Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Uudd lnnr UngiiiL' 'O Ieeu n^d pmwaitb." -Eisteddfod TOHTPAMDT. RXDDED bysbys y. cynclir yr Eisteddfod hon Jj" dydd LLUN 8ULGWYN, Mai 21ain, 1877, ™7. Kvobrwfir yr ymgeiswyr buddugol mewB Barddoniaetn, Aruitbyddiaeth, Ad- jr*^eth, a Chaniadaeth. FC^Y^YDD—WM. WILLIAMS, YBW., Grove Field H^HNIAID:—Y Rbyddiaeth a'r Farddoniaetk— o EsfiTULT. Y Ganiadaeth—Mr HVQHM, B.A.M., a Mr. B. BWXL* TKSTTKAr YOTTWAHBGOL. y1?*la Jt A)aw oreu, y geiriau i'w oael Ywrifcnydd 0 10 e Jt Hir a Thoddaid Beddargraff CJJ fr diweddar D. Coedy- 010 o JP«fr pob many lion ar y programme, vr hwn a y yris ^(rol^^rjgrifcayad)— Coedymeibofn, Pandy Mor o (tan yw Cjmru gyd.' IISTEDl FOD GERDDOBOL TREORCI. C^KELIR yr Eisteddfod ucbod yn Ysgoldy Ik. Brytanaidd y Gweithwyr, dydd Linn, Awst wj 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr budd- *r y tt»stvnau canlynol J, £ 8. o. » Cor> heb fod dan 40 mewn nifer, oreu Clyw, O Dduw, £ y I o'r Gerddorfa •• 8 0 0 jJJwo hardd i'r ar we in fdd Vth Oor, heb fod dan 30 mown nifer, jjjT^sillodd droa £ 10 a'r blaen, a gano Y Ffynon ger t: Mwth? o'r gan Alaw Ddn .400 V)6 "or, beb fod dan 30 mewn nifer, wobr o'r blaen, a gano yn ,c Jolugalem, fy nghartref gwiw,' asova .300 Cor o Blant, dan 15 oed, ac heb ijffjan 3 mewn nifer, a gano yn oreu 10 0 f Cor o Blant, dan 16 oed, ao beb 30 mewn tifer, a gano yn oreu ttae gwlad,' o 8wn v Juwbili ..100 fanylion pellach gwel y programme, yr »Uir gael am y pris arferol, ceinio^ a dimai, J Bgrifenydd, W. T. WATMN#, Treorkey, via Pontypridd. Mot tra Brjthon.' Heb Ddnw, heb ddim.' ^Jethania, 60WEB ROAD. JK DLfiD bysbys y cynelfr Eisteddfod yn y Ik W Uchod M bdln .ydd, 1877, pryd y gwobr- yr ymgeii wyr llwyddianus mewn canu. j, Beimiad: Mr. T. RBBB (Alaw Ddu.) hk' «or, beb fod dan 40 mewn rhif, a oreu Tben round about the '^hroDe' (Handel's Samson) .,800 arwt-inydd. hi /Lor, heb fod dan 30 o rif, a gano Yr Alarch,' o'r Cerdder Cy- 78 •• ..200 > Wraiad i fod yn y rhifyn neeaf Bydd j^*tddill o'r teatysau i'w gweled ar y Pro- yr hwn a h&A iw gan yr Ysgrif am y prjB arferol., sef oeiniog a dimai. WM. DAVIM, Elba-street, Gower Road, "Ss^^ Nr. Swansea. HALL, MEBTHYR TYDFIL. FAWB GERJDDOROL, nawdd Lady Aberdar a bonedd- igecau yr ardal. p B VII AD A Undebol Merthyr, dan berfformiad o gampwaith oerdd- Yoroi Ha^ dn, sef 'CREATION.' Llun Sulgwyn, Mqi 21,1877, ^dan arweiniad Mr,. Lewis Morgan. V ARTISTBS — WILLIAMS, B.A.M. VSTE A JAME3. MEKTHTK. JAMES S1UVAGE, B.A.M. LEWIS THOMAS, LLUKDAU* ""Paniat—MB D. BOWEN, DOWLAIS. BYDI) (ft PODIDOG R CRAWSHAY, Y8W. fin arweiniad Mr. G C. BAWDBN), > 2 « ^"orthwyo. Y oyfarfodydd i ddeobreu A .? °'r gloch. Trwydd-dal: Blasnseddao, v'c ^diu, 2s.; Olseddau, Is., ao yehydig Wd yn gaduet Dowlais am 1 yr hwyr >bo^r>i, Tredegar, aBrynmawr. YTaff Yale ar y main line-am haner wedi n*w; ^estnrn, J»erth>r, i Abernant ao. Hir- lqt %ra haner awr wedi 1 yn yr hwyr. ¡hon pallaoh oddiwrth ) r Ysgrifenydd. H MB. WM. WILLIAMS, ^»el v 114, High-trcet, Mertbyr. ^^oUia^ GJlAND eisteddfod. WILL BB HBLD ONIP. AT WHITLAND, edne8day> the 20th day of Jv/ne, 1877 iv^or tK. principal PBIZBS. Sj* »hali k oir' not le(,B Fifty, *ynt0pj^8t render Ar Don o flaen 20 0 0 « X H to » 8'80 given ^»e fowell, Esq., to the leader u £ °Mhecl8f?1 cbJr- shall k! i'^r» Bot 'ess than Thirty, *ST 1 b68t 'ender < Gwalia s Battle- bV 0 the ni.. •• •• ..561 fcto' *ad Br>^lr °* fame oongrega- th at lar)t le as t^l,n Twenty in Lum- Prixe feeetrender (Y Blodeujn 5 5 8li«aii8uBand' n<* lew than t*tturm 'p Pe,B fclkv* y p6, Prize ..300 J? C< mic c^_renderint5 9' any En- 8 ° SiT °f.Cnf« f'88ay °» "I he best b P Boot Crops and bt.ft1p ^thrMr 1 10 0 6 8^SiiPr dde#t ,ze •• .220 f r For the bed Lecture on the Advan- tages of the United Counties Friecdly Benefit Society, to be written and sent to the adjudicator. The successful composition to be reed at the Eistedd- fod, and not to exceed 20 minutes.. 3 6 t, Programmes are now ready, and may be had poet-free at lid. from the Secretary, Mr. RBE4 DAVIBS, Tycooh, Whitland, R.8.0. BWRDD Y GOLYGYDD. DANIEL WILLIAMS.-Y mae yn ddrwg getiVm nad allwn gydweled a chwi i osod dim i mewn yn nghylch ydrafod- aeth rhwng Mabon a Lewis. Atalias- om Mabon ar ei haner, a chredwn ein bod wedi gwneud yr hyn oedd ddoeth rhwng y ddau. T. W. PONTARDAWE.—Yr ydyw yn ddi- olchgar ichwi am eich nodyn cefnogol, a'ch archeb am ychwanq o'r DARIAN. Nid oes dim yn rhoddi i ni y fath foddlonrwydd a bod ein llafur gyda'r DABIAN yn cael y fath gefnogaetn. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TABIAST, Aberdare, (Glam.) Pob archebion a thaliadau i'w hanlon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

SEFYLLFA TWRCI.

PLASMARL, GLANDWR.

ELIM, CWMDAR.

BETHESDA, ABERNANT.

PETHAU O'U LLE.

SALEM, HEOLGERYG.

DALIKRSYLW. <) KYANS' QUININE…

Family Notices