Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

, LUTHKR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LUTHKR. J^°rodd Luther y Testament New- cynwys geiriau yr Ysbryd ^hj^yT iaith wraiddiol, set Groeg, \TJfadwyn allan feddwl yr Ysbryd I .GemanL Oyfnod pwysig, Jwi*1* yn hanes y Diwygiad Proteat- 0^^ Dygwyd y Beibl i'r ffrynt. b\. Luther yn ol. Ymddangosodd 1-1I' Aeth dyn o'r golwg. Yr dedd i wrandaw ar Dduw ef hun. Luther yn mhlith y werjn i arno. gyfieithu yr Ysgryth'yrau, Luther gyflawnder o olenni, [Jtaij nerth. xr oeddhyn yn angen- Jh yn d sefyllfa uni?, lie yr oedd £ °rf°d bod, o herwydd ei elyn- ty^^eisus. Yr oedd hefyd yn gysur ei afiechyd,yrhwn a acho^wyd gan ei sefyllfa gaeth. Yn y jje^^ywyll, wrtho ei hun, mewn aeth dychymyg yn nerthol. f 7^0 Wl0^d fod satan yn ymddangos t i!\yn ei wawdio fel nn wedi cael i Gwnaeth hyn, yn ol tyb *» pan yr oedd efe yn cyfieithu y Newydd. Meddyliodd fod ilNth ^dychrynedig yn yr olwg ar y V? ?yfieit^ y BeiMj yn tr°i °'i k*Sh^L Uew, yn barod i'w rwygo. hyrfodd ac ofnodd Luther, a b. yr inkstand at ben y diafol. 3 Yny, diflanodd o'r golwg, ac [inkstand yn erbyn pared yr Cedwir marc yr inkstand, hyd heddyw ar y pared. d Luther yn colli amynedd i ttJartbnw* Teimlai yn ddig* H^^dra j rial *? iiamddiffyfc- ^.v^^ddaa writhran, 40 aa bawn J^'Skberg,' jj ^J^edd penderfynodd ymadael ^V^^fiynfa, er iddo berpglu «i ^J^wneiid hyny. Ymadawodd gwnaeth hyn, yroedd storom rf^ oyfodi yn ei erbyn ef. ]C/^rifyagw Sorbonne, Ffraine, v*v&p*ddio anathemia yn co-byn y f^Brotestanaidd. Yr-'oedd y Sip bono mewa bri mawr yn u. Yuodd Melancthon y Di- v!% ymresymiadau tanllyd, Vil j • Ymosododd ar y Brif- ft ddirbed. Cyhuddodd hi o naill ochr, o geisio f a gosod dychymygion p^y ya Se meddwl Duw yn mai yn Paris a Rhuf yn uohel ei ben, ac ^Bfg Qedd a deyrnaeai yn Wit- w^d Lnther Wittemberg V^il];^ niarchog. Llawenychodd yn ddirfawr ei w«led ef. Pa F y Di- yn mlaen llonwyd CSw1^' a diolchodd, ac yna i Wartburg i'w amddi-: y Nefoedd yn gweithio o h iHi p^ygiadmewn amryw ffyrdd. a we(ii codi yn Spain, 0VKfo?oddV* 1 fyned <l.t1 O'Bddodd brenin Ffrainc a 404 Cl ryfel yn ei erbyn. Oaf" Y4 0 ttt 9 Y biwygiad lonyddwch i W y Uwyddiant mawr oedd q.. *orodd mynachod allan i f ^Mufo-lr ^Qwyn erbyn cyfeiliorn- %^6n V^Q* Aeth dadlenon poeth y y mraachdai. Ni ellid \J.^re&etKyn^cho(i brwdfrydig, y lt^roK n yn erbyn > r offeree Trodd y Britysgol 10d. Gyho^dodd Mel- ^yu br^11 yn er^yn y* offeree. efe /d- n?av?r i'r Elector. llifeir:m pdiwygiad byrbwyll. gYllYnirlant y Dlwyglad yn oyf- ddysg^uj^ y° fWJ Dechrenodd mynach hyawdl bre- gethn yn erbyn mynachaeth. Dywed. odd, I Nis gall neb mewn mynaohdy gadw gorchymynion Daw. Nis gall neb gael ei achub mewn penwiag myn- ach. Y mae pob dyn a elo i fynachdy yn myned yno yn enw y diaioll Y mae addunedan mynachol yn groes i'r efengyl.' Yr oedd ei eirian yn cynhyrfa boll boblogaeth Wittemberg. Ymadawodd y mynachod o'u celloeda, a daethant i gandl: y boblogaeth i fod fel dynion ereill. Dechreuasant weithio a'n dwy- law at eu cynaliaeth, fel yr Apostol Paul. Ymbriododd rhai o honynt yn faan. Yr oedd Erasmus