Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

"---- Gohebiaethau.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gohebiaethau. Gol.o'r Poith, os ydych yn ysgrifonaiB ddiwedd*f, tra yr 5* cwn yn ymyl; ac or goohel darfa I mi ymddwyn yn arfor. Ya hytrach na S **wr tua'r Boat fel ereill, aeth- gM ^^7 trwy y Cwm, a'tn trwyn yn i ffrydiau y Hhondda Fadh. N^.yohydig wrth Bant y Gwiith; a ju vP »oedd modd cael job °°dd fl ya lied ddynol yn sicr, ^Iflj^fyd,—"Nagoawir, does genym ."e i ddodi neb i mown ynawr, fJLfr-ft1 hob gaol pethe i drefn yma." to, ffwrdd yr aethum i fyny i'r Blaonlleohau, ac i'r Maerdy. S w y110 ond BOB Dar,. feloeiliog Nth^bren. Gofyn yno am dipyn o k? y* oedd, Na, 2^^ rhoi gwaith i neb yma— ni wedi cael oi ddirwyo dJ&toth i ormod o ddynion, nes w^«r bwll yn barod." Nid oedd *»eud bellach ond oymeryd y guix nad oeddgobaifih am waith Wedi dringo i'w ben, eis- W^w^y^ iorphwys, er penderfynn gymerwn nesaf. Yr oeddwn allan o swn cwn y Cap, a ganlyn fy nhrwyn i Owm w °eddwn yn mediwl gofyn am Bwllfa nou Nantmelyo; ond VT* ^°d i'r trap wrth fyned taag ) we<a clywed fod Elio »H iSwsia, atei frodyr, ^kJJ5Cu» 2nd erbyn dod i lawr i'r jdan odd oraig y Bwllfa. oef- a?*a» yn faan iod Blic yno as o*j/x' a darfu i minan wnoad y blaen igroesi y cwm, a a'r llaid, heibio y Tonglwyd, Ue^u yn j patch#» ar uomin IUto Yn sicr I chwi, mae yma lo tfM R«»_leohu, ac feallai fod yma le k! hefvd. Aethnm yn irynt- ^Lw ^dWi Patches i chwilio am waith, huasai lofol yn lie ffimws Tta* °a? y* oedd yn rhy lawn yn W honynt. Wediffaelayny Un yn y drift, ac yno cwrdd- #W§*6lS**m,ra °'r Werfa» a °hyQ ? y gaffers, aothom gyda'n Tased ihen dy Moore, ac i mi hanesion rhyfoda am a'u cynffonwyr—hanes- ^li ^^lonv.1 waod Llwynog rewi tr^v o fll yd yn nod ban fyddj ar CWD- Ra»d 08 yn meddwl y u%Wn 0 waith yn yrun -Nid yw yn debyg," medd- y 3ttlk0 y drift wedi cael oi 7»° achos twyll y goffers. yn ff trefn hwy, yr oedd ? ta^u *'r cwmni, a beth rhiv?1 y cadwtaa chant punt ^d d^Kyr 1 wnoud y ^^yg11 ch&waa!^ 8wyr y ewile ar eu ««„f 0a tjdu bob dime." *wr /n 7 drift wytti yn gijjy Ufol WL Na«f. uago," ebe i? »aob „ y ugweithio, ac yr wy n I Trth S«rio ambell' *°<* heb newid ei groen— J dyoa y gair y mao yn g&el erioed/ oad rnoddodd ar ddeall I mi rod atal cyflog y gweithwyr, arfer crenlondeb, sathru a gormesa, yn bethiau lied cyffredin ar Hirwaun, ac os llwyddaf i gael gwaith yno am ychydig amser, trwy arfer oyf- rwvsdra, §pda £ y gweithredoedd gaffer- yddol hyn i'r gwyot yn ddigon uchel i Eryr y Graig eu gweled. Yr wyf yn barna, wrth yr hyn sydd wedi ei ddweyd wrthyf eisioes fod ymadrigle bleiddiaid LLWYNOG O'R GRAIG.

PARSON PRICE FEL BEIRNIAD…

OWYN Y GLOWR.

• GWERSI I'R ALCANWYR. GWERS…

GOR] JFIAD Y TYNEWYDD.-r-…

j yfl t'i fT H E R. vd i'…