Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S i PILE & Gravel PILW. MEDDYGIMAKTH L Y.¡IØfi. j Y mae y Pelmi hm ya M<y«!a!<M-<t BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R f GRAVEL, 1 Ae luaws o anbwylderau ereill sydd bob uaser yn eu canlyn, megvn:— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffvg Treuliad, Rhwymedd, Llynger Main, Diffyg Anadl, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Caludd- ion, GWAEW, GWYN-f COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y Iwynau, a erwaelod vr vmvsgaroedd, DWFR POETH/DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Parotoir y Feleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol fel y canlyn :— No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae aairyw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn bli/chau Is. lid. a 2s. 9d. yr un gan bob Fferyllyddparchus yn y Dywysogaelh, Gwellhad rhyfeddol o'r liles a'r Gravec wedi i -1 feddygon fethu. Allan o'r Gwladgwwr" am Hyd. 3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o bonynt-yr ydwyf yn awr yn ddyn iach.-B. EDWARDS, Cwmdar, A berdar. ——— Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Cymreig am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,- Yr wyf wedi analyso George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddfdig o ddefnyddiau llyseuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra gwertlifawr at y doluriau hlPiy ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- Yn ol fy nysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after taking 4 few doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. Dysgwyliadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawl yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,-I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, Without an excep- tion, speak well'of the great benefit they have re- cewedfrom their use.- Your" faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Pills yn gtoellhau ar ol i bob peth arall fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie hyn, ac y maent wedi gwelibau llawer ar ol i bob peth arall fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. 1 was at last induced to try a box ef your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these PiJIs. Yours truly, D. WILLIAMS. Qwellhad ar ol deuddeg mlynedd o selni oddiwrth y Piles a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,-Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn ngbyd a selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair yr oeddwn wedi fy Ilwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Feleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaetb gydag egni a phleser. Yr oeddyHt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.-Ydwyf, yr eiddoch, DAVID DA VIES. 1 GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y Feddygiaiaeth Boblegaiid. KAK CIREilf STRIP WHITE. Yw y feddr#isia«U» oceu a diarpaafylliwyi erMod er gwilki Pes wok M Anwyd, Barf<#d«dig- aetà, Diffyg ÄtNàl. Asthaaa, Brest Gyfyag, Dolar Gwddf, Crygsi, CeMiad Llnis, Influeeza, fcc., &e. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phexwcb sychlyd, gyda gogleisiad yr, y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafia ffwrdd peb llysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu anadliad rhydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfy wiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gweHhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiiveddar, Eglwya Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,-Y niae eich Black Currant Syrup at y peswch yn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOR. Y mae anoedd o Dystiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at v Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. lle. a 2s. 9c. yr un. Ar werth befyd yn gyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Perchenogion—" White BrotberR;" ac y mae White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr heb yr hyn nid oes .yr un yn gywir. A. BENNETT, PLUMBER & GAS FITTER, 19, HALL-STREET, ABERDARE. BEGS to inform the Gentry and inhabitants of Aberdare that he has OPENED in the above branches, and hopes, by strict attention to business, good workmanship, combined with moderate charges, to receive a share of their patronage. All Orders punctually attended to. Plumbing and Gas Fitting done on the most approved principles [4 Cylwedder yn juan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. BYDD y llyfr yn cynwys heblaw hanes ei fywyd llafuriiiwr, amryw o'i gyfansodd- iadau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth. nad ydynt wedi ymddangos o'r blaen, yn y Gyuiraeg na'r Saesneg. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU DR. LIVINGSTONE. CYH OEDDEDIG gan REES LEWIS. C Swyddfa "Y FELLTEN," Merthyr. I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [6 Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 2g. FFEITHIAU PWYSIG! Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILTOF HEALTH ( CAERFYRDDIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy B drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau He. a Is. lic. yr un; neu yn rhydd drwy y post am naw neu bumtheg o bostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:— "Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfu i mi gymeryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." Foneddigion,—Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen.' Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm eyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." l2 Ar werth mewn blyehau He. a Is. lie. yr UrI. LLAWLYFR Y GLOWR:" Ml Ckabtkaws ASYMABEHML, A R Wyvtyttiol; AttswvM a pfcci«4«foMAit | ..1'1. y lawron a gmt mewn mmagioddisu; yn ng6yA & tttmna • A Rheelau (formula) IMHMMI 84t gwjM, weii t'tl sy«ileMl<K«. He<y<t, sefoodeb 0 Jaaaeø deetrmivi a Ä)18144 y foeaaah M, &< &<. Meum Amlm, Is. 6s., Limtt, 2s. CYHOEDDEDIG GAN I. JOKES, < ARGRAFFYDD,TREHERBERT. DILLAD AM Y PRISOEDD RHATAF II RHYS ETNA JONES. IsTE'WYDID ETJ DERBYN- Amrywiaeth Ardderchog o BIGION y Farchnad. RIBBONS, FLOWERS, FEATHERS, TIES, SCARFS, GLOVES, &c. RHYS ETNA JONES. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Cyhoeddedig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i'w cael gan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; yn cynwys eglurhad ar flnrddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd Rrgraffiad, yn cynwys eglurhad Athrenyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn Ilian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef cvfarwyddyd i gyrhaedd dysg, gwybodaeth, a rhinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef banes taith i Wlad Canaan. Mewn lliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Defodau Crefyddol, ac Agwedd Gymdeithasol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn Hedr a gilt edges, Is. DARLUNIADURANIANYDDOL; sef eglur- bad manwl ar Seryddiaeth, Daparyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurhaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfaddas i blant yrYsgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ac Anthemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6cb. