Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

FFUGCIEIWEDL. YRHEN HJWCS™…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFUGCIEIWEDL. YRHEN HJWCS™ YKGRIF VII, I PA beth EYDL we3i dygwydd, Shan ?' gofynodd Jac mewn llais difrifol. Y mse y mochyn yma sydd yn y twlc,' oedd yr ateb, o dan ofal Belial, a gtlwuis inan ar Seraiel, gan feddwl ei fod yn ddigon cryf a chadarn i'w ymlid ymaith, ond mewn llainag eiliad cefais ar ddeall fy mod wedi camgym- eryd. Cafodd Semiel druan ei hyrddio yn ol yn erbyn y mur fel bacas, ac yn yr ymdreehta cyffyrddodd un o honynt a fy mraich, a chredais ei bod yn cael ei ddadwreiddio, ac y mae genyf i ddi- olch am-fymywyd i Lucifer, yr-bwn a ddaetk "yn* 6l ex arfer i'm gwaredu. Nisgallaf wneud dim yn mhellach cyn wyth o'r gloch heno, pan y bydd y lIen ad yn y dehau, a'r llewyrcn yn taro ar goryn y twlc. Yn y cyfamser, rhaid i chwi chwilio am galon eidion—yn sych CE; ydyw yn bosibl ei chael.' c Y mae yn y ty yn barod,' gwaedd- odd Mrs. Rhandal. Puiion,' oedd yr ateb. Byddwch a "hi yn baTod erbyn wytb o'r gloch. Dyma fi In eich gadael hyd hyny,' a ffwrdd a bi. Yr oedd Twm y gwas. dipyn yn an- ffyddol yn ngbylch y fusnes, er naB gallai anghredn yr hen wrach yn t oIM felly, wedi i bawd) ymadael, daeth rhyw ysfa arno arn gael golwg ar Belial,, yr hwn yn ol tystiolaeth yroracl oedd yn gwylied y mochyn. Slipiodd i fyny at y twlc, gan syllu a chlustfeinio yn enbyd, ond Did oedd i'w glywed na'i weled. Wedi iddo gyrhaeddydlhyd at y yard, safodd gan lygadruthn, ond yr oedd yn metha a chanfod dim ond y mochyn. Wedi sefyll yn y fan heno am o ddeg mynyd i gwarter awr, ac heb ganfod cymaint a chlnst Belial, neid- iodd i mewn, gan feddwl chwilio y lie yn fanylach, ond erbyn fod ei draed wedi disgya ar waelod y yard, yr oedd yn canfod rhyw ellyll yn ei ymyl, ae ni fa uwohlaw eiliad. cyn pan ei lygaid, a theimlo ei hua Jnnesl1. tua gwlad yr ysprydion pur. Credai fod Belial, neu yr then Inn ar y drws, yn gafaelyd yndgo gaii gludo ei y^gg fieibio yr haul a'r llenad, ac i fysg byd- oedtljdirifedi yn y gwagle anbygyrclw Wedj teifihio rhyw belldef tu hle»t i ddychymyg dyn, teimlodd ei hunyn sefyllj a' chlywodd lais yn gofyiriddO, yn dyfod?r Niint y Casyn/ ebe yntau yn yr ateb. '['i, 'Njuxfr y Casyn,' ebe y. llais dxachefn. *Nid Qe&,gwlad Q'r env ary memrwn, ac felly rhaid i. mi gael rhyw enw aralf.i j' :• •*r* • 'i l' iTi#yf yn atosgyda Jac Rhafcdal 0 Nwt "^Casyii,* ebe Twrii yr aU wafth. purion-" bead.yr &te'b. w,yf yn gwyboayn.awr o ba le yr y4yj(^ ya; ayfod. X mae Jao yn un o'tigweisioiif flydtlimat a feddtm ar y ddaeac, ae! yr; ydyifa yn bwriadn ei gyitAu jadr^cyti^ diwedd yfflwyd&yffi' "1^ c;-n Jonv.w YF^'edd ffiyV gWMtcHi^'+hWn^ Twrtf ar sElwI oedd yn llefarti Wrtho, yf?. hwn .»4ciiflanodd n^wti eiliad, a'chaf- odd; Twm eihnn yn seiyll ar goryn craigyn nghanw y. mar, yr hon oedd amryw fllldiroedd o uchder. '1 Canfyddai y mor megys bryg^euyn odditano, ad nid oedd top y graig yn lletach na'i ddau droed. -ir oedd sy- mndJTfef^dfedd yn <Mi^6n \5ddo ^stel ei hyrdijf6! I'r' gwaelodion isla#i Edrych- ai mewn brdw o'i gwaipas, ond nid, oedd un gwrthddrych by- rnarw yn ^rel- edig yn un man. > edi sefyll yn y fan hono am rai mynj d in, gwaeddodd a'i holl north, ond ni atebodd dim ef ond adsain y creigiau a'r dyfnderoedd anforth oedd odditano. Gwaeddodd dracbefn mewn llais snobeithiol, ond dim gwell. Nid oedd argoqi am ddim, —ysbryd nac angel, i ddyfod i'w gy- notth Nis gallai ddyfalu ps, beth oedd i wnend; ojid pan yn y pryder a'r trallod nawyaf, teimlai y graig yn chwala o dan ei draed, ac yntau yn dit-gyn i'r pellafoedd obry. Yr oedd fel bran yn ngh anol gwagle,, ond yn mhen ychydig fynydai; teu^ilai ei hua yn disgyn, one! nid i'r mor fel y tybiai^ ond i ganol gerwii] o