Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

DIWYGIAD YN MOUNTAIN ASH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIWYGIAD YN MOUNTAIN ASH. MRI. GOL, Y r wyf yn henlddarllen- wr o'ch papyr, ac ar y cyfan, yr wyf yn meddwl fod yn anhawdd i ni fel gweith- wyr gael gwell nag ef, er y dichon fod rhai personau, ac ambell i erthyl o bapyr, yn ceisio ei ladd. Ond ni lwydd- ant goelaf, cyhyd ag y gwnewch gadw yn eich ysbryd rhyddfrydig i ganiatau i'ch gohebwyr galluog l wyntyllu twyll a gorthrwm ein gwlad, ac i amddiffyn y gweithiwr tlawd sydd dan ei bwn, fel yr ydych yn gwneud hyd yma, trwy eich gohebwyr galluog a doniol, yn Llwynogod a Barcudod, ac yn Bigwyr Buchau, &c.; llwyddiant iddynt, a gobeithiaf y gwnant bara yn mlaen nes sefydlu barn ac un- iondeb ar y ddaear. Yr wyf wedi, synu, mewn He mor mor fawr a hwn, a lie ag y mae cymaint o fechgyn galluog a llen- orion da yn byw, na byddai genych fwy > ohebiaethau o'r lie hwn, ae yntau yn lie mor fawr. Mi garwn weled rhai o fech- gyn y lie yn d'od allan ac ambell i lythyr, oblegyd y mae llawer o bethau yn galw am sylw yn y lie ac a fyddent yn fuddiol i luaws darllenwyr y DARIAN, goeliaf, dim ond iddynt gael eu cofnodi gan law gelfydd. Yr oedd yn dda genyf weled gair bach yn y DARIAN olaf am y diwygiad yma ond byddai yn ddygaunol iawn pe byddai yr ysgrifenydd wedi cymeryd golwg fwy helaeth ar ei bwnc. Mae diwygiad o bob natur yn dda, ond di wygiad crefyddol yn well gobeithio nad yw eto ond dechreu gwawrio, er fod llawer wedi d'od i fewn i'r gwahanol eglwysi trwy offervn- oliaeth y ddau ddiwygiwr o'r Goglead; ond gobeithio y daw llawer eto, a hyny yn fuan mae'r addewid yn ystor—mae mae hon eto i dd'od i gofleidio'r Gwared- wr, ac nid dweyd ymaith ag ef' fel yn y dyddiau gynt; ac mae yn dda genyf :1.. igrobyou fvdrhai o'r crlrywyn dyfod l fewn yma yn y dyddiau hyn. Ac nid bach oedd fy llawenydd, Mri. Gol.; gall- wn neidio gan lawenydd, wrth welea un o'r gwragedd Iuddewig yn bwrw ei choel- bren yn mysg disgyblion yr Arglwydd lean—gobeithio nad yw ond ysgub y cwhwfan o gynhauaf mawr o had Abra- ham. Mor adymunol yw trigo o frodyr yn ughycl.' Mae y pyllau hyn yn gweithio yn well me y gwelwyd hwynt, ond gobeithio fod gwell eto yn ol. Nid ydym yn calu y double shift yma sydd yn Cwmpenar. Mae rhyw swn fod hon l ddarfod; wel. bydded farw, a chaffed gladdedigaeth fel na chyfoda byth, ddywedaf i. CARWR LLWYDDIANT.

Y LLWYNOG.

:DYFFRYN ITAWE. j

CYFARFOD CYNRYCHIOLWYR YN…

CELF A MASNACH.

CYFARFOD MYNYDD Y GARN GOCH.

Advertising

,GAIR AT Y LLWYNOG.