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y Hyfr bychan hwn wedi ei gymeradwyo gan y gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r hyfforddiadau igoraf i bobl ieuainc gyda golwg' ar newid t eu sefyllfa. Pris 4c. TRAETHAWD AR Y SABBOTH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Prie, 3e. DIM AMSER I'W GOLLI;"ef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3e. [5 JONES A'I MAB, Ltyfrwdthmtr, fø. Bwydtyn'r "Aberfart Iwtee." CommmaAL lues, Abbraas, A9SYMVNANC kyskyaft y eyhoedi ra gyffre<li«4 eu bed ya eadw ar worth bob ttMCh tyfraw Cynreig a Saeoenegr, yn nghyd a Hyfraxt eyMfMt (tetwnt at boll gwasaH- aétla. Hefyd, tyflawBier •$t*ti*nery, Falicy tlHM, fee. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol ganddynt 9 am y prisoedd is«d: £ s. d. Geiriadur Bywgraffyddol 8 Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn rhanau 1 4 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau 016 0 Esboniad Burkirt ar y Testament Newydd 110 Etto yn rhwym 110 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrytbyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 013 0 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, 'eto 0 0 6 Hanes Alfaed Fawr, &c., eto 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio Mor Tiberias 0 8 0 SUMMER FASHIONS, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, having com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECENT NOVELTIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P. s.- W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return:from the Markets. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngvrytieb yr angen mawr sydd wedi ei hir deimlo yn Nghymru am lyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr ya gyffredinol, IDøe Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,— 1. Traetbodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luniadol gan mwyaf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwertbu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Defgrifiadol, &c., &c. Y gyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr,— Dinasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleum"—mewn lliain hardd, pris Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darlumadol, a rhai lliwiedig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sabbothol. Dau sypyn yn barod yn Ionawr. chwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau lliwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau; Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestynaa, i'w crogi ar furiau ysgolion ao ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: — 1. Damwairi y Rheilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3. Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y cant. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhestr o'r Ilyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, gellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- iadau:—Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe; Parch. R. Parry, Llandndno Parch. Ddr. Thomas, Pontypool; Parch. H. Jones, Llangollen; Parch. Ddr. Edwards, Bala; Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TRAETAODAU CREFYDDOL: Llundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- werthwyr Cymreig. IECHYD RHAD A NATURIOL1 Teml Iechyd, neu Turkish BaIÅI Merthyr dan lywyddiaeth, Mr. Atkins. PRISOEDD:— Bosbarth Blaonaf, o wyth ya y berea hnfoir J prydnawn, 2A. Ail ddosbcurtfa 0 dri yn y zawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau LluD, Mereher, Tay a Sadwra. Menywod, dyddiau Mawrth a GWt!iièt. Plunge a Shower Bath o'r mathau goren am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon 0 dystiolaethan, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuroD cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellbad naturiol, nad yw yn gwneud ni wed mewn unrhyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr, Atkins hefyd yn ddiweddar wed. cynllunio. ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwree ych wanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talo chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a phwysig hwn. f1 SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. EWCH I SIOP Y BONT HAIARN am y Caws goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am j Cig Moch goreu. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am Ymenyn goreu Cymru. EWCH i SIOP Y BONT HAIARN am y Can goreu. EwCH i SIOP Y BONT HAIARN amy JD TEA goreu. One Pound of very Fine Tea in an Ornamenta. and Figured lea Caddy, at 38. each. Half-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna. utental Tea Caddy, at la. 8d. each. These caddies will make a vetc handsome and suitable Christmas presents. GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiwch y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SOHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. Q CHWERER'S WATCHES to suit all classes S of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the best s English and Foreign make. Q CHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from JE10 10s. Q CHWERER'S SILVER PATEJN ks LEVERS at j64 4s.. X5 5s.. up to £7 7s. Q CHWERER'S GOLD GENEVES £4 4s., s £5 5s., up to £10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always k3 ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, U Ordinary Clocks, Timepieces, &c., of the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great 0 variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the )0 newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, com- prises all kinds in Gold, Steel, and jShell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, 0 Clocks, Jewellery, Plate, &c., in the best style.. SCHWERER begs respectfully to thank the S Public for their past patronage, trusting a continuance of the same. OS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdare. Y STOOK FWYAF YN NEHEUDm CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats yn Siop Copeland. Yachting Jackets yn Siop Copeland. Dillad i Wrywod yn Siop Copeland. Dillad i Fechgyn yn Siop Copeland. Trowseri yn Siop Copeland. Wascodi 0 groen Morlo a Bretbyn -rvn :Siop Copeland. i^illad Waterproof yn Siop Copeland, Hetiau, Capiau, Crysan, Coleri, Ties, &c,, yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Commercial Place, Aberdare. YR YSTORFA LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dyddiol eich Teulu ewch at J. JONES, NO. 4, Canon- Street, Aberdar. OS ydych am Lestri parch o'r defnydd a'r gwneuthuriad goreu, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Lestri 0 wahanol cynlluniad, ewch at J. J ONES, No. 4," Canon-street. Aberdar. OS ydych am Anrhegion Priodasol defnyddiol ac addurnol, ewch at J. JONES, NO. 4, Canon-street, Aberdar. OS ydych am Deganau Plant o bob math, ewch at J. JONES, No. 4, Canon-street, Aberdar. Cofiwch y Oyfeiriad- No. 4, CANON-STREET, ABERDARE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, Iron Bridge Shop, Commercial Streei, Aberdare. FRIDAY, JULY 2, 1875,