Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

), Impurity of the Bloöd. Unless the blood be kept in a pure state the constitution nrast be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty 'n from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, a3 they act upon the main springs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway's PMs, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities flf the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. 'The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that hesdthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body—hence, these Pills are the surest strengfcheners, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. lrhe Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 583, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., and 33s. each. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. No. 16-4. The European Wine CompanyJ 122, PALL MALL, LONDON, S.W. Sole Agent for Mountain A t ABEL JAIES, Chemist, Wine and Spirit Merchant. 69, Oxford St., Mountain Ash. ROYAL VICTORIA SHERRY (The standard of Excellence,) 27s. per dozen. SPLENDID OLD PORT 37s. per dozen (Eleven Years in the Wood) SHERRY. Dinner Sherry 18s to 24s | Manzanilla 42s to Superior ditto 30s to 36s | Amontillado 54s to PORT. Old Port .24s to 30s j Y-r -'d ..•'Hs Old Crusted ..42s to 48s "V :-y •'37J CLAB: Vin Ordinaire 12s to 15 i Madoc .148 to 18s CHAMPAGNE. Espernay ,34s ChansareU niv.> Vessenay 36e j Veuve Clicquot Seaujolais, the finest j Spanish t >- imported «.20s j Prussian She. rv .,1 SPIRITS (Of the Finest Quality only.) Per Bot. Per Doz Cognac Brandy 3 6 42 I) Cognac Brandy, 5 years old. 4 1 49 0 Ditto 4 6 54 6 Colonial Brandy 2 5 27 0 Schiedam Hollan ds 2 0 29 0 London Gin 2 5 24 0 Finest ditto. S 8 29 0 Old Jamaica Ru m 2 27 0 Old Scotch Whi sky 2 3 27 t) I Old Irish Whisk y 2 3 27 0 II Books cf Price s, containing upwards cf 200 de. riptions'of Wi nes and Spirits, forwarded free, n application to the Company's Agent, and by »hota the Wines' and Spirit; ara supplied from a single bottle a nd upwards. The European Wine Company, No. 122, Pall Mall, London, S.W. (BSTABLISHED IS58.) Agent for Aberdare :— THOS. WHITTY EVANS, CHEMIST, &. Agent for Hirwain:— J. E. GEORGE, I CHEMIST, &c. The Managers have much pleasure in stating that for the more convenient supply of the Com- pany's Wines and Spirits, and to save their cus- tomers all cost of carriage, they refer to their Agents, where a large assortment of the various Wines and Spirits will be kept in stock, and all orders punctually attended to. IBowen & MeKechnie, Managers. GEORGES | PILE & G&avxl< Pff state -<M* tiitkS kw# ME.DDYGINIAETH LYSIEUOL. "r" Y mae y Peleni hyn yn feddyginiaeth BUAN, A DYOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys :— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, Diifyg Treuliad, Rhwymedd, Llynger Man, Diifyg Anadl, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, Sorni yn yr Yatumoar, Poen dirfawr yn y Coludd- ion, GWAE W", GWYNT, COLIC, TeimJad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod yr ymvsgaroedd, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, &c. P%HOD.ODANT ESXWYTHAD UNIONGYRCHOL. 'Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gicahanol fel y canlyn:- No. l.-George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George's Pills for the Piles. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwyfilo DystioJaethuu pwysigi effeifchiolrwydd y Feddyginiaeth hoc, ac yn eu plith y mae aniryw oddiwrth Feddygon enwog. dr werth mewn blyehau Is. 1 id, a 2s. 9d. yr 1m I gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. Gwellhad rhyfeddol o'r Mies a'r Graven wedi feddygon fethu. Allan o'r Gwladgarwr" am Hyd. 3,186S. Bam yn glaf lawer o flynyddan gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar iy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafn- tler yn fy mhen. 1' e wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu xoreu i mi, RO yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am fayny, ond ni dderbyn- iaisfawrHesoddiwrthunohoHyat. Pryuai- dychaid o Georges's Pile and Gravel Pills, a cbyraerais ddau ddogn o honynt—yr ydwyf yn awr yn ddyn iaelb.