Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TYSTEB MR. GIBSON, EXCISE OFFICER, ABERDAR. GAN fodMr. Gibson wedi ei apwyntio i ddosbarth pwysig yn Ngogledd Lloegr, mewn cyfarfod a gynaliwyd yn y George Hotel, Aberdar, Rhagfyr 31ain, y 1875, penderfynwyd cyflwyno iddo ryw arwydd. o barch ar ei ymadawiad, fel cydnabyddiaeth am y modd caredig y a-yflawnodd ei swydd tra yn Aberdar. Gwneler pob arian yn daladwy i'r Trysorydd, Mr. DAVID DARBY, Lord Raglan, Commercial-street, Aberdar. II. W. EVANS, Ysg. Inventor of the Cheffioneer Organ. rfj .1 ¡; P !,j M :zt 0 o r-¡I Jill ÇCê tz= tr.I CHEFFIONEER ORGAN. THE ABERDARE flarmouium & Cjjeffionetr Organ MANUFACTORY. B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer & Inventor of the Cheffioneer Organ, RESPECTFULLY thunks the Profession, R Clergy, Gentry, and the public in general for their kind patronage in the pa-t (having" sold over 400 Harmonium* Cheffi meer Organs), and hopes to have a continuance of their favour Trade supplied -with all kinds of Fittings, Pianos, American Organs and Harmoniums, by Alexandre and Christophe and Etienne, always in stock at makers prices. Harmoniums repaired on the shortest notice. Harmoniums supplied to Churches, Chapels, and Good Templars on very <"»'«? it-rms. Experienced workmen vr- on the premises. SHOW ROOMS-G, Ga.ilejs R.md ando, Perseverence Place. Testimonial—From Professor Parry, Pencerdd, America. Fellow Countrymen, — I have much pleasure in recommending the Cheffioneer Organ for its mel- low and pipe like tone and for its external appear- ance. Wishitif-, the Maker all the patronage he deserves. I ¡t01, your humble Servant, JOSEPH PARRY, Mus. Bac. Catalogue and list of Testimonials on application. MONEY. MONEY to lend on good freehold or lease- hold security. Apply to Mr. DAVID RICHARDS, Solicitor, 34, Canon-street, Aberdare. BOOKBINDING! TO BOOK CANVASSERS, PRINT- ERS, STATIONERS, AND OTHERS. C. GRIFFITHS B^GS to announce that he has •oowsi.-eaced in D the above Trade, and hopes, by strict; attention to business, to receive a share of your patronage. For prices and specimens, apply at TIIAMROAD 8!DE NORTH, Merthyr Tydfil. N.B.-Ledgers and Account Books bound on the shortest notice. ^Pris Chwe Cheiniog; gyda'r Post Chwech a Dimai, Y BEIBL A'R DOSBARTH: Neu Lawlyfr at wasanaeth ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. D. LEWIS, Llanelli. CYNWYSIAD. Y Beibl, Hen Law-ysgrifau y Beibl, Cyfieith- iadau o'r Beibl, Llyfrau y Testament Newydd, leau Grist, Yr Apostolion, Bywsjraffyddiaeth, Gwlad Canaan, Y Gwyrthiau. Y Damegion, ArferioD a Defodau, Y Sectau Iuddewig, Adeil- adau Cyhoeddua, Mynyddoedd yr Efengylau, Dyfroedd Gwlad Canaan, Geiriau Anghyfieith- edig, Amser, Arian, a Mesur, Dinvstr Jerusalem, Y Deg Edidigaeth, Y Goruchwyliaethau Dwy- fol, Darllenyddiaeth, &c., &c. CYMKBADWYAETH. Gwn y mawrygir ef yn ddirfawr, nid yn unig gan yr ieuenctyd, ond gaci yr athrawon a'r athrawesau hefyd, oblegyd ei fod y peth ag sydd yn llanw y diffyg oedd yn wag-LOd yn ein Hys- golion Sabbothol goreu.-Parcb. R. W. R., Ystradgynlais. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr, Rev. D. Lewis, New Dock, Llanelly. Allan o'r Wasg, Y GLUST A'R TAFOD, Sef Rhanau o'r Ty ydym yn byw ynddo, yn nghyda. thraethawd ar Ddyn yn ben, &c., gan y Parch Robert Evans, Aber- dar. I'w gael gan yr awdwr, pris 6c., drwy y post, chwech a dimai. 3, Gadlys Terrace, Brynhyfryd, Aberdare. THE MISSES JONES BEG to inform the Gentry and Trades- men of Aberdare and neighbourhood, that they intend opening a, 11 DAY and BOARDING SCHOOL for YOUNG LADIES after the Christmas vacation, and trust, by strict attention to the morals and instruction of the Young Ladies en- trusted to them, to merit their patronage and support. A prospectus with reference will be forwarded on application. School Duties will commence on T UES DAY, January 18, 1876. CHEAP COALS!! Delivered in ONE HUNDRED WEIGHT BASKETS Into your Coal place, from LEYSON RHYS'S Vale of Neath Coal Yard. PRICES. Ordinary Steam Coals 7d. 3d. Best Dowlais Coals 9d. lOd. Best Binding Coils 8d. 9d. Coke 7d. 8d. Written notice preferred. Y feddyginiaetb oreu at Anwydau ac Influenza ydyw EVANS' COMPOSITION POWDER I'r rbui hyny sydd a'u ystumogau yn weinion ac oer, gyda threuliad gwael, gwendid, anhwyl- derau y cronic, gwynt yn yr ystumog, &c.; bydd y powdwr ucbod yn feddyginiaeth sicr, gwerth- fawr, a'"phleserus. Y dull i'w gymeryd sydd fel y canlyn :—Llonaid llwy de mewn peint o ddwfr berwedig, wedi ei fel* su yn dda a siwgr, fit yr hyn y gellid ychwanegu llaeth, a'i gymeryd yn y gwely. Os hydd iddo gael ei gymysgu yn dda, a'r dwfr yu ferwedig, fel y dylai bob amser fod gellir godaeJ iddo losgi ycbydig, ac yfed y te yn unig. Ar werth mewn packets 7Jc Is. 11-^c., a 2s. 9c. yr un trwy y post 9c., Is.4c., a 3s., oddiwrth y gwneuthurwr T. W. Evans, M.R.P.S., Dispensing Chemist, 14, Commercial street. NOTICE. TO THE CLERGY, GENTRY, & NOBILITY OF SOUTH WALES. H. STEVENSON, 11, CARDIFF STREET, ABERDARE, Organ Builder, Pianoforte, and Har- monium Maker. RGANS manufactured on the American Or- ORGANS manufactured on the American Or- gan Freo Reed Principle —the only manu- facture of these Free Reed Instruments in South Wales. All kinds of Organ and Harmonium Fittings supplied. Organs, Harmoniums, and Pianofortes tuned and and repaired by the year or otherwise. rSSjT Works:—Station-street, back of the Tarian y Gweithiwr Steam Printing Offices. ISAAC THOMAS, UNDEHrrAKER., ABERDAR. YN gymaint- a bod cynifer yn ymholi a wyf wedi rhoddi fyny fy ngalweflgaeth fel undertaker, dymunaf hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol fy mod yn dal yr un swydd fel o'r bloen, sef under. taker, er fy mod hefyd yncario yn mlaen yr alwedigaeth o auctioneer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaeth trwy bob rhan o'r gymyd- ogaeth am y pris rhataf as; sydd bosibl. Ond yn bytrach na rhoddi y swydd o undertaker i fyny, gwell genyf roddi y swydd o fod yn auctioneer, rhag ofn, os gwnaf roddi y blaennf i fyny, y byddai i brisoedd y coffinau eto gael eu codi i'r hen brisoedd cyntefig o ganlyniad, yr wyf yn penderfynu yn y modd rnwvaf calonog a phen- derfynol i gadw yr hen swydd yn mlaen trs v caf fyw yn Aberdar ac yr wyf yn hollol ar- gyhoeddedig y bydd i bob dyn o deimlad ac yn berchen synwyr cyffredin i'm cefnogi. Ydwyf, yr eiddoch yn serchog,—ISAAC THOMAS, 24 & 25 25, Seymour-street, Aberdare. AERATED