Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD IFORAIDD ABEEDAB. CYNELIR yr Eisteddfod uchod dydd LLUJS SULGWYN, 1876, o dan nawdd AdraD Iforaidd Aberdar. Beirniaid y Canu, J. PARRY, M.B., Aberys- twyth, a JOHN THOMAS, Blaenanerch; y Farddoniaeth, Parch. W. THOMAS (Islwyn); y Traethodau, Parch. J. JONES (Mathetes.) Yr Eisteddfod i: ddechreu am 11 o'r gloch.- Un Cyfarfod, TRAETHODAU. Am v traetUawd goreu ar Safle y Gweitbiwr yn y Cyfansoddiad Pry- *ieinig," gwobr "< rHvU-d' Am y traethawcL goreu at JJaj lta- swydd pawb i yrouno a'r.Cymdeitnas- au Cyfeiligar (Friendly Societies), yn nghyda'r lies deiliiedig oddiwitbynt," gwobr 5 0 0 J BARDDONIAETH. Am v Chwareugerdd oreu ar Am- 1 gylchiadau ymweiiad Owen Glyndwr I a Syr Lawrence Berkrolles," gwel y I Gwyddoniadur Cymreig," gwobr 10 10 0 Testyn vchwanegol-Am y deuddeg I Englyn TJnodl Lnion goreu i'r j diweddar Cynddeiny' gwobr o u 0 1 Amy Duchangerdd oreu I r Siar- I adwyr a'r Ysgrifenwyr byny syddmor | hoff o orfeichio y Gymraeg a geiriau Saesonaeg ,-dim dros wyth pemll, gwobr 0 0 yr Eo^lyti XTixodl union (J3Gdcl™ | argraff) goreu i*r diweddar Griffith I Williams, o'r Bell Inn, Trecynou, am ei weitbgarwch n.'i gywirdeb fel aelod 1 a Thrysorydd Cyfriufa Ifor Aberdar, am uwchlaw 20 mlyneddgwobr 10 0 CERDDORIAETH. I'r Cor heb fod drm 150 o rif, a gano yn oreu Bendigedig fyddo Ar- glwydd Dduw Israel," gan John Thomas, Blaenanerch, gwobr *0 0 0 Yn nghyda Baton ardderchog i'r Arweinydd. I'r Cor o'r un Gynulleidfa, na enill- odd dros £ 20, a gano yn oreu, Y Gwlithyn," gan Alaw Ddu, gwobr JO 0 0 I Gor o Blant, heb fod dan 40 mewn rhif, na thros 15 oed, a gano yn oreu "Nis raoddwn fyny'r Beibi," gan Gwilym GweDt, o Gor y Plant," gwobr 6 0 0 g Ail oreu 3 0 0 l Caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo. I'r Parti heb fod dan 20 na tbros:30, a gano yn oreu "Y Gwanwyn," gan Gwilym Gwent, gwobr • • 5 0 0 I'r gwryw a gano yn oreu Gogon- iant i Gymru," gan J. Parry, B.M,, J gwobr 0 10 0 I'r Ferch a gano yn oreu Tros I y Garreg," o'r 11 Songs of Wales, j gan Brinley Richards, gwobr 0 10 0 To the Brass Band who will best I render a Selection of Welsh Airs, to be had from R. De Lacey, 10, Mill- brook Road, Brixton, London. [No Reeds allowed] 7 7 0 CELFYDDYDWALTI-I. Am y Crys Llian Gwyn goreu,— gwaith nodwydd 1 10 0 Am Enghraifft o'r Gwelliant goreu o Lusern Ddyogel (Safety Lamp,)" gwobr 2 0 0 AMODAU. Y Cyfanaoddiadau, yn nghyda'r Lamp a'r j Crys, i'w hanfon i'r Ysgrifenydd erbyn yr 31ain o Ebrill, 1876. Enwau pawb a fydd yn eystadlu ar y testynau ereill i fod yn Haw yr Ysgrifenydd erbyn yr 21ain o Fai, 1876. Ni wobrwyir oni fydd teilyngdod. Y Cyfansoddiadau buddugol i fod yn eiddo y Pwyligor. Rhaid i bob ymgeisydd na alio fod yn bre- senol, anfon ei enw dan sel i'r Ysgrifenydd er- byn dydd yr Eisteddfod. t Gofelir am bersonau cymhwys i feirniadu y Lamp a'r Crys. Cynelir CYNGHERDD FAWREDDOG yn yr hwyr, pryd gofelir am enwogion o fri i wasan- aethu. Cyltoeddir eu henwau yn y neivyddiaduron, fis o leiaf cyn dydd yr Eisteddfod, yn nghyd ag enwotf Llywyad ae Arweinydd y d'ljd d- Ytle, yn nghyd a'r pris i'r Eisteddfod a'r Oyngherdd, g'o. Ar ran y Pwyllgor,-D. R. LEWIS, Ysg. 33, Wind Street, Aberdare. TEMPERANCE HALL, MERTHYR ii TYDFIL. /^YNELIR EISTEDDFOD fawreddog yn y Me i/ uchod dydd LLUN y PASG, Ebrill 17, 1876, J pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr Uwyddiauu.