Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

--'-'-'_.. Y COR MAWR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y COR MAWR. BIT llawer o siarad am weithrediadau a gorchestion a gyflawnodd y Cor lYIawr yn Llundain; ond er cymaint o sylw a gafodd ar y pryd, a'r clod a roddwyd ar benau y rhai oedd yn cyfansoddi y cyf- ryw, eto, erbyn hyn y mae y cyfan wedi marw, a dinpd gyda'r Cymry yw adgofio am y gweithrediadau. Yn ol fy marn i, nid wyf yn meddwl fod cenedl y Cymry yn ddigon gwladgarol, neu buasai gan- ddynt rywbeth yn adgofio am orchestion y tadau, oblegyd teimlad anwyl a gwlad- garol a beri i'r galon fynwesu ac i ad- gofio am y gorchestion a gyflawnwyd. I rY Crwelir ceucdloedd ereill yn cadw eu gwyliauyn flynyddol ac yn ganflynyddql. Jifawr ydyw trwst y Gwyddelod am ei gwyl hwy, a phawb yn ei chadw fel pe byddai yn fater bywyd pe gwneir yn amgen. America eto yr un fath. Cy- maint yw en trwst yn bresenol am en gwyl gimftynyddol, a bernir y bydd hon yn un o'r gwyliau mwyaf a fu erioed, ac yn glod i'r Americaniaid am en chwaebh rhyddfrydol, gan mai adgoffa am en han- nibyniaeth ydyw amcan yr wyl. Hefyd mwy na thebyg ybyddy Cor Mawr, neu o leiaf ran o hono, yn myned drosodd, yr hyn fydd yn gyfle da i berthynasau gael cyfarfod a'u gilydd. Gall y plant sydd yn America anfon am eu rhieni, a rhieni a phlant sydd Y110 anfon am frodyr a chwiorydd, y rhai a garent yn fawr fyned drosodd, and yn bresenol yn rhy dylawd. Gan hyny, fobl, dalier ar y cyfle, gan mai dyma, fe ddicbon, yr olaf. Heblaw hyn, byddant yn cael dwfr y mor a chyf- newidiad awyr gogoueddus, a bron mor rhated ag y cawn hwynt yn Nghymru. gan yn ddiamheuol y ceir y cludiad yn 01 a blaen am oddeutu tri gini. Bum yn siarad yr wytlmos ddiweddaf a'r arweinydd mawr, sef Caradoc, a mawr mor frwd ydoedd ei deimlad a'i eiddigedd at y Cymry am na fuasai ganddynt eu gwyl, fel rhyw genedl arall. Caanmolai Gvmry ein Senedd i'r neb el- ion am en dewrder yn gwisgo y geninen ar ddydd Gwyl Dewi diweddaf, ac yr oeddwn yn hollol gydolygu ag ef; o herwydd paham nad allwn ni ymffrostio yn yr wyl hon fel y gwna ereill yn eu gwyliau? Gallwn, meddaf; gan hyny, ati, fobl, ar unwaith, a dyna gyfle da i'w chael ar y laf o fis nesaf yn hen Gastell Caerffili, a chael y Cor Mawr i wasanaethu ar yr achlysur. Bydd hyn yn dreat campus ac adloniant meddyliol, yn nghyd a dangos i'r byd ein bod yn rhywbeth mwy na chaethweision. YSTRADFAD.

T WILLIAM TAWENFRYN" WILLIAMS…

GAIR AT Y PARCH. MR. THOMAS…

MAE NHW YN DWEYD.

BRYNFAB A PHWYLLGOR EISTEDDFOD…

EISTEDDFOD Y NEWYN.

PRIF YSGOL CYMRU.

AT Y BEIRDD.

Y BLODEUYN.

Y PRYF COPYN.

Y FELLTEN.

./ i Y LLWYNOG.

- DYFOD YN BRYDLAWN I'R ADDOLIAD.

ENGLYN WNAWD

Y GRAIG DDU,

AELWYD LAN.