-B. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. ———- Tystiolaeth Meddyg. O'r Tyst Oymreig am Aivst 26, 1870. Newydd da i'r Claf,—'Yr wyf wedi, analyso u George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn oael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau ilyssuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd, Yr ydwyf o'r fam eu bod, yn feddyginiaeth dra gwerthfawr at ydoltmau hyny ar gyfer pa >-«« y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S., London, Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,- Yn ol fy nysgwyliad, y mae y Peleni yn hynod ejfeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." Forty Gall-Stones passed after taking a few doses of No. 2 Pills. Mr. John Watkin, collier, Llwynypia, Ponty- pridd, was afflicted with very p^intui suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); alter' talcing a few doses he passed no less thallforty gall-stones. Dysgwyliadau byth yn eael a; siomi. Mr. GEORGE,— Rhymney, June 14, 1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my customers, as being superior to any other Medicme in relieving those trouble-some and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.- I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. Paivb yn siarad yn uchel am danynt. Llandilo, Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues Unabated, and my customers, without an excep- tion. speak well of the great benefit they have re- eeivei rom their use.-Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. ecrjt's til; e llhau ar ol i bob petharall fethu, Treherbert. —moliaeth uchel idd eich Pills vn y Ile kyi, maent wedi gwellhau llawer ar 01 to ti I fethu.—Yr eiddoch, ISAAC JONES. Bookseller. ood Cure of a Bad Case. Pen'ralltwen, Newcastle Emlyn. Dear Sir,-I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was < quite disabled, and never, during this time, had a whole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Tills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I elt as if I bad had another body. Encouraged by the effects of one box, I took another, and now am free from all pain, a living testimony to the ] miraculous effects of these Pills..—Yours truly 1 D. WILLIAMS.' ] 'Jtcell.had ar ol deuddeg mlynedd o selni oddiwrth y Piles e'r Gravel. Garfawr, Lanunda, ger AbergwtIn, Anwyl Syr,-Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles'a'r Gravel, yn nghyd âsüJni mawr ar rai amserau yn dufewbol, am tua deuddeg mlynedd, ac am' y pump mis olaf cyn i mi gae! gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn ] y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy J n, hoiuda ..n, fy >!>I, a'm ysgyfaint, a poen J r,t-Nvr yn fy rnhen, ac VI1 feddw gan bendro, fel r petbau yn eu lliw a'u ] ir yr oeddwn wedify liwyr e i a ni, fel nas gallwn gredu 8 (od ruoJJ t ml hyth wella; ond diolch i Awdwr P017 l n pcarch. i chwithsll. 5 Ya f jtucfaoir, drwy ddefcyddio eich 8 Pel l ,-a ol eich cyfr.rwyddyd, yr oeddwn yn 1 gallu fy .-it^Swedigueth gydag egni a phleser. Yr ojcldyHt yn fy ngwella braidd heb yn vykd i mi, gun y modd tawel ac esmwyth yr 1 oedclynt yn. gweishiedn arnaf. ] Yr oedd h r nghyfansoddiad wedi myned mor s oer a chlsf 0;1 y barhau i'w cymeryd, y t maent wedi fy Kdieryd i'm gwres fel cynt, ac yr a wyOel vn dyfild jceuanc o'r newydd.—Ydwyf, ( ^2 .i-.J ti J)A VIS DA riES. e,4 GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. Y GWERTHFAWROCAF 0 BOB PETH I'W IECHYD.