Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gtll TO iloedd dystiolaetho fod Jk ltarova Infanta* Life Pnawrw* wbed bywydau, *?:jpl i pobmedd» upfij&ptharau gael ei threioyn ofer. £ Jhy^wysant ddim opium, nac nnttyw orail gydd niweidiol ir baban |*toychaf, gan hyny, dyma ttni* feddygiaiaeth ddyogtl i Fabanod pas yn ma$u daaedd. I? At ackosion o dwymyn gooh, y frecn enyniant, pangfeydd, dolur y f*^df, rhiryxasirtk, ft rhyddni y coluddion, 5>fc anhwyldersra plant, o wyttyios i oed, y maent yc an- ^Pisisdwy. Yn yr achosion mwyaf ar- J^fchiol, ob rhoddir dogn pob pedair Uf'^wyttrk y clefyd, a symudir ym; n Y poUgL kjffil mamau, wrth eu defnyddio, ar- J7" bywydau en pltot,v«r tliano rhag bil- dychrynllyd y med&ygon. Mae mil- at cad eu derbyn yn ddyddioY. yn oof- iwT^iwoddau rhyfeddol y feddygin- -Ilk. hon. ,oJ "> bailo moddion ereiU i wella etch *Weh, Asthma, Bronchitis, neu ryw I er perthynol Fr frest neu'r ^gytsiibt, ewch at eich fferyllydd a cbeisiwch Botelaid o George's Cough Balsam. i ^^Mohef yn ol y cyforwyddiadan, a Jstyswch am ei ailn rhyfeddol wrth S1 ^jfeillion. M, ^^S.—Vn Dogn yn a* wig ddognqqi yncfwella. pvrysig a dydd&rol o gwm- P°b potel* «>H^erth gan fferyllwyr a gwerthwyr «yff- Vt? uT ijo. p 2s. So. v sypyn. Qxfcfr Llnndahfr BitWahd Soft#; fluttSi ?»iae Brothees 4 £ o., Jtmfr v £ « A? tO*r aij* cfcmfydd: 8.' ft.J&ernkk } ^^rd»«nogr B. A.GEORGE* Chemist, Sfe., Pentre,' Pontypridd. nfon|? s'ypyn yn rhad drwy y «. 16 a ^thu 34 llythyrnod. titlepjme •^servers" is copyright entered at Aft Stationers* _i ileo'l—AberdarBvana, -:T, ^»hi ir?^ J.; Williams; D<j Merthyr: SmyWi ^Ohi^ V^Vbite i Basset, ^awr Jones Blaenftfop Evans; Car- diff Kerniek 't&aasea: Daviee. [8 loin I offered to agents. J^DDYGINIAEIE X3AWB. tor Dwr. Sefydledig or 1860. J?ROFFESWB ALtrSlT. dYt Ymarferol mewn Llysieaaeth yn ol cyn- llua y dittWldar Dr G^fin. ^?^5|tttTwch eich darbvjjlo fan dystiolaethau {?imeradwyaethan gorea 4 »iln ymarferol » 'AIMM ydyw y tyetiilaethau par- pSfla w weUiantan anghydmaral, y rbai ^f byd y,nod wedi iereili fatiro, rheetr ^et^' -ir eu 8we^ Feddigfe, yn 2 f^^t. Aberdare. ys^afeU ymgynghori yn hollol neill- w' ViL °«au er gwnead ymobwiliad ar ddwfr >^y8ghori' 0 yE y boreu hyd 8 yn y 5r^cbosion dirgelaidd, infflamation, twymyn- hf'^eir Wen> ac anhwy .derau y croen, &o., a 6fic a, 8anddo mewn ychydig ddyddian. Cy- 0' .ttnbwylderau cronic wrth y mis. 4(;v,r'lr P°b moddion meddygol i narhyw ran tlrV6 ?,R8. w dderbynlad Stamps nea P O. ij *edi eu cyfeirio i Botanio Establishment. V* q.. 2, Market Stree Aberdare. the Heolfach, .BTumdda. Tlinlll yr allana J^^QNGAU LLYTHYBGODOL F IH&Q BREINIOL. m? ne^ hon J11 cynyg manteis- » >« °^» a dylai ymfudWyr i un- 4 ^ati 0 Canada neu yr Ui;ol Dal- 08-Pdynt yn awyddus am achub T ^totteer, ymofyn a L. JONES, Swyddfa'r Aberdare J Times, Aherdar; W. JONES, Dilledydd, &c, OWu,\Px^ ro-street, Mountainaeh; VJSNr MORGAN, Siberia Villa, Llarvwyno road, Pontypridd; BROTHERS and OoM J^mca-etreet, Liverpool. I^K.TT"^ sOoo 0 1 w K>oeddi caa gynted aig > Re?Vrt0> mewn pedair neu bump V lil a-L! >r Un' g da'r P°st» 6*°-' aHofefJlYFli Y GtOWR," ■k ei"y8'°n, a'r moddion ^oreu i'w ^AVTTS b-V8?oi. J'ftn v, ^\KEK.S (HONDDU,) ^j*ir i f^Leriert. Wwb a „argratfuJ° £ 1d y nifer yof} nol, er- ^dioed y llyfr-anfon en ^LLII LK C'B'JEDDWR~D DAVIBS N'Ur <*el tffll' ^bondd t, l'r cyhcSw0rr tynwyskd drwyanfon Y PULPUD YN Y TEULU: Bel Pregethaa a Ghofiant y diweddarBaroh. James Mohardw, Pontypridd, o dax olygiaeth Thoa. Leww, BiIca. „ Dynmnfc hysbysu fod y eeitbled ran yn awr yn barod. Pris 6ch. Anlbnir pob archebl<« s thaliadau at y Cyhoeddwt Mr. E. Bidud Draped Poptjpeidd. >i i n 'Js eh^anfe Bedydd*!yr Morgan* gynaHwyd yn Nghlydach, Keh. si a 22, peader Jjtwjd^i'Xoa y Gynadledd yn dymfUDO pofc llwyaaftmt f gykairediad pregetEau OTjioeddalte y diwedpw Birchj Jamesr pichards^ rontypridd, ao jniPymttkO ar ein heglwj si t wneud en rhat. tu^g M-bynymar" —7 [2 O^tSeias. Sse*» 18, GmiMrcicd ii>^ Merdan. SCHWEBEK'S WATCHBS to ndt allolawm d( PonkaioHk < t: QCHWKB^R'8 WA.TCHE8 of tlw ban • Iw1 English' and Foreign maket Q CHWEBER'S GOLD PATENT LB VERS IJ from £ l^>l(0s. ■_ C? CHrW^ftTBB*B BIIiVEE *Ai?S» O LSVBR8 kt £ 4 4a., £ 6 Bb., npto *77s. SCHrWBftpB'3 GOLD GEKBVE8 £ 4, 4fc, £ 6 6a.,TOto £ lC.lfl| SCHWEBEK'S WATCHES are alway* ready for nee, being skilfullv timed and supplied of fbfwarded to any addree. 00 receipt at P.O.O. 0 CHWEBER'S EIGHT-DAY CLOCK^, Q Ordinary Clocks, Timepieoea, to., of the best ana newest design. qCHWEBEB'S SILVER GOODS in gnat §CHw2SeB'S ELECTRO-PLATE of the n newest and beet deooriptiosu SCHWERER'S great stock of Speotadei, «tfi» 0 prises all kinds In Gold, Steel, end Shell Frames. SCBWERER repairs all Hud* of Watches, 13 Clocks, Jewellery, Plate, Ac., in the;- continuance atthTSm? AS ydyoh am Oriadnr p'r |ath area ewoh ct C. SCHYTERKR, >; g (7oKiMre4al Sinel, Abtritiw J. i' T fii AiiBDAB* 'Jlat11101ÚU1It (tbtm-Mtt organ WORK8. 'c; E-4 0 0' t4 ( NOTICE! NOTICE! NOTICE!, TO MEET THE TIMES. .c! (J B. H. PHILLIPS, WISHES fo inform the public that he is going to REDUCE the PBfCES, O* HABMONIfHS, CHEFFONWRE ORGANS, PIANOS, &c., ,<' twenty PBB:, CENT. For Tuienty-eight Days only. TO Commence May 19th, 1877. All buyers of in Btnjments should watcH this opportunity. Lr Note the Address,- 6 & 7, GADLYS RO/ D, ABERDAEE HENRY W/LUAMS, 16, DEAN STREET, ABERDARE GENERAL FITTER f SMITH, Begs to announce that he is prepared t' execute orders in Fitting and Genert- Smith work, at lowest possible prioes W rought Iron Grates in large quanta ties in stock. Timbermen and Colliet, hatchets of different designs and s&pru stock, and made to order, warrant ot best materials. Tomb palisatim, and house railings and gates of di& ent patterns executed promptly. Owneir poo math 0 waith G.qjji YWev py* buardra cw am Appflcations for prices/ • Ao>, ^er»br 01 by post, strictly atfcendrni tc B '° 0 K S" E. r T I '—. BOOKSELLfeRS Before sending your parcels to be Bound, send for my PRICE LIST Pricm tow—-despatch qtucFwith excel- lence of work..