Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

*EHYWERN, GER YSTALYFERA. MAE Ix b chan ard .eroh jg ucfaod yn awr ar r KR f H, gyd* p ob pfth berthvn 1Itdo. Pe; to na i do n agos i ddvyerw o dir L%i-ejeta, raiid a we'ir nr ran Tr w gyd. yriycyflana, T' Btcb, Twto M. e T Glo, Ty 1s«> to. raofyn-r a'r petch-nog, Mr ROGEK THOMAS, V stalyfera. 'v.. Oes Byd i'r Iaith Gymraeg- EISTEPt'FOD Oadeiriol Gosen Rhymni, a gyne'ir a Ngbap*l Sei- n, dydd Llun, 29*in, 1877, prjd y g»obr > jir yr ym- JllSWyr bnddugol WflWfl Barddoniaeth, Caniad- thodau, &c. _<&xa y tra. lhawd gor»ru ar Hanes ftfjanV .220 I r Cor, ddira dan 4 orif, aganoyn 'Then r u-.d tbout the St»rrv •hftae/H-in 'el (Novel o s ..10 0 0 &Chadair Hardd i Arwein dd. 1 Cor o'r an Gynulleidfa, dditn dan I ag<no vn or^u Darfu am y jstown,' Gwilym ledan) 6 0 WHdateir i'r Cor*u ddewis Arwein dd) -y Chyfrol Hirdl o GaDtata y Mab gun G. G#ent, i'r Arv einvdd. llywjdd, Thomas J. Eva.s, Yaw., arolyg- Mi Ghraith 010 Hirwaun. Bemtiaid y G rddoria> th a'r Ganhdaeth, Mr 2» H. Morris v Traethodau a'r F" ddooiiOetb, Twynog Jeffreys a Gwilvm Craig y Tjlan, gTwyn og n unig ar Hanes Rhymei. I HFerdonyddy dydd, Mr H. J. Eog!and, Treorci ,0.8.-G«l(ir eel Copies o 'Darm am v Cyf- gan yr awdwr, Mr. J. Ciedati Williams, Jfcymni. pris 4c i'r Corau. •fcfiaiad y Cans: Mb RICHAKD H. MOBBIS, Treorci. Pob hysbysrwydd pellach i'w cael gan yr wgrtfmydd. Programs yn barod, i w cael am 9 Jrin arferol. v. W WALLTERS, Ysg 97, High-street, Rhymni. ElSIEDDFOD Y CRWYS. 249 milJdir o StationsDunfant, L & N. W. B" I Gower Road, G. W. R. a L. & N. W. R. Tachwedd 19 eg, 1877. D JiNAU CORAWL. £ 8. C. 'Yn ddtfal gwyli-ds am fy Nuw,' I D. Jenkins, Treoastell 8 0 0 Requiem i r diwed lat Ieuan Gwyllt,' &4 Joseph Parry .50 B*irnf*D: Eos DAR. Cynelir Cy«tfae dd yn yrhwyr. Programmes JUCynwyB y manf'ira i'w o«el gan F KEDEKICK EVANS, i „ SBTH P JONES, J *8Ka-> Three C'03«es Penc'awdd, Nr. Swansea. BRILL HOiL, MEEIHYa. BYDDED bysby^ y cyridir Ei teddf)d tIyn. yddol y ile uchod dydd Nadu Rhagf r a85h, 1877. gLlywydd a beirniad yr Adroddiadau: THOS. J. Ysw., arolygydd gw-iita glo Hirwaun. jBeirniad y Gaaiadaeth: JO-EPH PARHT, YSW., ff«noerdd America), a Phroffeswr Cerddoriaetb Yagol C ymru, Aberystwyth. FBtF DDARNAU CEaDDOROL. I onrhyw Gor, heb fod dan 1 0 o rif, *Jano fn oreu Cydgan y Uradwjr,' J* Proffeswr Parry • 25 0 0 » fr arweinydd. jTl Cor o'r tin gynnlleidfa, heb fod dan Sonf, a gano yn oreu The Miner's j ^pm,' sef yr emyn a ganwyd gan lo- dianirol gwaith glo Tynewydd 7 0 fl. fl^hudd gwerth £ 1 i'r arweinydd «* CJor o Blant, heb fod dros 15 oed, *8ono yn or^n 'The Sleighing Glee,' A Profies^r Parry. Gofynir i ganu '^pheaill •• ..300 ^.Ya yohwanegol at yteetynaa nohod, y rhai ni T^hewidir eleni, bydd Programmes yn barod ffyeq Awst yn oynwys y gweddill, yn nghyda Bianylion pellach, i'w cael gan yr ysgrifen- "*ioo am y pris arferol. LBWIS ROBERTS, 69, Lower