« Yr wyf yn teimlo rhwymau arnaf i wnead yr hyn a allaf er lies y cyhoedd yn mhob cyfeiriad, mor belled ag y mae ynwyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r daioni a'r lies anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belenau Mr. George, ffieryllydd, Hirwaun, ie, nid daioni per- sonol yn unig, ond hefyd i lawer o'm cydnabod mewn amryw ranan o'r wlad, y mae yn ddyledswydd arnaf i hysbysu hyn i'r cyhoedd yn gyffredinol. Yr wyf wedi cael fy mlino er yn ieuanc gan ddolur yn y cefn, anhwylderau yn y cylla, a phoen yn fy nglunian a'm arenau yn ami iawn. O'r diwedd clywais am belenau George, a chymerais ddau o honynt ryw noson pan yr oeddwn yn methuymsymud gan y poen heb drafferth fawr. Ond, ,er fy ffawd, cyn pen 4 awr ar ugain yr oeddy/n yn teimpl mor heinyf amab 21 oed, ac oddiar hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy nhy fel y trysor goreu. Y maent i mi braidd fel modd- ion anffaeledig, Ar ryw brydnawn, pan oeddwn yn iach a heinyf, cyfarfyddais a Mr. YvTin. David, Believing Officer, Aberdar, yr hwn oedd yn moron liewgu gan ddolur yn y cefn; ac wedi iddo adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefn. nes peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon am flychaid o belenan Oeorge. Tua chwech o'r gloch tranoeth, cyfarfyddais ag ef drachefn, a gwnaebh amnaid arnaf iddyfod ato, a dywedodd ei fod yn hollol iach, ac y gallasai neidio dros naw o berthi! Yr wyf yn coffhau enw Mr. David am ei fod mor adnabyddus trwy yr holl gymydogaeth, Oofied pawb nad wyf yn ysgrifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, canys nid wyf wedi cael y fraint o'i weled ond unwaitb yn fy oes trwy wybodaeth i mi. Aberdar. ISAAC THOMAS 0 11 Taqian y Gweithivr," Medi 24,1875. POB PETH YN METHU OND GEOEGE'S PILLS. Anwyl Syr,-Gallafddweyd fod eich Pills yn gwneud daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd yn y gymydogaeth hon, yn. neiilduol imifyhun. Rhoddais brawf ar bob llysieuyn adnabyddus a doctoriaid heb gael fawr, lies. Cymhellodd eyiai.ll i mi roddi prawf ar eich peleni chwi, ar ol cymeryd un blychaid o honynt, yr oeddwn yn ddyn inch. Yr eiddoch, &c.B. DAVIBS, Maenclochog. WONDERS NEVER CEASE. I AM happy to inform you of the great relief and benefit I received by taking your Pills. 15 months ago I was taken ill with Gravel from drinking impure water. I can scarcely express in words what I suffered. I went to a Doctor, and he made me worse, I then went to another and had littJe relief for a time. I was advised to try your Pills. These =tre worthy of great praise. I took three of your Pills for Gravel, and have never been troubled since. I have suffered many years from Piles, end could not get an effectual cure. I was taken ill last week by sitting on a cold wet roof, I took half a box of your Piils, and can do no more than endorse what I said before, I am now as well as ever I was in my life. Yours, R. PEARCE, East Street, Newport, Mon. GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURE. Among the multiplicity Patent Medicines pro- fessing to cure all the diseases to which flesh is heir, it is difficult to find which is genuine or not. But afer the perusal of a great number authentic Testimonials, we feel much pleasure in pronounc- ing George's Pile and Gravel Pills to be effectual restoratives to health. These wonderful medicines haveeffected perfect cures where the most eminent of the Faculty have failed, and they must be looked upon as one of the greatest boons to suf- ering humanity. Editor of "Ijondon Review Meddygon yn methul-Pills George yn iachau. Cilvode Farm, uear Newcastle Emlyn. Anwyl Syr,- Hyn sydd i'ch hysbysu fv mod wedi bod yn afiach ac yn fethedig am fSbcdd lawer. Bu y meddygon yn hollol aflw5ftlil4nus yn fy ng well had. Prynais flychaid o'ch Pills No. I, ae vr wyf yn awr yn hollol iach cyn haner ei orphen. Yr eiddoch, &0. S. JAMBS. j At Gleifion Aberdar, Pontypridd Llanelli a'r cylchoedd. From W. Badham, Canton Cardiff j lone day caned witb a Chemist -for a box o George's Piles and Gravel Piiis,,tid was supplied with what I supposed to bathe "genuine" article. I was greatly surprised however on openinp- th e parcel, to find that instead of George's PiIIs, the Chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them. Cyinertvolb gyrighorynte.-Gofal weh fod enw y gwneuthurwr a'r stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn wirioneddol. Wilkesbere, Luzerne, Co. North Pa. America I Dear Sister.