Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gall miloodd dyitiolaethn fod Tr Enropa Infant!1 Life Piiwwn Wedi arbod bywydan, ar ol i pob medd- J3pniaeth arall gael ei threio yn ofer. chynwysant adim opium, nao unrhyw beth arall sydd niweidiol l'r baban SWanychaf, gan hyny, dyma naif feddygiaiaeth ddyofel I labaaod paa ya map d&nM& L A.t achosion o dwymyn goch, y freoh Soch, enyniant, pangfeydd, dolor y hiddf, rhwymdra, a rhyddni y oolnddion, tall anhwylderan plant, o wythnos i 4deuddeg mlwydd oed, y maent yn an. briBiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- ^thiol, 08 rhoddir dogn pob pedair rhwystrir y olefyd, a symudir ym- \ith y perygl Gall mamau, wrth en defnyddio, ar bywydan en plant, a diano rhag bil. dychrynllyd y meddy^on. Mae mil- o dystiolaethau wedi eu detbyn, at hk cael en derbyn yn d4yddiol, yn oof- 5°di rhiweddau rhyfeddol y leddygin- **tfe;hon. rriis -1; £ *& ballo moddion'ereill i wella _eich *Wch, Asthma, Bronchitis, neu^ryw ^Wylder perthynol i'r frest neu'r ^?8yfaint, ewch at eich fferyllydd a ^isi-wch Botelaid o fs George's Cough Balsam. » y*tterwch ef yn ol y cyfar w y ddiadan, a J^jsvfch. am ei alhi rhyfeddol wrth J cyfeillion. )V BWY&.—Un Dogn yn rhyddlum, ae tydig ddognoM yn gwetta. 'fYBtiolQÆthatu pwysig a dyddorol o gwm- Pob potel* *erth gan fferyllwyr a gwerthwyr oyff- W}? am Is. ljc. p 2s. 9o. y sypyn. Cyfen- Llundain; Barclay and SoDe; Sutton Baiss Brothers Co. Bryste: J. A. and Co.; Caerdydd: B. P. Kerniok a > perchenog, B. A. GEORGE, ITiemiet, e., Pent/re, Pontypridd. "wOVJ1 yn rhad drwy y peo an 16 a llythyrnod. title Dame Eoropa.s Inlanto' rs" IB oopyright and entered at Stationers' Hall. ioi-Abordar Evans, T. W., Williams, D.; Merthyr: Smyth! ite Mountainaeh Abel James Basset, Smyth Dinas: Williams; Jones Blaenafon: Evans; Car- Kernick Swansea Davies. [8 -Lib,wal terms oføred to agents. LLINELL YR ALLAN. )N tAU LLYTHYBGODOL BREINIOL. Uinell hon yn cynyg manteis- e^duol, a dylai ymfudwyr i un- & ° Canada neu yr Unol Dal* kil tt, 08ydynt yn awyddus am aohab aniser, ymofyn a L. JONES, Swyddfa'r Aberdare J Times, Aherdar; .W. JONES, Dilledydd, Ac., rytfoZ? Oxford-street, Mountain ash; MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno road, Pontypridd; Air neu R BROTHERS and Co., James-street, Liverpool. yn b^rod, pris 6ch. j gyda'r .( t1' fcst, 6!o., Rhan laf o ^Sg lyFR Y GLOWR," 1'\ 61 beryglon, a'r moddion goreu i'w DA Y> hyegoi, gan WEEKS (HONDDU,) Troherbert. argraffu ond y nifer gofynol, er- >h garant dderbjn y llyfr anfon en at y Cyhoeddwr—D DAYIBS Bhondda. o'r Cynwysiad drwy anfon bhCJVRY WILLIAMS, v STREET, ABEEDARB s* & tf FITTER £ SMITH, n?j0unce that he is p epared tc \-it' \tb. or- e1'l ir FItting and Coner. T at ^owest possible prioefc stfJi011 in large qaanti 0j Timbermen and Collier. -5» ajjj ai«erent oesigns and n rjrdei. we,r:&Tite? v Tomb palisadina aiungE and gated of dife» e*eeut*Ki promptly. a hu«na?J?ih 0 Gfof a Miter gydt | ^Caf actm V priaoedd ieelaf ^Soh!0^?^06"' &0-' PerBO.al, | W strictly attended to. GlLYM F- VAVS Or VEGETABLE TONIC, 9(/NE bitt £ rS' Y feddygi niaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddy- fei eiwyd er cryfhau y cyfansoddiad a phuro y gwaed. Y MAE y Bitters hyn yn hollol lys- Ja- ieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a n elms-lysi-ou wedi ennaddas gymysgu, cef, Quiriine, Sarsaparilla, Safiron, La- vender, Burdock, Liverwort, Geritain Root, &e. