Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

.. : Y RHTFEL, ",,'....".:-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHTFEL, c,, Dnu)R -Ileni wedi eu cyfodi bellach droe yr holllinell ar y Danube, o Kal- Itfat a Widdio ar y naill law i Galatz, Brail i, a Matchintar y liaw arall, a'i maesydd ffrwythlawn a heirdd wedi eu gwneud yn un panorama ofnadwy, lie y mae y byddinoedd arfog wrth y can- oedd o filoedd wedi eu casglu yn nghyd i daenu I Diziystr, dinystr yn donau,' ar fywydau a meddianau ar bob tu ir afon dywysogaidd, lie y mai y tref- ydd mawrion, y paJasau gorwyoh a heirdd a addurnect ei glanan, yn cael eu malurio a'u gwneud yn lludw gan y cafodydd o beleni a thanbeleni a chwyrnellir t: ag atynt gyda ffyrnig- rwydd did awl o'r magnelau mawrion a'r cyflegrfcydd, y gwi thgloddiau, a'r haiarn longan cedyrn, y rhai a grynant y ddaear gan wrthergydiadau yr ym- drech arnthrol. Lie gynt y perdelorai cerddorion ter y wig, nicblywir yn awr ond swa tabyrdiau, tinciad arfau, rhnad crocb y Thwth fagnelau, ysgort- iadau ffiachiog a dinystriol y tanbelen- au, ac ocheneidiau torcalonus y clwyf- edigion. 41 ryfel! i ryfel! yr udgyrn a flooddiant 1 Ir fel y oreigiaa atebaut o draw; Y cadfeiroh cynhyrfus drwy'r dyffryn weryr- Wrth iddynt arogli fod rhyfel geril&W.g [aut, Yn faan wedi yr ymdrech i groesi yr afon yn Galatz a Braila, a chymeryd meddiant o Mabchin, pryd y oOroitfyGH r. y Rwsiaid a llwyddiant fel yr hysKys- V; wyd yr wythnofi ddiweddaf. Mebefln y 27ain, rhoddodd y maeslywydd ItWB- iaidd orchymyn i groesi y Danube yu Simnitza i Til take no denial,' ebai y Grand Doke fcrrth roddi y gorchym- S), gan Dad 'faint' y draul. ichoa cyn gellid gwneud hyny y byddai yn rhaid cochi ei dyfroedd, ond rhaid oedd ei chtoesi." Saif Simnitza yn nghyfeirjad Bulgaria, ar ochr Rouiriauia,* gyferbyn a SisfcaVa, yr hwn lesydd feijih diwrnod i Kustchuck ar no lawy a ^icopolie ar y Haw arall,-prif sefyllfaoedd byddinoedd Twrci. Yn ol amcangyfrif prif swydd- ogion Rwsia, ystyrient y byddai y draul o groesi y Danttbfe iddynt yn rhywle o ugain i ddeg-ar-hugaiii o filoedd. 'o fywydau ond drwy.eu raedrusvwydd milwrol, y maent wedi llwyddo i osod yn agos can milo wyr ar dir y gelvn heb golli y ddegfed ran o'r rhif a nodJ wyd. I efleithio hyn gyda'rfath Iwydd- iant, gwnaethant ymosodiad dros yr. holl linell, megys-pe-bdai§e L"t yn peo- derfynu croesi tnewn amryw fan an yr un amser, gyda'r" wriad orann byddincedd y Tyrciaid yhfan adranan. Parbaent drwy v dydd i danbeleni Rustohuck a Nicopolis, yr hoa^dr^ a 'Wnaethant yn Iladw, yn'ogysthl'a lie- oedd ereill ar lanau y Danube, gan 0 gadw y Turkish rfronitdf* mewn Sawn waith tra yn effeithio -y Croesi ad o Simnitza i histova. V Dywed gohebydd y Daily ews ¥\ bwn oedd yn llygad-dyst o'r ymdfdch^ fa, fod gwastadedd corsiog, yr hiwi oedd heb sychu ar cl. y llifogydd' di- "Weddar yn gwahanu Simnitza odiiitfrfcft' lan yr afoD, yr> hwn a amgykihidi ga'n- .fraich o'r Danube, nes ffurfioi- feahan fod Sifetova jr hwa -le'^ fcm-" ddiftynid gan y Tyrciaid ar y tu arall1, 1 raton, yn sefy11 ar ochr bryu iqhel Jr hwn oedd yn Ie irraDteisf<Jl "iddyrt. ¥ Wylio holl synmdiadau y Rw^iiti l. Adran, y cadfridog Drdgimiroff a gafodd yr anrhydedd o daeohr^u yr ypidrechfa waedlyd ac er osgoi tan dinystriol y Tyrtiaid hyd ygelld,J gorchymynwyd iddynt symu-i tua glan yr afon yn y nos, a bwrjadent groesi toriad gwawr. Taflwyd por.t flros y gaiDo a nodwyd o'r a on, a'r raanau corsiog,ur,y;r ynys. Liu wyd

I,, -Rl,-W,,R.-No.'

-•_4 RHAGOLYGON Y CYNAUAF.

. GWEITHFAOL.

I' ! .. I OYHUDDIAD PWYSIG…

. TANYSGRIFIADAU AT WEITH.WYR…

DOSBARTH LLWCHWR.

[No title]

DIWEDDAR F 0 ASIA.

-..C,".',, ,- 'rGWAITfi Y…

.. : Y RHTFEL, ",,'....".:-