Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I Gall miloedd dysticlaethu fod JfEnropaInfants' Life Pcetenren arbed bywydau, ar ol i pob medd- W,tttaeth arftfl gael ei threio yn ofer. K-i^yii'^sant ddim opium, nac nrirhyw arall sydd niweidiol i'r baban ^w*Dychaf, gan hyny, dyma vnig feddjginiaeth ddfogpel i Fabanod paD yn magu danedd. II achosion o dwymyn gooh, y freoh enyniant, pangfeyad, dolur y if' rhwymdra, a rhyddSoi y coluddion, anhwyiderau plant, o wythnos i U^'jddeg mlwydd oed, y maent yn an- t^^siadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- SJ^ol, 08 rhoddir dogn pob pedair i;TT» *hwystrii y clefyd, a symudir ym- n 7 perygl. tjjftll mamau, wrth en defnyddio, ar- °ywydau en plant, a diano rhag bil- jAdychrynllyd y meddygon. Mae mil- o dystiolaethan wedi en derbyn, ar ^cael eu derbyn yn ddvddiol, yn oof- ta?* rhiweddau rhyfeddol y feddy gin- hon, >, £ ballo modclion ereill i wella eich .^Wch, Asthma, Bronchitis, neu ryw ^Wylder perthynol i'r frest neu'r Jfetfaict, evrch at eich fferyllydd a ^lsiwch Botelaid o Q George's Cough Balsam. y^erwch ef yn ol y cyfarwyddiadan, a /Sbygwch am ei alln rhyfeddol wrth ^otfeiUioD. ^ei —TJn Dogn yn rhyddham, ac wig ddognau yn gwella. •n. wiolaethau pwyrig a dyddorol o gum- Voh potel, T ^ert>- fferyllwyr a gwerthwyr cyff- N 1B. lfo. 2B. 9C. y aypyn. Cyfan- Llundain; Barclay and Sons Sutton isa Brothers & Co. Bryate J. A. Co.; Caerdydd: S. P. Kernick a ienog, B. A. OEORGE, hemist, Sfc., Pentre, Pontypridd. ypyn yn rhad.drwy y po d an 16 a 34 llythyrnod. -The title Dame Europa,a Intants' vera" is copyright and entered at Stationers' Hall. a f Ueol—A berdar Evans, T. •» J.; Williams, D.; Merthyr Smyth! ■*» White; Mountainauh Abel James; Basset, Smyth.; Dinas: Williams jones Blaenafon Evans; Car- Kerniok > Swansea Davies. [g —Liberal terms offered to agents. ^DDYGINIAETH I BAWB. Oetor, Dwr. Sefydledig er 1860. 'r8c1 PROFFESWR ALLEN. 1; Vmarferol mewn Llysieuaeth yn ol oyn- llun y diweddar Dr. Coffin. J^^Jtnerwch eich darbwyllo gan dystiolaethau J p>tneradwjaethau goreu i alln ymarferol °FI E8WB ALLBN ydy W y tystiolaethau par- 8>dd i'w welliantau anghydmarol, y rhai i.ia^na efe hyd y nod wedi i ereill fethn, rhestr a eilir eu gweled yn ei FedHygfo, yn 2 YT; Street, Aberdare. NCatei yatafell ymgynghori yn hollol neill- I <kj j 8. Yr oriau er gwneud ymohtoiliad ar ddwfr gynghori, o 10 yn y boreu hyd 8 yn y I t?' y\ac^08i°n dirg'elaidd, infflamation, twymyn- wen, ao anhwyiderau y croen, Sco., a at San<*d° niewn ychydig ddyddian. Cy- anhwyiderau cranio wrth y mis. « r\* 4ev lr P°^ moddion meddvgol i unrhyw ran y*der*rila8 ar dderbyniad Stamps neu P. O. *1] edi eu cyfeirio i Botanio Establishment. !W. 2, Market Stree Aberdare. the Heelfach, Bhondda. 5S^.LUNELL YR ALLAN. ^^LIO^GAU LLYTHYRGODOL it • BREINIOL. v4 hon yn oynyg manteis- *l*duol, a dylai ymfudwyr i nn- aQ o Canada neu yr Unol Dal- » os ydynt yn awyddus am achub r», c arnBer, ymofyn a L> JONES, Swyddfa'r Aberdare j Times, Aherdar; w. JONES, Dilledydd, &o., 57, Oxford-street, Mountainash; WEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno road, Pontypridd; ^^LliAN BROTHERS and Co., James-street, Liverpool. l.Oof' 80 *'w gyhoeddi can gynted ag j Lthano enwau, mewn pedairneu bump Cc Tr ,6ch. yr un, gyda'r post, 6Jo., ta«>i«)VJ'YFR Y GLOWR," 44908 1 moddion goreu i'w DAVTTX hyagoi, gan WEEKS (HONDDIT,) la fwrinrf- Treherbert. Ssjs&'iiasr*^ i€r Cyhoeddwr'' Cynwysiad drwy Y PULPUD YN Y TEULU: Sel Pregethau a Cbofiant y diweddar Barch. James Richards, Pontypridd, o dat' olygiaeth Thos. Lewis, Risoa. Dymnnir hyebysu fod y seithfed ran yn awr yn barod. Pris 6oh. Anionir pob archebloa a thaliadau at y Cj