* j |mewn Cerddoriaeth, Barddoniaeth, &c., J I I'r Cor heb fod dan 100 mewn nifer, I a gano yn oreu Teyrnasoedd y ] Ddaear." 30 0 0 J I I'r Cor o un gynulleidfa heb fod dan 40 mewn nifer, a gano yn oreu "Y Cwmwl," o waith Gwilym Gwent. IRhanau 1 a 2 o'r Gerddorfa." 8 0 0 I I'r Cor o Blant a gano yn oreu 1«Follow Tour Leads?/' o'r Onward,, No. 118, Voi. iu, Apni ib7o. Caniateir 1 i wyth mewn oed ganu gyda'r plant 2 0 I) Am y Farwnad oreu i'r diweddar Barch. It. Ellis, i Cynddelw.] 3 3 0 B/dd y gweddill o'r testynau i'w cael yn y 1 Programme, yr hwnsydd i'w gael gan yr Ys- I grifenydd am geiniog drwy y post, ceiniog a dlmal. Beirniad y Gaoiadaetb,—J. THOMAS, Ysw., Llanwrtyd. Beirniad y Farddoniaeth, Rhydci- iaeth, ac Adroddiadau,—Parch, Mr. Williams [Tvdfylyn,] Merthyr. Ysgrifenydd,—JOHN VAUGHAN, Pentrebaeh Cottage, Merthyr. 35, Commercial-street, Aberdar. D. L. BKO BERT [Diweddar o Gwmbach,] A DDYMUNA hysbysu y cyhoedd ei fod newydd AGOR SHOP, lie gynt ypres- j wyliai Mrs. Dance, a bwriada gario yn mlaen yno FASNACH mewn BWYD- YDD a Groceries o bob math. STOCK-TAKING SALE OF DRAPERY AT H. LEWIS'S, 11, COMMERCIAL PLAOE, ABEBDABE. SHOW-ROOM GOODS to be cleared at Desperate Prices. 2,000 Yards of Black Silks, extraordinary Cheap. J A lot of Tapestry Carpets, 2s. 7Jd. regular price, 3s. 6d. Important Notice!! EVAN LLOYD, DRAPER, ABERAMAN, Being about to move to his New Premises, O will offer the whole of his Q STOCK AT AN IMMENSE REDUCTION I I Rhys Etna Jones am ddillad Os mynwch ddillad liardd, Gofalwch brynu pobpeth Yn Maelfa fawr y Bardd Ymleda'r son am dano Drwy bentref, tref, a gwlad 'Does neb cyfielyb iddo Am werthu Dillad Eliad. 28 DAYS' SALE! Drapery to meet the Times!! On and after SATURDAY, January 22nd, RHYS ETNA JONES Will offer his immense Stock of Drapery at prices lower than ever before quoted Ready Made Clothing under Cost. Suits made to order during Sale will be sold at cost. 375 S. SALE COMMENCING SATURDAY JAN. 22ND. Rhys Etna Jones am ddillad Os niynweh ddillad hardd, Gofalwch brynu pobpeth Yn Maelfa fawr y Bardd Ymleda'r son am dano, Drwy bentref, tref, a gwlad Does neb eyf-felyb iddo Am werthu Dillad Rhad. iSOEEET J;01"ES, tlTAILOR, ABERDARE, Is still prepared to] supply partieswith READY-MADE CLOTHING, equal to bespoke, at very low prices, at the MARKET-HOUSE every SATURDAY; and glad that hun- dreds of working-,iiieii take advantage of getting good, useful, and cheap clothing at his Stall these bad^times. Articles may be taken home and examined, and if not approved, the money will be returned. I i I Inventor of the Cheffioneer Organ. HARMONIUMS IHARMONIUMS I CHEFFIOXELR OHGAN. THE ABERDARE harmonium (Eljefftaeer MANUFACTORY. B. H. PHILLIPS, Harmonimii Manufacturer & Inventor