Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWAUNCAEGURWEN. CYNELIR AIL-EISTEDDFOD FLYN- YDDOL y lie uchod NADOLIG nesaf, KKAGFYK 25, 1875. I'r Cor heb fod dan 30 mewn nifer, a gano yn oreu "Yr Haf" (Gwilym Gwent) .500 I Gor o un gynnlleidfa a gano yn oreu J" Gwanwyn" (Miller) ..200 Ac Arweinffon i'r Arweinydd, gwerth 0 10 0 Yr Arweinydd i fod dan 21 oed. Am y 60 llinell goreu ar Fywyd 0 10 0 Am yddau Englyn goreu ar Ddi- wydrwydd" • • ..050 Am fanylrwydd pellach, gwel y Programme, i'w gael gan yr Ysgrifenvdd am y pris arferol. 6 D. MORGANS, Llwynrhydiau Colliery, G.C.G., Brynaman. TREORCI. Tra Mor tra Brythron." "Mor o Gna yw Cymru Gyd." BYDDED hysbys i boll Gymru benbaladr y cynelir Ail EISTEDDFOD FLYN- YDDOL Y BRYTHONIAID vn Nbenrci, ar y Dydd Llun cyntaf yn Awst, 1875, er cadw mewn cof Fuddugoliaeth. y C6r Cymreig, YJf Llundain, yn 1873. CERDDORTAEEH. 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 60 mewn rhif, a gano yn oreu yr ail chorus o'r Creation, "Achieved is the glorious work l w chanu ar, y geiriau Cymraeg, Ar ben mae r gogoneddus waith." Gwobr, £25. 2. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn rhif, a gano yn oreu Llawenychwn, gorfoleddwn," o Gantata Gwilym Gwent. Gwobr, £ 12 12s. 3 I'r 21 mewn rhif a ganont yn oreu Can Jaradog," gan AlawDdu. I'w chael gan Isaac Jones, printer, Treherbert. Gwobr, £ o 5s. Fmddengys rhai o'r prif ddarnau mewn rhif- ynau dyfodol, yn nghyd ac onwau y beirniaid. Bydd y Programme yn fuan yn barod, yn cynwys yr holl destynau. TESTYNAU YCHWANEGOL. Am yr Awdl oreu ar Wanwyn Einioes," heb fod dan 300 llinell, na thros 400. Gwobr, £ 5, a chadair gwerth £ 3 3s. Am y Gan oreu i'r Crwydryn, heb fod dan 60 llinell, na thros 80. Gwobr, XI 10s. Am y Gan a Chydgan oreu, gwel y Programme. G Beirniaid^'eanu, EOS MORLAIS a LLEW TAWE. Beirniad y Farddoniaetb, y Traatbawd, a'r Adroddiadau, ac arweinydd yr Eisteddfod fydd Mynyddog. Bydd y Programmes yn cynwys yr holl fanyl- ion, yn barod erbyn y cyntaf oEbrill; i'w gael drwy y Post ar dderbyniad dau stamp geiniog. Dros y Pwyllgor, J. DEFYN JONES, Llywydd. R. MANSELL THOMAS, ) Trysor- Gr. R. JONES (Garadog) ) yddion. W. WILLIAMS, Canton House,) Ystrn D. SKYM, (Dewi Arucd), ) ° GOHIRIAD YR EISTEDDFOD IFORAIDD. YN Nghyfarfod Chwarterol yr Adran, y 7fed cyfisol, penderfynwyd oedi penodi adeg cynaliad yr Eisteddfod Ifor- aidd hyd y cyfarfod trimisol nesaf, sef y Llun cyntaf yn Medi. Ar ran yr Adran. DAVID DAVIES, U.L.A. DAVID HITCHINGS, I.L.A. THOMAS WILLIAMS, Y.A. ADDOLDY Y BEDYDDWYR, ABERAMAN. BYDDED hysbys y cynelir CYFARFOD CYSTADLEUOL yn y lie uchod nos LUN, Awst 23, 1875. Cadeirydd,—Mr. T. REES, Cashier, Powell s Duffryn. Beirnmid- Y Traethodau, y Farddon- iaeth, yr Adroddiadau, &c., Mr. W. THOMAS, (Morfab,) 11, Sunny Bank Street, Aberaman