• R. THOMAS, Bookbinder, Merthvi. 17 Y DU AM GWYH s" C&n Newydd gan HEMAN GWENT gyda geirian Cymraeg aSaesneg. Pw cael gan E. EVANS, Post Office, Ihyraney, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- {. tiBredinol. FFEITHIAU PWTSIQI Molt#" ft A&ocky&t so Alalia^ Aate<»yidera» PMBSH. WHITE'S PILL OF HEALTH (dAKarvBDBur), "OBEINTiEDIG irr Croen a'r Gwaed, a thrwy 1» drefniaa* newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLA8. Cymcradwyir y Peleni hyn yn gyffiredinol lei mMuyginit«w ragorbl a difiael mewn aohodon 0 Anhwylderan Geriaidd, Difl^g Treuliad Ym- borth, Gwynt ju >°x Istumog, Rhwymiad jr Corfl, Pendrondod, Ltoagfe yn y Cylla, I)olnr y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynan, Dolor yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pundduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, etc. f" Y maent yn anmhrisiadwy mewn aohorion 0 ly Ar werth gan .yr holl Fcfryllwyr, mew blyohau 7Jc, a If), 110. yr tin; neu yn rhyd drwy y pott am naw nen bumtheg o bottaq ttamv* oeiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Gntidhaii-sqoare, Carmarthen. Gellir caal gwaied tystiolaethan afrlfed. gan Perchenogion. Er arbed lie, gbeodir gertoott J dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:— Bich Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderan geriaidd a'r loegfa yn y cylla yw y goren gymerais erioed." Daria ml gymsryd eIck Peleni Iaohyd ebw. fel y gorchymynwyd, a ohefais waredigaeth hynod. (Anhwylder—-diffyg treuliad a dolur yr afu.) Atdba Peleni White yn dda mewn aohodon 0 ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y oorff." Fonedaigion,—Darfa 'r Peleni a roddasooh mi Iwyt weUa fy nghylla, a symudasant y dolnt a dkimlwn yn fy yngwyddaa.' Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffi eich Peleni ohwi yn fwy nag unrhyw raiereiU wyf wedi en oymeryd rhag anhwylderan geriaidd a dolur yn y pen Dewisa fy ngwraig bwynt hefyd o flaen unrhyw beleni ereiu Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Peleni leohyd ohwi; atebant yn dda, a gweddant I'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwnend prawf o honynt; y maent yn dyner ac yo adgyfnerthol." ,t Ar vtrth metcn blyehau 7i«. ne.yrv GWELLHAD UNIONGYRCHOL. X FUMninlaKth BoUscaUd. BLACK CUEEANT SYRUP WHITE- Yw y leddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwetta Peswch ao AcwyA, DarMed!g- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llaia, Influenza, &c.. Yn y ganaf, pan 'aflonyddir p-rsocaa a phes- wcb sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrup" White ea- mwj thad nniongyrchol i_ a-Ab-aflfk- ffwrdd-. bob llvsuafedd, pa un ai tenau, tew, nen linorog, gan gynyrchn acadiiad rbydd, amddifadiad 0 boen, a chwBg adfywiol.. » s • Gweler y tystiolaethan amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar fleithiau gwellhaol y FEDDYGJNlAETH ANFFAEJLEDJG HO^N Tyttiolafth ddiwediar. f' Eglwys Cwmiti, Meh. 19, 1874. Anwyl Syre,—Y mae Black Currant Syrup at y peawch yn ddarparjaath anwog. Y mae wedi gwnend rhagor 0 ddaioni, ao