Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

0 ¡ ld Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations oi the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, a3 1, they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women £ z Children. 'The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and exriellinat from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out ail impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. 'The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing S-ymptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that Healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the becty-tience, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. jrhe Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly levery respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. ljd., 2s. 9a., 4s. 6d., lis., 22s., and 33s. each. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce.. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and fgu be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. No. 16-4.. The European Wine Company, 122, PALL MALL, LONDON, S.W. Sole Agent for Mountain A., vi ABEL JAMES, Chemist, Wine and Spirit Merchant, 69, Oxford St., Mountain Ash. ROYAL VICTORIA SHERRY (The standard of Excellence,) 27s. per dozen. SPLENDID OLD PORT 37s. per dozen (Eleven Years in the Wood). SHERRY. Dinner Sherry 18s to 24s I Manzanilla 42s to 48m Superior ditto 30s to 36s | Amontillado 54s to 72s PORT. Old Port ,24s to 30s I Very old ..54a to 60s Old Crusted ..42s to 48s | Very dry old 72s to 120 CLARET. Vin Ordinaire 12s to 15s | St. Julien ..20s to 24s Madoc 14s tO 18s | Sr. Estephe 30s to 36s CHAMPAGNE. Espernay ,34a Chanearels (1 qual) 48a Vessenay 36s Veuve Clicquot ,.72s Seaujolais, the finest Spanish Port .15s imported 20s Prussian Sherry ..15s SPIRITS (Of the Finest Quality only.) Per Bot. Per Doz Cognac Brandy 3 6 42 0 Cognac Brandy, 5 years old 4 1 49 0 Ditto 10 years old 4 6 54 0 Colonial Brandy 2 5 27 0 Schiedam Hollands 2 0 29 0 London Gin. 2 5 24 0 Finest ditto S 8 29 0 Old Jamaica Rum 2 3 27 0 Old Scotch Whisky 2 3 27 0 Old Irish Whisky 2 3 27 0 Books of Price:?, containing upwards of 200 dp- ICriptions:of Wines and Spirits, forwarded free, on application to the Company's Agent, and by whom the Wines and Spirits are supplied from a single bottle and upwards. The European Wine Company, No. 122, Pall Mall, London, S.W. (.ESTABLISHED 1858,) Agent for Aberdare THOS. VHITTY EVANS, CHEMIST, &c. Agent for Hirwain :— J. E. GEOME. CHEMIST, &c. The Managers have much pleasure in stating that for the more convenient supply of the Com- pany's Wines and Spirits, and to nave their cus- tomers all cost of carriage, they refer to their Agents, where a large assortment of the various "Wines and Spirits will be kept in stock, and all orders punctually attended to. Bowen & McKechnie, Managers. GEORGE'S 'j PILE & stR AVEL FILLS. MEDD YGINIAETII LYSLEUOL. Y mae v Peleni hyn yn feddyginiaeth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:- POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diffvg Treuliad, Rhwvmedd, Llynger Man, Difiyg Anadl, POEN'YN YR ARENAU A'R LWYNAU; Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coludd- ion, GWAEW, GWYNT, COLIC, Teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod yr vmvsgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &c. RHOD:DANT ESIWYXEAD UNIONG-YRCIIOL. Parotoir y Peleni ue/wd mewn tri o ddulliau gwahanol fet y eanlyn:- No. 1.-George's Pile & Gravel Pills. N.D. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Percbenog y Peieni hyn wedi derbyn drns ddwy fil o DyeAtiolaetbaii pwysig i efftithioirwydd y Feddyginiaeth hoo, HO yn eu pHth y mae amryw oddiwrth Feddygon enwog. Ar werth mewn blychau Is. lid. a 28. 'dd. yr un gan bob fferyllydd parehus yn y Gwellhad rhyfeddol o'r a'r Oraveo wedi feddygon fetlm" Allan o'r ant Byd. 3,1868. Bam yn ghf Jawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- der yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- iais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, A chymerais ddau ddogn o houynt-yr yàwy) yn awr yn ddyn iach.