of the Cheffioneer Organ, EESPECTFULLY thanks the Profession) Clergy, Gentry, and the pubJicingeneral for their kind patronage in the past (having sold over 400 Harmoniums Cheffioneer Organs), and hopes to have a continuance of their favour Trade supplied with all kinds of Fittings, Pianos, American Organs and Harmoniums, by Alexandre and Cbristophe and Etienne, always in stock at makers prices. Harmoniums repaired on the shortest notice. Harmoniums supplied to Churches, Chapels, and Good Templars on very easy terms. Experienced workmen alwavs on the premises. SHOW ROOMS—6, Gadleys Road and 5, Perseverence Place. Testimonial—From Professor Parry, Pencerdd, America. Fellow Countrymen,—I have much pleasure in recommending the Cheffioneer Organ for its mel- low and pipe like tone and for its external appear- ance. Wishing the Maker all the patronage he deserves. I am, your humble Servant, JOSEPH PARRY, Mus. Bac. Catalogue and list of Testimonials on application. MONEY. MONEY to lend on good freehold or lease- hold security. Apply to Mr. DAVID RICHAEDS, Solicitor; 84, Canon-street, Aberdare. Pris Ohwe Cheiniog; gyda'r ^Post; Chweeh a Dimai, Y BEIBL A'R DOSBARTH: N en. Lawlyfr at wasanaeth ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. D. LEWIS, Llanelli. CYNWYSIAD. Y Beibl, Hen Law-ysgrifttu y Beibl, Cyfieith iadau o'r Beib), Llyfrau y Testament Newydd, lesu Grist, Yr Apostolion, Bywgraftyddiaeth, Gwlad Caaaan, Y Gwyrthiau, Y Damegion, Arferioii a DefoCau, Y Sectau Iuddewig, Adeil- adau Cyhoeddus, Mynyddoedd yr Efengylau, I Dyfroedd Gwlad Canaan, Geiriau Anghyfleith- edig, Amser, Arian, a Mesur, Dihyetr Jerusalem, Y Deg Erlidigaeth, Y Goruchwyliaethau Dwv- fol, Darlleuyddiaeth, &c., &0, C YMEB ADW YAETH. Gwn y mawrygir ef yn ddirfawr, Hid yn unig gan yr ieuenctyd, ,ond gan yr athrawon a'r athrawesau hefyd, oblegyd ei fod y peth ag sydd yn llanw y d-iffyg oedd yn wag-nod yn ein Hys- golion Sabbothol goreu.—Parch. R. W. It" Ystradgynlais. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr, Rev. D. Lewis, New Dock, Llanellv. Allan o'r Wasg, Y GLUST A'R TAFOD, Sef Rhanau o'r Ty ydym yn byw ynddo, yn nghyda thraethawd ar Ddyn yn ben, &c., gan y Parch. Robert Evans, Aber- dar. I'w gael gan yr awdwr, pris 6c., drwy y post, chwech a dimai. -I 3, Gadlys Terrace, Brynhyfryd, Aberdare. THE MISSES JONES BEG to inform the Gentry and Trades- men of Aberdare and neighbourhood, that they intend opening a DAY and BOARDING SCHOOL for YOUNG LADIES after the Christmas vacation, and trust, by strict attention to the morals and instruction of -the Young Ladies en- trusted to them, to merit their patronage and. support. A prospectus with reference will be forwarded on application. School Duties will commence on TUES- A DAY, January 18, 1876. TYSTEB !IR. GIBS01, I EXCISE OFFICER, ABEEDAB. eAN fod Mr. Gibson wedi ei apwyntio i ddosbarth pwysig yn Ngogledd Lloegr, mewn cyfarfod a gynaliwyd yn y George Hotel, Aberdar, Rhagfyr Slain, 1875, penderfynwyd cyfhvyno. iddo ryw arwydd o barch ar ei ymadawiad, fel cydnabyddiaeth am y