Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

•: I .(ifo ' ' - y sq o J…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

•: .(ifo y sq o J 0«rjrt,l,T. „,royn ( MM. Croi.,j—f fodyr a "S^uiion, yn jy,Gofleddva!r; Deheudir, vn awgrymti y dyinunoldeb ,i mi, fel heni cvfaiil i'r diweddar a'r anwyl Ieuan Gwyllt, i gfchwyn pyw fudi^d er oael ysgoloriaeth gerddorol yn^athrofa Aber- ystWythi ef anrliydeiddu fr. pha^hau ei goaawdwri^e^ tic mfte^oydsynio a'r* opia hym:1P& y§trains Byddai ahfriar yr hwn y .ehwen- ychwn, ei Dar^1^ } W jgeis o pm ?thu eu amrywragoriaethaTi.,a ipiainMrgwasan'- aeth ^.wnaetn efe ero^. eto, ty& • y oysylltiad hwn, j^yireddus ydyw orybwyil iddo laftirio yn hir,, ya ddystaw, no yn ddi-hunangais, i ddyrchafa eierddoriaeth yn gyflredinol yn eia gwladp iddo roddi hyfforddiant i luaws o ddyntoh ieuainc yn ngwahanol gangheoan ytWyddoniaoth $'r gelfyddyd hon, iddo ddarparu a ohyf- addasti defnyddian o'r fath aren at was- anaeth ein coran, trwy gyffWg y Cerddor Cymreig; ac iddo yn arbenig yn mlyn- C yddopdd diweddaf ei oes, laforio yn eg- niol a llwyddianus i bnrd. a pherffeithio caniadaeth grefyddol, noa eren icy food mewyddynydullycynawniry gwaaan- aeth hwn yn ein pliih. 0 hynallan bydd yn rhaid ca^l tri neu bed war ii lawnn y gwaith .yr oedd nn Ieuan Gwyllt yn medru ei gwblbau. Wrbh ddywedyd hyn am dano, ni ddymunwn anghoflo y ffaith fod iddo rag-lafurwyr yn gystal; a chyd-lafurwyr yn y gwaith; aoniohwen- ychwn, yn y mesur lleiaf, dynu oddi with y clod dyledus iddynt. Yn awr, fe dybir yn bur gyffredinol,. mai y ilwybr goreu i anrhydeddu ei ■goffawdwiiaeth fyddai, trwy sefydlu ys- goloriaeth gerddorol yn Aberystwyth, i weinyddu addysg, o oes i oes, i ieuenctyd Cymru., yr hyn y fyddai yn fendith bar- haus. tFe dybir, hefyd, y bydd yn hawdd dwyn yr amcan hwn i ben. Gwn fod llawer, a chyedwyf fod llawer mwy, yn barod i danysg^ifio yn helaeth; gwn hef- yd fod llawer o gorau cynulleidfaol, a gobeithiaf y. byddant oil, yn barod i roddieu gwasanaeth yn llawen at yr am- can hwn. Bwriada rhai o'r corata roddi cyngherddau uniocgyrchol at hynyma, a bwriada ereill rodaielw eyfarfod hwyr. ol y gynjanfa gerddorol cesaf a gynelir ganddynt. Y mae dwy requiem' goffi- awdwriaqth,ol,eiqigog wedi eu cyhoeddi. Cymered, pob. un ei Iwybr ei bun i roddi y cymhosth angenrheidiol. Bydded i bob un sydd yn barpd i gyd- weithrddu, "tiwll ai. trwy danysgrifio, neu ynte trwy roddi gwasanaeth cor, anfon yn ddioedi i mi ei enw a'i address, yn gystal ag enw y cor a'r enwad cfef-, yddol i ba no y perthyi« y ^gallwyf ymoheba a hwynt; a thrwyddynt ddewis dau bwyllgor i wneud y trefniadau, ao i g»rio y peth allan—un dros y Gogledd a'r llall dros y D heu. Bjdd cylcb, a ffurf, acamodau yr ys- goloriaetb, yu cael eu peoderfynn gan yr ateb a roddir i'r apel hwn, a chan bleidlais y rhai a anfonant eu henwau i mi yn ol y cyfarwyddyd uchod. Bryngolwg, Swansea. D. SAUNDERS.

OHWIFF GLOWYR YSTALYFERA.

AT MR. WILLIAM ABRAHAM, (MABON.),"

LLITH SHON O'R CWM-

** r - -«'U

.'CORN Y CYMRO GWYLLT. • .

,GAIR AT Y LLWYNOG.

LLYTHYR 0 BATAGONIA.

IPWLL Y MYNYDD ABERNANT.j