Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

the best Lecture on the Advan- JWb of the United Counties Friendly J^oefit Society, to be written and seat -the adjudicator. The successful Imposition to be read at the Eistedd- and not to exoeed 20 minuteB 8 6 0 fct^rammeB are now ready, and may be had ^"■t-iree at 1 Jd. from the Secretary, Mr. Rbes Davies, Tyoooh, Whitlanfi, R.8.0. HANES BHYFEDD. —Ychydig o wythnosau yn ol y i'r gymydogaeth hon, pan y Palais ddyn yn analluog i weithio er'e ^Jynedd gan y Dropsy, Chwydd yn y y Galon yn ouro, Diffyg ary Dwfr In ar.y* Anadl, Ac. Yr oedd wedi bod ltl*sith yn berohen ar fferm, ond gorfu ° Werthu y cwbl i dalu y doctor laid, ;tn oedd wedi bod gyda holl feddygwyr wSymydoBfaeth, parai a dystiant ei fod y bell wellhad. Er y cwbl, mi a Mfonsis am eich Pills, sef "HughW Dropsy Pills," a chymerodd dri l^c«aid o honynt, y rhai a effeithiodd i'r fath raddau nes ei allaogi i jjol) i0 bob dydd, ac yn toixnlo ei hon yn to* °! gryf, ac yn mawr ddiolch i chwi (Kj^ellhad rhyfedd.—B. J. Rowlands Llanf achreth National School, GWELLHAD HYNOD. w —Yr wyfwedibod yn cael fy mlino 8*n y "Dropsy Wynt" am 30 o fdau. Wedi clywed am eich Pills v°~> "Hughes'Patent Dropsy Pills," y Dwfr, &c., mi a'u cymer- ac yr oedd y rhyddhad a gef- jma?r °1 ua blychaid mor hynod, fel nad I *pd yn ddystaw rhag tjstiolaethu N daioni, a chycghorwnbawb yn gryf Ojipyxneryd hwynt rhag y Gwynt yn y a'r Perfedd, Poen yn y Pen ac yn It j'o, Cnriad y Galon, &c. Yr ydyoh rhyddid i wnewd y defnydd a, hwn.—James Jomeb, Dew-street ft ^tordwest. Vr°nedd ^eb ddim twyll y w'r Tyst- It y *« uchod; os angenrhaid, danfoner V^sonau uchod er prawf e'r gwir- W PATENT HiiiiiiiinK ngyrcbol iachaa y Dropsy yn ei ho -?A n»egys Diffyg ar y DWfr, Gwynt yn ^Perfedd, &o., Poen yn y Cefn a'r Pen, i n y?d yn y Traed, Cluniau, a'r Ymys- s^oriad y Galon, Diffyg Anadl, Asthma, rP^der, Sec., Traed Oer, &o. Trade Mark—" Dropsy \Pille. rft ^nt e L^elenau hyn wedi en JLegistro ao yn JI "ospir pob dnwaredind. Gofoler cael iiL'QHES ar stamp y Llywodraeth. I *«. gan hoU Chemists y deyrnas am j|c,» 2«. 9C.f o 4s. 6.; gyda'rpost la. 2c., yc,» « 48. 9c. oddiwrth y Patentee— icofc jjugitezt Apothecaries' Hall Lkmelly. Si •» Agents—Barclay & Sons, Sutton, & ?kury, Sanger, Hovendon. Bristol— tofaig Co., Warren & Co. Li vet poo)— cC.iinB» R»imea & Co. Cardiff— Kernick. Mather. Birmingham—Southall. ^POB LLENYDDOL PENY- HV GBAIG. hysbys i bawb y cynelir CYF- LLETNDDOL yn Yagoldy Bry- lo^^enygraig, dydd Meroher, Mehefio kj" t Farddoniaeth a'r Adroddiadau, &c.: <?PElIW Benjamin, Gilfach Goch. y y Oerddoriaeth: Ma. Thomas Daties, ^5 Llantrisant. ^Ud ddechreu am chwech o'r gloch 1 Biewn, chwe' oheiniog. l't TE8TTNATJ. fod dan 3 o rif a gano j M 'odea happ/ land, o'r "I"-sbaeus,' y chorus yu unig 2 0 I 0 blant heb fod dan ao o a o c a Yn oreu Croesaw ibaWD a ,k '%]I y JuwbiH' ..loo JorJSf { %p^dsu englvn goreu yn Fedd- o°maa Joshua a Gwiljm -b 'ahan Daniel a Margaret A ^?ygwig ..070 V*<U jf.w' » adreddo yn oreu ddarn 9r* Fardd ar « Job 0 6 0 u sdroddiadol i'w cael