—B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. ———— Tystiolaeth Meddyg. C'f Tyst Gymreig" am Awst 26, 1870. N-wydd da i'r C!af,- Yr wyf wedi analyso A (r»r,rge's Pile and Grave] Piks," ac yr wyf vn cael t'u bod yn gyfansoddndig o ddefnyddiau llyseuol. Nid oes yneldynt ddi'!1 o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bodyn feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A,S.,London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peieni, dywed,— "Yn ol fy nysgwyiind. y mae y Peieni yn hynod (ffeitkvil at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnvnt," Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. Dysgwyliadau byth yn cael ei siomi. Mr. GEOBGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,-I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel, I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicine in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Pawb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an excep- tion, speak well of the great benefit they have re- ceived from their MM.—Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. George's Pills yn gwellhau ar ol i bob peth arall fethu. Treherbert. Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y lie hyn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. A.Good Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,-I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, during this time, bad a whole sight's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I elt as if I had had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these PiJJs.- Y OUfS truly, D. WILLIAMS. Bweilhad ar ol deuddeg mlynedd o selni oddiwrth y Files a'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. Anwyl Syr,—Ie, ao anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wadi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peieni ohwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy agholuddion, ty ngbylla, a'm vsgyfaint, a poen 'nawr yn fy rohen, ac yn feddw gan bendro, fel I nas, gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mown gair yr oeddwn wedify llwyr indwyo gan boea a selni, fel nss gallwn gredu fod modd i mi byth wella ond diolch i Awdwr pob daioni, a pfcarch i chwithau. Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Peieni yn oi eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn g-allu diiyn fy ngalwedi^aeth gydag egni a phleser. Yr opddyat yn. ty ngwefla braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gwpithredu arnaf. Yroedd fy nghyfansoddiad wedi myned, mor oor a oblai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr I¡ wyf fel yn dyfod vneuanc o'r newydd.—Ydwyf, DAVID DA VIES. GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. Y CIWERTIIFAWKOCAF 0 BOB PETH I'W I ECU YD. Yr wyf yn teimlo rhwymau arnaf i wnead yr hyn a allaf er lies y cyhoedd yn mhob cyfeiriad, mor belled ag y mae ynwyf. G-an fy mod yn dyst personol o'r daioni a'r lies anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belenao Mr. George, ffieryllydd, Hirwaun, ie, nid daioni per- sonol yn nnig, ond hefyd i lawer o'm cydnabod mewn amryw ranan o'r wlad, y mae yn ddyledswydd arnaf i hysbysu hyn i'r cyhoedd yn gyfrredinol. Yr wyf wedi cael fy miino er yn ieuanc gan ddolur yn y cefn, anhwylderau yn y cylla, a phoen yn fy nglunian a'm arenau yn ami iawn. O'r diwedd clywais am beleriau George, a chymerais ddau o honynt ryw noson pan yr oeddwn yn methuymsymud gan y poenheb draff erth fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen 4 awr ar ugain yr oeddwn yn teimol mor heinyf amab 21 oed, ac oddiar hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy nhy fel y trysor goreu. Y maent i mi braidd fel modd- ion anffaeledig, Ar ryw brydnawn, pan oeddwn yn iach a heinyf, cyfarfyddais a Mr. Wm. David, Relieving Officer, Aberdar, yr hwn oedd