Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gall miloedd dystiolaethu fod Tr Europa Infants' Life Preserreri Wedi arbed bywydau, ar ol i pob medd. yginiaeth arall gael ei threio yn ofer. Wi chynwysant ddim opium, nao unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, gan hyny, dyma Yr unig feddfginiaeth ddfOfeS i Fabanod pan p magn danadd. ll At aohosion o dwymyn goch, y freoh goch, enyniant, pangfeydd, dolor y gwddf, rhwymdra, a rhyddni y coluddion, » holl anhwyiderau plant, o wythnoa i ddeuddeg mlwydd oed, y maent yn an. ttihrisiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar. teithiol, 08 rhoddir dogn pob pedair lkwr, rhwystrir y clefyd, a symudir ym- tith y perygl. Gall mamau, wrth eu defnyddio, ar- bed bywydau eu plant, a diano rhag bil- lau dychrynllyd y meddygon. Mae mil- oedd o dystiolaethau wedi eu derbyn, ac yn cael eu derbyn yn ddyddiol, yn cof- Bodi rhiweddau rhyfeddol y feddygin- laeth Jbon. > Pan ballo moddio<ereill i wella eich Peswch, Asthma, Bronchitis, neu ryw Bnhwylder perthynol i'r frest neu'r ysgyfaint, ewch at eich fferyllydd a cheisiwch Botelaid o George's Cough Balsam. CJymerwch efynoly cyfarwyddiadan, a hysbyswch am ei alln rhyfeddol wrth eich cyfeillion. 0 BWYB.- Un Dogn yn rhyddhau, ae Vthydig ddognau yn gwella. Tystiolaethau pwysig a dyddorol o gwm. Pft Pob potel. Ar werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyff- am 1B. ljc. p 2b. 9C. y sypyn. Cyfen- Jerthwvr— Llundain: Barclay and Sons; Sutton *Co.Baias Brothers 4 Co. Bryete J. A. V°Per and Co.; Caerdydd: 8. P. Kernick a an y perchenog, v B. A. GEOBOK' V&mily Chemist, %& Pentre, Pontypridd. > nfonir sypyn yn rhad drwy y po", an 15 a 34 Ilythyrnod. 'tion—The title" Dame Buropas Infants Preservers" is copyright and entered at Stationers' Hall, Inta lleol-Aberdar: Evans, T. W., rds, J.; wuiiatas, D.; Merthyr: Smyth. White • Mountainash Abel James ridd: Basset, Smyth Dinas: Williams rnawr J ODes; Blaenafon: Evans; Car- diff Kernick Swansea Davies. [8 <<m<—mefa! terms offered to agents. UDDYGINIAETH I BAWB. or Dwr. Sefydledig er 1860. PROFFESWB ALLEN. %g Ymarferol mewn Llyeieuaeth yn ol cyn- llun y diweddar Dr. Coffin. chymerwch eit h darbwyllo gan dystiolaethau |au! y cymeradwyaethau goreu i allu ym«rferol ? PROPPESWK ALLEN ydywy tystiolaethau par- ous welliantan anghydmarol, y rhai ,Kj flawna efe hyd y nod wedi i ereill fethu, rhestr j.r rhai a eilir en gweled yn ei Feddygfa, yn 2 market Street, Aberdare. d aae ei ystafell ymgynghori yn hollol neill- Oedig. yr orjau er gwneud ymchwiliad ar ddwfr bw\ ymgynghori, o 10 yn y borea hyd 8 yn y awn. to aohosion dirgelaidd, iofflamation, twymyn- frech wen> 810 anhwyiderau y oroen, &c a tn eir ganddo mewn ychydig ddyddian. Cy- at anhwyiderau cronic wrth j mis. 0. ^fonir p°b moildion mcddygol l unrhyw ran 0 *%rn&8 ar dderbyniad Stamps neu P. O. jvi wedi eu cyfeirio i Botanic establishment. QJ 2, Market Stree Aberdare. ^Z^pposite the Heolfeush, Bhondda. LUNELL YR ALLAN. LLYTHYRGODOL r BREINIOL. ior> Q.y Hinell hon yn cycyg manteis- a dylai ymfudwyr i un- r&n ° neu Y7 UDOI Dal- I'l.iu StL, os ydynt yn ftwyddus am achub S.ac arnser, ymofyn a "• L. JONES, Swyddfa'r Aberdare T Times? Aherdar; J- W. JONES, Dilleoydd, &c,, ^57, Oxford-street, MountainaBh; UWEN MORGAN, Siberia Yilla, Llanwyno j oad, Pontypridd; nen a ^LAN BROTHERS and Co., J .roos-BtTeet, Liverpool. i-w gyboeddi can gynted ag y iV?