad, Rhwymedd, Llvnger M&n, Diffyg Anadi, POEN YN YR ARENAU .9 A'R LWYNAU, Surai yn yr Ystumog, Poen (lirfawr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYNJ# COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod yr vmysgaroedd, DWFR POETH, DKVPP. ATALIAD, &c. RHodidant ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Peleni uchod mewn tri, o ddulliau gwahanol fel y canlyn :— No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni byn wedi derbyn dros ddwy filo Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, tc yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. lid. a 2s. 9d. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r tiles a'r Gravei wedi i feddygon fethu. .Allan o'r Gwladgarwr" am Hyd. 3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mhen. Pe wca-eth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt— yr ydwyf yn awr yn ddyn iach.—B. EDWARDS, Cwmdar, A berdar. Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Cymnig" am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,—Yr wyf wedi analyso George's Pi!e and Grave) Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddtfnyddiau llvseuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau, hyny ar gyfer pa rai tt maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- Ie Yn ol fy riysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. Dysgwyliadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases. I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, sneak well of the great benefit they have re- ceivedjrom their use. Yvuf" faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. • George's Pills yn gwellhau • ar ol i bob peth arall fethu. -1 I Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth iichel idd eich Pills ym y lie hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall frthu.- Yr eidduch, ISAAC, TONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,-I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills Yours trul v, D. WILLIAMS. Gwellhad ar ol deuddeg mlynedd 0 selni oddiwrth y Piles a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, sicanwyl iawn i mi hefyd, Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd €selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu Iliw a'u Hun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth weHa ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ot eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag pgni a phleser. Yr oeddyRt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweitbredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eiddach, DAVID DAVIE S. 1 GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y Feddyginiaeth Boblegaiid. MUL CURRAJT SIRUP WHITE. |Yw y feddysinisuth «reu a ddargaafyidwyd eri««d cr gw#lla Peawok a« Anvryd, Darfodedig- Mtå, Diffyg Anadi, Asthma, Brest Gyfymg, D.lur Grwddf, Crygei, Cvlliad Llais, Iaflueuzn, &e.. &<. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a pheswch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White es- mwyfhad uniongyrchol; a thafla ffwrdd pob llysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu anadliad rhydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gweilhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth cldiweddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,-Y mae eich Black Currant Syrup at y pesweh yti ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd byd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOR. Y mae anoedd o Dystiolaetbau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at v Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. ljc. a 2s. 9c. yr un. Ar werth befyd yn gyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr artilen tuallan gan y Perchenogion-" White Brothers;" ac y mae White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr heb yr byn nid oes yr un yn gywir. A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. < All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done on the most approved principles [4 Cyhoedder ynfuan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llafurfawr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth, nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gymraeg na'r Saesneg. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CY H OEDD ED I G gan REES LEWIS, Swyddfa Y FELLTEN," Merthyr. 1' w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy B drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddygiuiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwyldera.u Geriaidd, Diffvg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystutnog, Rhwvmiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylift, Deluir y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Arcbwaetb, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar wrrth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7!c. a Is. Ile. yr un neu yn rbydd 2 "Z drwy y post am naw neu bumthog o bostage stamps ceiniog, drwy anfon at. y perchenogiun. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y lyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:- Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." D Irfu i mi gymeryd eich Peleni Iecbyd chwi ft 1 y gorchymynwyu, a chehia waredigaeth hynod." (Anhw ylder—diffyg treuliad a dolur vr afu.) "Ateba Peleni WThite yn dda mewn acboeion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Foneddigion,-Darfu i'r Pelent a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhvjyld^rau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beteni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iecbyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o henynt; y maent yn dyner ae yn adgyfnerthol." l2 Ar werth mewn blychau 71c. a Is. Ile. yr m, Ii „ LLAWLYFR Y GLOWSj mi j TRAETSIWD AMSMMTMN. MTMMMMUI, A R SU4 Jaammti. -iTL y DWYtlt a eflr awita mvntgi*; B«carfstt»ria»th; 18 s*kyi 6. Nuawa • Stofleai a Rke«lau (formula) 6tidiiol II. gwyl»«d, WMli -it oyvileiddi*. Hefyd, awatileb <t iume* dtfehreuatt a ckyaydd y fa««a«k 14, b" &<. Mewn Amitn, Is. 6e., Llisim, 2s. CYHOEDDEDIG GAN I. 'JONES, ARGRAFFYDD, TREHERBEET. DILLAD AM Y PRISOEDD RHATAF!! RHYS ETNA JONES. NE-VVYDD ETJ J31;1av13Y^- Amrywiaeth Ardderchog o BIGION y Farchnad. RIBBONS, FLOWERS, FEATHERS, TIES, SCARFS, GLOVES, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundam. Cyhoeddedig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w caelgan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad, Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn n'illduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhnd ar dardditid ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibi yn nghyd ng Arweindraetb ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Arnlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd* argraffiad, yn cynwys eglurhad Athranyddol ac Ymarferol ar y Wybodaetb Genidorol. Pris, mewn Ilian, 3s. UYFFORDDAVRJ' YR EFRYDYDD; sef cyfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rbinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mawn Uiain, 7s.; mpwn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN sef eglurhad ar. Arferion Teuluaidd, De<odau Crefj'ddol, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Arnlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c, DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef .adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMY.DD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a!Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail firgraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sef eglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaetb, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurbaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERT)DOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonnu ac Anthemaa at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr feychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r hyfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4c.. TRAETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI ;"pf traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3«, [5 t JONES A'I MAB, Jl,r,t't/JVr, Llyfe*Hr<hv>fr, to. Sutyddfa'r Abtrd*et 2'tmet." at. MAC, FSjJktUf ABBCHBAB, AJWYMUNANT hy*bysu y .y^oedd ya pyffrediaol eu b«d ya oaivr ar werth bob m«Ui 9 lyfruu Cymrwg a Saeseiieg, yn nghyd a liyfrau cyfrifen faeeeunt botks) at bob gwasan- ««th. Hefyd, tyftawBdor • Stationery, Fancy 6r(K>ds, &<. Mae y Liyfrau Cymreig can!ynol ganddynt am y prisaedd isod .6 s. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn rhanau 1 4 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau. 0 16 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd 110 Etto yn rhwvm 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrythyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanesy Nef a'r Ddaear, eto 0 13 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 0 0 6 HaneaA)fafdFawr,&o.,eto 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis., 0 0 6 Oratorio Mor Tiberias 0 8 0 SUMMER FASHIONS, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, having com- JD pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SAT,URDA Y LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECEN,T NOVEL TIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! j DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P.S.—W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his returnfrom the Markets. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen riiawr sydd wedi ei hir deimlo yn Ngbymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRABTHODAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,— 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gfln mwyaf). 2. Cyfrolau by.chain i'w gwertbu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri rriis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr,—" IJinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni" -mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rbai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr, chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig bardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestyna i, i'w crogi ar furiau ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod:- 1. Dam wain y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen- Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r liyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rbydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y liyfrau a gyhoeddir, sellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe Parch. R. Parry, Llandudno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool Parch. H. Jones, Llangollen Parch. Ddr. Edwards, Bala Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDEITHAS Y TRAETAODAU CREFYDDOL: Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- weithwyr Cymreig. IIC BYD BHAD A NATURIOL! Teml Iechyd, neu Turkish Baths M&rihyt dan lyvyyddiaeth Mr. Atkins. PRISOEDA:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dr y prydnawn, 28. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau LIun, Merehar, lil1, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd ruoddiun ydyw, ond gwellhad naturiol, Bad yw yn gwneud niwedmewn unrhyw aoigylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wed. cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwreg ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rbaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. f7 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SlOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y TEA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Omamenta. and Figured lea Caddy, at 3s. each. Half-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna mental Tea Caddy, at Is. 8d. each. These caddiet will make a var handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cojiweh y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classes ks of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best S English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS tJ from £10 10s. C HWERER'S SILVER PATENT S LEVERS at £ 4 4s., £ 5 5s.. up to t7 7s. SCHWERER'S GOLD GENEVES t4 48., ks jEo 5s., up to JElO 10s. SCHWERER'S WATCHES are always ks ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, U Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great U variety. CHWE RER'S ELECTRO-PLATE of the O newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- S prises all kinds in Gold, Steel, and ^Shell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, S Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style. SCHWERER begs respectfully to thank the S Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. 0 8 ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare. Y STOCK FWYAF Y2TNEHEUDIB CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. YAcbting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi o groenMorloa Brethyn y ° Siop Copeland. Dillad Waterproof yn Siop Copeland. Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &c., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, No. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS vdych am Lestri 0 wabanol cynlluniad, ewch at J. JONES, No. 4,, Canon-street, Aberdar. OS ydycb am Anrbegion Priodasol defnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant 0 bob math, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Cyfeiriad— No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. (10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Street, Aberdare. FRIDAY, JUNE 25, 1875,,