diio eirias. Teim- lai y tan yn dtfa ei groen,. ci gnawd, a'i esgyrn, a gwelai ei ddwylaw a'i draed yn cyneu fel catiwyllau; ond eto, er yr h-oll boenati, yr Oedd bywyd fel yn cynyddti ac yn ymgryfhan ynddo. Gwir ei fod yn chwenych marw, ond yr oedd marwolaeth yn cilio oddi wrtho.. Yr oedd ei boen a'i fraw yn i innesgrifiadwy. Yn fnan gwelai ei ] Si hnn yn cael ei lapip i fyny yh y fflamiau, pa rai a ymdorclfent o'i gwin- pas, gan ei gofleidio fel y cofleidia mam ei phlentyn sugno. Pan yn y cyflwr erchyll ac ofnadwy hwn, teimlodd law yn cyftwrdd ag ef, a llais yn dywedyd wrtho, 4 Pa beth a wnai di yma, blentyn y dia'ol?' :j Y pryd hwnw agorodd ei lygaid, ac efe eto yn y twll yn Nant y CQByn, ond y pryd hwnw nid oedd wrtbo ei hun,-yr oedd yr hen wrach yr ydym wedi son am dani yn sefyll yn ei Yfnyl. Wedi iddo adfywio ychydig, ac edrych o'i gwmpas, gwelodd Belial eto yn sefyll ar ddrws y twll, a phan ei gwel- odd, rhoddodd ysgrech oerllyd, a neid- iodd allan o'r yard fel cath yn neidio o dan Yr oedd yr han ddewinea erbyn hyn wedi ffurfie ei chylch ar gyfer drws yr ysgubor. Yn y fan hono yr oedd tua dau ddwsin yn sefyll yn gylch, a'n cetnau oil ar y twlc mochyn, ac yn nghanol y cylch hwn yr oedd tan araf yn llosgi, a chalon eidion yn ei ganol. Yr oedd tna dwsin o binau wedi cael eu gwthio i mewn i'r galon, a phan y byddai y rhai hyny yn de- chren cochi, yr oedd yr oifeiriad, yr hwn oedd Jac Rhandal, i roddi gwy- bodaeth i'r oracl. Jac oedd i ofalu tod y galon yn llosgi yn gyson drosti, ac i roddi bloedd pan byddai y pinau yn cochi. i Pan yr oedd Jac a'i fyddin yn gwyl- ied, yr oedd yr hen wrach yn gwnend rhyw lei si a u truenus tua chymydog- aeth y twlc. Enwai lengoedd o ryw fodan dyeithr ac annaearol, a gorchy- mynai i rai o honynt ddyfod yn mlaen, aji ereill sefyll hwnt; ond wedi bod yn baldorddan yn y fan hono am fwy na haner awr, gwaeddodd fod y lleuad yn y dehau, ac os oedd y pinau yn cochi; ac atebodd Jac eu bod, —eu bod yn dan goleu All right,/ ebe hi, pjjraaf gynyg arno yn awr.' Gyda bod y gair olaf yn slipio rhwng ei gwefusau, yr oedd rhyw drwat dy- chrynllyd i'w glywed tua chymydog- aeth y twlC) ac yr oedd llais yr hen j=?acb vn ^arrv ar f — —v. „„ yn gwaeddrj O, Semiel aowyJ! 'Nawr, Luciffer, gafa4a yn ei glustiau: tynweh ei goesau o'r gwreiddiau. Well done, hoys bach. Ilyrddiwch ef yn erbyn y paur. Gwtljiwch eichw lygaid. Teflweh,$f aUan., Well done. Dyna ef allan. Yapalidiwch ef tn draw i gyrn y lleuad.. Baddugoliaetki Bel- itil wedi ei drechn am y waith gyntaf erioeji- Myfi '.fydd ø feistr o hyn allan, '.r r Yna daetV allw o'r .iwlc,,nond: ni ddaeth allan cy» rhwHo yri hen Inn oedd ar y drws ymaith. jn- llwyr. Ni radawodd gypjaiiit id'i ledwtb$ aros., ^Jychwynodd i iawr taa drws: yr yftgnbor* ond nid oedd yno neb yn ei pharos. Yr oedd ei.jllefeiau hi jian yn °0^ma^<fio y fyddin ddii wedi dydhi^ynti? ryabai hyny allan o'u crwyn braidd yr oedd pob JIJ^O hoityht wedi rhedeg am nbddfe dyogelwch. Aeth yr hen wtach i lawr, a phan gwelodd fod pawb wedi ffoi, cipiodd y galon eidion o'r l;an a ffwrdd a hi tna'r tJe Yr oeddl Sali a Jac yn llecbu o dan y bwrdd> 'a Catti yn y cwbwrdd, 6ndni wyddai neb ddim o hanes Twîn;" Yr oedd ef wedi mynsd i'r un man ac y claddwyd corff Moses o ran dim a wyddai neb yno. Man gwelodd Jac draed yr hen ddynefc- yh dyfol i mewn, gofynodd mewn llais brawychus, A ydyw pobpath yn all right, Shan ?' Ydyw,' oedd yr ateb. 4 Deweh a bwyd i'r mochyn.' GorchWyl go anhawdd ydoedd hwn. Nid oedd yno neb yn ddigon gwrol i anturio i'r fath daith beryglus, ac felly bn goifod i'r hen wrach ei hun fyned yn ngafael a'r fusnes, ond wedi iddi hi fyiied, ymlusgodd Jaa .yn llad^adaidd ar ei hoi. (l'io barhau.)

[No title]

ENWOGIOK SIR GAP^HFYRDDIN.…

j yfl t'i fT H E R. vd i'…