yn moron liewgu gan ddolur yn y cefn ac wedi iddo adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd jn ei gefn, nes peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon am flychaid o belenan George. Tua chwech o'r gloch tranoeth, cyfarfyddais ag ef drachefn, a gwnaeth amnaid arnaf iddyfod ato, a dywedodd ei fod yn hollol iach, ac y gallasai neidio dros naw o berthi! Yr wyf yn coffhau enw Mr. David am ei fod mor adnabyddus trwy yr holl gymydogaeth, Oofied pawb nad wyf yn ysgrifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, canys riid wyf wedi cael y fraint o'i weledondanwaith yn fy oes trwy wybodaeth i mi. Aberdar. ISAAC THOMAS 0 "Tarian y Gweithwr," Mecli 24, 1875. POB PETH YN METHU OND GEOEGE'S PILLS. Anwyl Syr,—Gallaf ddweyd fod eich Pills yn gwneud daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd yn y gymydogaeth hon, yn neillduoi i mi fy hun. Rhoddais brawf ar, bob Uysieuyn adnabyddus a doctoriaid heb gael fawr lies. Cymhellodd eyfaill i mi roddi prawf ar eich peieni chwi, ar ol dymeryd un blychaid o honynt, yr oeddwn yn ddyn iach. Yr eiidoch, &c.,— B. DAVIES, Maenclochog. WONDERS NEVER CEASE. I AM happy to inform you of the great relief and benefit I received by taking your Pills. 15 months ago I was taken ill with Gravel from drinking impure water. I can scarcely express in words what I suffered. I went to a Doctor, and he made me worse, I then went to another and had little relief for a time. I was advised to try your Pills. These are worthy of great praise. I took three of your Pills for Gravel, and have never been troubled since. I have suffered many years from Piles, and could not get an effectual cure. I was taken ill last week by sitting on a cold wet roof, I took half a box of your Piils, and can do no more than endorse what I said before,"I am now as well as ever I was in my life. Yours, R. PEARCE, East Street, Newport, Mon. GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURE. Among the multiplicity Patent Medicines pro- fessing to cure all the diseases to which flesh is heir, it is difficult to find which is genuine or not. But afer the perusal of a great nnmber authentic Testimonials, we feel much pleasure in pronounc- ing George's Pile and Gravel Pills to be effectual restoratives to health. These wonderful medicines haveeffected perfect cures where the most eminent of the Faculty have failed, and they must be looked upon as one of the greatest boons to suf- fering humanity. Editor of "London Review." YSTALYFERA. PRINTING OFFICE GRIFFITH DAVIES Wrth ddychwelyd ei ddiolcbgarwch diffuant i'w gyfeillion a'i gwsmeriaid yn ardaloedd Ystaly- fera, Ystradgynlais, Cwmtwrch, Cwmllynfell, Abercrave, Oullwyn, Creunant, Cwmdylais, a'r -I cylchoedd, a ddymuna hysbysu ei fod newydd ychwanegu ARGRAFFW ASG at ei Fasnachdy, Er fod ymgymeriad o'r natur hwn yn beth newydd yn y lie, tybir nad oes angen gwneud esgusawd dros roddi y cam, gan y credir fod dadbh giad a chyfi wr cynyddol y parthau pobl- ogaidd hynyn galw am sefydliad parod o'r fath. Argreffir pob math o Hysbysleni at wasanaeth Cytarfodydd Crefyddol a Llenyddol, Eisteddfod- au, &c., Rheolau a Cbardiau Clybiau, Pro- grammes, Mourning Cards, Circulars, &c., mewn diwyg lanwaifb, ac am brisiau mor isel fel yr hyderir y derbynia Argraffwasg Ystalyfera gefn- ogaeth unfrydol yr ardaloedd uchod. Hcfyd, dumuna G. D. adgofio ei gyfeillion y parbeir i gadw stock lied gvflawn o'r amry wiol Lyfrau a gyhoeddir gan wahanol Gyhoeddwyr Cymru, a chyrobir unrhyw lyfr na ddygwyddo fod felly ar ychydig ddyddiau o rybudd. Newyddiaduron.