Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL PABHA y Rwsiaid i ddylifoidiriogaeth Twrci ar lan y Danube. Yn ei dele- ao Simnitzsk dydd -5ed, gohebydd y fcwn syad yn meddu mant&is rhagorol Br gyfrif ei gysylltiad cyfeillgar a phencadlys y Rwsiaid i fod yn gywir yn ei hysbysiadau) fod dros 120,000, yn cynwys 20,000 o feirchfilwyr. a chyda hwy 280:0 fagnelau, wedioroesi 1 pryd hwnw dros y bont yn Simnitza i Sistova, yr hon dref olaf a ddesgrifir yn un hynod o brydferth, a'i phoblog- aeth oddeuta 8,000, ac yn yr h4n y Daae y Maeslywydd Rwsiaidd wedi Sefydlu ei bencadlys a dywed eu bod yn parhan i groesi ddydd a nos. MaFch- ogodd y Doc a rhai o'i swyddogion anor bell i'r wlad un diwrnod, nes y cawsant drem ar fynyddau y Balcan. Yn fuan wedi tirio, aeth y swyddog dewr Skobeloff ieuangaf, a chwnani o feirchfilwyr Cocasaidd, i archwilio y tir am rai degau o filldiroedd, er cael fillan leoliad y gelyn, a dychwelasant Wedi cyfnewid ychydig belenau a blaen Bdranau y Tyreiaid. Hysbysir yn ddiweddarach fod y fewsiaid wedi cymeryd meddiant o 1 Biela, tref oddeutu 20 milldir i'r de- jldwyrain o Sistova, yn nghyfeiriad ohulma, a'u bod yn neshan at Tirnova, fref arall yn nes i gyfeiriad y Balcan. mai dull y Rwsiaia o gario mlaen eu rhyfelgyrch yn Bulgaria- Md, arwain nn gangen o'r fyddin i'r 1 *^yrain i ymosod ar Rnstchuk, ar llall y Balcan, gan groesi yn Tirnova, tra y gweithia yr adranau s groesasant tair wythnos yn ol yn Galatz, fibrdd o'r Dobrudsoha i'r lan heibio ^iligtria. Ychydig ddyddiau jrn ol hys- yswyd fod y fyddin hon yn Dobrud- a, wedi cymeryd 20,000 o anifeiliaid Odcliwrth y Bashi-bazouks a'r Circas- laid. », Tra y mae y Rwsiaid fel hyn wedi u*yddo tn hwnt i'wdysgwyliad ar lau- y Danube, y maent wedi derbyn *«ai colledion trymion yn Asia, ac wedi CQaI eu gyrn yn ol o rai o'r sefyllfaoedd Oeddynt wedi eu meddianu, o herwydd asgaru gormod ar ei hadranau ond 01 y newyddion diweddaraf, y maent e wedi derbyn adgyfnerthiad, ac "aevm llawer gwell sefyllfa yn bresenol Qg y bnont yn ddiweddar. Y maent parhan i danbelenu Kars gyda ffyrn- ^"Wydd, ac y maent wedi danfon ad- |yfnerthiad i'r adran a amgylchynir J* y Tyreiaid yn Bayazid. yyfrifir fod colledion y Rwsiaid yn a yn dros 15,000 c wyr- TRUENI MONTENEGRO. Igid yw y Montenegriaid wedi eu tl"Chfygueto, lelymeddyliwydeubod. j /Wedir fod y Tyreiaid wedi colli dros mil o wyr yn eu hymosodiad atnyllt, ac eu bod yn awr yn dychwel- i amddiffyn y BalcaD. j^Pywed un gohebydd fod yr oil o jf^yffryn Zeta, yr hwn oedd g>nt y mwyaf cyfoethog a ffrwythlawn, aQia^wc'1 didrefn, a'i amddi- Zwyr yn feirw neu yn glwyfedig. Y ynwir fod y Montenegriaid wedi yn fuddugoliaethus, ond y mae eu •jr^Qgoliaetb wedi bod yn ddinystr. ^ae miloedd o gyrff wedi eu cuddio glynau a cbonglau, ac wedieu )r gllofao, ac yn awr yn sawri yr awyr. ■^1 ^ae haint a newyn yn bygwth y 0 herwydd y sefyllta hon ar ^el y mae y Tyreiaid wedi ymad- groesi y Danube ar y 27ain W»° I gohebydd o St. Peters- la^5'y Rwsiaid wedi colli, 280 o Ooni, J§i°Q, 398 o glwyfcdigion, a 38 Q ^gion. Constantinople, dywedir fod y .1- I DARLUNIAU I TARIAN Y GWEITHIpB.' Rhif 7-SILISTRIA. Silistria ydyw prif ddinas Bulgaria, tref gadarn ardu debeuol y Danube, ac yn hynod bwysig fel y eadarnle oyntaf vNi croesi yr afon. Y mae Silistria yn dref henafol iawn. Y mae wedi cael ymosod arni a'i chymerycfamryw weithiau. Yn 1829, oymer- wyd hi gan y Rwsiaid, a cbadwyd hi ganddynt am flynyddoedd fel gwysti am daliad swm mawr o anan gan y Poite, ond rhyddhawyd hi yn 1848. Y mse wedi ei gwneud yn gadarnle o'r dosbarth blaenaf. Rwsiaid wedi gwneud cais, ar y Ged cyfisol, i lanio nifer o filwyr a gynau 7° ng^ymydogaeth rhag-gaer Baba, ger SUistri*, ond iddynt gael -on hata], ac i ran o'r groesbont gael ei suddo, a'r cwbl oedd ami gael ei golli. Encil- iodd y lleill am en bywydau o flaen tan y Tyreiaid.

GLOWR WEDI EI SCALDIO I FARWOLAETH.

TANWR GLOFA Y WEIG FACH, ABERTAWE.

CYHUDDIAD 0 LOFRUDDIO PLENTYN.

-♦ TERFYNIADJ TEBYGOL Y STRIKE…

J4EETHYR TYDFIL.

AMRYWION DIWEDDARAF.

DIWEDDARAF Y RHYFEL.

ABERAM AN—RHYBUDD CYHOEDDUS.

Advertising