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth refeddol hon, ac y maeut wedi cael en pardtoi sr. ol Unwer o fyfyr- iaeLh yn y modd goreu er en perffeithio i fod yn wellhad ifetbjantat ydoluriau oasly^ol:— 1. Gwendidau 0 bob math yn ym- ddangos fel un nen ragor o'r anhwyl- deran canlynol:-Iselder ysbryd, nervous- ness, cnriad y galon, chwysn, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhnthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, Uewygon, teimlad o bwysan ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thneddiaci atydarfodedigaeth (decline). 2. Diffyg trenliad a'i ganlyniadau, set gwaelder cyn bwyd, trymder anar- ferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn Bych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr cchr, y plewricy, yr afn yn afiach, a thrwy hyny yn achcsi y clefyd melyn, poen yn groea i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r But doc k ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hytod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, yetyffdra y cymalau, y croen yn bigog. Be anes- mwy th, a phob math o ddiol-mpw yn y gwaed. Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all mineralt-, and am also plea Bed to add that they have I eec very tfficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for {general debility, atonic indigestion, &e. I have requently r< commended them with marked suc- cess. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S (EEg.), L.S.A., (Lond.) LLlNELLA U A ysgrifenwyd gen y Parch. J. Bhys Morgan (Lleurwg), ar ol pnfi ac adnabod effeithian GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Allan o Seven Oym/tu. M or hcenus ac amrywiol yw 'R drlutiau flie ant ddynoiryw; N id oes un diwtcod yn ddihoen, N a neb heb wj bod beth yw poen Y n wytt-bhyiD,vormerthiewryW j F od dye ion yn ein tnysg yn by w Gysegrant eu meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddociaith goeth, Am drw) thau sydd o gjflawn tin I wellalr anhwylderau blin. M ae GWILTM EVANS, Gymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy i feddwl oryfa'i nerthol fryd, Am layr wellbau'n doluriau 'i gyd. M ae wedi profi'r Ujeiau gl^n, prof E u rbinian oil yn fawr a man; Cymyogmlr chwerw a'r melus waa3 3 A =' I wneud un dwys feddygljn da; Mae lluoedd wedi pron «i nerth, Olld byth nis gt llir dweya ei werth. Tanygrifiau, Ffeetiiiiog, June 7, 1877. Anwyl Sy.- Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atocb, fel y caffoch cbwi a phhwb ereill wjbod btth y mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yn Ngogletid Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws bersonau sydd wedi cael (u gwellhau trwy y gymysgtdd ardderchog hon, ond yn unig enwi fy hunan. Gwjddoch i mi aiifon am ddwy botel- aid, nn i mi a'r Hall i pyfiitl, a gwnaeth yddwy eu gwaith yn rhagorol Mentraf ddweyi nlld ces dim, ie, sjlwch, dim wedi d. fod i'r proieu eto gan neb, un dyn byw, i'w gjmharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg truliad, isrldfr j>bryd, faintiuff fits, natur curiad y galon, poen yn yr oonr a rh«ng yr ysgwgddau, a pbo^nuu vn y pen. Gallaf sicrhau foa yr oil or doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar arnr w n yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6ch. o'r Quin- ine Bitters Taer gymhellaf bawb srdd mewn prydtr am eu hieebjd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth nn a gafodd well- had cjflawn —Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Sid ydyw yn boBibl dodi'r holt g) ff iriau sydd yn y feddyfinioeth h n mewn Fil s. (B.) Y mae y pris n or isel ag y gall fod, 09 oymerir i yetyriaeth brinder y Quinine a'r Sr Soparilla. (C.) Gellir gweithio f, I arfer, heb un anghvf- leusdra, ao nid oes perygl anwyd, ond yu hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhan y rhan neu yr aelod o'r corff ydd yn wariach, ao felly yn fwy agored i beintiau ac afiech/d nag arferol, a dylid ccifio fod bron pob math o Bills yn gwanhau y cyfanpoddiad Be,, ii "floDyddu y c ]!