wedi bod yn ysgrifenu yn erbyn mynachdai fel ny th- an drygioni. Ac yr oedd holl Ewrop yn ahwerthin am ben y mynachod. Byd anghysurns oedd ar y rhai a aros- ent yn y mynachdai. Aeth yr offeren a'r mynachdai i warth. Daeth dylif o benboethni i Wittem- berg, yr hwn a barodd ofid mawr i. Melancthon a'r Elector. Nid oeddynt hwy yn alluog i'w osod i lawr. Qwaedd- ai y bobl am Luther i roddi terfyn arno. Proffesai dynion ynfyd eu bod yn broffwydi, &c. Yr oedd perygl mawr i'r Diwygiad gael ei ddyfetha gan benboethiaid an- wybodus. Clywodd Luther am hyn a gofidiodd yn ddirfawr. Ni wnai aros yn hwy yn Wartberg. Ymadawodd a'r castelj am byth, er fod ei fywyd mewn peiygl oddSwrt^y^Pab a^iarlfl. Ar ei daith aroBodd mewn gwesty yn Jena, mewn dillad marchog, a chleddyi wrth ei gltin. Yn mhresenoldeb dau etrydydd oedd wedi dygwydd cyd-deithio ag ef, darllenai lyfr yn ddifrifbl. Dan Swiss oeddynt. Gofynasant iddo 08 gwyddai efe He yr oedd Luther. Ebai ipfei I Gwn yn sicr nad yw efe yn Wittemberg, ond S dd yno yn faan. Y mae. Phillip elancthon yno. Astudiwch Ropg a Hebraeg fel y galloch ddeall yr Ye- grythyran yn dda.' Dywedasant wrtho, 'Os ceidw Duw fywyd ynom, ni ddy- chwelwn adref heb weled a chiywed Dr. Luther. O'i blegyd ef y cychwyn- asom i'r daith hon. Y mae efe am ddiddymu yr offeiriadaeth a'r offeren, ac y mae ein rhieni ni wedi amcanu i ni fod yn offeiriaid. Carem gael gwy- bod sylfaen ei olygiadau ef.' Gofynodd Luther iddynt yn mha le y buont yn astudio. Siaradodd a hwynt am Erasmus, &c., a gofynodd iddynt beth oedd pobl Switzerland yn feddwl am Luther. Dy wedasant wrtho fod rhai yn ei ganmol ynuchel,ac ereill yn ei felldithio. Dywedoda meistr y gwesty wrthynt yn gyfrinachol mai Luther oedd efe. Ond nis gwyddent yn iawn pa un ai Hutten neu Luther a ddywedodd efe., Nis gwyddent yn iawn beth i feddwl. Ar hyny daeth dau farsiandwr i mewn. Wrthswper, pan yr oedd Luther, y ddau efrydydd, a'r ddau farsiandwr yn bwyta, siaradodd Luther yn swyool iawn, nes peri i'r pedwar synu, er mai marchog y meddylient ei fod. Dywedodd un o'r marsiandwyr, 4 Rhaid mai angel o'r nefoedd, neu y diafol o uffern yw Luther. Khoddwn dd eg florin i gael cyfarfod a Luther a chyffesu wrtho.' Dywedodd Luther wrth y ddau efrydydd, Pan eloch i Wittemberg, cofiwch ti at Dr. Sohurff.' Gofynasant iddo, Pwy gawn ni ddweyd ydych chwi ?' Atebodd yntau, I Dywedwch wrtHo, y mae yr hwn sydd yn dyfod yn eich cyfarch.' Dylid cofio fod Luther-yo ofalus, oblegyd fod yr YmherUwdwr wedi rhoddi awdurdod i bawb roddi Haw arno. Yr oedd efe yn mentro ei fywyd bob cam. Nis gwyddai na byddai rhyw ^■ -i| un yn ei adnabod ac yn ei niweidip. Ond ymddiriodai yn Nuw, a tfieimlai barodrwydd i aberthn eieiaiqea dros Grist. Aeth ya mlaen ar ei <Uith jrn wrol a lion. Rhaid i ni yma4 £$} ag ef ar y fbrdd yr wythnos hon. 11 [

:.A ': COSPI GORUCHWYLIW&…

,'... TANAU YN NGHAKROYSTfiNYN…

.MR. GLADSTONE AR TWRCI.

1 TY-LOSGIAD A HUNANLADD-IAD.

[No title]

«t PWNCH A'R DARIAN." !

ANMHLEIDGARWCH PRYDAIN YN…

I LLAWER MPWN YCIlYDiG.

ETHOLIAD BWRDD YSGOL BEDWELLTY.

PENTRE RHONDDA.

"ABERDAR. ';V ':'

TYSTEB YMADAWOL Y PARCH. R.…