modd caredig y eyfi&wnodd ei swydd tra yn Aberdar. Gwneler pob arian yn daladwy i'r Trysorydd, Mr. DAVID DAUBY, Lord Raglan, Commercial-street, Aberdar. H. W. EVANS, Ysg. PESWCH! ANWYDIll TESW'CH! DALIER SYLW! Y FEDDYGINTAETH oreu at Anwyd, Peswch, Crygni, Influenza, Gyddfau Dolurus, Tyndra yn y fynwes, y Pas, Bronchitis, Asthma Gweithwyr Tanddaearol, a phob anhwylderau y Lungs, ydyw Evans' Pectorol Cough Balsam." Ar werth mewn poteli, Is. Ile. a 2s. 9c. yr un, ac i'w cael 2 gan y perohenogydd. T. W. EVANS, M.R.P.S., Aberdare, Glamorganshire. NOTICE. TO THE CLERGY, GENTRY, & NOBILITY OF SOUTH WALES. H. STEVENSON, 11, CARDIFF STREET, ABERDARE, Organ Builder, Pianoforte, and Har- monium Maker. ORGANS manufactured on the American Or- gan Free Reed Principle—tbe only manu- facture of these Free Reed Instruments in South Wales. All kinds of Organ and Harmonium Fittings supplied. Organs, Harmoniums, and Pianofortes tuned and repaired by the year or otherwise. SlUT Works:—Station-street, back of the Tarian y Gweithiwr Steam Printing Offices. Y feddyginiaeth oreu at Anwydau ac Influenza ydyw EVANS' COMPOSITION POWDER I'r rbui byny sydd a'u ystumogau yn weinion RC oer, gyda threuliad gwael, gwendid, anhwyl- derau y cronic, gwynt yn yr ystumog, &c.; bydd y powdwr uchod yn feddyginiaeth sicr, gwerth- fawr, ajphleRerus. Y dull i'w gymeryd svdd fel y canlyn :-Llonaid llwy de mewnpeint o ddwfr berwedig, wedi ei felysu yn dda. a siwgr, at yr hyn y gellid ychwanegu Haetb, a'i gymeryd yn y gwely. Os bydd iddo gael ei gymysgu yn dda, a'r dwfr yu ferwedig, fel y dylai bob amser fod gellir godael iddo losgi ychydig, ac yied y te yn unig. Ar werth mewn packets nc., is. a 2s. 9c. yr un trwy y post 9c., Is.4c., a 3s., oddiwrth y gwneuthurwr T. W. Evans, M.R.P.S., Dispensing Chemist, 14, Commercial street. ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, ABERDAR. YN srymaint a bod cynifer yn ymholi a wyf wedi rhoddi fyny fy ng-alwedigaeth fel undertaker, dymunaf bysbysu y cyhoedd yn gyifredinol fy mod yn dal yr un swydd fel o'r bloen, sef mder taker, er ly mod hefyd yn cario yn mlaen yr alwedigaeth oactioneer yn mlaen, ac yn barod i roddi fy ngwasanaeth trwy bob rhan o'r gymyd- ogaeth am y pris rhataf ag sydd boeibl. Ond yn hytrach na rhoddi y swydd o undertaker i fyny, gwell genyf roddi y swydd o fod yn auctioneer, rhag ofn, os gwnaf roddi y blaenaf i fyny, y byddai i brisoedd y coffinau eto gael eu codi i'r hen brisoedd cyntefig; o ganlyniad, yr wyf yn penderfynu yn y modd mwyaf calonog a phen- derfynol i gadw yr hen swydd yn mJaen tra u caf fyw yn Aberdar ac yr wyf yn bollol ai- gyhoeddedig- y bydd i bob dyn o deimlad ac yn berchen synwyr cyffredin i'm cefnogi. Ydwyf, yr eiddoch yn s(rchog,-IsAAc THOMAS, 24 & 25 25, Seymour-street, Aberdare. CERDDORIAETH NEWYDD GAN ALAW DDU. f Rhwydd, urddasol, a chlasurol."