wedi rhoddi mi -.We^jgorphwysdra yn v. nos, nag unrhyw betb ydwyf fi wedi gymerya hyd yn hyn. Yr eiddocb yn gywfr, h- R. T^VIOH. Y mae canoedd o Dystiolaethau wedi ett der- byj^ Danfona Fferyllwyr at y Percbenegion jgap eiarad yn y medd ucbelaf am y Syrup hwo „ [At werth gan yr boll Fferyllwyi, mewn potel le. lie, a 2s. go. yr un Ar werth hefyd yn .gyianwerth gan holl dai meddyginaath freint- iedfg. Darpartedig yn unig g»n WHITE BROTHERS, Chemietv 7, Guildhall Square, t&MURa SYLWl—Y mae ynysgrifeS*$g w y,. amltn tuallan gan y Perrbenogion.u Wbft." Brothers ;ac y mae "White's Cough Syrup' wedi ei argrafiu yn y gwydr; heb yr hyn nid oe> yr Qtt yft gywir 11, ^Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. $P,: TS fc mm FASHIONS 1877. On Tn'sday Next, May 1st, I purpose racking A SPECIAL SHOW OF NOVELTIES In the undernipntior.ed departmpnts MnHDery, Straw Hats and'Bormets, Mantles, Palitols Skirts, Corsets, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Flowers, Feathers, Lace, Gioves, Ties, Ilosieryi- and Coloured Si'kB, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, CretonneSj, Muslin and Lace Curtains, Table Linen, and Shet tings. Soliciting the fsvour of an early calh 1 Youts respecfnlly. ¡ HENRY LEWIS. EVANS' PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn yn hyned fel meddygin- iaeth at Beswch, Diffyg Anadl, Ii.flueeza, Tynr dra yn y Pipau Anadliol a'r Fynves, Bronchitis, to. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a pbwy byn^ sydd yn dyoddel oddiwrth rai s'ranhwjl- derau uo&od, aid oes achos iddynt -ond gwnead prawf bun blychaid er cael en bod y g,wellhad goreu sydd wedi cael ei gynjg i'r xjhoedd at beewch Asthmataidd a Darfodedigolf Cr/gni, Colliad Llais, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r' Lungs. Y ma £ nt .yn symnd ar unwaith bob toim&l o ddiffyg a tnrymdra yn yr acadliad, vr hwn sodd vn atal hun y- g-weithiwr blinderuB. Y maeit yn rhoddi esqiWythad ag sydd bton yc unioogyrcbiol i'r thai a ddyoddefrnt oddiwrth yr anhwlderau hyn, y rhai 0'. hesgeulnso sydd I on dra pheryglns. Bodded i unrhyw hereon sydd do. ddef I roddi prwl BfiLENI PESWCH EVANS (PATENT), bydd iddynt weitbredo gyda buandra feron yn wyrtl^iol. cSIJnuÓir y mathaugwaetbaf o beewoh mewn ychydig amser. Ar werth mewn blyehau Is. lie.. a 2s. 9o. yr un. Trwy'r Poet,,ls.4cv a 3a. 9VAW CELEBRATED GOIJT AND RHEUMATIC PILLS. Oyfrifir y Peleni hyn y feddyginiaeth ddiogelaf ao effeithiolaf at y Gout, Kieumatic, Lumbago, BhQumatjsai, Sciatica, Rheumatic Gout, a xihob math 0 boeuau yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hv» yn gofyn i'r sawl a*i oymeraht i gadw yn y ty, na chyf- newid ymborth, a gall y cyfansoddiad gwanaf eu cymeryd vn hollol ddiberygl. Y neb-a ddyoddefa o r anhwylderau hyn, taer g^ymhellir hwynt i roddi prawf i un blychiad o'r peleni hyn er profi eu hefeithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYBIG. Evan Evans,. Patent Fuel Cottage, Cwmbaoh, ger Aberdar, a ddyw^—Bum am wyvhnosau yn methndilyn fy, sgalwkligaeth, yn d'voddef )n fawr oddiwrth Bofcan y Rheumatic yn fy nghoesan a'm oc>r £ L gymaint felly fel yr oeddwn yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myoed o'r ao i'r gwely ar fy nwy law a'm pen- Uniah. Darbwyllwyd fl r tvnu blychaid o'oh peleB.an"at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod mewn Hai nag wythnos yn abl i fyn^d at fy ngwaith. Nisgall* ai siarad yn rhy uchel am danynt. Bydawoh cystal a rhoddi f mi fiyohaid arail, y rhai j bwriadaf en oadw yn y ty. Gallwch gyfeino unrhyw berson- ataf am winonedd yr hyn a ddjr- wedai, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwy o'n beffaith hynod arnaf fl. Gwertbir y pelent hyn mewn blyohau is. l|o. a tø., 90. yruti. Trwy'r Poet, ls.-4o.,a3s»: BV AN"S' TQOTHACHR PILLSj PELENI EVANS AT Y DDANODfc Meddyginiaeth sicr i bawb a ddveddefant oddi- wrth Ddanodd, Ticdcloreaux, Rheums, Poen yn y Gwyncb, Poen yn y Gums, See. Ai wetth mewn blyehau Is. lio.a 2& 90 Mae y darpariadau nohod yn cael en hamddi- flfjn gan stamp y llywodraeth, ao yn dwyn llaw- oodiod y gwnerathurwrr heh yr^byn aid oes dim yn irtWn; Gellir eu cael ou gan bob fferyllydd cyfrifolneu oruohwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerthmewn stomps. Trwy y Post Is 4c., a 3s.-yr nn. l>nrp&tedig yn unig'gan T. W. ETAJM, M.B.FB.; VhrnSebS 14, A beMarb^Giamorgftrishire. Gornchwylwyr Cytanworthol,- Llnn- da?n,W. Sutton & < 'o.; Barclay A Sons; Was>rMather, Oo^ontry; Wyley A Co. Birnun^tiam^—^Bou^b^land" Borel&y, Bristol,^—F^anje Co., Aoh&r- cxan, ^pw'jS Co. r r j. v (Jox uohmuwyr Cymydoga^thoi, —J s^nes fje-wis, George Town, Morthy^ 4. A. Jones, Brynmawr; W. H. Watisins Tre- degar; W. Stms, A Dyer, Aberam^c; D. Williams, Gadlys i Smy feh, Mer- thjr; B. A. Geprgo, Pentre; a T, mn I,- igvwn, Mountain Aan; J. Da vies, Swan- sea; Jacob Hughes, Ll'melly: FranHyn Dixon, Rhymrey, a th. Evans, Dowlais. Issac Jones, Booksellerj Tr^ierbert. t SUMMER NOVELTIES,a 1877, r w..SAR VIS'S •*T~ fe NEW SHOW-ROOM# :1 • WILL BE OPENED ON WEP.NESDA Y ,NEX7] gth MA F| WITH A I CHOICE STOCK OF NEW (SGOBS. AN EARLY CALL WILL OBLIGE.. Aberdare, May 2nd, 1877.] [No Circulars. NEWYDD PWYSIG. GKLLIK yn awr eael iachad uniongyrob a Uwyr oddiwrthy clefydau mwyaf peryg< us ag y mae y corff dynol yn agored iddynfl^ megys y Dropy yn ei wahanol gangooaa Mae tua saith o fathau o'r olefyd perygia* hwn, yr hwo sydd yn arwyddc crynodeb o ddwfr a gwynt yn ngwahanol bibellau 9 corff, yr hyn sydd yn gwenwyno y gwaed,v thrwy hyny yn effeithio ar yr Ymeuydd, yr Afu, yr Ysgyfaint, y Cylla, y Galon, fjr Areo au, y Perfedd, a'r Nerves, i'r islfc raddau new achosi y clefydau mwyaf Or- swydus, megys Poecyn y Cefn, yn yr AreB« au, a'r Perfedd, Diffyg Dwfr, yr hwn sydd yn amlyn dew ac yn gymylog, Gwynt ya y Cylla a'r Perfedd. Cramp a Chwsg, a Phoen yn y Cluniau, Ac. Chwydd ytt f Trt>ed, Cluniau, Ymysgaroedd, a'r Oyfi^ &c. Curiad y Galor^,Diffyg Aridl, Pecwuh, Svcbed, Corff Rhwyiaodd, Poen yn y Fso, Gloesiadau, Ysgafeder yn yPen,Gwenffid Diffjg Archwaeth, Oerfel, Asthma, Trat Oer, Nerves egwan, Ac. At