—Dosbarthir holl newyddiad- uron Cymreig a Seisnig y Dywysogaeth, yn nghyda Chylchgronau Misol y gwahanol Enw- adau. De) bynir Sypyn yn ddyddiol o Lundain ar ddyfodiad y trains hwyrol, yn cynwys new- yddiaduron a llyfrau rhydd hyn gyfieusdra Ji gaf) unrhyw periodical ar ddydd ei gyhoeddisd. Rhwymir llyfrau yn gryf a destlus, ac am brisirtu » roddiint foddJonrwydd. Cedwir mewn stock amrywiaeth o Stationery, Ll) frau Cyfrifon, a Llyfrau Ysgolion. Ysternly Gangen y Feibl Gymdeithas. Stamp Office, Ystalyfera, 1875. Y SlOP LYFRAU RHA TAF YN ABERDAR. Os ydych am Lyfrau Cymraeg a Saes- neg rhad, ewch i Siop S. DAVIESj Commercial- Street. Pob math o Babyr Ysgrifenu ac Amleni am y prisoedd iselaf. Y mae Sypynau yn dyfod o Lundain yn ddyddiol, yr hyn nad oes neb arall yn gael yn y dref; felly, gellir cael unrhyw lyfr,neu nmvyddiadur ar ddau ddiwrnod o rybudd. Gofiwch y Gyfeh iad :— 17; Commerpfal-streetj ABERDAR. Rhybudd Pwysig!! I DYMUNA REES EVANS, 0 Dilledydd, &c., ù 43, COMMERCIAL TREET, ABERDARE, Hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi prynu BUSNES a STOCK MASN ACIIOL y diweddar Mr. R. P. LARKE, Canon-street. f R.E. hefyd a ddymuna yn ostyngedig ddeisyf am y gefnogaeth baelfrydig a dderbyniodd y diweddar Mr. LAIiKE gan ei gwsmeriaid lluosog; gan obeithio, I trwy ymroad diflino a sylw manwl i bob archiad ac ymddiriedaeth, ¡ ryglyddu cefeogaeth gyffelyb sranddynt. IECHYD RHAD A NATURIOL. Teml Iechycl, neu TurTcsh Baths, Merthyr, dan lyivyddiaeth Mr. Atbins. PRISOEDD:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dr y prydnawn, 2s. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, lau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Bath, y dosbarth cyntaf Is.; ail ddosbarth, 6ch. Y mae digon o dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Galon, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud mwed mewn unrhyw amsrylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wed. cynllunio ychwanegiad pwysig at y Baddau, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwres ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd ya rhaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd am wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a t'hwysig hwn. r7 PAHAM Y DYODDEFWCH? E VANS'S BILIOUS and LIVER PILLS AT Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaint1 J "jlTEWN canlyniad I luaws o gymhelliou per- llL sonol, y mae y gwneuthurwr o'r diwedd wedi ei ddarbwyllo- i wneud yn gyboeddus y Peleni gwerthfawr hyn, gat deiralo yn sicr y bydd i brawf mwy cyhoeddus ledaenu eu cymer- h absdamhau y ♦ystinlaethau o'u gwerth- awredd. Y mae y peleni hyn wedi eu paroto yn o'r amrywiaeth goreu o lysiau, ac yn gweithredu yn naturiol a sicr ar y cyfansoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan unrhyw ber- son, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn cyflawni un- rhyw orchwyl. Y maent yn gweithredu yn neillduoi ar yr ysgyfaint, ac yn etirio pob ym- gasgliad a duedda i anhwyldeb. Y mae y rhanau mewnol yn cael eu rheoleiddio wrth eu cymeryd, ac y mae eu rheoleiddiad yn cael eu sicrhau wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent yn sicr y feddyginaeth oreu i weitbrediadau treuliol an- mharedig, 3 n nghvda'r gwahanol fathau o an- hwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyfaint, y rhai a ddygant yn mlaen Selni Mynych, Dwfr Poeth yn y Cyll", Penysgafnder, Poen yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tyntrwch jn nghymydogaeth yr Ysgyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gravel, Clefyd Mfdyn, Cyagadrwydd, Colliad chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, Iselder Ys- bryd, Poenan ar draws y Lwynau a'r Cefn, &o. Fo symud4 y Peieni hyn glafychedd yr Ys- tutnog, sc, iawn reoleiddia gweithrediadau yr Ysgyfaint a holl weithrediadau y treuliant. Cyfarwyddiadau,—Dwy Belen i'w cymeryd bob noson wrth fyned i orphwys. Ar werth mewn biychau saith a dimai, swllt a cheiniog a dimni, a 2s. 9c. yr un trwv y post am 9c Is. 4c., a 3a., i'w cael oddiwrth y gwneuthur- wr,- T. W. EVANS, M.R.P.S., (Dispensing Chemist,) 14, Commercial St., Aberdare. A chau bob Fferyllydd cyfrifol. —M— I GWELLHAD BUAN ODDIWRTH BESWCH AC ANWYD LVVI"" t E< w t Os ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, nau anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At Beswcb. hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, &c., &o. Y mae rhagoriaettmu neillduoi