Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

STOCK-TAKIN, G- SALE OF DRAPERY AT H. LEWIS'S, 11, COMMERCIAL PLAOE, ABEBDARE. SHOW-KOOM GOODS to. be cleared at Desparate Prices. 2,000 Yards of Black Silks, extraordinary Cheap. m A lotZofTapestry Carpets, 2s. 7*4 regular price, 3s. 6d. Important Notice!! EVAN LLOYD, DRAPER, ABERAMAN, Being about to movefto his New Premises, I will offer the whole of his STOCK AT ANJMMENSE REDUCTION SO DAYS' SALE! Drapery to meet the Times! On and after SATURDAY, January, 22nd. RHYS ETNA JONES Will offer] his immense Stockfof Drapery at prices lower than ever before quoted Ready Made Clothing under Cost. Suits made to order during Sale will be made at cost. 7 _V 375 REMNANTS. SALE COMMENCING SATURDAY JAN. 22ND. EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAR. CYNELIR yr Eisteddfod uchod dydd LLUiN SULGWYN, 1876, o dan nawdda AdraD Iforaidd Aberdar. Beirniaid y Canu, J. PARRY, M.B., Aberys- twytb, a JOHN THOMAS, BIaenanerch y Farddoniaeth, Parch. W. THOMAS (Islwyn); y Traethodau, Parch. J. Jones (Mathetes.) Yr Eisteddfod i ddechreu am 11 o'r gloch.- Un Cyfarfod. TRAETHODAU. Am y traetbawd goreu ar "Safle y Gweithiwr yn y Cyfansoddiad Pry- deinig," gwobr 10 10 0 Am y traethawd goreu ar Ddyled- swydd pawb i ytnuno a'r Cymdeithas- au CyfeiUgar (Friendly Societies), yn nghyd a'r lies deilliedig oddiwrthynt," gwobr • • • • • • 5 0 0 babddoniaeth. Am y Chwareugerdd oreu ar Atn- gylchiadau ymweliad Owen Glyndwr a Syr Lawrence Berkrolles," gwel y « Gwyddoniadur Cymreig," gwobr 10 10 0 ig, Testyn ychwanegol-Am y deuddeg Englyn Unodl goreu i'r diweddar •" Cynddelw," gwobr 3 3 0 Am y Duchangerdd oreu I'r Siar- adwyr a'r Ysgrifenwyr hyny syddmor hoff o orfeichio y Gymraeg a geiriau Saesonaeg "—dim dros wyth penill, gwobr .200 Am yr Englyn Unodl Union (Bedd- argraff) goreu i'r diweddar Griffith Williams, olr Bell Inn, Trecynon, am ei weithgarwch a'i gywirdeb fel aelod a Thrysorydd Cyfrinfa Ifor Aberdar, am uwchlaw 20 mlynedd gwobr 1 0 0 CERDDORIAETH. I'r Cor heb fod dan 150 o rif, a gano yn oreu Bendigedig fyddo Ar- glwydd Dduw Israel," gan John Thomas, Blaenanerch, gwobr 70 0 0 Yn nghyda Baton ardderchog i'r Arweinydd. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, na enill- odd dros £ 20, a gano yn oreu, Y Gwlithyn," gan Alaw Ddu, gwobr 20 0 0 I Gor o Blant, heb fod dan 40 mewn rhif, na tbros 15 oed, a gano yn oreu "Nis rhoddwn fyny'r Beibl," gan Gwilym Gwent, o "Gar y Plant," .gwobr 6 0 0 Ail oreu 3 0 0 [Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. I'r Parti heb fod dan 20 na thros^SO, a gano yn oreu "Y Gwanwyu," gan Gwilym Gwent, gwobr 5 0 0 I'r gwryw a gano yn oreu Gogon- iant i Gjuiru," gan J. Parry, B.M., gwobr 0 10 0 Ferch a gano yn oreu "Tros y Garreg," o'r Songs of Wales," gan Brinlev Richards, gwobr 0 10 0 To the Brass Band who will best render a Selection of Welsh Airs, to be had from R. De Lacey, 10, Mill- brook Road, Brixton, London. [No Reeds allowed] 7 7 0 CELFYDDYDWAITH. Am y Crys Llian Gwyn goreu,- gwaith nodwydd 1 10 0 Am Enghraifft o'r. Gwelliant goreu o Lusern Ddyogel (Safety Lamp,)" gwobr 2 0 0 AMODAU. Y Cyfansoddiadau, yn ngbyda'r Lamp a'r Crys, i'w hanfon i'r Ysgrifenydd erbyn yr 31ain o Ebrill, 1876. Enwau pawb a fydd yn cystadlu ar y testynau ereill i fod yn llaw yr Ysgrifenjdd erbyn yr 21ain o Fai, 1876. Ni wobrwyir on) fydd teilyngdod. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddo y Pwyllgor. Rhaid i bob ymgeisydd na alio fod yn bre- senol, anfon ei enw dan sel i'r Ysgrifenydd er- byn dydd yr Eisteddfod. Gofelir am bersonau cymhwys i feirniadu y Lamp a'r Crys. Cynelir CYNGHERDD FAWREDDOG yn yr hwyr, pryd gofelir am enwogion o fri i wasan- aethu. Cyhoeddir cu henwau yn y newyddiadnron, Jis o leiaf cyn dydd yr Eisteddfod, yn nghyd ag enwau Llywyad ac Arweinydd y dydd—y lle, yn nghyd a'r prin i'r Eisteddfod a'r Gyngherdd, ele. Arran y Pwyllgor,—D. R. LEWIS, Teg, 33, Wind Street, Aberdare. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r Da;ri.an' i'w cyfeirio :—" Editor of TAEIAN Y GWEITHIWR, Aberdare. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon, Mills, Lynch, a Davies, "Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare. Nid amddiffyn Goren Tarian ond Tarian. Cyfiawnder.

CAMERON YN AFFRICA.

Y GWENYN SILLEBOL.

..... ALL ANDHYLJFOD YN NGLOFX…

i CYFARFOD LLENYDDOL BETHANIA,…

ITRECYNON.

LLWYINYPIA-GALWAD I WEINIDOG.

LLANILLTYD F AERDREF.

UNDER CENEDLAETHOL Y MWNWYR.

PETHAU G WERTH EU COFIO.

[No title]

Family Notices