Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

"JOHN PLOUGHMAN'S TALK."

UNDEB CYFFREDINOL Y GOFIAID…

LLANGOLLEN.

Y CYFÁRFODYDDADLONIÁDOL.

MOUNTAIN ASH.

MAESYRHAF, CASTELLNEDD.

CWMBACH.

EHYMNI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EHYMNI. Nos Fawrth, y 18fed cyfisol, cyfarfu dwy gyfrinfa Iforaidd i gydnabod y brawd Lewis Davies, eu hysgrifenydd, am ei sel, ei weithgarweh, a'i barodrwydd i ledaenu egwyddorion Iforiaeth. Mae y brawd Lewis Davies wedi bod yn ysgrif- enydd Cyfrinfa Idwal Caerloyw er ys 18 mlynedd, yr hon sydd yn axosynnhy y brawd J. Jenkins, Bute Arms Inn, Pontlofcyn. Hefyd, y mae wedi bod yn ysgrifenydd y Gyfrinfa "Llyr," er ei chychwyniad yn nhy y brawd E. Lewis. Tredegar Arms, Rhymney: a nos Fawrth, y 18fed, cyflwynwyd i'r brawd Lewis Davies-oriawr a chadwen arian yn y Tredegar Arms. Cafwyd eyfarfod difyrus mewn canu ac areithio -o dan lywyddiaeth y brawd Edmund Williams, C.L.D., Pontlottyn. Cyflwynwyd yr anrheg gan Miss L. Jenkins, Bute. Darllenwyd yr anerchiad gan y brawd John Fisher, C.Y.D. Mae y brawd L. Davies wedi llanw swyddau uchel mewn cysylltiad a'r urdd yn y dosbarth ac yn y bwrdd. Y mae wedi bod a llaw yn agoriad llawer o gyfrinfaoedd newydd- ion yn nosbarth Rhymni.-DOIFAS.

I HIR WAIN.

----MERCHED Y GWElTHFEYDD.

Y FASNACII FEDDWOL.

FFRWYDRIAD ANGEUOL YN BRISTE.

AT Y BEIRDD.

[No title]

GWAHODDIAD Y GWLADFAWYR.

-. Y DYDD.

CYNDDELW.

ENG-LYNION

ESIAMPL YR HAUL.

BEDDARGRAFF

LLINELLAU