& (E ) Nid Quinine Wine, Ea Tincture (.f Qui- tine, cao enrhyw gymHlgeèd arail o pidcio y Druggist ei hun, ond Evans' Quinine Bittfre I mewn potelau 2s. 9c. a 4s. 6c., a'r enw Gwilvm Evar-S, Ph.C., M.K P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodiaeth; heb hyn twyll a flugiol yd, nt. Ar werth vn mbob tref, neu yn direct i bob rhan o'r wlad odliv, rth y percbenog,- MR. GWILYM EVAN P hhrmbcuht, Liampily. D.S.- Os na fllir cael y Bitters heb drafferth, ysgrifener a y pe chen, g FFEITHIAU PWYSIGI Msniad 0 AIeek,,6, ao AirJtae Aahwylderai WHITFS PILL OF HEALTH (CAHXFTRDBUT) BBEINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy drefniant newydd y maent yn drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymeradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol fel meddyginiaeth ragorol a diffoel mewn aohosion 0 Anhwylderau Geriaidd, DiflFyg Treuliad YM- borth, Gwynt yn FR Ystumog, Uhwymiad y Corff, Fendrondod, Llosgia yn V Cylla, Dolor y Pen, Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynau, Dolor yr Afo, Gwvnebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Penddoon, Viffyg Archwaeth, Shldra, «O. Y maent yn anmhrisiadwy mewn aohosion 0 glefyd y oroen a'r gwaed. At werth gan yr holl Fferyllwyr, mew blyohau 7JC. a Is. lie. yr 1m; neo yn rhyd drwy. y pod am naw neo bumtheg 0 bottaq stamps oeiniog, drwy anfon at y perohenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, nil 7, Guildhall-sqoare, ea. Gellir cael led tystiolaethao afrifed gan Perohenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol 0 lythyrau yn unig:- Efch Peleni Ieohyd ohwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu gymerais erioed. < DM-ta ml gyneryd eloh Peleni Iaohyd caw. fel y gorchymynwyd, a ohefais waredigaeth (Anhwylder—diflyg treuliad a dolor yr I Ateba Feleni White yn dda mewn achosion 0 ddolur a phendrondod yn y pen, a symodant rhwymiad y oorff." Foneddigion,—Darfu 'r Peleni a roddasooh ml lwyr weua fy nghylla, a symodasant y dolor a deimlwn yn fy yogwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy. Symndir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag on dogn. Yr wyf yn hoffl eich Peleni ohwi yn fwy nag onrhyw rai ereill wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylderao geriaidd a dolor yn y pen. Dewisa fy n^wraig hwynt hefyd 0 fiaen onrhyw beleni Y mae yn dda genyf I gymeradwyo eioh Peleni Ieohyd enwi; atebant yn dda, a gweddant I'M oyfansoddiad yn well nag onrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf 0 honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." 12 Ax IHTM mewn blyohau 7 to. GWKLLHAD UNIONGYRCHOL. X VtUstfniMtli BoblofaiU. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswch ao Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolor Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &c. Yify gaaaf, pan aflonyddir personau a phes- woh sychlyd, gyda gogleisiaa yn _Y gwddf, rhydd Black CURRANT Syrup White es- mwythad uniongyrohol; a thafla ffwrdd bob llyenafedd, pa UN ai tenao, tew, neu linorog, gan gynyroho anadliad rhydd, amddifadiad 0 boen, a chwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethao amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar fleithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON UiTystiolaeth ddiweddar. -Eglwys Cwmin, Meh. 19, 1874. *Anwyl Syrs,—Y mae Black Currant Syrup at y peawoh yn ddarpariaetli enwog. Y mae wedi gwneud rhagor 0 ddaionl, ao wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth yd Wyf fl wecu gymeryd hydyn hyn. Yr eiddooh yn gywir, TAYLOR. y mae oanoedd o Dystiolaetnau wedi eu der- byn. Danfona Fferyllwyr at y Perchenogion gan siarad yn y modd uchelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr boll Fferyllwyr, mewn potel Is. i$O. a ZB. 9o. yr nn. AI'werth hefyd yn gyfenwerth gan holl dai meddyginaeth freint- iedig. Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthene DALIBB BTLW.—Y mae yn ysgrifenedig ar yr antlen toallan gan y Perohenogion—" White Brothers;" ac y mae "White's Cough Syrup" wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr nn yn gywir. C SCHWERER, Wmdmv 9, JmiBmt S': ;:n;}. O,, Ie., ie.5 18, Coitvmereidl-ttreei, Abardwn CHWEJIER'S WATCHES to ESIT til OLAWAE £ ? of Purchasers. CHWERER'S WATCHES ef the beat English and Foreign muke. CICHWERERIS GOLD PATENT LEVERS trJI from £ 10 ICe. SCHWERER'8 SILVER PATEK LEVER8 at £ 4 4B., £ 6 6s. up to ?B. S«CBWERER'S GOLD GENEVES M i# 45 5S.. up to £ 10 10s. SCHWERER'S WATCHES ARE aiwkvp Is- ready for use, being skilfully timsd ana adjusted. PUrchaserl cannot do tetter thaa send to mt1 for a Watcfe, whba will be enppiisd or forwarded to any eddrag? oc receipt of P.O.O. „ rrnWEMR'8 EIGHT-DAY CLOCKS C> Orriit .rt Clocks, TIMEPI^»»» &O, ai «r. best and newest design, QCHWERER'S SILVER GOOPS IS i5<\Jt\( jji variety; SCHWERER'S ELECTRO-FLATK 01 Uk tj NEWEST and BEAT aeeoriptiod. SCHWERER'S great etock of Speotadea, com- prises all kinda in Gold, Steel, P-nd Shell Frames. SCHWERER repairp PU Hads of Watches, CLOCKSL Jewellery, Plate, 80., in the J style. SCHWERER begs respecttelly to thank the tj Public; TAT their paet patronage, trusting continuance of the same. FJS ydych SO Oriadur o'r fath oreo EWEB at C. bOHWERER, Ocm.em,d Street, A.d-M'(. A N B01 PATENT COUGH PILLS. Y maev Peleni hyn yn hyned fel meddygia- faeth-at'Bejswofc, Drfiyg Anadl. Influx za, Tyn- Cra yny Fipau Analliol a'r Fynwee, Bronchitis, eto. T m-se y P' leni hyn yn ddiail, a phwy bynag sydd yn dyoddet oddiwrth rai o'' anhwyl- derau uchod, nid oes aohos iddynt ond gwneud prawf 0 un blychaid er cael eu bod y gwellhad goreu sydd wedi cael ei gynjg i'r cynoedd at beswoh Asthmataidi! a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llais, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Lungs. Y macnt yn symud ar unwaith lbob teimiad 0 ddiffyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwn sydd vn atal bun y gweithiwr blind irug. Y maent yn rhoddi esmwy thad ag sydd bron yn uniongyrobicl Tr rhai ddyoddefant oddiwrtb yr anhwlderao hyn, y rhai o'o heegeuluso sydd yn dra pheryglus. Sodded i unrhyw hereon sydd dyoddef i roddi prawf ar BELENI PESWCH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gyda buandra bron yn wyrthiol. Symudir y inathau gwaethaf o beswoh mewn ychydig amser. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2. 9o. yr un. Trwy'r Post, la.4c., a 3s. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Oylrifir ▼ Peleni tyn y feddyginiaeth ddiogelaf ac efleithiolaf at y Gont, Bheumatio, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatic Gout, a phob math o bconan yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl a'i oymerant i gadw yn y ty, na chyf- newid ymborth, a gall y cyfansoddiad gwanaf eu cyraeiyd yn hollol ddiberygl. Y neb a ddyoddefa o r anhwylderan hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i un blychiad e'r peleni hyn er pron en heSeithioldeb. TY8TIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbaoh, ger Aberdar, a ddywed,-Bum am wythnosao yn methu dilyn f), ngalwedigaeth, yn dyoddef yn fawr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy nghoesao am oorff, gymaint felly fel yr oeddwn yn gripO perffaith, ao yr oeddwn jn gcrfod myned o'r ac i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- liniao. Darbwyllwyd fi i fvnu blychaid o'oh pelenao at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyi eich byebyau fy mod mewn llai nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwaith. Nis gall- af eiarad yn rhy uchel am danynt. Bydawoh oystal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu cadw yn y ty. Gallwoh gyfeirfo unrhyw hereon ataf am wirlonedd yr hvnaAly- wedaf, ao argyhoeddaf y mwyaf angnredadwy o'u heffiaith hynod amaf a. Gwerthir y peleni hyn mewn blychau Is. lio. a 2e. 9o. yr un. Trwy'r Post, 18.. 