Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Goreu arf, arf dyog." EISTEDDFOD LLWYNYPIA. BYDDED bysbya y cynelir Cyfarfod Cystadleu- ol yn y eapel uchod, NADOLIG 1875, pryd y gwobrwyir y bnddugwvr mewn Cauiadaeth, Barddoniaetb, Adrodd, Areithio, &c. CANIADAETH. rr Cor, heb fod dan 30 mewn nifer, a ddadgano yn oreu "Y Ffrwd," gan Gwilym Gwent, Rhif 94 o'r Cerddor Cymreig .500 BARDDONIAETH. Bydd y gweddill o'r testynau, enwau y beirn- iaid, a'r holl fanylion i'w cael yn fuan yn y pro- gram me, pris lc.; drwy y Post, Ifc., gan yr ysgrlfenydd, Am y Beddargraff Hir a Thoddaid goreu i'r diweddar Barch. Henry Rees, Llwynypia .110 MR. B. FRANCIS, Tailor & Draper, Tonypandv, Pontypridd. EISTEDDFOD TREFORIS. BYDDED bysbys y cynelir Eisteddfod yn y lie ucbod prydnawn dvdd Sadwrn, Tachwedd yr 20fed, pryd y gwobrwyir y eystadleuwyr buddugol mewn cerddoriaetb, barddoniaeth, ad- rodd, ac areitbio. Y PRIF DDARN. I'r Cor, heb fod dan 40 mewn rbif, a gano yn oreu y Marseillaise Hymn gwobr £ 6. Programmes yn barod yn fuan, ac i'w cael am geiniog yr un; trwy y Post, ceiniog a dimai, gan yr ysgrifenydd, DAVID EDWARDS, John-street, Brynhyfryd, near Swansea. BWRDD Y GOLYGYDD. CAEWR CYFIAWXDES A SHONI O'R WERFA.—Y mae y ddwy ysgrif hyn yn cyfeirio at bethau nad ydym yn eu deall yn iawn, ac o ganlyniad nad all ond ychydig o'n darllenwyr eu deall. Carem i bethau y DARIAN fod yn bethau cyffredinol mor belled ag y byddo modd, ac yn gyfryw a roddai ddyddordeb i bawb a'u dar- llenent. Mor bell ag yr ydym yn deall, y mae eich ysgrifau yn bethau personol bron. Y mae ambell ddyn naill lygad yn gallu gweled cystal a dyn a dau. CARNELIAN.—Yr ydym yn ddiolchgar am eich syniadau. Y mae y gefnog- aeth a dderbyniwn yn profi fod y cam a gymerasom yn un yn ei Ie. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r DARIAN i'w cyfeirio Editor of TARIAN Y GWEITHIWR, Aberdare. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, "Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

MRS. CRAWSHAY A MORWYNION…

GADLYS, ABERDAR.

TRECYNON—CYFARFOD YMADAWOL.

CAERFFILI A'R BED WAS.

TROEDYRHIW.—DARLITH.

CWMAMAN, SWYDD GAERFYRDDIN.

PONTYPRIDD—PRIODAS.

ESGORODD.