yr hall an hwylderau gefidus hyn y JU8 PArr,NT 4 Rhag y Gwynt, y Dwfr, a'r Gravel yn an. ffaeledig, ac os cymeiir hwynt mewn pry4 cynyrchant wellhad uniongyrchol, pan fyad y olefyd o hir arosiad, endailyn aniynfcifli beth amser. Canoedd a allant dystioliaetiif beth amser. Canoodd a allant dystioliaetiif .i elaith y pelenau hyn, rhai o honynt ddodiryma. Claf o Maes Iago, Pontardawe, a ddywM| —" Derbyniais flychaid o'ch Pills hynod, atjt HughesPatent Dropsy Pills,' dyddIAlO diweddaf, ac yr wyf yn eu cymeryd odwK hyny hyd yn awr (dydd Sadwrn), ao y m%ent yn gwneuthur lies mawr i mi mewn oyg lleied o amser. Rhoddais haner dwHll i fy nhad. ao y mae ar yr ychydig hyny fa teimlo lies mawr. Yr oeddwn yn achwn oddiwrth. Boen yn y Pen ao yn y oeto, Gwynt yn y Cylla, ae yn ami dityg ar y Dwxr, a dim archwaeth." „ Yr oedd Mr. Phillip^ Glanmor Iilanflte wedi bod rhwng pedair a phnm mlynadfi yn methu acherdded camo achos y Dram, chwydd mawr iawn dros yr holl gtBfj diffyg mawr ar y Dwfr ac ar yr Anadl, # Galon yn euro yn enbyd, ond tua thri blychaid o Hughes; Patens Dwfr gyPiUs" tuag at y Gwvnt, y Dwfr, tfr Graf el, vn gauu myned oddiamgyloa y dret y chwydd yn llaWfeT yn liai, yr anadl J0 fwy rfiwfdd, ac wedi teimlo mwy o les oddv Wrth yr ychydig hyn na holl foddion f doctoriaid' a gymerais am yr amser maiw yr wyf yn glaf. Yr wyf yn gobeathwf call y byd wybod am danynt. Choellhad ^ynorf—Syr,—Y r wyf yn us eidi hysbysu fy mod wedi oael' uwn| iechaid wrth gyraeryd eich Pills rhagofffT ohwi o> enw -Hughea' Pabent lOromt Pjlla.' Yrcodaem er ys amser maw» imh ach yn qael fy mlino gan Chwyd^|*> Cluroau a'r Ymysgarodd. Diffyg" dwfr, a« ar yr Madl^Poenyn y Cefn aeyny Pe^f Galon wnl«nH> enbyd weifchiau, Diffyg Tre'iliad.a'r <f,?ynt yn fy mlino yn amir IB pr mawr gyndod y maent hyd jrn hyn eymud ymaith F.fits neu HeinjS^ sydd wedl, fy mlino er y+MfnydMii It?, oeddytn fn eu cael weitbiiau yn bur ami Yn .dra diolchgar, ydwyf—A. E. Jon. William-street, Llanelly; Reg\stered Trade Mark 1 Dropsy Pow Y mWr PelenacChyn wedi eu Segishnm osp-Ir lb d yn Patent. Cospirpob dynwarediad. CIjjilgr cael enw "JACOB HlJGHES" AR STAMP yUyw* odrueth, Ar werth mewn Blycnau gan holl Cw miste y doymas am. la. lie., 2.. 9c., a 4s. 60, gyd"t. Post, Is. 2c., 2a.. 11c., a 4s. 9c., np y Patentee—JACOB HU&HM, Apothecuw H.h11, M^ielii. London Agents: Barclay & Son Husso* ok O;¿, Haage?, Hovendon Newbury, Hlttft »on, Squi?« and Francis; Bristol: Pearoe fl| On., Wasren & Co., Ldveipoolj Evans • Co.; Raises & Co., John Thompson R. JONES, OUTFITTED, BEGS mptetfuliy to c 11 the atterfi&n of the pu'Tc TO HIS NEW STOCK Oi Exrdkrt, BEADY-MADE CLOTHING. Alt-o a L rgf' Quantity f S3 EN & BOYS' WORKING CAPS, Which will be sol'' t tbe lowest p ssWe p ic 8. Ni ti3 th Ad 're'a,— I The Working- Men's rheap Clothing Store*, j Adjoining the Aberdare Market. Store*, j Adjoining the Aberdare Market. I j GWILYM THOMAS, BARITONE, (O'r ,A.neriea), sgored i d-it* vng igemenis ^anu mewn Eisteddfudaa a Chyug •" au. GWILYM VHOMAS rp,i.%rsi% Portb, Nr. FOLti i.