hoeddwr—Mr. B. Eichajd Draper, Pont) pridd. Yn Kghjmanfa Bedyddwyr Morganwg, gynaliwyd yn Nghlydaoh, Meh. II a 22, penaer- fyiiwyd—"Fod y Gynadledd yn dymuno pofc llwjddiant i gylchrediad pregetLau oyhoeddedia y diweddar Barch. James Richards, Pontypridd, 80 )n dymuso ar ein heglwysi i wneud eu rhar tuagatbynyma." [2 C. 8CHWERER Vitetauhn, I msiis#» Btact^ OftidlMK, ie,t ,1re.1 18, OommeniaiMnd, Aierdart. "I, CIE[WERIKIELIS WATCHES ? suit aUclasww Cj of Purchasers. CHWERERIS WATCHES of the beat ks English and Foreign make. CHWERERIS GOLD PATENT LEVERE t3 from £10 10s. SCHWERER'S SILVER PATBIt ks LEVERS at M 4e„ ø 60.. up to A7 7a. S CHWERER'S GOLD GENEVES £ 4 4s., £ 6 6B., up to £ 10 10s. CHWERERIS WATCHES an alwaya <0 ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better thai, send to me for a Watch, whioh will be supplied or forwarded to any address or receipt of P.O.O. CHWAREWS EIGHT-DAY CLOCKS, Ordinary Clocks, Timepieces, Ao., of the beat ana neweet design SCHWERER'S SILVER GOODS In great tj variety: SCHWERER'S ELECTRO-PLATE of the newest and best description. )J newest and best description. S CHWERER'S great stock of Spectacles, oom. tj prises aU kinds in Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, O Clocks, Jewellery, Plate, Ac., in thei bes style. ■QCHWERER begs respectfully to thank tht X) Public for their put patronage, trusting oontinuance of the same. 08 ydyoh am Orladur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8 Commercial Sitest, Aberdare THE ABIBDAB1 Sattnonium tc CbdlotUU ergan WORKS. ril 0 '0 Lad Z NOTICE! 'vemeni to MEET THE TIMES. B. H. PHILLIPS, WISHES to inform the public that he is geing to REDUCE the PRICES, OF HARMONIUMS, CHEFFONIERRE ORGANS, PIANOS, Ac., TWENTY PER OENT. For Twenty-eight Days only. TO Commence May 19th, 1877. All buyers of instruments should watch this opportunity. Note the Address,- 6 & 7, GADLYS ROAD, ABERDARE HENRY WILLIAMS, 16, DEAN STREET, ABEBDAR* GENERAL FITTER £ SMITH, Begs to announce that he is prepared u execute orders in Fitting and Genera Smith work, at lowest possible prioes Wrought Iron Grates in large quanti. ties in stock. Timbermen and Collieri hatchets of different designs and sMew u stock, and made to order; warrantor of best materials. Tomb palisading and house railings and gates of dile ent patterns executed promptly. Gfvmevr pob math 0 waith Goj tI fitter gyd buandra ae amy priwedd iseilaf Applications for prices, Ao., persoral or by post, strictly attended to. BOOKSELLERS Before sending your parcels to be Bound, send for my PRICE LIST. Prices low—despatch quick with excel- lence of work. R. THOMAS, Bookbinder, Merthyr 17 Go T DU AIR GWYN:" OAn Newydd gan HEMAN GWENT gyda geirian Cymraeg a Saesneg. I'w cael gan E. EVANS, Post Office, Ihyraney, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- firedinoL FFEITHIAU PWYSIGI Afifarfftd 0 Afiochyd, ac AftaJia* Anbwylderau Poonu. WHITE'S PILL OF HEALTH (CARILPYRDBIN), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy drefniant newydd v maent 3m HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginicetk ragorol a diffael mewn achosion 0 Anhwyiderau Geriaidd, Diflfyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn T Ystumog, Rhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgfa yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefti, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, aw. Y maent yn anmhrieiadwy mewn achosion 0 glefyd Y croen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mew blychau 7Jo. a Is. lie. yr un; neu yn rhyd drwy y pott am naw neu bnmtheg 0 hoitaq stamp* oeiniog, drwy anfon at y perchenogion WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guiidhall-sqaare, Carmarthen Gellir oael gwalsd tystiolaethau afrifed gan Perchenogion. Er arbed lie, goeodir gerbron > dyfyniadau canlynol 0 lythyrau yn unig:- E'ch Peleni Iechyd chwi rhag anhwylderar geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu gymerais erioed. Darfu ml gyaasryd lid Pelecl Ieohyd caw fel y gorchymynwyd, a chefois waredigaeth hynod. (Anhwylder—■-diffyg treuliad a dolur yr afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y oorff." Fonedaigion,—Darfu 'r Peleni a roddasoch mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolm a dsimlwn 18 ft yhgwyddan." Y mae eioh Peleni yn anmhrisiadwy, Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffl eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwyiderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewiea fy ngwraig hwynt hefyd 0 flaen unrhyw beleni ereill." Y mae yn dda genyf I gymeradwyo etch Peleni lechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfanaoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf 0 honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." |2 Ar 1wrth mtwn blychau no.y" GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y FeAdyginiaftth Boblep144. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gWella Peawoh ac Anwyd, Darrodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf," Crygni, Colliad Llaie, Influenza, &o. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phea- wch sychlyd, gyda gogleiaiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrohol; a thafla ffwrdd bob llyanafedd, pa un ai tenau, tev, neu linorog, gan gynyrchu anadliad rhydd, amddifadiad 0 boen, a chwag adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar ffeithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGHON Tytliolaeth ddiweddar, Eglwys Cwmin, Meh. 19, 1874. Anwyl Syra,.—Y mae Black Currant Syrup at y peewch yn adarpariaeth ecwog. Y mn« wedi gwneud rbagor 0 ddaioni, ac wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf 6 wedi gymeryd hyd yn hyn. Yr eiddoch ya gywir, J. R. TAYLOR, Y mae canoedd 0 Dyptiolafthau wedi eu der- byn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion gan siarad yn y modd ucbelfif am y Syrup hwn. Ar werth ganyr holl Ffrrjllwyr, mewn potel la. 1 Jc. a 2a. 9o. yr un. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan holl dai meddyginaeth freint- iedig. Darparedig yn unig pp-n WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DAJLIEB BYLW.—Y ma" yn ysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Perchenogion—" White Brothers;" ao y mae "White's Cough Syrup" wedi ei argraffu yn y gwydr heb yr hyn nid oes yr un yn gywir 11, Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. srtmscmmm 1877. I On Tnesday Next, May 1st, I purpose making A SPECIAL SHOW OF NOVELTIES In the undermpntiQned departments Millinery, Straw Hats and Bonnets, Mantles, Palitols, Skirts, Corsets, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Flowei s, Feathers, Lace, Gloves, Ties, Hosiery, Black and Coloured Silks, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cretonnes, Muslin and Lace Curtains, Table Linen, and Sheetings. Solioiting the favour of an early call, Yours respecfully. HENRY LEWIS. EVANS' PATENT COUGH PILLS. J) Y mae y Peleni hyn yn hyned fel meddygii- iaeth at Beswch, Diffyg Anadl, Influenza, Tya- dra yn y Pipau Anadliol a'r Fynwea, Bronchit: s, fc. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a phv y bynag t-ydd yn dyoddet oddiwrth rai e'r anhwyl- derau uchod, nid oes achos iddynt ond gwneud prawf 0 un blychaid er cael eu bod y gwellh;4 goreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyboedd I;t beswch Asthmataidd a Darfodedigol, Crjgn;, Cclliad Llaie, a phob anbwyldeb yn y fynwes a r Lungs. Y maent yn aymud ar unwaith bob teimfad 0 ddiffyg a thrymdra yn yr atudliad, yr hwn eodd vn atal bun y gweithiwr blinderue. Y maent yn rhoddi eemwythad ag f-ydd bron yn unioDgvrobiol i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth yr anhwlderau hyn, v rhai o'u hesgtulueo sydd on dra pheryglas. Bodded i unrhyw hereon sydd do ddel i roddi prwt BELENI PESWCH EVANS (PATENT), bydd iddynt weithredu gyda buandra bron yn wyrthiol. Symudir y mathau gwaethaf 0 beswoh mtwn ychydig ameer. Ar werth mewn blychau Is. lic. a 2s. go. yr un. Trwy'r Post, ls.4c., a 8s. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIO PILLS. Cyfcifir ? Peleni hyn y feddyginiaeth daiogelat ao efleithiolaf at y Gout, Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatic Gout, a phob math 0 boeuau yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl a'i oymerant i gadw yn y ty, na chyf- newid ymborth, a gall y cyfanaoddiad gwanaf eu cymeryd yn hollol ddiberygl. Y neb a ddyoddefa or anhwyiderau hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i on blyohiad o'r peleni hyn er profi en hdPeithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, CwmbaA, ger Aberdar, a ddywed,-Bum am wyihnosau In methu dilyn fy, ngalwedigaath, yn d oddef yn fawr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy nghoeeau a'm oorff, gymaint felly fel yr oeddwc yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r ac i'r gwely ar fy nwylaw a'm pec- liniau. Darbwyllwyd fl i fynu blychaid o'oh pelenau at y Gout a'r Rheumatio, ao y mae yn dda genyf eioh bysbygu fy mod mewn Uai nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwaith. Nis gall- af aiarad yn rhy uohel am danynt. Byddwoh cystal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwch gyfeirio unrhyw berson ataf am winonedd yr hyn a ddy- wedaf, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwy o'u heffaith hynod arnaf n. Gwerthir y peleni hyn mewn blychau Is. IJc. a 2s. 9c. yr un, Trwy'r Post, Is. 4c., a 3s. EVANS' TOOTHACHE PILLS. PJJlLENI BVANS AT Y DDANODD Meddyginiaeth aicr i bawb a ddyoddsfant oddi- wrth Ddanodd, Ticdoloreaux., Rheuns, Poen yn y Gwyneb, Poen yn y Gump, &c. A' v, ei ti, mewn blychau Is. lio. a 2s. 9o Mae y darpariadau uchcd yn oael en hamddi- ffyn gan ntanip y llywodraeth, ao yn dwyn llaw- nodiad y gwneuthurwr, heb yr hyn aid oes dim yn iawn. Gellir ou cael oil gan bob fferyllydd oyfrifolneu oruchwyliwyr apwyntiedig,neuoddi- wrth y perohenog ar dderbyniad eu gwerthmewn stamps. Trwy y Post Is. 4o., a 3s. yr UD. Darparedig yn unig gan T. W. BVAXK, M.R.P.S., Chemist, 14, Commercial-st., Aberdare, Glamorganshire. Goruchwylwyr Cyfanwc;thol,- LInn. dain,—W. Sutton & Co Barclay A Sons; Wm. Mather, Coventry; Wyley A Cc. Birmingham, Southall Brothers and Borelay. Bristol,—Pearce & Co., Acber- man, Aoper & Co. Goruohwylwyr Cymydogaethol, —Jaraea O,v TAwi., George Town, Merthyr; M. A. Jones, Brynmawr; W. H. Watkins Tre- degar; W. Stans, & Dyer, Aberamnn; D. Williams, Gadlys; Smyth, Mer- thyr; B. A. George, Pentre; E. T, Evans, Mountain Ash; J. Davies, Swan- sea; Jaoob Hughes, Llanelly: Franklin Dixou, Bhymney, a Mr. Evans, Dowlauu Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. SUMMER NOVELTIES, 1877.1 W., SARVISIS NEW SHOW-ROOMS WILL BE OPENED ON WEDNESDAY NEXT, gth MAY, WITH A CHOICE STOCK OF NEW GOODS. AN EARLY CALL WILL OBLIGE. Aberdare, May 2nd, 1877.] [No Circulars. NEWYDD PWYSIG. GXLLIB yn awr eael iachad uniongyroli a li w yr oddiwrth y clefydaumwyaf peryq us bg y mae y corff d) nol yn agored iddynt, megys y Dropsy yn ei wahanm gangenaa Mae tua saitbo fathau o'r clefya perygla* hwn, yr