Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. Y mae y Peleni hyn yn feddyginiafth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys :— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffvg Treuliad, Rhwyrnedd, LIyngef M&n, Diffyg Anadl, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYNT, COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a fiwaelod vr ymysgaroedd, DWFR POETH, DWFR .AT.ALIAD, &c. SHOD:DANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL. Farotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol fel y canlyn:- No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Percbenog y Peleni hyn wedi derbvn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. lid. a 2s. 9d. yr un gan bob Ffcryllydd parchus yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r files a'r Graven wedi feddygon fethu. .Allan o'r "Gwladgarwr" am Hyd. 3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar iy nhraed gan y poen a acbosent i uii, a'r ysgafn- der yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt-yf ydwyj yn awr yn ddyn iach.-B.EDW ARDS, Cwmdar, Aberdar. ———— Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Cymreig am Awst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,- Yr wyf wedi analyso 41 George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn eael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llyseuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r fam eu bod yn feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- "Yn ol fy nysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Pills, Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel) after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. Dysgwyliadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Flies and Gravel. I always recommend them .with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,-I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speakrwell of the great benefit they have re- eeivedfrom their use.—Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Pills yn gwellhau ar ol i bob peth arall fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Fills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I -felt as if I bad had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills. — Yours truly, D. WILLIAMS. 13wellhad ar ol deuddeg mlyneddo selni oddiwrth y Piles eir Gravel. V Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,-Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a. selni mawr ar rai amserau yn dufewnot, am tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy ngbylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel naa gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair yr oeddwn wedify llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu too modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a phareh i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddyat yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu. arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chUi, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ae yr wyf fel ya dyfod yneuam o'r npwydd.—Ydwyf, DAVID DAVim j yt VO V \s&- X (9/ I aWKLLHAD UNiONGYliOHOL. Y Feddyginiaeth Boblogaidd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswch ac Anwyd, Darfwdedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng, Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &c., &c. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phesweh sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrcbol; a thnfla ffwrdd pob llysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrehu anadliad rbydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfy wiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda gal w g ar effeithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGHON. « Tystiolaeth ddiweddar. Eglwvs Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,-Y mae eich Black Current Syrup at y peswch yn ddarpariaeth enwog. Y mae wedi gwneud rtiagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.- Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOlt. Y mae anoedd o Dystiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. lic. a 2s. 9c. yr un. Ar werth hefyd yn cyfanwerth gan holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn nnig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen. DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr mien tuallan gan y Perchenogion-" W bite rotherf;" ao y mae White's Cough Syr up edi ei argraffu yn y gwydr heb yr hyn nid oes run ya gywir. Jtr drefniast newydd y maent yn v- J HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd,-Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ysturnog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynltu, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg- Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwqed. Ar wprth g"-D yr holl Fferyllwyr, mewn blychau nc. a Is. lie. yr un neu yn rhydd drwy y post Hm naw neu burnt heg o hostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. 8 Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed He, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o Jythyrau yn unig- Eich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfu i mi gyrneryd eich Peleni Iechyd chwi fel y gorchymynwyd, a chefais wareditraeth hynod," (Anhwylder-diffyg treuliad a dolur vr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a, symudant rhwvniiad y corff." "Foneddigion,-Darfu i'r Peleni a roddasoch i mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur deimlwn yn fy vsgwvddau." "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwvldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." "Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." [2 Ar werth mewn blychau l\cc.yrun. -=:- Cyhoedde-r yn Juan, Hanes Bywyd y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Gan ei Frawd RICHARD MILLS, Llanidloes. T>YDD y llvfr yn cynwys heblaw hanes e fywyd llafurfawr, aniryw o'i gyfansodd- ladau mewn Rhyddiaeth a Barddonfaeth, nad ydynt wedi ymddangos o'r bIaen, yn y Gymraeg nB r Saesneg. „ LLAWLYER Y GLOWR:" isef T RA ETHA WD ATHRONVDDOL AC YMARFEROL, A Wyutylliad Ansawdd a phriodoleddau y nwyon a geir mewn unwngloddiau; Daearfesnnaefh yn n-hyd a llaaws o Dafleni a Rheolau (formulae) buddiol eu gwybod, wedi eu symleiddio. Hdyd, crynodeb o hanes dechreuad a chynydd y fasnach 16, &c., &c. Jketcn Amlen, Is. 6c., Iliain, 2s. CYHOEDDEDIG GAN I. JONES, ARGRAFFYDD,TREHERBERT. Gweithiau Cymreig y diweddar Barch. John Mills, Llundain. Cyhoedd-edig ac ar werth gan Richard Mills, Llanidloes, i' w clld gan y Meistri Hughes a'i Fab a chan yr holl Lyfrwerthwyr. Y PERL YSGRYTHYROL; neu agoriad i wybodaeth o'r Beibl. Y Pedwerydd Argraffiad. Pris Is. 6c. DAEARYDDIAETH YSGRYTHYROL; yn cynwys desgrifiad o holl wledydd y Beibl, yn neillduol gwlad Canaan, yn nghyd a Mynegai cyflawn i'r holl leoedd a enwir yn y Beibl. Lliain, 3s. GEIRLYFR YSGRYTHYROL; ya cynwys eglurhad ar darddiad ac ystyr y geiriau a ddef- nyddir yn y Beibl; yn nghyd ag Arweindraeth ar Gyfansoddiad y Gymraeg. Ail argraffiad. Amlen, Is. 2g. GRAMADEG CERDDORIAETH. Y ped- werydd argraffiad, yn cynwys eglurhad Athronyddol ac Ymarferol ar y Wybodaeth Gerddorol. Pris, mewn Ilian, 3s. HYFFORDDWR YR EFRYDYDD; sef eyfarwyddyd i gyrhaedd dYtlg, gwybodaetb, a rbinwedd. Pris, mewn lliain, 3s. PALESTINA; sef hanes taith i Wlad Canaan. Mewn Iliain, 7s.; mewn French Morocoe, a Marble Edges hardd, 8s. 6ch. IUDDEWON PRYDAIN; sef eglurhad ar Arferion Teuluaidd, Detodau Crefyddwl, ae Agwedd Gymdeithaaol Iuddewon y wlad hon. Amlen, Is. Y CANOR; sef arweiniad i egwyddorion ac ymarferiad Cerddoriaeth. Y ddegfed fil, 6c. DARLITH AR GERDDORIAETH GYM- REIG; sef adolygiad ar Hanes a Nodwedd Cerddoriaeth Genedlaethol y Cymry o amser y Derwyddon. Pris, 6ch. Y SALMYDD EGLWYSIG; sef casgliad o Salmau a Hymnau at wasanaeth teuluaidd. Ail argraffiad. Mewn lledr a gilt edges, Is. DARLUNIADUR ANIANYDDOL; sefeglur- had manwl ar Seryddiaeth, Daearyddiaeth, a Daeareg; ac yn cynwys tua 80 o Arluniau Eglurhaol, gan Edward Mills, lliain 5s. CERDDOR YR YSGOL SABBOTHOL a'r BAND OF HOPE; sef casgliad o donau cyfuddas i blant yr Ysgol Sabbothol a'r