—Please tell Mr. George that hi# Pills have done me much good. I Was aufferin Y severely from the Gravel for about six months. took one box of his Pills they gave me i.nrmd i- ate case, and I have passed a stone the sh P" (IL!1" Cayenne Pepper Corn bu much largem Y SlOP LYFRAU RHA TAF YN ABERDAR. Os ydych am Lyfrau Cymraeg a Saes- neg rhad, ewch i Siop S. DA VIES; Commercial" Street. Pob math o Babyr Ysgrifenu ac Amlerii am y prisoedd iselaf. Y mae Sypynau yn dyfod o Lundain yn ddyddiol, yr hyn nad oes neb arall yn gael yn y dref; felly, gellir cael unrhyw lyfr neu newyddiadur ar ddau ddiwrnod o rybudd. Cofiwch, y Cyfeikiad:- 17l Commercial-street. ABERDAR. Rhybudd Pwysig!! DYMUNA REES EVANS, Dilledydd, &c., 43, COMMERCIAL STREET, ABERDARE, Hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi prynu BUSNES a STOCK MASNACHOL y diweddar Mr. Ii. P. LARKE, Canon-street. R.E. hefyd a ddymuna yn ostyngedig ddeisyf am y gefnogaeth haelfrydig a dderbyniodd y diwedd-ar Mr. LARKE gan ei gwsmeriaid lluosog; gan obeithio, trwy ymroad diflino a sylw manwl i bob archiad ac ymddiriedaetli, ryglyddu cefnogaeth gyffelyb 2'anddynt. IECHYD RHAD A NATURIOL. r Teml Iechyd, neu Turhsit, Baths, Merthyr, dan lywyddAaeth Mr. Atbins. PRISOEDD:— Dosbarth Blaenaf, o wyth yn y boreu hyd dr y prydnawn, 28. Ail ddosbarth o dri yn y pryd nawn hyd saith yn yr hwyr, Is. Gwrywod dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod, dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge a Shower Bath o'r mathau goreu am 6ch. yr un. Hot Water Path, y dosbarth cyntsi Is.; ail ddosbartb, 6ch. Y mae digon (t dystiolaethau, fel y gellid cyhoeddi cyfrol ar les y Baths, mewn achlysuron cyffelyb i Guriad y Ga!oa, y Gymalwst, Dropsy Poen yn y Cefn, ac Anwydau o bob math. Nid cymeryd moddion ydyw, ond gwellhad naturiol, nad yw yn gwneud niwed mown unrhy w amgylchiad o gwbl. Y mae Mr. Atkins hefyd yn ddiweddar wed., cynllunio ychwanegiau rwysig at y Baddaa, yr hwn ychwanegiad sydd yn dra gwerthfawr i'r rhai sydd yn cael eu blino ag anhwylderau yn eu cymalau, yn gymaint ag y gellir dwyn gwret ychwanegol at rai rhanau o'r corff heb i'r pen gael dyoddef o'r cyfryw wres. Bydd yn rhaid talu chwe cheiniog yn ychwanegol i'r rhai fydd a a? wneud defnydd o'r ychwanegiad newydd a J/hwysig hwn. [7 PAHAM Y DYODDEFWCH? EVANS'S BILIOUS and LIVER PILLS AT Ddiffyg Trenliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaint* ( MEWN canlyniad i luaws o gymhelliou per- J'U_ sonol, y mae y gwneuthurwr o'r diwedd wedi ei ddarbwyllo i wneud yn gyhoeddus y Peleni gwerthfawr hyn, gan deimlo yn sicr y bydd i brawf mwy cyhoeddus ledaenu eu cymer- iid. & siisdsrnhan y ^yptiolaethau o'u gwerth- awredd. Y mae y peleni hyn wedi eu paroto yn ofelru o'r amrywiaeth goreu o lysiau, ac yn gweithredu yn naturiol a sicr ar y cyfansoddiad dynol, ac yn gyfryw ag ygellir eu cymeryd gan unrhyw ber- son, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn cyflawni un- rhyw orobwyl, Y maent yn gweithredu yn neiilduol ar yr ygyfaint, ac yn clirio pob yir)- gasgliad a duedda i anhwySdeb. Y mae y raanau mewnol yn cael eu rheoleiddio with eu cymeryd, ac y mae en rheoleiddiad yn cael BU sierhau wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent vu sicr y feddygioaeth oreu i weithrediadau treuiiol au- mharedig, yn nghyda'r gwahanol fathau o an- hwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyfairil, y rhai a ddygant yn taken Selni Mynych, lJwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafnder, Poen yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tynerwch yn nghymydogneth yr Ysgyfaint, Bolrwymedd," Piles a'r Gravel, Clefyd Melyn, Cysgadrwydd, Colliad chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, Iselder Ys- bryd, Poenauar draws y Lwynau a'r Cefn, &c. Fe synmda y Peieni hyn gIafychedd yr Ys- tumog, ae iawn reoleidaia gweithrediadau yr Ysgyfaint a holl weithrediadau y treuliant. Cyfarwyddiadau,—Dwy Belen i'w cymeryd bob noson wrth fyned i orphwys. Ar werth mewn blychau saith a dimai, swllt, a oheiniog a dimai, a 2s. 9c. yr un; trwy y post am v 9o., Is. 4c., a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthur- wr,— T. W. EVANS, M.R.P.S., (Dispensing Chemist,) 14, Commercial St., Aberdare. A chan bob Fferyllydd eyfrifol. GWELLHAD BUAN ODDIWRTH BESWCH AC ANWYD! pp-_ iliktds P, [BALSA M^owm Os vdych yn dyoddef no# a dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r braidd yn ailuog