4:0., a 3s. EVANS' TOOTHACHE PILLS. PBLENI EVANS AT y DDAJSOCD. Meddyginiaeth sicr i bawb a ddyoddefest oddi- wrth Ddanodd, Tiodoloreaux, iilieums, Poen yn y Gwyneb, Poen yn y Gums, &c. Ar werth mewn blychau le lie. a 2a. 9o Mae y darpariadau uchod yn cael en hamddi- ffyn gan stamp y llywodraeth, ac yn dwyn Uaw- nodiad y gwneuthurwr, heb yr byn aid oes fim yn iawn. Gellir eu cael oil gan bob fferylh dd cyfrifolneu oruchwyliwyr apwyntiedig, neu ol 41- wrth y percheDog ar dderbyniad eu gwerthmewn stamps. Trwy y Poøt Is. 4o., a 3a. yr un. Darparedig yn unig gan T. W. BVAKB, M.B.P.S., Chemist, 14, Commercial-at., Aberdare, Glamorganshire. PAHAM Y DYODDEFWCH? TBEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oren at Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaint, &c. Mewn canIyniad i Inaws ogymhellion personol, mae y gwneuthurwr o'r diwedd wedi eiddarbwyllo i wnendyngyhoeddns y Peleni gwerthfawr byr;, gandoimioyn sicr y bydd i bt awf mwy cyhoeddus lodaena en. cymerif.d a chaaarnhau y tystiolaethau o'u gworthfawredd. Y mae y Peleni hyn wedi eu parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o lysiaa, acyn gweivhredu yn natunol a sier ar y cyf- ar soddiad dynol, ae yn gJfryw ag y gellir eu cymeryd gau umhjw borson, ar unrhyw adeg, & hyny t:a yu c.) flawni unrhyw orchwy). Y ma-ont yn pweith- redu yn noilldnol sT. yr ysgyfaint, ac yn clirio pob ymgasgiiad a duedda i an- hwyldeb. Y mae y rhanau mownol yn cael eu rheoleid,iio with eu csme-ryd, ac y mae y rheoleiddiaci yn cael eu sicrhau wedi darfod a chyEveryd y Peleni. Y maeut yn sicr y iedd^ gi.. ia< th oreu i weithred- ladau treuliol ar-niharedig, yn rghyd a'r gw&hanol Lthan o t.nhwylderra perthynol i'r t euLad a'r ysgyhint. y ihai addygant yn mlaen Selni ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, PeDfsgafnder, Poen yn y C j H, Gwyntcuwyddiad, Tycerwch yn nghyraydogaeth yr Ys- gyfaint, Boirwymedd, PJes a'r Gravel, I Olefyd Me yr;, OJ sgBrwydd, Colled chWheth at mbo it, Poon yn y Pen, Gwyxit, Isel. e Ysbryd, Poenauardraws y Llwyui>u iiv Cef. To iad allan ar y wyneb a'r catt, At:mhu edd y &waed, B'um^tibm, Pce.ai»n yn yr Ystumog a'r Ochteu, Iiiffvg Treuliad, Imfltims.tion, Guritvi y Giiicn, &0. JamMorris, Fhiliip Kow, Cwmbach, a ddy- wed :-Yr wyt wedi deroyn mwy o ieshad udcii- w; th eich Bilious a laver Piils nag a gefais yn Vsbjty Llxitidiic, Fe symur'a y Peleni hyn gldychedd yr Ystum< g, ac i..wn rasoleiadiad gweithrediadau yr Ys^-yfaint a holl weithrediadan y treuliant. Ar werth mewn blychau swllt a chein- iog a dimai, 28. 9c., yr un; trwy y post am Is. 4c., a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthurwr. -AI HANES RHYFEDD. SIB,—Ychydig o wythnosau yn ol y daethnm i'r gyraycogaeth hon, pan J gwelais ddyn yn anlInog i weithio oes 5 mlynedd gan y Dropsy, Chwydd yn y Corff, y Galon yn euro, Diffyg ary Dwfr ac ar yr AL.dl, &c. Yr oedd wedi bod c, waith yn berchen ar fferm, ond gorfn iddo werthu y cwbl i dalu y doctoriaid, ac yr oedd wedi bod gyda hoU feddygwyr y gymydogaeth, pa rai a dystiaiit ei fod yn rhy bell i wellhad. Er y cwbl, mi ft dearifonsis am eich Pills, sef "Hughof Patent Dropsy Pills," a chjme>odd dri blychaid o honynt, y rhai a effeithiodd arno i'r fath raddan res ei ailuogi i weithio bob dydd, ac yn teimlo ei hnn yn i ollol gryf, ac yn mawr ddiolct i chwi am ei wellhad rhyfedd.