Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

/ RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RHYFEL. vSpd2* wythnos, yr ydys wedi der- &^3r<V? fanylion o barthed yr ymladd. y11 Batoum, y porthladd yn rhanbarth Trebizond, rhyw nailldir o'r terfyndir Rwsiaidd. °1* adroddiadau yn unol fod d wedi bod, yn llwyddianus yn «"?*• Yr oedd eu aafle yn un gad- y frwydr le gyda man O^jjS^n Gyntaf y fyddin G-aucasaidd. y Rwsiaid wedi colli 70 ^8^ij^ » chlwyfo. Dywedir hefyd bjH 0g Rwsiaidd wedi ei ladd yma, If toa e* enw wedi ei gyhoeddi. gwrthryfel wedi tori allan yn ? Groegiaid, yr hyn sydd wedi Vn, ^1 anffodion Twrci. St r1^6 y Rwsiaid wedi cymeryd medd- gaerfa Dyrcaidd Bayazia, dinas yn IW^uia. Nid yw y lie o nemawr to, cynwys ryw 5,000 o deuluoedd, Viv? Symaint a'i bod wedi cael ei.ehy- -d fyL? San y Rwsiaid, y mae yn rhaid ei Y ^uddugoliaeth o'u tu. ^fe^j^yperygl ag y mae llongau yn J* pei+K Yu ffwafth ya myned i «ynol i Rwsia, wedi cael ei ar- !jfc(ws dull chwerw. Fel yr ai bL Vsf "rydeinig, enw yr hon nad y w JJjkj?8hyd yn hyn, yn cychwyn i !^<l *.ertch, porthladd Rwsiaidd yn tarawodd yn erbyn torpeloes,' j$*tt ffrwydrasant. Chwalwyd y i. J&hoUwyd y dwylawa'u llwyth. < yn wers *'r llongau hyny wsnachu mewn porthladdoedd m ystod y rhyfel porthladd enwog Odessa, o'r yn oaol cymainl un dufnydd 8811 lynges Twrci y llywodzaeth Dyrcaidd wedi 2? y £ wananol alluoedd yn swydd- fMkj.j bod yn bwriadu bloekadio holl Jlfaj^toodd Rwsia yn y Mor Du. Jw Twrci y drydedd, o ran JSJfWp. jrNT^^gys mai amcan y gweithred- juT*0! rhwng Kara ac Erzeroum y drafodaeth Dyrcaidd rhwng Y mae yn ymddangos fod wedi barnu y buasai Rwsia at bray, ac wedi casglu yn J^tif^^yafro ° filwyr Kars, rhwng Y canlyniad yw, foa JJJj^ffyddin yn ycyfryw wastadtir, a yn debyg o gael ei hymladd aefieithiayn fawr ar yr holl ra Asia. 0D4 ychydig o ryddid ywasg yn o gwbl, ond y mae yr h* <QyQy we«* ei atal. oMt^ anhawddgwybodbeth sydd Sb^drfT11 cysy^tiftd a r rhyfel, a hyny M y gwahanol adroddiadau w gilydd. Dywed un ad- dri y Tyrciaid wedi dyoddef J^Wnliyd yn Kars. a bod cy- O^inVi^.OOO o wyr wedi rheddi eu th^^aarfan i fyny. Hysbysiad K? >2? a ddvwed fod v Rws- A ^Jjmgylchu Kars. Ond trwy WMa,. yn cael eu bod wedi boa V ^thiis yn Kara, ond wedi g°lled yn Batoum. ^df w$iaid yn myned rhagddynt yT11' ar yr hwn le y credir y bydd vn9°d ttWOO o wyr. ?redu erbyn hyn fod > r^ftdiplnt ° wirionedd yn yr hyn c7^titd a cholledion >V^ ei ,j • i*Ars. Y mae cryn bryder Hjo yn Caercyste nyn, ac nid yr Y^faeth wedi cadarnhau na ^vi<1yrii»i^?esHon answyddogol sydd ^od <2, Yr adroddiad diweddaf y Uft i ° Rwsiaid wedi am- 17,000 o filwyr 6U c^mer^^ yn garchar- £ .Odessa, dyddiedig dydd fe^idd v^' a, ddywed fody llyng- ei dfti^y g°lwg; fod cryn bryder » 5v5.y dren!0'ja P^nderfyniad i am- NI^iJd0Vyreithaf' ^r?yst6nya a ddywed y bygwth gwneud yn ,y ffvmxS^Razouks yn gwer- Y mae Kalafat, yr hon a adgymerwvd gan y Roumaniaid oddiar y Tyrciaid, fel cerydd arnynt am ymosod ar borthladd- oedd Roumanaidd diamddiffyn ar y Da- nube, wedi ei thanbelenu gan y monitors Tyrcaidd, ond nid oes nemawr I wyddiant wedi eu dilyn hyd yn hyn. Y mae agerlong Brydeinig, nad yW ei henw hyd yn hyn wedi ei roddi, wedi rhedeg gwarchaeaeth Poti, yn y Mor Du. Er i ymosodiad gael ei wneud arni gan ryfel-longau Tyrcaidd, llwyddodd i ddi- anc yn nhywyllwch y mor agored. Y mae hanes dychrynilyd o greulondeb Tyrcaidd wedi cyrhaedd o Bosnia. Mae 80 o Bosniaid. y rhai a ddarbwyllwyd i ddychwelyd i w gwlad trwy addewidion Tyrcaidd, wedi cael ymddwyn tuag atynt yn gywilyddus: y nifer fwyaf wedi eu dienyddio, a'r gweddill wedi eu hanfon i garchar.

. GOELIPIAD GLOFA TYNEWYDD.

Y GOLOFN AMERICANAIDD. MOODY…

MABWOLAETHAXJ.

. YR ANNE ALLDWRI AETH YN…

TRYWANU MERCH.

G WRTHDARA WIAD DYCHRYNLLYD…

. TREFEDIGAETH NEWYDD I BRYDAIN.

MR. GLADSTONE AR BWNC Y DWYRAIN.

LLAWER MEWN YCHYDIG.

AT FECHGYN SIOP YR EILLIWR.

AT Y PARCH. J. GWRYD LEWIS,…

AT MR. JONES, BELIEVING j…

PENTRE, YSTRAD. 1 \^

PENYGROES, LLANDYBIE.

GOHIRIAD YR EISTEDDFOD."¡