Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

AT MR. LLWYNOG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT MR. LLWYNOG. Anwyl Syr,-Pe dygwyddai i chwi deimlo ar eich caloa i ufyddbau i gym- helnon 'Cyfull y Gweithiwr,' yn y DABIAN am Mai y 18, i ioidi ymweliad a Chwmaman, A';5rdar, gyda'r amcan o gasglu gwy bod aeth o natur ag y myn efe i chwi grcdu a fyddai yn fuddiol i chwi a pha" b ei wybod, dymunwyf yn ostyngedig eich bysbj su y byddaf yno, tua chymydogaeth 'Pen Pwll Shepard,' mewn amser ao allan o amser. Ac fel rheol, byddaf yn alluog i wahaniaethu rh wi g y gwych »'r gwael. Byddaf fel hyny yn barod i'ch deibyn a'ch gwerth- fawrogi yn ol natur eich hurddas, ac i'ch cyflawni a phob gwybodaeth er eich galluogi i ddeall y mater pwysig y mae Cyfa;l I y Gweithiwr mor brysur yn eich cymhell ato, sef cael allan pa nifer o'r hen weithwyr sydd wedi cael eu symud o'r He hwo, yn r ghyda'r rheswm am hyny. Hefyd, gallaf eich cynysgaethu a phob gwybodaeth am y dcsbarth gafferyddol y pwll hwn. Pe teimlech awydd i'w gweled a chaol ymgom a hwynt fel pobl o alia meddyliol da, dichon mai gwell fyddai i mi eioh hyebysu yn brydlon nad yw yn debyg y gellwch gael eu gweled yn bach yxvds y gwestydai, nac yn mbarlwr bach y G1 be. Hefyd, pe bydd&i Cyfaill y Gweithiwr yn teimlo ei hun yn suddo mewn anob- aith wrth geisio deall y cyfaewidiadau sydd wedi oymeryd lie yma am yr 20 mis diweddaf. Bydd yn wir ddymanol genyf nddi iddo gymaict o wybodaeth am y mater hwn ag a alio ei benglog ei gynwys. Eto mae lie i ofni fod yma amryw ystaf illoedd ag y byddai yn or. chwyl am oes i geisio eu llenwi a'u dod- refni yn briodol fel ag i'w gwneud yn gymedrol addas i synwyr cyffredin i letya am noson. [Nid ydj m y gweled y p iodoldeb o roddi y rhan olaf o'ch llythyr i mewn: yr ydym wedi ceisio ein goreu ei ddeall, ocd wedi methu. Ni WDa y tro i ni gael ysgrifau nadydynt ynddealladwy ond yn unig i ddt, u neu dri, ptn y mae ein derbynwyr cyscnyn 9000. Diolchwn l chwi am eich pethau mwy 'sylweddol,' os hefyd yn fwy dealladwy.—Gol.]

j, ^ILIPUTIAN L'ERPWL.

GWERSI I'R ALCANWYR.

CORN Y CYMBO GWYLLT.

EISTEDDFOD GERDDOROL ABERTAWE.

COR LIBANUS, TREHERBERT. ■

YR HYN A ^LY^WAIS.

Gohebiaethau.