-R. J. ROWLANDS (Bryniog), Llaafachreth National School. Doigeily. GWELLHAD HYNOD. Bra.—Yr w> f wedi bod yn cael fymlino yn fawr gan y "Dropsy Wynt" am 30 o flynyddau. Wedi clywed am eichPillg hynod, "Hughes' Patent Dropsy Pilla," at y Gwynt, y Dwfr, Ac., mi a'n cymer- aii hwynt; acyroedd y lhyddbad a gef. ais ar ol un blychaid mor hynod, fel nad allaf fod yn ddystaw rhag t stiolaetha i 'w daioni, a chynghorwn bawb yn gryf i'w cymeryd Iroynt rhsg y Gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, Poen yn y Pen ao yn y Celn, Cnriad y Galon, Ac. Yr ydfeb sit eich rhyddid i wnewd y defnydd a, fynoch o hwn.-JAxzs JoBFs, Dew-street Have) fordwest. Gwiriocead heb ddim twyll jw'r Tjst- iolaethan uchod; os angenrhaid, danfoner at y poi soi- au uchod er prawf e'r ir- ionedd. Y mae fl07rr1i)f;7r'Z' PATE NT PATIE N T >' Ai" )to -,M ,1; 'i: I 'A :-ç;; I 'A Yn unioBgyrcbol iecbau y Dropsy yn ei hoU g atghensu, megys Diffyg ar y Dwfr, Gwynt yn r Cylla, Perfedd, &c., Poen yn y Cefn a'r Pan, Grafel, Cbwjdd yny Traed, Cluniau, a'r Ymye- gart edd, Curiad y Galon, Diffyg Anadl, Asthma Penysgaffader, &o., Tr^ed Oer, &o. Registered Trade Mark-" Dropsy Pills." Y mae'r Pelenau hyn wedi eu Registro ao 1& Latent. Cospir pob djnwarediad. Gofeler cad enw JACOB BUOHES ar stamp y Llywodraeth. Ar werth gan koU Chemists y deyrnas am 18. lie., 2s. 9c., a 4s. 6.; gyda'r post Is. 2c., 28. Ile., a 4s. 9c. oddiwrth y Patentee— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall Llanelly. London Agents—Barclay & Sons, Button, Co., Newbury, Sanger, Hovendon. Brietol- Pearce & Co., Warren & Co. Liverpool- Evans& Sons, Rt imes & Co. Cardiff- Kerniok: Manchester Mather. Birminlrbam-Southall. 0 ii;siiiBEiv#v#c4ii Itil A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &C. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- NESS of the chest, and pain in the side-which irstant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a Mister POSSESSES, without causing pain or debility. Old asthmatic m,. lid, vill derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. IIY rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power (In all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. IR all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints, Gout and Khenmatism arise from inflammation in the parts niTected. To effect n. permanent cure. adopt a cooling diet, drink plenty of water, take pixof Ilolloway's Pills night and morning, noli riib this Ointment most effectual1) twice a-day into the sufferinor parts; when used simultaneously, they drive all inflam- mation ansl depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax AND uncontracted. Eruptions on the Skin. In thi» class of complaints, no matter the-age, the sex, or die place, or under what name the disease may be classified, it will be cured if this Ointment be well rubbed into the system, and Hollowav's Pills taken ni'rht and morning to purify the b'oort. There is nothing deleterious in the composition of Hollowav's Ointment, but, on the contrary, its ingredients possess the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Tiils are sold at Professor TIOI,LOW A y.t KstuMishmcnt, 53H, Oxford Street, London; also by nearly ■U-crv S-P-pectnble Vendor of Medicine throughout the Civilised ,<1. IN Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d.. I IS., 22s., each. The smallest Pot of Ointment E NT.ins oil# r.tsnoe and the smallest Box of pm four dozen, RISIFTIL direction^ are affixed to each Pot [>1 V.os. and uzi" BE- bUll b any language, even in Turkish, Arabic Aruietiian, Persian, or Chinese. No. 16-4.