Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFOD MAWR YN NGHWM RHONDDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFOD MAWR YN NGHWM RHONDDA. Prydnawn dyd l Mercher, yr. vythnof; ddiweddaf, am wyth o'r gloch, cynaliwyd y cyfarfod uchod ar y mynydd tu cefn i'r ) Ystrad. Gan fod y p vdnawn yn deg, daeth rhai miloedd o hobl yn nghyd er cael clywed Mr. Halliday a Mabon yn adrodd helynt y dydd yn Nghaerdydd. L'ywyddwyd gan y brawd E. Jones, Cwmparc. yr hwn, wedi iddo agor y cyf- arfod, a alwodd ar Mr. John Bryson, o Northumberland, i anerch y dorf. Dy- wedai Mr. Bryson ei fod yn Nehendir Cymru yn bresenol, nid i anerch cyfar- fodydd, ond i chwilio am wybod y pris- 1 oedd a dfeli-l yma yn bresenol am wahan- ol ddosbarthiadau o lafur tanddaearol. Eu bod hwy yn Northumberland yn myned i gyEareddu ar bwnc eu huriau yn breseaol. Yr oeddent v e li cael ar ddeaJ) fod eu meistri yn meddwl cydmaru eu huriau hwy yno a'r eiddom ni yn y De- he-rfli-, Drwg oedd ganddo fod glowyr y non o'r wlad mor ddigymdeithas. Ki wyddai er am ddim arail i ateb am y gwahaniaeth dirfawr oedd rhwng yr hur- iau ond y se/ylifa di imddi tFyn a digym- deithas oedd glowyr Cymru ynldi. Yr oedd un oV nidistri wedi cyfaddef y di- wraod hwaw fod y gwahi>ni ieth yn 25 y < caut. Tybiai ef na fuasai y meistri yn cynyg iddynt yr byn oeddent wedi ei wneud yn ddiweddir oni buasai am y sefyllfa wasgaredig yr oeddent ynddi ac yr oedd yn ddibetrus yn dweyd, pe y buasent mewn cymdeithas er amddiffyn eu gilydd, y buasai yn llawer gwell ar- nynt, ac yn llai tebygol o fod yn achos gofid i ereill. Gan Mr. Abraham cafwyd adroddiad Cymreig o'r hyn oedd wedi cymeryd lie yn Nghaerdydd. Siaradodd yn barchus am y rhai hyny o'r meistri oedd wedi eu cynorthwyo i gadw y scale yn gyfan. Cynghorai y glowyr i ymddwyn yn fon- eddigaidd a gofalus nad oeddent eto yn hollol allan o berygl. n Derbyniwya Mr. Halliday yn liawen. Siaradodd am dros awr o amser ar y dy- gwyddiadau diweddar yn nghyd a'r angenrheidrwydd am Undeb. Dywedai fod yn ei fryd i daln ymweliad a'r rhanau ereill o'r wlad, gyda bwriad i'w gosod gyda'u gilydd mewn cymdeithas cyffredinol unwaith yn rhagor. (Cymer- adwyaeth). Cynygiodd y penderfyniad canlynol, yr hwn a basiwyd yn unfrydol gyda mawr gymeradwyaeth Fod y cyfarfod hwn yn llawenhau am y ffaith fod meistri Mynwy a Deheudir Cymru wedi cyduno i beidio rhoddi rhybudd i dori y sliding seile y cytunwyd amo tua 18 mis yn ol er; rheoleiddio yr huriau. Yr ydym yn teimlo yn fwy di- olchgar wrth ystyried y dylanwadau a'r achosion oeddent wedi eu derbyn er ym- ddwyn i'r gwrthwyneb—achosion a dy- lanwadau nad oedd gan y gweithwyr un awdurdod arnynt. Ac yn mhellach, ein bod yn teimlo yn ddyledswydd amom i gynorthwyo y cyfeillion hyny, yn arianol ac mewn ffyrdd ereill, sydd yn bresenol yn gwneud eu goreu i sicrhau yr huriau y dylid eu talu iddynt yn ol cynllun y sliding scale. Fod y cyfarfod hwn yn Uwyr argyhoeddedigo'rangenrheidrwydd am undeb rhwng glowyr a'u gilydd, ac yn addawcydweithredu gyda glowyr rhanau ereill o'r Deheudir er sefydlu Undeb o'r un safon a rhai o undebau celf blaenaf y deyrnas. Dywedai Mr. Halliday na fyddai i'r Anfeidrol anghofio cynorthwyo y rhai hyny a gynorthwyent eu hunaia. Wedi talu diolchgarwch i'r cadeirydd, y siaradwyr, y criwr, a'r wasg, aeth y miloedd adref wedi eu llawenhau.

[No title]

CYFARFOD Y MEISTRI YN GAERDYDD.

Advertising

,i j.gra tat!j " ' GWEKSI…