i siaradj cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY At Besweh hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, &c., &c. Y mae rhagoriaethau neiilduol y Balsam yn ei effeithiau iachaoi yn rhyddbau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rbydd, ac i an ad In gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriaua deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a, thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwyn- hau beuditliiori. cvfsg esmwyth. Mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o'r diffyg anadl a rhyddhad o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. Rhag peswcb, anwyd, &c., y mae y feddyginiaeth oreu yn w t;1 hawdd ei gymeryd ac yn hynod am ei effeithiau iachaol buan. TYSTIOLAETHAU. Gwellhad oddiwrth Beswch a Piffyg Anadl. Anwyl Syr, Dyoddefais lawer oddiwrth ddoluriau y gwddf a'r fynwes. Pan y clywais gan gyfaill am eich Balsam of Boney, pryn- ais gostrelaid o hono, ac y mae'n hyfrydwch genyf eich hysbysu i mi gael gwellhad llwyr a bufn. Yr eiddoch yn barchus,—J PERKINS, Phnist, Cwmbach. Gwellhad oddiwrth y Croup. 24, Margaret street, Trecynon. Garedig Syr, Da genyf allu dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwj-th y Croup. Cafodd lawer o esmwythvid drwy y ddos gyntaf, ae y mae eich meddyginiaeth wedi ei hollol iaehau. Cynghorwn rhieni yn neill- duol i'w gadw bob amser wrth law. Yr eiddoch yn ddiclchgar,-Joii-N SHIPTON. Y Freeh Goeli a Pheswch Poenus. 36, Harriet street, Trecynon. Syr,—Y mae eich Balsam of Honey wedi bod yn effeithiol iawn yn fy nheulu yr oedd fy mhlentyn yn glaf iawn yn y frech goch ac yn rhy wanaidd i besvehu, rhoddai un dos o'ch Balsam gwerthfawr iddo esmwytbad buan, ac y mae yn awr yn berffaith iach. Gorphwysafyr eiddoch,—THOMAS MALLET. Ar werth mewn costrelau, la. ] c. a 2s. 9c. gan y Ffer,, 11 wyr Merthyr- W. L. Daniel Dowlais-John Evans; Rhymney—Frankiyn Dixon Pentre Ystrad- B. A. George Treher bert—R. T. Jones Moun- ain Ash-A. James; Neafh—Hill; Swansea -.J. Davies; Llanelly-J. Hughes Maesteg—■ W. R. Williams Poiit.yi)i,id(i John Davies, Smith, Caimarthen Hinds, Pontardulias Thomas, Ferndale; Williams, St Clears; Havard, Narberth Jones, Cardigan M. A. Jones, Bryn- mawr T. E. Thomas, Morriston and Clydach. Edwards, Pyle; Sims, Aberaman W. f. Thomas, Commercial Place, A herd-ire; a chan bob fferyllydd cytrifol. Cyfanwerthwyr-— William Mather, London; J. A. Roper & Co., Bristol T, Ackerman, Bristol; Barclay Feibion, Farriri-ton-street Llundaiu. The copyright of the above title is entered at Stationer's Hall, London, and every bottle bears the Government stamp, without which none is genuine. I'w cael yn uriiongyrchiol oddiwrth y gwneuthurwr mewn costrelau am Is. 4c. a 3s. mewn llythyrnodau. Achubir llawer wrth brynu y costrelau mawrion. Darpareilig yn unig gan D. WILLIAMS, Fferyllydd, Gadlys, Aberdar. C SCHWERER. Watchmaker, Jeweller, Silversmith- Optician, &c., &c., 18, Commercial-street, Aberdare. SCHWERER'S WATCHES to suit all classes of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the beat English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT LEVERS S from £ 10 10s. SCHWERER'S SILVER PATEN S LEVERS at X4 4s., X5 5s.. up to 17 7s. SCHWERER'S GOLD GENEVES £ 4 4s., s £ 5 5s., up to £ 10 10s. SCHWERER'S WATCHES are always KS ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better thas send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. SCHWERER'S EIGHT-DAY CLOCKS, )J Ordinary Clocks, Timepieces, &c.9 the best and newest d.\wwn. SCHv':EREH'S SILVER GOODS in .:r-eat 0 variety. SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the ).') newest ar<d '< SCHWERER i. L iict-c'n com- prises an t i Shell Frames. SCHW13RER r'"i-, Y11 kinds of Watcheg, Clocks, Je« »Iv y, Plate, &0., in the' bes* style. SCHWERHIi ■ » s -p ctfully to thank the Public for <- ,.j- patronage, trastins contmuance of QS ydych am Oril¡j',r oir fath oreu ewcb. at C. BCI-IT$" 8 O'i • erciil Street, Aberdare. Printed by tb: Proprietors- MU.LS, LYNCH, & DAVIES-at their Steam Printing Works, 1, Station-street, Aberdare, County of Glamorgan. FRIDAY, FEBRUARY 4TH, 1876.