—Fy Meirniaid. Anthem, "Rhaid i'r rhai a'i Haddol- ant Ef." [" They that Worship him."] Trefnedig i 3 or all bychain [fel Sol Quartett & Chorus. S.A.T.B.] gydag organ neu pianoforte accorup. Geiriau o St. loan iv. 21-24. Yn Gymraeg a Sacs- neg. Pris 4c. "CLEDD FY NHAD," [My Father's Sword." Can i lais Baritone. Cwmpas o B naturiol dan yr erwydd i F llinell uchaf treble cleff. Gyda pianoforte accorup. Y Geiriau yn Gymraeg a Saesneg. Pris 6c. Cyhoeddedig ac i'w chael gan WM, DAVIES, Publisher and Bookseller, 31. Market-street, Llanelly. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. COFFINAU RHAD!! DYMUNA SAMUEL MORRIS, 64, BUTE STREET, ABERDAR, HYSBYSU y cyhoedd yn gyffredinol ei fod JL-K- yn awr yn barod i ymgymeryd a gwneud unrhyw fath o GOFFINAU, a hyny mor isel neu is na neb arall yn y cymydogaethau. Y mae yn teimlo yn wir ddiolcbgar i'r cyhoedd am y gefnogaeth y mae wedi ei chael yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf, gan obeithio y bydd iddo gael parhad o'r cyfryw gefnogaeth am y dylodol. Llyfrau cyhoeddedig ac ar werth gan GRIFFITHS & SONS AR6RAFFW¥R, c., CWMAVON. Y PARTHSYLLYDD, neuEIRLYFR DAEARYDDOL, sef HANES YR HOLL FYD; gan y diweddar Ddr. Emlyn Jones, a'r Parch. J. Spinther Jones, Llcndudno, yn ddwy gyfrol hardd, yn addurniedig a mapiau Iliwiedig pris vn haner rhwym, X2; mewn croen llo, £ 2 2s. Rhydd y PARTHSYLLYDD hanes holl 'RdÐyd,d.t wfydd, pestrsfyici, pyjd. 6eda, ;:ynGsdd, as y • gyfrif hefyd o boblogaeth pob gwlad, plwyf, tref, pentref, ac ynys, ac hysbysrwydd o'r hyn yw prif gynaliaeth bywyd y trigolion, yn nghyda phethau ereill. Gall y cyfryw sydd wedi dechreu y gwaith gael ei orphen, neu ei gael oil yn barod, drwy ymholi ag unrhyw Lyfrwerthwr yn Nghymru, neu trwy ddanfon at y Cyhoeddwyr. Taff Vale and Midland Railway Companies. WILLIAM DA VIES, Clifton Street, BEGS to inform the Tradespeople of Aberdare that he has been appointed CAHTING AGENT to the above Companies. Goods delivered with dispatch; and all Goods and Empties to be forwarded by these Railways will be collected and conveyed to the stations Free of Charge. The Midland Railway Company con- vey Goods to and from all parts of the Country. Furniture removed to any part of the Town in Covered Wagons. FFEITIIIAU PWYSIG! Adferiad o Aftechyd, ac Ataiad Anhwylderan Poenus. WHITE'S PILL OF HEALTH (CAEItFYRDDIX), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, c. thrwy L) drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymer.adwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fe meddyginiaeth ragorol a diffael mewn achosion O. Aahwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- bortb, Gwynt yn yr Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Oylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y l.v yi au, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &c. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y croen a'r gwaed. Ar worth gan yr holl Fferyllwyr, mewn blychau 7|c. a Is. l|c, yr un neu yn rhydd drwy y post am naw neu burntheg o hostage stamps ceiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-square, Carmarthen. Gellir cael gweled tystiolaethftu afrifed gan y Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:— Eich Peleni lechyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu a gymerais erioed." Darfu i mi gymeryd eich Peleni lechyd cbwi fal y gorchymynwyd, a chefais wared igaeth y I hynod." (Anhwylder-diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a jyraudant rhwymiad y corff." 