° 0 enwau, mewn pedair neu bump « Lan, 6ch. yr un, gyda'r post, 6Jc., Vn J^AWLYFR Y GLOWR," 60il ei beryglon, a'r moddion goreu i'w T\ Trr hyp?oi, gan ^AVID WEEKS (HONDDU,) pan QO f Treherbert. •y&ir at L, argratfu oud y nifer pofynol, er- te?^au vn jj-a ^aialJt dderbvn y llyfr aufon eu ^ter Ti ,jed at y C) hoed dwr—D DAVIES Gellif 0a e,0tkpy. Khondda. RBaP i«r Cyhoeddw° r Cynwy8iad drwy anfon Y PULPUD YN Y TEULU: Set Pregethau a Choflant y diweddar Barch. James Bicharda, Pontypridd, o dar olygiaeth Thoa. Lewis, BiIca. Dymunir hysbysu fod y seithfed ran yn awr yn barod. Pris 6ch. Anfonir pob arohebion a thaliadau at y Cv hoeddwr—Mr. B. Biohud Draper, Pontypridd. Yn Nghymanfa Bedyddwyr Morganwg, gynaliwyd yn Nghlydaoh, Meh. 21 a 22, pender- fynwyd-U Fod y Oynadledd yn dymuno pob llwyddiant i gylchrediad pregethau oyhoeddedig y diweddar Baroh. James Biohards, Pontypridd, ao yn dymuno at ein heglwysi i wneud eu rhan tu ag at hjnyma." [2 C. SCHWERER Vattluksr, JomXteKf Optlcias, iz., &e., 18, Oommereial-strsd, Aberdar«. S. CHWEBER'S WATOHBS to suit allcla*e» r of Purchasers. SCHWEBEB'S WATCHES ef tha betl English and Foreign moke. SCHWEBEB'S GOLD FATKTCT LETEBE from £ 10 10s. ,I C HWERER'S SILVER PATEH ks LEVERS at jM 4a., S6 6t„ up to 97 1.. SCHWEBEB'S GOLD GENEVES £ i 4s., £ 5 6b., up to £ 10 10a. CHWEREWS WATCHES are alway* ks ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better tha& send to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.O.O. CHWERERIS EIGHT-DAY CLOCKS, JJ Ordinary Clocks, Timepieces, ao., of the best ana newest design, QCHWEBEB'S SILVER GOODS In gnat O CHWEBEB'S ELECTBO-PLATE of the newest and beet description. SOBWERER'S great stock of Speetacles,'oom- |J prises all kinds in Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWEBEB repairs all kinds of Watches, D Clocks, Jewellery, Plate, fto., in the"bea style. SCHWEBEB bep respectfully to thank the tj Public fer their past patronage, trusting continuance of the same. 08 ydych am Oriadur o'r fath oreu ewch at C. SCHWERBR, 8 Commercial BWM, Aberdart TEX ABZRDARS Sarmonium $; (tbtfbote organ WORKS. E-l m P4 NOTICE! NOTICE! NOTICE! TO MEET THE TIMES. 20 Per Cent. EEITJCTI0N! HARMONIUMS, CHEFFONIERRE ORCANSj PIANOS, &c., HARMONIUMS Erom 23 to £50. A LARGE HARMONIUM, With Four Setts of Reeds, Suitable for Church or Chapel, worth £30, tT be sold for £ 20. CHEFFONIERRE ORGANS From £ 10. PIANOS for £ 20. Note the Address,- 6 & 7, (5ADLYS ROAD, ABERDARE HENRY WILLIAMS, 16, DEAN STREET, ABEBDARB GENERAL FITTER f SMITH, Begs to announce that he is prepared tt execute oiders in Fitting and Genera Smith work, at. lowest possible prices W rought Iron Grates in large qu&nti ties in stock. Timbermen and ucllier» hatchets of different designs and riseeit stock, and made to order, warranter of best materials. Tomb p&lis&taiut and house railings and gates of aita ent patterns executed pxomptly Qvmeir pob math 0 toailh Oof (I titter gpd buandra aeamy prieo^dd .P6Z-A! Applications for privosj &c., per^o fcl, 01 by post, strictly fhtLOLAC-f-I tc bOOKSELLERS Before sending your perfe!? to be Bound, send for my PKiOfc LIST Prices low- despatch quick with excel- lence of work. R. THOMAS, Bookbinder, Merthyr. 