WATER WORKS, Clifton Street, Aberdare. WILLIAM DAVIES, MANUFACTURER of Ginger Beer, Lemon- ade Soda, Water, Champagne Cider, Shrub, Peppermint, &c. All orders promptly attended to. MORRIS MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDARE, A DDYMUNA hysbysu y cyhoedd ei fod yn yragymeryd a thynu Flans anedd-dai, yn nghyd & phob math o Adeiladau a Chyfnewidiadau an genrbeidiol eu pasio gan Fyrddau Jechyd. M. M. a hydera, gan y bydd iddo iddi y sylw buanaf i archebion o'r fath, ae ne bydd iddo ofyn crogbris am ei waith, gael rhan o gefnog- aeth y cyhoedd yn y cyfeiriad hwn. [13 ROBERT JONES, TAILOR, ABERDARE, Is still prepared to supply parties with READY-MADE CLOTHING-, equal to bespoke, at very low prices, at the MARKET-HOUSE every SATURDAY; and glad that hun- dreds of working-men take advantage of getting good, useful, and cheap clothing at his Stall these bad' times. Articles may be taken home and examined, and if not I approved, the money will be returned. PESWCH! ANWYD! PESWCH! I DAIIER SYLW Y FEDDYGINTAETH oreu at Anwyd, Peswcb, Crygni, Influenza, Gyddfau Dolurus, Tyndra yn yfynwes, y Pas, Bronchitis, Asthma Gweithwyr Tanddaearol, a phob anhwylderau y Lungs, ydyw "Evans' Pectorol Cough Balsam." Ar werth mewn poteli, Is. lie. a 2s. 9c. yr un, ac i'w cael 2 gan y percbenogydd.— T. W. EVANS, M.R.P.S., Aberdare, Glamorganshire. CERDDORIAETH NEWYDD GAN ALAW DDU. "Rhwydd, urddasol, a chlasurol.Fy Meirniaid. Anthem, "Rhaid i'r rhai a'i Haddol- ant Ef." [" They that Worship him."] Trefnedig i Grorau bychain [fel Sol Quartett & Chorus. S.A.T.B.] gydag organ neu pianoforte accomp. Geiriau o St. loan iv. 21-24. Yn Gymraeg a Saes- neg. Pris 4c. "CLEDD FY NHAD," [My Father's Sword." Can i lais Baritone. Cwmpas o B naturiol dan yr erwydd i F llinell uchaf treble cleff. Gyda pianoforte accomp. Y Geiriau yn Gymraeg a Saesneg. Pris 6c. Cyhoeddedig ao i'w chael gan WM, DAYIES, Publisher and Bookseller, 31. Market-street, Llanelly. Yrelwarferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. COFINAU HA^dFD!! DYMUNA SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDAR, HYSBYSU y cyhoedd yn gyflredinol ei "fod Jm. yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrhyw fath 0 GOFFINAU, a hyny mor ise] neu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolchgar i'r oyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr Uisain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r oyfryw gefnogaetb ati y dylodol. Llyfrau cyhoeddedig ac ar werth gan GRIFFITHS & SONS ARGRAFFWIR, 4'0., CWMAVON. Y PARTHSYLLYDD, neu EIRLYFR DAEARYDDOL, sef HANES YR HOLL FYD gan y diweddar Ddr. Emlyn Jones, a'r Parch. J. Spinther Jones, Llcndudno, yn dd wy gyfroi hardd, yn addurniedig a mapiau Jliwiedig; pri? yn haner rhwym, .g2;mewn croen Ilo, £ 2 2s. Rhydd y PARTHSYLLYDD hanes holl wledydd, trefydd, pentrefydd, ynyaoedd, mor- oedd, llynoedd, ac afonydd y byd. Rhydd gyfrif hefyd o boblogaeth pob gwiad, plwyf, tref, pentref, ac ynys, ac hysbysrwydd o'r hyn yw prif gynaliaeth bywyd y trigolion, yr nghyda phethau ereill. Gall y cyfryw sydd wedi dechreu y gwaith gael ei orphen, neu ei gael oil yn barod, drwy ymholi ag unrhy w Lyfrwerthwr yn Nghymru, neu trwy ddanfon