Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GhEOXC. Oa-SEB'S TT31,11 laM pim vw Pile & Gravel Pffl&T •MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. T meey Peleni hyn yn feddyginiaeth liGJEL BUAN, a DYOGEL I'R FILES A'B GRAVEL, An 1 laawe o anhwylderau ereill sydd bob amaer 7U oacifilTiL mesrvs FQKN YN Y CEFN, YSGAFNDEB YN Y FEN, Dfftrac Trvuliad, Rhwymedd, Llynger Man, Dnfyg Anadi, POBN YN YB AMSAD A'B LWYNAU, Ssmi yn yr Ystnmog, Poen dirfawr yn y Col- wMen, GWABW, GWYNT, COLIC, tdmkd GSASTIS' F £ SBS UD, kc. "MW™?" tarotoir y Peleni uchod mown tri o dduBiau powamd fel y eanlyn Ho. 1—Oeorfo'a Pile a flrawl Pilli. Øoorp'. Gravel Fills, as S—George's Pilli for tie PUll. J mat Ptrehtnog y PeUm hyn wedi derbvn drot iiuyjtl 0 jDyttiolaethoM putysig i ejfeithialneydd ywaetls hot, IJ, yi 114 f) ;it4 yws sinryto addiisorthfoddygon enwog. fAr worth nuum blyehau, 1t.1 a 2f. 91. yr un \§m M TferyUydd parthtu yn y Dyioytogaoth. I Qmtthad rhyftddol t?r Ftttt a'r Gravel iMdi i | feddygon fethu. fedtlwon fltAu. JUIM tlr Oicladgarwr" am Myd. 8, 1868. Mum vn glaf Uwo«r 0 fiynyddau gam y PStt «'r ffj giil Braidd yr oeddwn yn alittog » tefyll ar 4 nhrntd gan y poon a aahotmt i vti, a'r ytgafn- 2rvnfy mhm. Ft wnaeth doatoriaid Abtrdar a Mftrihyr eu g°reu im, at yr wyf vtdttalu Want bmotdd tauter an1 hyny, ond ni dderbyn- 12fawr Vet oddiwrth m 0 honynt. Prynai* tmhaid 0 George't P&e and Gravtl Pills, a 3Zmurauddau ddogn I) .\mf/nt-fI'" ydtoyf yn cIdg" ituh.-B. 8DWA W8, Qwmdar, Aktrdar. Tyitwlaeih Meddyg, Or "Tytt fiyntreig" fltn Awtt 26, 1870. Jbuvdd da fr Cla'Yr wjf wedi analyto ZeZrgSs Pa0 and Gravel FUU," njrvyfj* g-j yn gyfantodcUdtg 0 ddefnyddiau miuUitoL Via ot* ynddynt dd%m 0 natur fetel- 3»" r» vdtoyf o'r farn eu bod yn feddygin- 2Z dra gtoerthfavr at y doluriau hyny ar ma mms <i matni y>sdi tu hanuanu. miuUitoL Via ot* ynddynt tld.m 0 natur fetel- 3»" r» vdtoyf o'r farn eu bod yn feddygin- 2Z dra gtoerthfavr at y doluriau hyny ar ma mms <i matni y>sdi tu hanuanu. HFUBDQtf, EA.S., London. *to,arol rhoddt prawf o'r Fileni, dywdt- TUX WkoddiprawJ tsg arnynt." I. (?Ag.glopwpats&4 alkr taking fow dwo r' õJ No. 2 Tills. tSKr.Jik* Wstkint, toUisr, Liwynwrn, Font- Imridd, m* ajtieted with wry p«t»M npprg- VtMU fFQhfor the Qrcnil); aJUr takmg a fno l £ Mf hi patted no Utt than forty gall-ttonei.. 4 » lhf$g%oyiiadau byth yn tael fi tioml 1 Hi. Ctootn, Shynnsy, Jvut 14, 1872. JJMT tir,—I mmh pltaturt tnSeariny to tht great eMntnoy of your Pfut for filii Qravel. I aboayt recommend thotn wEk t*t greatest oonfidmoo Ut my ouitomtrtt at mSumSriortoanyothtrMsduino t» reittvtng iZZ ktmffr 1—• andpamf%U ditordtrt, and am miyMoappomUd mtm in most obstinate nuet.