hwn sydd yn arwyddo crynodeb ø ddwfr a gwynt yn ngwahanol bibelIau, cc rC, yr hyn sydd yn gwenwyno y tbrwy hyny yn effeithio ar yr Ymecydd, ft Afu, yr Ysgyfaint, y Cylla, y Galon, yj AreDan, y Perfedd, a'r Nerves, i'r fath r&ddau Dell arhesi y clefydau mwyaf w- swydus, megys Poen yn y Cefn, yn yr Aren. bU, a'r Perfedd, Diffyg Dwfr, yr hwn sydd ^ew ac yn gymylog, Gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, Cramp a Chwsg, a Phoen yn y CIuDiau. Ac. Chwydd yn f Traed, Cluniau, Ymysgaroedd, a'r Cylla, Ac. Curiae y Galon, jDiffyg Anadl, Peswoh* Syched, Coifi Rh-wymedd, Poen yn y Pon, Gloesiadau, Ysgafnder yn y Pen, Gwendtd Diffyg Art hwaeth, Oerfel, Asthma, Traa Oer, Nerves egwan, &c. At yr holl an hwylderau gofidus hyn y mae .> •- PATE h r aiJ i Rhag y Gwynt, y Dwfr, a'r Gravel yn an- ffaeledig, ac os cymerir hwynt mown pryd cynyrchant wellhad uniongyrchol, pan fydd y clefyd 0 hir arcsi^-d, ond dilyn aniynt a» beth amser. Canoedd a allant dyHtioiiaetho i effaith y polenau hyn, rhai 0 honynt ddodir yma. Claf o Maes Iago, Pontardawe, a ddywe^ —" Derbyniais flychaid o'ch Pills hynod, MW Hughes Patent Dropsy Pills,' dydd Linn diweddaf, ac yr wyf yn en cymeryd oddiar hyny hyd yn awr (dydd Sadwrn), 00 y maent yn gwneuthur lies mawr i mi mewn cys lieied o amser. Rhoddais haner dwsis i fy nhad. so y mae ar yr ychydig hyny JB teimlo lies mawr. Yr oeddwn yn achwvo oddiwrth Boen yn y Pen ao yn y oeID, Gwynt yn y Cylla, ae yn ami diffyg ar y Dwfr, a dim archwaeth." Yr oedd Mr. Phillips, Glanmor LlaneUy wedi bod rhwng pedair a phum mlyneoe yn methu acherdded camo achos y DropOT, chwydd mawr iawn dros yr holl gonb diffyg mawr ar y Dwfr ac ar yr Anadl, 9 Galon yn euro yn enbyd, ond wedi cymeryd tua thri blychaid o Hughes' Patent Drop- sy Pills" tuag at y Gwynt, y Dwfr, *7 Graf el, yn gaQu myned oddiamgyldii ydref, y chwydd yn lltfwer yn llai, yr anadl ysj rwy rhwydd, ao wedi teimlo mwy o les odtti* wrth yr ychydig hyn na holl foddion f doctonaid a ^merais am yr ameer maitfi yr wyf yn glaf. Yr wyf yn gobeithiof oail y byd wybod am danynt. QweUhad hynod—Syr,—Yr wyf yn &wOq us eioh hysbysu fy mod wedi cael nWJI, iachad wrth gymeryd eich Pills rhagoto chwi o'r enw ;Hughes' Patent Dropvt Pills.' Yroeddem er ya amser mawr beB" ach yn cael fy mlino gan Chwydd yny Clumau a'r Ymysgarodd. Diffyg dvrb, as ar yr anadl, Poen yn y Cefn ac yn y Pen, jf Galon yn euro yn enbyd weithiau, Dift- Treuliad, a'r Gwynt yn fy mlino yn ami, ae er mawr syndody maent hyd yn hyn wedi lymlld ymaith Ffits neu Heintiau, y rbal sydd wedi,fy mlino er ya blynyddaa. Yf oeddym yn en cael weithiau yn bur aiaL Yn dra diolchgar, ydwyf—A. B. Jono% William-street, Llanelly. Registered Trade Mark Dropsy Pills.' Y mae'r Pelenau>yn wedi eu Regittro M yn Patent, Cospirpobdynwarediad. GofaltC cael enw "JACOB HUGXU" ar ttamp jIAjw odraeth. Ar werth mewn Blychau gan hoU ChI- mists y deyrnas am Is. lie., 2s. 9c., a 4m. 60q gyda'r Port, Is. 2c., 2s. llo., a 4s. 9c., on & Patentee—JACOB HUGHES, ApothecariiB: all, Llanelli. London Agents: Barclay A Son, tattoo C,o.. Sanger, Hovendon Newbury, Hetfi son, Squire and Francis; Bristol: Pearoa il Co., Warren A Co., Liveipool: Bvana §l Co.; Raimee & Co., John Thompson R. JONES, OUTFITTER, BEGS rape'ctfully to c 11 the attention of tbe public TO HIS NEW STOCK Oi Excellent EEALY-MADE CLOTHING. AlfO a L rge Quantity if MEN & BOYS' WOEKING CAPS, Which will be Bold at the lowtst possible piici B. Note tin Adereps,- The Working Men's Cheap Clothing Stores, Adjoining the Aberdare Market. GWILYM THOMAS, BARITONE, (O'r America), • 0 I YN scored i dderbyn engagements gng mewn Bisteddfodau a ChyngLerddau, GWILIM THOMAS, Porth, Nr. Pontyptidd. V