y Gerddoriaeth, Mr. JOHN PARRY, Timothy Row, Cwmbach; y Gelfyddydwaith, Mrs. REES, Aberaman. Mynediad i mewn 6c.; plant dan 15 oed, 3c. Y cyfarfod i ddechreu am 6 o'r gloch. L' Y Programmes i'w cael gan yr Ysgrifenydd,— EVAN OWEN, 279, Cardiff Road, Aberaman. YSIOPLYFRAURHATAF YN ABERDAR. Os ydych am Lyfrau Cymraeg a Saes- neg rhad, ewch i Siop S. DAVIES j Commercial- Street. Pob math o Babyr Ysgrifenu ac Amleni am y prisoedd iselaf. YmaeSypynanyn dyfod 0 Lundain yn ddyddiol, yr hyn nad oes neb arall yn gael yn y dref; felly, gellf cael unrhy w Jvfr neu newyddiadur ar ddau ddiwrnod o rybudd. Cofi,tvcl?. y Cyfeitiad 17J Commercial-street) AB ER0AR. SKETCHES ABOUT WALES, By Owen of Wales. CONTENTS: HOW a Queen of England fell in Love with a Welshman. A visit to the Grave of the Last Native Prince of Wales. The Wonderful Old Scholar of the Vale of Glamorgan, namely, lolo Morganwg, The Great South Wales Choir at Aberdare Presentation of the Welsh Flag Meeting at Colston Hall, Bristol; Journey to London Harp and Fiddle in the Train The Victory at the Crystal Palace; The Reception by the Prince and Princess of Wales, and the Czarevena of Russia: and a Complete List of Members of the South Wales Choir as it appeared below the Handel Organ at the Crystal Palace on,the day that Caradog led them on to Victory. To be had from -Owen of Wales, Pontypridd, for 12 penny stamps; and from all "Western Mail" Agents, COFFINAU RHAD!! DYMUNA. SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDAR, HYSBYSU y cyhoedd yn gyffredinol ei fod IL-IL yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrbyw fath o GOFFINAU, a hyny mor ise) neu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolcbgar i'r cyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dylodol. t PEMBREY. BYDDED hysbys y cynelir MASS MEETIN6- gan Undeb y Glowyr, ger y PEMBERTON ARMS, am bedwar o'r gloch, prydnawn SADWRN, GOEPHENAF y lOfed, 1875, yn ylle uchod, pryd y dysgwylir glowyr Llan- elly, Trimsaran, a'r cylchoedd i fod yn bresenol. AT EIN GOHEBWYR. Y MAE genym luaws o ysgrifau etc ar law heb allu eu gwasgu i mewn yr wythnos hon, megys "Slow and Sure," ce Llytliyrau Cardi," "Sut y byddwn byw," "Y Priodoldeb o ddysgu yr iaith Gymreig, &c., y rhai a gant ymddangos yr wythnos nesaf. YN gymaint a bod ein gohebwyr a'n gohebiaethau yn cynyddu mor gyf- lym a'n cylchrediad, byddai yn dda genym i'n gohebwyr gofio bod mor fyred ag y byddo dichon iddynt, yn hytrach nag i ni orfod arfer ein liawl gwtogol. Pob gohebiaethau ac ysgrifan i'r DARIAN i'w cyfeirio :—" Editor of TARIAN Y (XWEITHIWR, Aberdare Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

MR. DALZIEL AC UNDEB Y GWEITHWYR.

CYFASFOITCYNRYCHIOLWYR Y GLOWYR…

- UNDEB CYFFREDINOL Y GOFIAID…

RYMNI—PRIODAS.

I IPRIODASAU.

- MAEWOLAETRAU.