yn y pro- "a, J Programmes i'w oael gan yr Ysgrif- s. John J. Evans, Weigher, Penygraig, Pontypridd. w -^eflwng gwobrwyo talent.' *FEEAHCE HALL, CWMTWECH. J87> He t,JiL ^ybys y cynelir Eisteddfod yn y v Sadwrn, Gorphenaf 28ain, yR^°brwyir yr ymgeiswyr llwydd- » «c. ttilyddiaeth, farddoniaeth, Caniad- t Cot b bPRIP DDARNAU. £ a. o. Mh » °5n 0Ptlvi dan 40 mewn nifer, ^1# 'an o'y r> yw> O Dduw, fy lief- T r Gwddorfa, gan D. Jen- », aethawd goren ar 'Ardderoh- 6 0 0 ''Ci* Gymraeg' 1 0 0 ''Ci* Gymraeg' ..190 ar °.reu' heb fod droe 1( 0 erddoriaeth .100 Dr* Rees> Tirt«^. >» p • Brynhenllysg. f?,we]p<ie8t'1'Ilau^511 nKh\daphobman- ^ibv^od ir fvf y Programme, yr hwn a yaiad tri Bfjim r'^° 1 y gael trwy y Post-ar statnp fliinaj gau yr > Bgriftnydd, WM. JONES (Gwilym Wyn), Br/nhiullysar Colliery, Swansea Valley, Uwmtwrcn. Swansea Valley, Uwmtwrcn. TEMPERANCE HALL, ABEBDABE CYNELIR Eisteddfod Gerddorol yn y lie uchod, dydd LIun, Medi 17. g, 1877. PRIP DDARNAU. I'r Cor, heb fod dan 60 mewn rhif, na enillodd droe JE15 o'r blae;, a gang yn oreu Datod mae Rhwjmau Caethiwed,' gen J Thomas, Blaenanerch ..10 0 0 a darlun o'r arweinydd a'r cor buddugol, gwerth 1 10 0 I'r Cor, heb fod dan 40 mewn if, na enillodd dros £ 15 o'r blaen, a g..no yn oreu Mai,' gan J. Thomas, Blaen- anerch .500 a Bat n hardd i't arweinydd gwerth.. 1 0 0 I r Pat ti, h..b fod dan 16 na three 25 mpwn rhif, a gano n oreu The Thames Boat Song,' pan Person Price (copiaa i'w oael gan Hywel Cynon) 1 5 0 Ni chaniatair i neb arwain y corau a fyddo wedi enill dtosfl5 o'r blaen. Y mae rleetr gyflawn o'r teetynan yn barod, ao i'w gael gan yr yegrifenydd am geiniog; trwy y Post, ceiniog a dimd.. T. S. THOMAS, Ysg., 4, Clifton Place, Aberdare. Y DDARLUNLEN (MAP)—AT EIN DOSBARTHWYR. Gyda'r rhifyn hwn, ar yr wythfed tu- dalen, fe welir ein bod yn anrhegu ein darllenwyr a darlunlen o safleoedd y rhyfel yn Asia ac Ewrop. Bwriadwn hefyd yn yr wythnosau a'r misoedd dyfod- 01 roddi maps, darluniau o leoedd, per- sonau, a phethau a ddeuant yn enwog yn ystod y rhyfel. Os bernweh fod eich archeb bresenol yn rhy fychan i gyflawni y galwad, byddweh cystal ag anfon mor fuan ag y bydd yn ddichonadv^Y, yr hyn a fydd yn hwylusdod mawr i ni, trwy fod ein cylchrediad mor eang. BWRDD Y GOLYGYDD. W. R.—Y mae holl ystranciau aflan y bawddyn digymeriad, hyd at drafod- aeth olaf y ceffyl y cyfeiriwch ato, yn berffaith hysbys i ni; ond goreu y* y byd pa leiaf yr ymwneir a'r cyfiyw, a chredwn fod cyhoeddwyr ereill wedi ac yn teimlo hyny yn ddwys. "Nid aur yw pob peth sydd yn dysgleirio." Yr ydym wedi derbyn yr wythnoshon eto luaws mawr o ohebiaethau nad allwn eu gwthio i mewn, ac yn eu plith eiddo Samson y Gwaddotwr, Menevius, Hen Deithiwr, Llais y Wlad, Evan Owen, &c., &c., y rhai a gant ymddangos yn ein nesaf. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the Tabiax, Aberdare, (Glam.) Pobarchebien a thaliadau i'whanion i Mills a Lynch, Tarian Office, Aberdar

! Y PABYDDION YN FFRAINC.

DYFFRYN TAWE.

LLOFFION 0 LOEGR.

SCIWEN.

GOWER ROAD.

DALIER SYLW.

[No title]

GENEDIGAETH.

PRIODAS.