y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y olafi boeri yn rhydd, ae i anadlu gyda rhwyddineb tia yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth besweh pnrbauSa thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoII-fydd fwyn- hau beudithion ewsg esmwyth. Mae yn rho! gwaredigaeth Iwyr o'r diftyg anadl a rhvcldhad o'r pesweh sydd yn ei ganiyn. lihag- pesweh, anwyd, &c., y mae y feddygiwiaeth oreu yn hawdd ei gymeryd ac yn hynod am ei effeithiau iachaol buan. TYSTIOLAETHAU. Gwellhad oddiwrth Besweh a Diffyg Anadl. Anwyl Syr, — Dyoddefais lawer oddiwrth ddoluriau y gwddf a'r fynwes. Pan y clywais gan gyfaill am eich Balsam of Honey, pryn- ais gostrelaid ) bono, ac y mae'n hyfrydwch genyfeich hysbysu i mi gaol gwellhad llwyr a buan. Yr eiddoch yn barchus,-J. PERKINS, Pianist, Cwmbach. Gwellhad oddiwrth y Group. 24, Margaret street, Trecvnon. Garedig Syr, -lh genyf allu dweyd i'ch jBalsam of Honey achub bywyd fy mhientyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Group. Cafodd lawer o esmwytbad drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaoth wedi ei hollol iaohau. Cynghorwn rbieni' yn neill- duo] i'w gadw bob amser wrth law. Yr eiddoch yn ddiolchgar,—JOHN SHipTON. Y Frech Goch a Phesicch Poenus. 3!1, Harriet s1:n.et, Trecynon. Syr,- Y mae eieh Balsam of Honey wedi bod yn effeithiol iawn yn fy nheulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yn y frech goch ac yn rhy wanaidd i besychu, rhnddai un do, o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwythfid buan, ac y mae yn awr yn berffnith iach. Gorphwysafyr eiddoch,-TROMAS MALLET. Ar werth mewn costrelau, Is. Itle. a 28. 9c. gan y Fferjllwyr canlynol:— Merthyr—W. L. Daniel Dow]a!a—J()hn Evans Rhymney-Frank!vn Dixon; Pentro Ystrad- B. A. George Treherbert—R. T. Jones Moun- ain Ash-A. Neath-Hill; Swansea. -J. Da vies; LlaneJly-J. Hughes; Maesteg- W. R. Williams Pontypridd John Davies, Smith, Carmarthen Hinds, Pontardulias Thomas, Ferndale; Williams, St Clears; Havard, Narberth Jones, Cardigan M. A. Jones, Bryn- mawr T. E. Thontas, Moiriston and Clydach. a ehan bob fferyllydd, cyfrifol.' Cyfanwerthwyr-—William Mather, London J. A. Roper & 'Co., Bristol T. Ackerman, Bristol; Barclay a'i Feibion, Farrington-street, Llundain. The copyright of the above title is entered at' Stationer's Hall, London, and every bottle bears the Government stamp, without which none is genuine. I'w cael yn uniongyrchiol oddiwrth y gwneuthurwr mewn costrelau am Is. 4c. a 3s. mewn llythyrnodau. Achubir llawer wrth brynu y costrelau mawrion. Darpareaig yn unig gan D. WILLIAMS, Fferyllydd, Gadlys, Aberdar. C SCHWERER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classes ks of Purchasers. ¿"- SCHWERER'^ WATCHES of the best k9 English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVEJBS C3 from CiO 1.0$; Q C H W E R,E R .'S SILVER PATEiN S LEVERS at M 4s„ £5 & up to S7 7s. SCHWERER'S GOLD GENEVES je4 4s., s R5 5s., up to :fiI010s. SCHWERER,'S WATCHES are always ks ready for use, being skiifullv timed and adjusted. Purchasers cannot do better that. send to me for a Watch, which will bq supplied or. forwarded to My address on C receipt of P.O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, tj Ordinary Clock*, Timepieces, &c., of the best and newest design. SCHWERER'S SILVER GOODS in great )J variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the newest, and best description. (J newest and best description. QCHWERER'S great stock of Spectacles, com- O prises all kinds in Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWEIiER repair* kinds of Watches^, Clocks, Jewellery, Plate, &c., iu the beg' style. SCHWERER bfsrs respectfully to thank the. S Public for their past patronage, trusting continuance of the same, QS ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8 Cowiwtercial Street, Aberdare. Printed by the- Proprietors—MII/LS, LYNCH, & DAVIEs-at their Steam Printing Works, 1, Station-street, Aberdare, County of Glamorgan. FRIDAY, JANUARY 21ST, 1876.