at y Cy'hoeddwyr. WATCH, CLOCK, & JEWELLERY DEPOT, 44, COMMERCIAL-STREET, ABERDARE A Alberts and Chains at Thomas's B Brooches and Ear-rings at Thomas's C Clocks and "patches at Thomas's D Diamond and other Rings at Thomas's B Eye and Opera Glasses & Spec- tacles at Thomas's F Filigree Jewellery at Thomas's G Gold and Silver Watches at Thomas's H Hair Rings made to order at Thomas's 1 Irish Bog Oak Jewellery at Thomas's J Jet Jewellery at Thomas's K Keyless Watches at Thomas'? L Ladies Gold Leotine Chains at Thomas's M Malachite Brooches & Ear-rings at Thomas's N Necklets of every description at Thomas's 0 Office and other Clocks at Thomas's P Plated goods in every variety at Thomas's Q Queen's Pattern Spoons & Forks at Tkomas's R Rings, signets-gem & wedding at Thomas's S Stop centre seconds Watches at Thomas's T Thomas, the Practical Maker U Useful articles of all sorts at Thomas's Y Vienna Clocks at Thomas's W Watches (300 New) to chose from at Thomas's X Xcels in Workmanship at Thomas's Y Y go any where but at Thomas's Z Zealously attends to all orders re- ceived at Thomas's D. THOMAi Commercial-street, Aberdare. Established 1868. RICHARD THOMAS, PRACTICAL BOOKBINDER, AND BINDER TO THE TRADE, 4, Albert St., Market Square, MERTHYR TYDFIL. S O B R W Y D D GOOD TEMPLARS, GAN JOHN DAVIES, SOAR, ABERDAR. -0- I'W GAEL gan y llyfrwerthwyr yn Merthyr ac Aberdar. Anfonir un- rhyw nifer drwy y Llythyrfa, ar dder- byniad eu gwerth mewn stampicm dimai. Pob orders i'w gyru i'r Cyhoeddwr, Mr. Joseph Williams, Swyddfa'r Tyst a'r Dydd, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol lyfrwerthwyr. YN AWR YN BAROD. HANES BYWYD A THEITHIAU r, LIVINGSTONE. CY H 0 E D D E D I G gan REFS LEWIS C Swyddfa "Y FELLTEN," Meithyr I'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. [Mewn Lliain hardd, pris 2s.; drwy post, 2s. 6c. ALICE GRAY. CAN, gyda geiriau Cymreig a Saesneg yn nghyd a chyfeiliant i'r piano, Pris 4|c. Cyfeirier—S. REES, Trebortb, Swansea. YN AWR YN BAROD, CYFRAITH NEWYDD Y Cymdeithasau CyfeillgarJ YN GYMRAEG, (38 a 39 Vict., Pen. 60.) PRIS SWLLT. (Pris y Gyfraith yn Saesneg yw Is. a 6ch). Rhoddir i Gyfrinfaoedd yn derbyn dwsin ac uchod dri chopi yn rhad—nn i'r Llywydd, un i'r Is,lywydd, ac un i'r Ysgrifenydd Taledig. Y telerau arferol i Lyfrwerthwyr. Pasiwyd y penderfyniad canlynol yn unfrydol yn Nghyfarfod Chwarterol yr Iforiaid, yn y Victoria Inn, Owmbach, dydd Liun, y 6ed cynfisol c. Fod y Cyfarfod hwn yn tnimlo ei bod yn ddyledswydd arnom i gefnogi yn y modd mwyaf gwresog a chalonog, y brawd Jenkin Howell, yn ngwyneb yr anturiaeth bwysig a chanmoladwy y mae wedi gymeryd mewn Haw, sef cyhoeddi Gyfraith Newydd y Cymdeithasau Cyfeiligar yn yr Iaith Cymraeg, a thaer erfyniwn ar y swydd- ogiori a'r brodyr yn robob Cyfrinfa i wneud eu gureu i'w gwerthu. Mae yn dda. genym allu bysbysu fod un Gyfrinfa yn yr Adran wedi pen- derfynu cymeryd tri dwsin." Yn hysbysiad Dosbarth Aberdar o Odyddion am yr 20fed o Fedi, ceir y sylw canlynol:— "Dymunir befyd ar y Cyfrinfaoedd i ystyried Bill y Cymdeithasau Cyfeiligar, yr hwn yn ddi- weddar (ar yr lleg o Awst) a wnaed yn Gyfraith Gellir cael copiau yn yr iaith Gynllaeg gan'yr I.L.D. Jenkin Howell. Anfoner at y