'r PIi a r:ddB)(xh iui Iwyr walla fy ngbylla, a symadasant y doluz a dtimlwn vn fy yrs^wjudnu," Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag undegn. Yr wyf yn hom eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf -,vedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen, Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o tlaen uarhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf i gyraeradwyo eich Peleni lecbyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm oyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maertt yn dyner ac yn adgyfnerthol." 12 ,IT werth mewn blychau 7!zc. nc.yrv American Walthain Watches for sale at D. THOMAS, 44, Commerciai-st., Aberdare, Manufacturer of English Patent Lever 'Watches, at prices from £.4 to £7 7s. Stop Watches, from £ 8 to £10. A good general assortment of Silver Electro-plated Goods, Gold and Silver Chains, and Jewellery. Also, Mourning Jewellery. ARIAN. ARIAN i'w gosod allan ar eiddo rhydd- daliadol neu amodrwymol. Am y man- ylion, ymofyner a Mr. JOHX T. HOWELLS, Solicitor, Public Hall, Treberbert. I'W OSOD ALLAN. TiR er adeiladu tai, 6-c., yn Heol Sunny Bank, gerllaw pyllau Blaengwawr, Aberdar. Am y manylion, ymofyner a Mr. JOHN T. HOWELLS, Solicitor, Sunny Bank House, Absrdare. YSTAL YFERA. PRINTING OFFICE GRIFFITH DAVIES Wrth ddychwelyd ei ddiolchgarwch diffuant i'w gyfeillion a'i gwsnieriaid yn ardaloedd Ysfaly- fera, Ystradgynlais, Cwmtwrcb, Cwmllynfell Abercrave, Onllwyn, Creunant, Cwmdylais. a' cylchoedd, a ddymuna hysbysu ei fod newyd ychwanegu ARGRAFFWASG at ei Fasnachi Ericd ytigymeriad o'r natar hwn yn fes J Ú f'¡-J.l :;15 'l-,Q2!; gwse&i esgusawd dros roddi y cam, gan y credir fod dadblygiad acbyflwr cynyddol y parthau pobl- ogaidd hynyn galw am sefydliad parod o'r fath. Argreffir pob math o Hysbysleni at wasanaeth Cyfarfodydd Crefyddol a Llenyadol, Eisteddfod- au, &c., Rheolau a Chardiau Clybiau, Pro- grammes, Mourning Cards, Circulars, &c., mewn diwvg lanwaitb, ac am brisiau mor isel fel yr hyde"rir y derbynia Argraffwasg Ystalyfera gefn- ogaeth unfrydol yr ardaloedd uchod. Hciyd, dumuna G. D. adgofio ei gyfeillion y parhoir i gadw stock lied gvflawn o'ramrywiol Lyfrau a gyhoeddir gan wahanol Gyhoeddwyr Cymru, a chyrchir unrhyw lyfr na ddygwyddo fod felly ar ychydig ddyddiau o rybudd. Newyddiaduron.—Dosbarthir holl newyddiad- uron Cymreig a Seisnig y Dywysogaetb, yn nghyda Chylchgronau Misol y gwahanol Enw- adau. Derbynir Sypyn yn ddyddiol o Lundain ar ddyfodiad y trains hwyrol, yn cynwys new- yddiaduron a llyfrau; rhydd hyn gvfleusdra Ii gael unrhyw periodical ar ddydd ei gyhoeddisd. Rhwymir llyfrau yn gryf a destlus, ac am brisiau a roddant foddlonrwydd. Cedwir mewn stock amrywiaeth o Stationery, Llyfrau Cyfrifon, a Llyfrau Ysgolion. Ystordy Gangen y Feibl Gymdeithae. Stamp Office, Ystalyfera, 1875.