Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

LLANELLI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANELLI. CYPABFOD CHWABTER L — Cyn-tlicdd Cyrnllei. fa bvchos Oapal Alsei chyte;- foi ehwArbero! p yd awn dydd Sul. Mai 27ain. Fel rheol, mse y c»f ■« f jdyddhyn yn rba- da, dvddorol, no a-'eiUvdol; a gcllir aweyd r m y cyfar fod dan s/lw ei tod vn adciys-gi djl drcs bar. Adrodd- wyd&clnnwyd darr.&u higorol. Can- odd cor y plMt yn s-^ym.l a meistrolgar, o d^-n arweiciad y b it-uancgobeith- i J. a galluog, S eth J ones. Y mae addysgu y toieuancyn orchvfyl cydmarol bWfsig ond Did yn rhy bwysig. ua chwaith yn rhy ddistidl yn ngolwg Sctb. Toil; ng* gan Imoliaeth Bm ei ddiwyd-wydd a'i treith^&rwch gyda'r platt Yr oedd y capel yn o?lbwn, a phawbyn ymddar goa yn foddhaus. GWASANAETH AG^RIAEOL.—Dyddiau Sul, LIa", a Mawrth, cynaliwyd gwasanaeth agoriadol capel Silob. Yr oedd y cynull- iidau yn liuosog iawn, yn enwedig pryd- nawn dydd Sal a nos Lun. Y pregeth- wyr oeddynt y Parchn. J. H.Jones, M.A., Ph.D., Trefecca; T. E. Edwards, Rymni; E. Mathews, Caerdydd; L. Price, Llan- elli R. Roberts, Pwllheli; a D. Roberts, Porthmad:c. Cafwyd pregetbau grymus ac effeithiol. Teimlem y llefarwyr yn Uefaru yn nerth en Duw. Gobeithh fod yr had da a hauwyd wedi cael dyfnder daear, ac y bydd iddo ddwyn ffrwyth ar ei ganfed. Arweiniwyd y cann gan y byd-enwog Alaw Ddu. Cnsglwydy swm amhydeddas o £200yn yatod y gwasan- aeth. Swm go dda, o* ite ? Y BWTSTHL BHUFEiNiGr.—Traddododd y Parch. J. Ossian Davies, gweitidog y Tabernacl, dda lith besigamp ary tes- tyn uchod yn nghapcl y Tabernacl, nos Fawrth, Mai 30iir. Yr oeddem wedi clywed a darllen fod y brawd yn hyncd ddoniol a hyawdl gyda'r darlithio yn mhell ac yn agos, ond o'r diwedd cawsom y fraint o'i wr&ndaw; ac yu wir i chwi, ddarllenwyr, yr oedi yn ddoniol hefyd, ac yn siarad gydag awdai dad a gallu mawr. CyhcecMai anathema uwchben y bwystfil ac anifaeledigrwydd yr hen Bab. Y mae yr Ossian hwn yn ail i Luther mewn egwyddof.dysgoiditeth, a pbenderfynolrwydd. Cafoddlonaid capel o wrandawyr siriol ac astud. Aed rhag- ddo yn y gwaith gogoneddus hwn. Y cadeirvdd ydoedd D J. A. Jones yr hwn a'i llauwodd i berffeithrwydd. CYFARFOD ADLONIADOL —Nos Fercher, cynaliodd Teml Coron GIa-nymor gyfar- iod adloniadol yn ysgoldy Siloa. Yr oedd yr ysgoldy eang yn orlawn, a'r rhan lu- osocaf o honyxjt yn lwyrymwrthodwyr. Mor ddymunol oedd gwrandaw ambeU un fu flynyddau yn byw yn ol chwant- au caawdol, wedi gollwng blys a thra- chwant gael yr afael drechaf arnynt, yn siarad mar ddidderbynwyneb ya erbyn y fasnach feddwol. Adroddwyd, canwyd, a darllenwyd amryw ddarnau pwrpasol fan frodyr a chwiorydd y gwahanol emlaa. Y cadeirydd ydoadd y Parch. T. Davies, Siloa, yr hwn sydd yn pleidio dirwest er ys dros 20 mlynedd. Cred. wyf fod y cyfarfod hwn wedi bad yn foddion i droi rhai meddwon. Rhagor 0 weithio eto os oes bosibl. MEDDWI.—Yn yr Heddlys, Mercher diweddaf, dirwywyd JohhBowen, Llan- genech, i 12s. Evan Davies, Dafon, i 16s. 6c.; John Evans, Penygarnchaf, i 12s.; W. Howells, Felintoel, i 12s.; W. Jones, Penygarnchaf, i 12s.; a D. Tho- mas, Llanelli, i 19s. am feddwi. Nidyw bod yn gymedrol gyda'r hen ellylles yn ddigon o bechod, ond, rhaid yfed i or. modedd a dangoJ diffyg synwyr a moes- oldeb. Weithwyr, iawn ddefnyddiwch eich arian, fel na fyddo i'r meistri gael lie i ddsnod eich hen ystrancian melldi- gedig i ni Oai faasai yn fwy priodol roddi yr arian nchod at ryw achos da D&'u rhoddi yn ddi.wy am ddystrywio eceidiau? DANIEL DDU. rTTr SYDYXV.—Ar y lif oyfisol ba f ii w yn ddisyaawth iawn, Mr. Isaac g Peny £ on-st., Dolan, New Dock Ni fu yr ymadawedig oad yohydig fyn- ydan yn anhwylus. Yr oedd gyda ei orchwyl gwaith y nosan cyn ei farwol. aeth, gan deimlo yn birffsith iach ac wrth ei fodd. Wel, gyfe llion, byddwn ar eia gwyliadwi iaeth. Chwiliwn am olew yn ein iiestri mewn pryd. Dirodrea, oynes y cwyna—y dref Am y dewr fachgen yma; Eia Isaac diflia a da, G wr hoffus, cei hir goffa. Teilwng yn nghanol y tenlu-byddot, A. buddiol dy ganu; j»n bod ni ba Aadasach. i* i gwylaida Iesu. Ar ELLI.

LLANGYBI, GEE LLANBEDR.

ALLTWEN.,

PENTRE, YSTRA.D.

MAESTEG.,

YSTRiDFELLTE.

CYMER—LLWYD DIANT CYMRO.

WMAMAN, SIR GAERFYRDDIN

AT It BEIRDD. T~

[No title]

YR IE'NGAF UN O'R PLANT.

AR BBN Y CLOGWYN BACEI.

Y LLOER.

BETH YW'N BYWYD?

Advertising