- D-Ixolf, Ditpmting Qkmiti. I»* yn i^ffrr if Dm 8kt-IhaH mmhpUomrt in informing ujtLitiu domond fir your POU tontmmun- Wmma'mB efthegreat bmf/t they hooe rtttmd JpSSS-S-Brifijlw—t WmrytKUiyn MpriharaU f TrehtrburU 9yri—Y mat mmoKatth wM W tith Pittt 91 im ptu* mm* 'JgjUL0 J0NS% BockuiUr. JL eood Owe for a Bad &W" Pen'ralltw^a, Newcastle Emiyn. Otu Sir-I bave iuffared from Kles and jm«l for four years, daring *Wek tfou X *m MMB and msvear, darmg tbb time, bad A Stole nlghfe rest. I have taken a great quantity iiMfflnrnn Aran doaton, bat received little or no >—«* x ww at last induced to try a box ef mmtOo **d Oraoel FiUt, and Incredible aa it Sm Mwtf", after I bad taken bat a km doaee, I 3t Mill bad bad another body. Knoonraged hv the uffhntir of one box, I took another, and now JTfrM from all pdn, a living testimony to the adraodo= gffeow of tbme I?fUa. Tows truly, D. WILLIAMS. m^eOMad ar ol douddtg mlynedd e uM odduortA «/Cu Ø-r Orate}. Garfcwr, Lannnd*, per Abergwamu 1 1 R«r_ie. ao anwyl lawn i mi belya. Tr^TirST'bod yn ym^ni g»n y Pflee a'r QhtoL n mrhyd teemi mawr ar rai amaeranyn SeiewnijL am toa denddeg mlynedd, ao am y aum n £ daf eyni mi gad vafeel ar eich peleni Ml yr oeddtm wedi fy Uwyr gaethlwo I aroe yn 71». Yr oedd y fath boen gofldna yn fy LhAladdlon, fy nghylla, a'm yagyfatet, a poen 2* m fy mbec, ae yn ieddw gan bendro, id Swi MEgyffred pett«i yn enJUn .'a SM wfedol; gafr jr oeddwn wedify Uwvr boen wtni» fel naegidlwn gredu fit wybod I mI, pD. J uiodd &aWe! ao eømwvth Tt JT, I £ £ b«b»« rw y 0M«mt v*ai Pttt ^wre« yr vyi fei vn dvM fnananoo yi^y^-Y^; if Ac. PJiSTZSnSI M Dear Sir,—1 hnre sold your jfif 1^1 ?J M 'hi IMLvg ^LU vm+m piieB ftnd Gravel Pills for ■nm«4< £ x *1" %Jt time, and my customers Bp^^fsss==s=ssssjsss=======| I ill 9 M*wVwQmT*W'J ■d l! we^ °' ^em. In several in- 111 H H ■■flPw§M & W J I] I Jll mW A M m d II stances I have known them to Inj n n bU^'A ■w'l 1 H H u-J—aasA^« II H w MJJJj be of great benefit to j>ft*anT,a ™! J <■ 1 if/B u m- a l| High-street, Swansea. Dear 8ir,—I have sold George's Piles and Gravel Pills now over four years, and all the flattering accounts I have heard almost drily during that timo, that they are the best rwoedy ever invented for Pile and Gravely and it u very gratifying to hear of the extraordinary and unprecedented cures performed by them. Please send me one gross of TFW AM all sixo( MI^ FRI-R doB. 2s. 9d. sise as usual, for which I enclose P.O.O. Yours trulyJ NO. DA.VIES, Chemist. Nortonville, San Francisco, California, November 28,1871* Dear Sir,—Several were suffering in Nortonville from Piles & Gravel at the time when I received your Pills. So I had to distribute your remedy for the above among the afflicted, and that with satisfaction beyond expecta- tions. Please send me twenty dollaril worth of your Pills again. I remain, yours truly,—J. W. KOHAN. Sir«-«Your ills have been severely tested by me and others, and from careful analysis they sure found to be oom« posed of a careful peculiar admixture of the mildest vegetable drugs." I have used them for years in an extensive private praatice with eminent success. In neglected and hopeless oases of Piles and Gravel they are productive of immediate relief. I have no hesitation in stating that, so far as my observation extends, they .are really a medicine without parallel in the cure of Piles and Gravel.