Band of Hope, gyda geiriau Cymraeg a Saesoneg, gan R. Mills, Is. Y CERDDOR DIRWESTOL; yn cynwys Tonau ae Anthemau at wasanaeth Dirwest, gan R. Mills, 6ch. PA FODD I DDEWIS GWRAIG; wedi ei gyfieithu o'r Pedwerydd Argraffiad Saesoneg. Y mae y llyfr byehan hwn wedi ei gymeradwyo gan v gweinidogion enwocaf yn mysg y Saeson, fel un o'r hyfforddiadau goraf i bobl ieuainc gyda golwg ar newid eu sefyllfa. Pris 4e. TRAETHAWD AR Y SABBOfH gan Dr. Wardlow. Ni ddylai yr un aelod o'r Ysgol Sabbothol fod heb y llyfr hwn. Pris, 3c. DIM AMSER I'W GOLLI ;sef traethawd i'r bobl, gan y Parch. Dl. Rowlands, M.A., Bangor. Pris 3i. [5 t JONES A'l MAB, Argraffwyr, I lyfrwerthwyr,$e. Swyddfa'r Abtrdare Times." 31, COMMERCIAL PLACE, ABERDAR, ADDYMUNANT hywbyeu y cyhoedd yn gyffredinol eu bod yn cadw ar werth bob nmt-h o lyfrau Cymreig a Saesoneg, yn aphyd a llyfrau cyfrifon (account books) at bob gwasan- aeth. Hefyd, cyfiawnder o Stationery, Fancy Goods, &c. Mae y Llyfrau Cymreig canlynol ganddynt am y prisoedd isod: je a. d. Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru, gan y diweddar Barch. J. T. Jones, yn 2 Gyf., lliain 1 6 0 Eto yn rhanau 1 4 0 Geiriadur Duwinyddol Jones, Ponybont, yn rhanau. 0 16 0 Esboniad Burkitt ar y Testament Newydd. 110 Etto yn rhwym 1 10 0 Esboniad y Parch. Christmas Evans ar Lyfr y Datguddiad Geiriadur Duwinyddol ac Ysgrytbyrol J. T. Jones 0 6 0 Hanes y Nef a'r Ddaear, eto 0 13 0 Daearyddiaeth YsgrythyroJ, eto 0 13 0 Parhad mewn gras, eto 0 0 6 HMesA)faedFawr,&o.,eto 0 1 0 Treithawd ar y Geri Marwol, eto 0 0 3 Sylwadau P. Williams ar y Beibl 0 3 9 Eto, yn rhwym 0 6 0 Eos Ceiriog, sef Casgliad o Ber Gan- iadau yr enwog Fardd, Huw Morris, gan y Parch. Walter Davies, Manafon 2 Gyf. 0 6 0 Treithawd ar y Prynedigaeth, gan Dr. Lewis 0 0 6 Oratorio MorTiberias 0 8 0 SUMMER FASHIONS, 1875. WM. SARVIS, ABERDARE, BEGS to announce that, having com- pleted his arrangements for the Season, he has commenced showing, on SATURDAY LAST, MAY 8th, And following days, all the most RECENT NOVELTIES In the Leading Departments: — MILLINERY! MANTLES! COSTUMES! SHAWLS! SILKS! DRESS MATERIALS! GLOVES! FLOWERS! FEATHERS! &c., &c., Soliciting the favour of a Call. P.S.—W. S. begs to inform his Friends, Patrons, and the Public generally, that he has not issued Circulars this Season, and hopes that they will accept this mode of announcing his return'from the Markets. Llyfrau a Thraethodau yn yr Iaith Gymraeg. YN ngwyneb yr angen inawr sydd wedi ei JL hir deirnlo yn Nghymru RIn Iyfrau a thraethodau mwy deniadol a phoblogaidd ar gyfer yr Ysgol Sabbothol, Llyfrgelloedd Cynulleidfaol, a darllenwyr yn gyffredinol, mae Pwyllgor CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFVDDOL wedi pendertynu cyhoeddi,— 1. Traethodyn Cymreig newydd bob mis (dar- luuiadol gan uiwyHf). 2. Cyfrolau bychain i'w gwerthu am Is. neu Is. 6c.—un bob tri mis yn cynwys Ystoriau Dar- luniadol, Bywgraffiadau Enwogion Cymreig, Pynciau Hanesyddol a Desgrifiadol, &c., &c. Y Kyfrol gyntaf yn barod yn Ionawr" IHnasoedd Colledig wedi eu dwyn i oleuni" -lIJewn lliain hard'i, pi is Is. 3. Sypynau o lyfrau bychain darluniadol, a rbai Xiwifdig, cyfaddas fel gwobrwyon yn yr Ysgol Sahbothn1.. PIlU sypjn yn barod yp Ionawr, cbwe' cheiniog yr un, gyda darluniadau Uiwiedig hardd. 4. Cyfresi o Ddarluniau gyda Darlleniadau • Cardiau gydag Arwyddeiriau a Thestyua.i, i'w crogi ar furian ysgolion ac ystafelloedd cartref. Mae y Traethodau canlynol o'r Gyfres newydd eisoes yn barod: — 1. Damwain y Rbeilffordd yn Abergele, 2s. y cant. 2. Ystori y Pysgotwr, 2s. y cant. 3 Yr Hen, Hen Stori (ar y laf o Ionawr), 2s. y o.uit. Gellir cael y Gofres (Catalogue) yn cynwys y rhf-tr o'r llyfrau Cymraeg sydd eisoes wedi eu cyhoeddi gan y Gymdeithas, yn rhydd trwy y post, dim ond anfon am dano. Fel gwarant o werth y llyfrau a gyhoeddir, pellir hysbysu fod y boneddigion canlynol wedi cydsynio i weithredu fel Pwyllgor y Cyhoedd- i,tdau:-Parch. J. Griffiths, Periglor, Castellnedd; Parch. D. Howells, Caerdydd Parch. Ddr. Rees, Abertawe Parch. R. Parry, Llandudno Parch, Ddr. Thomas, Pontypool Parch. H. Jonps, Llangollen; Parch. Ddr. Edwards, Bala Parch. W. Williams, Abertawe. Golygydd: Parch. Thomas Levi, Abertawe. CYMDETTHAS Y TRAETAODAU CBEFYDDOL LIundain, 56, Paternoster Row, and 164, Piccadily; Manchester, 100, Corporation Street; Brighton, 31, Western Road. A'r holl Lyfr- werthwyr Cymreig. IECHYD RHAD A NATURIOL. Tend Iechyd, neu Turkish Baths Merthyr dan lywyddiaeth Mr. Atkins. PRISOEDO:— Dosbarth Blaenaf, o «yth yn y borfu bvd dr y prydnawn, 28. Ail dd.»