Cyhoeddwr, JENKIN HOWELL, Printer, 16, Commercial Place, Aberdare. TO EMIGRANTS. ATHAN AT Y MORDEITHWYR YMAE J. JONES (ATHAN FARDD) wedi cy- meryd ty mawr a chyfleus y diweddar Elias Jones, yn No. 14, Galton Street, Liverpool, e dwyn yn mlaen fasnach goruchwyliwr ymfud iaeth. Y mae yma ddigon o ystafelloedd mawr ion a glanwedd, a digon o welyau r-yber a chynes, a lie mawr i gadw luggage yr ymfudwyr. Der- bynia gwragedd a phlant, a phawb ereill- pob tynerwch a gofal yma. Y mae Athan yn oruch- wyiiwr trwyddedol i'r holl linellau agerddlong- awl droa For y Werydd, megys yr Inman Line, y Guion Line, y White Star Line, Allan Line, Ameiican Line, Cunard Line, National Line, Dominion Line, State Line, yn nghyda phob llinell arall a ddalia gysylltiad a L'erpwl. Gall y neb a ewyllysio wybod am y pris, ac amser mynediad a dyfodiad llongau, &c., gael pob cyf- arwyddyd drwy ddanfon cais Cymraeg neu Saes- onaeg at J. JONES (ATHAN FARDD,) 14, Galton-street, Liverpool. D.S.—Mae'r ty hwn gerllaw gorsaf yr Ex- change, ac o fewn gwaith pum mynyd o gerdded i'r landing stage." 35, Commercial-street, Aberdar. D. L. PROBE RT [Diweddar o Gwmbach,] A DDYMUNA hysbysu y cyhoedd ei fod newydd AGOR SHOP, lie gynt ypres- wyliai Mrs. Dance, a bwriada gario yn mlaen yno FASNACH mewn BWYD- YDD a Groceries o bob math. Y Nwyddau goreu am y Prisoedd rhataf W EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAR. CYNELIR yr Eisteddfod uchod dydd LLU1S SULGWYN, 1876, o dan nawdd Adran Iforaidd Aberdar. TESTYN YCHWANEGOL. Am y deuddeg Englyn Unodl Union goreu i diweddar Cynddelw. Gwobr £ 3 3s. Beirniaid y Canu. J. PARRY. M.B., Aberys- twyth, a JOHN THOMAS, Blaenanerch; y Farddoniaeth, Parch. W. THOMAS (Islwyn); y Traethodau, Parch. J. JONES (Mathetes.) Ymddengys hysbysiad cyflawn yn fuan. Arwyddwyd ar ran v Pwyllffor, D. R. LEWIS, Yfg. 33, Wind-street, Aberdare. DYMUNA ROBERT JONES, Dilledydd, &c., DDIOLCH yn barchus i'r cyhoedd am y gefnogaeth ryfeddol y mae wedi ei gael er pan yr agorodd ei Ystorfa Ddillad yn Marchnadfa Aberdar; hefyd, dym- una hyfeoysti ei fed. yn. bsndcirfynol c barhau i gyflenwi y cyhoedd o ddillad da o bob math am y prisoedd iselaf er cyfarfod a'r amser tylawd presenol. Conwch.—Bob dydd SADWRN yn Marchnadfa Aberdar. Rlwddwch bmwf am unwaiih, a chewch eich boddloni. Taff Vale and Midland Railway Companies. WILLIAM DAVIES, Clifton Street, BEGS to inform the Tradespeople of Aberdare that he has been appointed CARTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations Free of Charge. The Midland Railway Company con- vey Goods to and from all parts of the Country. Furniture removed to any part of the Town in Covered Wagons. lie LEWIS'S SHOW-ROOMS are now open with all the leading novelties of the Season in Millinery, Costumes, Mantles I Skirts, Umbrellas, &c., &c. H.L. would call special attention to the lines enumera- ted below. j 2000 yards Black Silks, 2s. 4fd. per yard. A large parcel 4 of Black Silk Velvets much under value. 