17 "T m m. GWYØ:" can Newyd- gan IIEMAN GWENT gyda C; airaeg a Saesneg. I'w cael gaii E. EVANS, Post Office, Ihynmey, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- ffredinol. FFEITHIAU PWYSIGI MimM 9 ac A&LW Poenn. WHITE'S PILL OF HEALTH (OABMTRMtN), BBEINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy JH drefaiant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS, Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginieeth ragorol a diffael mewn aohoeion o Anhwyiderau Geriaidd, Ditlyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn t Yatumog, Bhwymiad y Corff, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefa, neu y Lwynau, Dolur yr Afa, Gwnebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Coho, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, ato. Y maent yn anmhrisiadwy mewn aohosion o GLOFYD y WOOD aIr sw",?d.. Ar werth gan yr hoU Fferyliwyr, mew blyohau 7lc. a Is. IJo. yr un; neu yn rhyd drwy y pott am naw neu bumtheg o bottaq itanuu ceiniog, drwy anfon at y perchenogion WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall-sqoare, Carmarthen. Gellir cael gwsled tystiolaethau afrifed gan Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron j dyfyniadau oanlynol o lythyrau yn unig:- « Eich Peleni leohyd chwi rhag anhwylderac geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu gymerais erioed.' < Darfu no gynsryd eIeIa Peleni I&chyd ctw fel y gorchymynwyd, a chefais waredigaetb hynod. (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yi afu.) Ateba Peleni White yn dda mewn aohosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiady oorff." cc FOIleddiRion,-nartu 'r Peleni a roddasooh mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy ysgwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffi eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwyiderau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o fiaen unrhyw beleni Y mae yn dda genyf I gymeradwyo eich Peleni Iechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cy died yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." \1 Ar %c«rth nmm blychau 1\«, w.yrv GWELLHAD UNION GTRCUOL. 2 -"th BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y teddyginiaeth oren a ddarganfyddwyd erioed er gwella Feswoh ao Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfycg Dolur Gwddf, Crygni, Collmd Llais, Influenza, &o. Yn y gauaf, pan aflocycidir personau a phes- wch sychlyd, gyda gogleisiaa yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White ea- mwythad uniongyrchol a thafla ffwrdd bob llvsnafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gun gynyrchu anadliad rhydd, amddifudiad o boen, a chwsg adfvwiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar fleithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON Tysiiolaeth dditceddar. Eglwys Cwmin, Meh. 19, 1874. Anwyl S> rs,—Y mae Black Currant Syrup at y pesweh yn ddarpariaeth ecwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ao wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fl wedi gymeryd hyd yn hyn. Yr eiddoch yn gywir, J. R. TAYLOR. X mae canoedd o Dystiolaethau wedi eu der- byn. Danfona Fferyliwyr at y Perchenogion gan siarad yn y roodd ucbdaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr boll Fteryllwyr, mewn potel Is. Itc. a 2s. 9c. yr un. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan holl dai meddyginaeth freint- iedig. THEBB, CLtmists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DAUBS STLW.—Y mae yn ysgrifenedigar yr amlen tuallan gan y Pefthenogion—"White Brothere;" ao y mat; 11 White's Cough Syrup" wedi ei argrafiu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr un yn gywir. 11, Commercial rirfe, Aberdare, April 25th, 1877. a a T, T sm&sm.MSEM 1877. On Tn<e(Uy Next, Muv 1st,. I purp le m krg A SPEC IA L SHOW OF NOVELTIES la t*.e UDd- nnpnti iLo i, P,I"trr,rts Millinery, Straw Hats andBonnuts. Mantles, Palitols. Skirts, Corsets, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Flowers, Feathers, I-ace, Gloves. Tits, Hosiery, Black and Coloured Silks, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cretonnes, Muslin and Lace Curtains, Table Linen, and Sheetings. Soliciting the favour of an early call, Yours respecfully. | HENRY LEWIS I EVANS' PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn yn hynod fel meddygin- iaeth at Baswch, Diflyg Anadl, Influenza, Tun- dra yn y Pipau Anadliol a'r Fjnwes, Bronchitis, &o. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a phwy bynag eydd yn dyoddel oddiwrth rai ¡/T anhwyl- derau uchod, nid aohos iddynt ond gwnend prawf o un blychaid er cael eu bod y gwellhad goreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at besweh Asthmataidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llais, a phob anhwyldeb yn y fyawes a'r Lungs. Y maent yn syuiud ar nnwaith Ibob teimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwn sydd vu atalhun y gweithiwr blinderus, Y maent yn rhoddi esmwythad ag sydd bron yn uniongyrchiol i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth yr anhwldorau hyn, y rhai o'u hesgeuluso sydd yn dra pheryglns. Bodded i unrhyw hereon sydd dyoddet i roddi prair <»r BELENI PESWCH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gyda buandra bron yn wyithiol. Symudir y mathau gwaethaf o beswoh mpvn jchydig amser. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2c. go. yr un. Trwy'r Post, ls.4c.. a 3s JiiV AiNiS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMAilO PILLS. Oyfrifer 1 Peleni hyn y feddyginiaeth daicgelaf ac effeithiolaf at y Gout, Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatio Gout, a phob math o boeu&a yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl a'i oymerant i gadw yn y ty, na ohyf• newid ymborth, a gall y oyfanpoddiad gwanaf eu cymeryd vn hollol ddiberygl. Y neb a ddyoddefa o'r anhwylder&a hyn, taer gyBiheliir hwynt i roddi prawf i un blychiad tJ'r peleni hyn er profl en he4t. iiv ~»!deb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbaoh, ger Afctrdar, a ddywed,-Bum am wyihnosau In Ut thu ùilyn fy.cgalwedigaeth, yn dyoddef yn lawr; oddiwrth Boenau y Bheumatio yn If nghoeeau a'm oorff, gymaint felly fel yr oeddwc yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- liniau. Darbwyliwyd ft i fynu blychaid 0'00 pelenau at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eioh hysbysu fy mod mewn ilui nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwaith. Nis gall- af siarad yn rhy uohel am dark.