~barth o dri yn y'prvd nawn liyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, Ian, a Sadwrn. Menywi d, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fe] y gellM cyhoeddi eyfrol ar les y Baths, mewn achlysuroo eyffelyb i Guriad y Galon, y Gyinalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mewn unrhyw amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins befyd yn ddiweddar wedi cynllunio vchwanegiad pwysig at y Baddau, yr bwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawrFt rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn en cyma!au, yn gymaint ag y gellir dwyn gwree ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o r cyfryw wres. Bydd yn rhaid lain chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fvdd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd^ phwysig bwn. J j-y SIOP YMBORTH RHATAF YN ABERDAR. T7 WCH I SIOP Y BONT HAIARN am y .JLi Caws goreu. 3 i SIOP Y BONT HAIARN am y JLA Cxg Moch goreu. cyWCH i SIOP Y BONT HAIARN an JL4 Ymenyn goreu Cymru. 17 WCH i SIOP Y BONT HAIARN am y MJJ Can goreu. 3 1 SI0P Y B0NT HAIARN am y JL-i IJiAgoreu, J V/$Foun?°f ve*y Tea in an Omamenta. and Figured lea Caddy, at 3s. each Half-a-pound of extra Fine Tea, in an Orna mental Tea Caddy at Is. 8d. each. These caddie* presmt.t* ndsome and mitabu Christmu GORUCHWYLIWR D. R. EVANS. Cofiweh y Cyfeiriaid SIOP Y BONT HAIARN, ABERDAR. C. SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, ^Lberdo>re. S CII^Pl?R'S WATCHES to suit all dassea U of Purchasers. CJCHWERBR'S WATCHES of the best O English and Foreign make. SCKEiK G0LDPATENT l-EVEBS S CTPHE5' S SII'VEK PATEA EE VERS at £ 4 4n., £ .5 5s.. up to £ 7 7s. C.CHWERER-S GOLD GENEVES £ 4 4s., s dM 5«., up to £ 10 10s. CJCHWERER'S WATCHES are always CJCHWERER'S WATCHES are always !,T °r "8e- ,bein- "Wilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better send to me for a Watch, which will be p.o omdei 10 "y • of P.O.O. QCHWERER'S EIGHT-DAY CIOOK"S Ordinary Clocks, Tiraepieces, &c., of tbe best and newest design. QCHWERER'S SILVER GOODS in great O variety. CHWERERIS ELECTRO-PLATE of the U newest and best description. CHWE, RER'S great stock of Spectacles, com- QCHWERER'S great stock of Spectacles, com- U prises all kinds in Gold, Steel, and Shell i rames. QCHWERER repairs all kinds of Watches, style elle'y' Plate' &c-> in the tea'' QCHWERER begs respectfully to thank the U Public ior their past patrouage. trusting a continuance of the same. QS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8j Commercial Street, Aberdam. Y STOCK FWYAF YN NEHEUDIK CYMRU 0 DDILLAD PAROD FFASIYNOL Overcoats vn J Yachting Jackets vn ^0Pe aQ^ Dillu/1 w i 3 Sl0P Copeland. J • yrr°d yu Si,,P Copeland. Dillad i Fechgyn yn 8i..p Copeland. 1 rowsen yn Siop Copeland. Wascdi o groen Morloa Brethyn T>:„ J £ r Siop Copeland. Oiilad Waterproof yn Siop Copeland, Hetiau, Capiau, Crysau, Coleri, Ties, &o., yn SIOP A. COPELAND, Dilledwr, 9] 6, Corn ru"reifi i Place, Aberdare. YR YSTORF A LLESTRI RHATAF YN ABERDAR. OS ydych am Lestr at wasanaeth dvddiol mVh Tallin ewch at J. JONES, No. 4'Cai^n Street, Aberdar. on" OS ydych am Lestri Pa,ch o'r (intnydd a'r gwneutburiad GOREU, ewch at J. JONES, JN o. 4, Canon-street, Aberdar. O8 'dlcb fHIr Aberda'r! N°" 4' Cafi™-«feet, OS ydych am Anrhegion Priodasol oefnyddiol I iol 0 He addurnol, ewch at J. JoN No.4, Uanon-srreet, Aberdar. ( VS .vdy°h Deganau Plant o bob math, Aberdar*0 ^0N £ 'S» 4> Canon-street, Cofiwch y Cyfeiriad— No. 4, CANON-STKEET, ABERDARE. [10 Printed by MILLS, LYNCH, & DAVIES, at their Steam Printing Works, No. 1, Station Street. Aberdare. W&EDAYi SEPT 10, 1875,