3,000 yards of Ribbons in all the new shades, from 2|d. per yard. 4 A large consignment of Tapestry, Carpets, 2s. 7d. per yard, usual price 3s. 6d. 2 bales of Blankets, 9s. Jl,j. per pair, usual price 12s. 6d. j GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y Feddyginiaetli Boblcgaidd. BLACK CU-RRANT SYBUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganiyddwyd erioed er gwelia Peswch ac Anwyd, D .ri di. dig- aetb, Diffyg Anadl, Asthma,- Brest Gyfyng, Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza &c., &o. Yn y gaad, pan aflonyddir peraocsu a pheswch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafla ffwrdd pob llysnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorotv gan gynyrchu anadliad rhydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar effeithiau gweilhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON. Tystiolaeth ddiweddar, Eglwys Cwmin, Meh. 19eg, 1874. Anwyl Syrs,- Y mac eich Black Currant Syrup at y peswch yn ddarpariaetfe enwog. Y inae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ac wedi rhoddi i mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fi wedi gymeryd hyd yn hyn.—Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOR. Y mae anoedd Dystiolaethau wedi eu derbyn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion, gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn poteli Is. lie. a 28. 9c, yr un. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gaa holl Dai Meddyginiaeth Freintiedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALIER SYLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Perehenogion-" White Brothers;" ac y mae 11 White's Cough Syrup wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn Did oes yr un yn gywir. FFEITHIAU PWYSIG i Adferiad o Afiechyd, ac Ataliad Anhwylderau Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAERFY RDDlN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy t3 drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion o Anhwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Uosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaetb, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau He. a Is. lie. yr un; neu yn rhydd drwy y post am naw neu bumtheg o hostage itamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethau afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:— MEich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfu i mi gymeryd eieb Peleni leebyd chwsi fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaeth hynod," (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y corff." "Focsiddigion,—Darfui 'r Peleni a roddasoch mi lwyr wella fy ngbylla, a syai?adagsnt y dolur dei ml wu yia iy "Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd, a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn." Yr wyf yn hoffi eich peleni chwi yn fwy g unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewfoa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm oyfaneoddind yn well nag unrhyw beleci ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." I Z Ar werth mewn blychau no. ne.yru z ARIAN. ARIAN i'w gosod allan ar eiddo rhydd- daliadol neu amodrwymol. Am y man. ylion, ymofyner a Mr. JOliN T. HOWELLS, Solicitor, Public Hall, Treherbert. I'W OSOD ALLAN. Tnt er ad iladu tai, !te., yn Heol Sunny Bank, gerllaw pyllau Blaengwav. r, Aberdar. Am y n anylion, ymofyner a Mr. JOHN T. HOWELI3, Pol oitor, Sunny Bank House, Aberdare.