-nt. Byddwoh 05 etal a rhoddi i mi flyebaid arall, y thai y bvdadaf eu cadw yn y ty. Gallwch gyfeirio urrhj w berson atafam wirionedd yr hyn a ddy- wtdaf, ao argyhoeddaf y mwyaf anghrodadwy o n heffaith hynod arnaf ft. Gwerthir ) peleni hyn mewn blyohau Is. ifc. a 2s. 9o. yr un, Trwy'r Post, Is 40" a 3e. EVANS' TOOTHACHE PILLS. PELENI BTVANS AT T DDANODD, Mecidyginia^tfc sicr i bawb e ddyoddefant oddi- wrth Ddanodd, Ticdo!oreasx, RLeuma, Paen yn y Gwyneb, Poeu yn y Gams, at. A mewn blychac ls« lio.a Si Pc Mae j darp^ iiadau uchod yn cael en hamddi- ffj n gan ntun.p y ily wodraeth. ao yn dwyn llaw- did y gwncuttmrwr, heb yr hyn Bid oes dim yn iawn. Gellir eu caeloll gan bob fferyllydd oyfrifolnen oruchwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerthmewn Btt trips. Trwy y Post la. 4c., a 3s. yr un. Darp&redig yn unig gan T. W. BVAJTS, M F»,P.S., Chemist, 14, Ocazmercial-st., Aberdaro, Glamorganshire. PAHAM Y DYODDEFWCH? TREIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y thai ydynt v feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaiiit, &c. Mewn caLlyniad i luaws ogymhellion pel sODol, mae y gwneuthu1 wro'r diwedd wedi eiddarbwyllo i wneud VE gyhoeddus y Peleni gwerthfawr byr, gnn deimio yn sil r y bydd i bTawf mwy cyhoeddus ledaehu eu cymeriad a cnadarnhau y tystiolaethau o'n gwei thfawredd. Y mae y Peleni hyn wedi eu parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o l^siau, ac yn gvreiihredu yn naturicl a sicr or y cyf- arsoddiad dYDol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan un hyw beison, ar unthyw adeg, & hyny t-aync; fl&wni unrhyw orchwyl. Y mseint yn fweith- redu YlJ neillduol ar yr ysgyfaint, ac YH clirio pub, imgf-sgiltid a duedeta. i aa- hwyldeb. Y mae y rhanau mownol yn cael eu rheoleidiio wrth eu cymeryd, ac y maa y riaeoleidditxd yn cael eu sicrbiu wedi darfod a chjmeryc y Peleni. Y maent yn sicr y feddygimst th orcu i weithred- iadau treuliol anm baredig, yn nghyd a'r gwahacol fathau o unhwylder<Mi perthynol i'r treuliad a'r ysgj f jint, y l'hai addygant yn mlaen Selni j YDJoh, D Rfr Poetn yn y Cylla, Penys^afndor, foen yn y Cylla, Gwyctcb^yddiad, Ty. erwch yn ngbymydcf -v^1 yr Ys. gyfaint, Bjij-'ymedd, T' o. Orave!, OU«fyd Me ya, Cypgi M?ed ehwaeth i»t Xmbortu, -'m if Gwynt, IselJer Yfbryu, x oen&u&i uraws y Li>> ya&u a'r Ce £ < Toriad allt^n ar y wyi e'o a'r corff, Anmhuredd y Gwaed, Ram.t sm, Poeuau yn yr Ystumog a'r Oehreu, Diffyg Treuliad, Imflamhtion, Cti'iad y Ga'cn, &o. Fe symiria y Peleni hjn gl fychedd yr Y stUID' g, uc iawn rheoieudiad gwe thrediuaau yr Ysgyfa nt a holl weitht < difcdM y treuliunt. A we-th mewn blychau s^llt a chtin- iog » dmibi, 2s. 9c., yr un fwy y post am Is 4c, a 3a., i'w cael oduiwith y gwneuthurwr:— J^mps Morris, Phillip Row, Cwmbach, a ddy- wed Yr wyf wedi de-byc ill" y o leshad odai- wrth eich BilioHs a Lfver PiUs nag a gefais yn Ysbyty Llundain. HANES RHYFEDD. Ycbydig o wythnosau yn ol y iaethum i'r gymydogfeeth hon, pan y gwetais co; n yn Rpallnog i we;thxo era 5 mlynedd gMi y Dropsy, Chwydd yn y Corff, y Gfcl >B yn euro, Diffyg ary 'Jwtt ac ar yr Aa^dl, Ac. Yr oedd wedi bod unwaith yn berchen ar fferm, end garfa iddo werthu y cwbl i dalu y docto. laid, ac yr oedd wadi bod gyda holl feddygwyr gyloydogaeth, parai a dystiant ei fod yn rhy bell i wellhad. Er y cwbl, mi a ddanfonejs sm eich Pills, sef "Hughe*' Patent Diopsy Pills," a chymerodd dri blychaid o honynt, y rhai a eff (ithiodd ar"p. }"" f3th raddau ces ei ailuogi i weithio hobdydd, ac yn teimlo ei hua yn nolloi giyf, ac yn mawr ddiolcb i chwi sm ei wellhad l'hyfedd.