—J. M. WP.UAITS, M.D.,U.S. • -_c 'j"" G) a L W H DWYILLWYR, Y mae digy- Os bydd oyhoedd- dalu ^yft^elemao^d drwyyr eylw manwl i'r hynganlyn, egwyddor i'w hefelyohn, a ^lur^i^^GkOR^^PiS galwant yr efelychiad (imita- and GRAVEL PILLS." Wedi ^o^)^yn Pile^ aud Gravel cael yblwohi'chllaw^dalimsh claf i greda ei tod yn o^l Pe- %th ao emo y gvmeuthurwr leni gwirioneddol GEORGE, W^kyn ysgrifenedi^ ami o'i am- pan nad ydyw ond oael rhy w amgyjch. Wedi agor y blwch, gyooLysgedd diwerth a pher- edryohwch a ydyw y TVade yglus ya ea lie. Derbynir Mark hwn, eef "EAGLE and aohwyniadaa parhaus o'r twyll GLOBE," ar y papyrau sydd hwn o bob owr o'r wlad. ^~s.1 o'i amgyleh. Os, claw blychaid o "Pile ani Gravel" Pills i'oh maidiaat, nad ydyw yn dal yr oll or prawfion hyn, gwyfcyddwoh eioh bed wedi cael eidi twylla. s f :t Z Ar worth meum biyohcw Is. 1|«. a 2s. 9a. yr wt, g<m bob Ffdrqllyid parohiM yn y Drioysogctoth. yr,-Yr oeddwn yn oael fy mlioo yn fawr gan y Piles a'r Gravel: q"o wybod fod eioh PUls wedi gwneud lies i* ereill, mi beuderfyn%is wneui prawf o honyut, ao y mu 111 hyfrydwoh gaayf eioh hysbysu as "Iu,th dm erioed o r blaen gymaint lies i mi. At at oymeryd un btyohaid o hoayat, yr wyf yn teimlo ya hollol iaell a dib >ea.—T. TaottAs. 'I Peoydaren, Kerttivr. Dear Sir,—I reoommend your Pills with the greatest oonfldeuoe te all parties who I know are troubled with Pile and Gravel, Aa, and have nevei known then to prove a failure. I get abundant proofs duly of theit great value in these disorders. I will mention one oase worthy of especial notice, via., that of Mr. Charles Lloyd, Balaclava Road, Dowlais, who was mooh troubled fOT fifteen yean witn Pile and Gravel. *He took two boxes of yoar Pills, and (to use his own expromdon) "was made quite another man." This core wiU bear the strictest investigation. Yours very trdy,-JOtS ]kANd, Chemist. IT s }..f ritrodepr. Dearf8ir,-t.n.. large quao- S^innaceutioal DEAR SIR,-Your Pilla command a very large and increasing sale in this town and J can bear testimony to their doing much good in this neighbourhood, I remain, yours truly,—T. WHITTY EVANS, Chemist, Aberdare, R REGISTERED. FLATULI-NE REGISTERED. Addenr gan filoedd fod y Feddyginiaeth bon yn werth ei phwys 0 aur. Bhodded y daf brawf ami at y doluriau caalynol, a siorheir iddo wellhad bnan oddiwrthynt. GWYNT YN Y OYLLA A'B OOLUDDION, POKN YN Y OYLLA. PHNYSGAFNDER, Y BILB, ABCHWABTH WAN AT FWYD, SUKNIA DWFB POETH YN YB YSTUMOG, BHWYMNDD, ISHLDBB YSBRYD. A'B HOLL ANHWYLDBBAU POEXCT3 SBBULL A DDILY^AST 0 DDIFFYG TBEULIAD BWYD. gMewn blychau Is. Jim a 2s. 9c., gan bob Fferyllydd parohus yn Mhrydain Fawr.

.t.j Y QWERTHFAWROCAF O BO^I…

4i - '*i WONDBB8 NBYBB GBASB.…

,' CI I"''" (f** . I '-t'…