Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DARGANFYDDIAD RHYFEDD Gwellhad rhag y Dropsy, y Dwfr, Gwynt, a Gravel, &c., &c. MA-W, R yw y dyoddef oddiwrth y clefydau peryglus hyn, a mawr yw y siomiant sydd yn feunyddiol oddiwrth gyffyrau meddygol; ond yn awr, trwy y dargan- fyddiad. rhagluniaethol hwn, fe ellir cael gwellhad uniongyrchiol oddiwrth Boen yn y Cefn, Diffyg Dwfr, Chwydd yn y Cluniau, yn yr Ymysgaroedd, yn y Traed, &c., &c., Diffyg Anadl, Gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, Curiad y Galon, Gwendid, Gravel, &c., &c., (yr hyn oil sydd arwyddion o'r Dropsy,) trwy gy- meryd Hughes' Patent Dropsy Pills," un blwch a brawf eu rhyfedd effeithiol- deb. Gellir eu cael trwy unrhyw fEeryllydd yn y Deyrnas am Is. I-lc., 2s. 9c., a 4s. 6c. JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. Wholesale:—London: Messrs. Hear- on, Squire, and Francis, Barclay & Sons, Sutton. Bristol: Pearces & Co. These Pills are Registered at Station- ers' Hall, London. Any infringement will be prosecuted. Un neu ddau all an o lawer o dystiol- aethau yn fy meddiant sydd fel y canlyn (A Copy.) Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am eich meddyginiaeth effeithiol o'r enw I Hughes' Patent Dropsy Pills.' Y maent wedi fy llwyr iachau 'o'r Diffyg Anadl, Poen yn y CefR, Diffyg Dwfr, Chwydd yn y Cluniau a'r Traed, ac yr wyf yn gobeithio y caiff pawb wybod am danynt fel y gallont gael iachad.—D. DAVIES, Llanelli, Tachwedd 10, 1875. (A Copy.) Trwy gymeryd eich moddion effeith- iol chwi, cefais fy iachau o'r Dropsy, chwydd mawr dros yr holl gorff, Diffyg Dwfr, Peswch, a diffyg mawr ar yr Anadl, a churiad y Galon. Yr oeddwn yn bur annhebygol o wella, er cymeryd Ilawer o foddion, eto dim daioni. Yn fuan wedi cymeryd eich moddion rha- gorol chwi at Dropsy y Gwynt a'r Gravel, cefais ryddhad. Gwnewch y defnydd a fynoch 0 hwn. Yr eiddoch,— R. THOMAS, Llandybie." AERATED WATER WORKS, Clifton Street, Aberdare. WILLIAM DAVIES, MANUFACTURER of Ginger Beer, Lemon- ade Soda Water, Champagne Cider, Shrub, Peppermint, &c. All orders promptly attended to. MORRIS MORRIST 64, BUTE STREET, ABERDARE, ADDYMUN*A hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymgymeryd a thynu Plans anedd-dai, yn nghyd a phob math o Adeiladau a Chyfriewidiadau angenrheidiol ell pasio gan Fyrddau I echyd. M. M. a hydera, gan y bydd iddo iddi y sylw buanaf i archebion o'r fath, ac na bydd iddo ofyn crogbris am ei waith, gael rhan o gefnog- aeth y cyhoedd yn y cyfeiriad hwn. [13 THOMAS DAVIES, Llyfr-rwymwr, Llyfr-werthwr, &c., Pentre- Ystrad, WRTH ddiolch i'w gyfeillion a'i gefnog- wyr lluosog am eu cefnogaetla yn y blynyddoedd a aethant heibio, a ddy- ■ muna hysbysu fod ei stock llyfrau, pabyr at bapyro tai, darluniau, &c., yn helaethach a rhatach yn awr nag y bu- ont erioed, a'i fod hefyd mewn ffordd bellach i wasanaethu y cyhoedd mewn pob peth ag y masnacha ynddynt ar delerau mor fanteisiol a neb yn y De- heudir. THOMAS DAVIES, PENTRE- YSTRAD. UNDEB CENEDLAETHOL Y MWNWYR. DYMUNIR ar bawb sydd wedi dechreu talu. i Gyfrinfa Rhif 11, Cross Inn, Tre- cynon, i bresenoli eu hunain yn ystafell y gyfrinfa, nos Sadwrn, Chwefror 5ed, er ymdrin a mater neillduol. Wrth orchymyn,—D. MORGAN, Ysg. MOUNTAIN ASH-PRIZE DRAWING. CTMEKODD "Prize Drawing" George Hodges le Ionawr 24, 1876, yn yr Harp z;1 Inn," Mountainash, a chafwyd y ffigyrau canlynol yn enillwyr:— 270 267 236 453 Bydded i'r cyfeillion sydd yn feddianol a'r ffigyrau uchod i anfon am eu gwobr- wyon i'r Harp Inn," Mountain Ash. BWRDD Y GOLYGYDD. Helynt Meddygon Mountain Ash. Er wedi cysodi llythyr Ashian, gorfu i ni ei roddi o'r neilldu o ddiffyg gofod hyd ein nesaf. Eisteddfod Llwynypia. Daeth llith Sylwedydd i law, ond nid oedd enw priodol gydag ef, yr hyn y mae ein rheolau yn gofyn. Gohebiaeth L'erpwl yn rhy ddiwedd- ar am yr wythnos hon hefyd eiddo Hen Goedwr, Ab Giedd, Pwy yw, Eos Wyn, &e. Pob gohebiaethau ac ysgrifau i'r DARIAN i'w cyfeirio Editor of TAIIIAN Y GWEITHIWR, Aberdare. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills, Lynch, a Davies, Tarian y Gweithiwr" Office, Aberdare.

Mil, BRIGHT YN BIRMINGHAM.

CWMLLYNFELL.

BRITON FERRY.

GLOFA Y LAMBETH.

GWAITIIHAIARN 13RITTON FERRY.I

[No title]

I. Y CREFFTWYR.

CWMDAR, ABERDAR.

Family Notices

Advertising