-R. J. ROWLANDS T><l^lly' National School, GWELLHAD HYNOD. SYB,—Yr vyfwedi bod yo cael fy mlino yn fawr gan y "Dropsy Wyr t "«»30 o flynyddau. Wedi clywsd am eièD. Pin. hsnrJ, X> w VJ s-ilio,- at y Gwynt, y Dwfr, &c., mi a'u cymor- ais hwynt; acyrcedd y rhyedhad a gef- ais ar ol un blychaid mor hynod, fel nad allaf fod yn ddystaw rhag t". stiolaethu I w daioni, a chynghorwn bawb yn gryf i w cymeryd hwynt rhag y Gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, Poen yn y Pen ;0 yp y CÐfn, Cnri&d y Galon, &c. Yr ydych at eich rbyddid i wnewd y defnydd a, frnoch o hwn.—JAMES JOKES, Dew-street Have? foidwest. Gwirionead heb ddim twyll yw'r Tyst- •►olaetbpu nchod cs engenrhaid, danfoner at y person au uchod er prawf e'r gwir. ionedd. Y mae PAT-ENT. Yn tmiongyrcbol iscbau y Ihopsy yn ei holl get £ hen u, megys Diffyg ary D*fr, Gwynt yn y Cylla, Perfedd, &o., Foenyn* y Cefh a'r Pen, Ornfe1, Cfcwvdd j n y Traed, Cluniau, a'r Ymys- psredd, Curiad y Galon, Diffyg Anadl, Asthma Flenvsgafnder, &c Trhed Oer, &o. kegietered Trade Mark-u Dropsy Pilled Y mae'r PeJenau byn wedi eu Registro 8C ye raimt. Cospir pob djnwarediad. Gofaler oael enw JACOB HUGHES ar staacp y Llywodraeth. A If werth gan holl Chemists y deyrnas am Is. I fe., 2s. 9c., a 4s. 6.; gyda'rpost Is. 2c., 2s. lie., <x 4s. 9c. cddiurtity Pat-dee- Jacob Hughes. Apothecaries' Hall Llandly. London Agents—Barclay & Sons, Sutton, & Co., JSewtury, S,rger, Hovendot. Bristol— Pearce & C(., Warren & Co. Liverpool- Evans & Sons, R> irues & Co. Cardiff— Kernick; Manchester- Mather. Birmingham—Southall. R. JONES, OUTFITTER, BEGS respectfully to c*ll the attention of the puWio i TO HIS NEW SfOCK Oi Excellent READY-MADE CLOTHING. AIho » L< rpe Quantity oi MEN & BOYS' WORKING CAPS, Which will be sold at the lowest possible prices. Note the Address,- The Working Men's Cheap Clothing Stores, Adjoining the Aberdar(MBrket. ntiiis, (O'r America), YN age red i d(?eiljri engagmcntt ganit mevt Efettddlcdst) e Chjngterd^en GWHTM THOKAS, J Porth, 4 Nr. Pontypridd, y Yn awr yn baroa pris mewn tiijf baard* GOLWG ar DEYRNAS CRIST4 NED Clht jn bob pftb, ae yn rotob peth Xl pef Car.i->d luevrn dull o agcriad at Col. iii. I I Cor. xv 26. Gan y diweddar Baroh. William Williams, Pal tycelyn. At ba un j chwanegwyr Notiadt u Beirciadol ar y gwaith ac ar athrjlith yr awdwr f I Dardd Cri:HULO<O1 gan y Parch. Wilfnm Kees, D.D" (Wwiljm Hiii^thog). Argraffwvd a chyhoeddwyd gan Griffith. Divies. Stirnp Office, Yetilyfera Allan o'r Wosg, pris Swllt, yr ail argrajfiad o'r YSGOL FARDDOL. GAN DAFYDD MORGAN WG. AKFONtk pob srehebion at yr awdwr neu yr a'graffydd. Go hiriad Prize Prawirg Mr. Danie I Dally, Moiintaiu Ash.. fi>'> amj; in geiw Kiiiom iohirio. yr ucho4, r i ch, mci y tjniad le hj t^ldydd Llun, yr 2ilo Olphent-i 1877. Dros y Pwyllgor, JOHN REARDON, Ysg. GLOFA RED OAK, LANTWIT. D YMUN1K hysbysu p .b seled a terth n i gymduthu't y wwuitt uchod i ft.r,. yn bre- '3D"1 n* s Sauwrn Nehefin_2tj..in a phob un tft. dt^o fcrcetnol ^r x ropon grybwylledig a ^yli ei bawl ar y gyme'eithai, ntu anfoD gair at >r \sgriftnydd Y cjfaifod i ddechreu am 7 J'R gbch. MORGAN DAVIES, Yeg., Crots IIlL, Llantruant,