Thomas-street, Merthyr, JOHN ELIAS HUGHES, 52, Brecon Road, Merthyr, Ysgn. It Gelhr cael copiau o'r I Miner's Hymn, yr nn, neu la. 6c. am ddan ddwsin ac §Wo(»an Mr. Jno. Yaoghan, 18, New Castle- Merthyr. PENUEL, ÇASLL WClIWR. ^fcYDDBD hysbys y cynelir Eisteddfod yn y *5 He uchod ar ddydd Nadolig, Rhagfyr y Sto, 1877, pryd y gwobrwyif yr ymgeiswy gyHjfltinfl mewn Cerddonietb, Barddomaeta ^fddiaeth, Gweiyddiaeth, &c. PRIF DDARNAU COBAWL. £ s. c. I'r Cor, beb fod dan 50 mewn rhif, •too yn oren Requiem i'r diweddar %«A. J. Roberts (Ieuan Gwyllt), gan ^■Bph Parry •• *• ..800 PJUF DDARN BARDOOKAWL. MbI T Farwnad oreu i'r Paroh. R. A. a^Bethesda, Abertawa 1 10 0 Mefcniad y Cyfansoddiadau, y Parch. J. Row- JJanelli; y Ganiada^th, Mr. lsaao R. ni>1. (Pardo,a,dd y Dyff yn), Pontymiater. ..MMyrrogrammeayTiawr yn barod, ao iw an yr ysgrifenydd am y pris arferol trwy y D. RJOIS, Tag t Broad Oak Colliery, Loughor. Gfctyngiad mawr mewn Dillad Parod. DTMTJNA R JONES, Dillad Rhad y Gweithiwr, 12, Duke Street, Aberdar, 4Hysbysu ei gwameriaid 1fod wedi GOSTWNG Dillad Dynion yn eu maintioli o el 5b. i £1 2s. 6c. y PAR, AID f jd yr amsar yn parhau mor dylawd. CEBDDOBIAETH NEWYDD. o'r Wasg, dwy Gan, yn y ddau Nodiant, pris 6oh. yr un. twy sydd eisien Papyr Newydd ? Gan BOS BRADWEN. A Oes Cof am Danaf Fi ? GallI. H. ROBERTS, A.R.A., (Pencerdd I Gwynedd). Hefyd, nior Hardd a Breuddwyd Awen. Pris 4c. Gan Proff. PaRRY. ^^tddsdig gan I. Joo69> Printer) Treteibttt, Pedwerydd Eisteddfod Flynyddol Gwauncaegfnrwen CYNELIR > r Eisteddfod uchod ydd Nadolig 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn cerddi riseth, batddoniaeth, &o PRIF DDARN CORAWL. I'r Cor, h)b fod dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu C Requi;>m i r diweddar B rch J. Roberts Ieuan Gwyllt), gan J. Parry, gwobr Wyth Gini. a ohadair hardd i'r arweinyd Beimiaid -y Gerddori..eth, Mr Thos HoweDs (H ywel k' i:no, ), Aberamw, Aberdar; y F .rdd- ociafth, &o M".D James (Dewi I<go), Gwaun- aaegurwen, Brvnaman, R S.O Programmes a'r holl f^aylioa dechreu Medi, 1877. JOHN JENKINS. Ysg., M untp'easant, BrYllaman. R.S.O. PARTHSYLLYDD: Neu Eirlyfr Daearyddol, sef HANES YR HOLL FYD, Yn addurnedig a Mapiau Heirdd, gan y di wedd TR Barch. JoHNEML N J ONES, A.C., D.C., a'r Parch J. SPINTHEB JAMES. C7N WYSA y Parthsyllydd 32 o Eanau, Is. yr un. Ei bris yn ddw? gyfrol hardd > w £ i 2s. Dymuna y cyh< eddwyr h sby^u y cy- bordd yn gyffredinol y gellir cael y gwaith hwn yn rh -n u neu n g frolau drwy ddanfon at y cyboediwyr, neu drwy ymh' li afr unrh w lyfr- wsrtiwr neu ddosb^rthwr. Hefyd, gall y cifryw yd) nt yn feddianol ar y rhifynau c) ntaf o'r Parthsyllydd gatly gweddill drwy ddsnfon at y cJ hoedd wy r Cyn-ysa y Parthsyllydd' h<nc8 holl Wled- ydd, D nasoedd Trefyd.1, a Phentr fydd v ddae- ar. Rbydd wybodaeth o hins »wdd, maint [bvd a lied] holl Ynysoedd, Cyf ndiroedd, Moroedd, Llynoedd, ao Afonydd y Byd Adcabyddas. Rhydd gydriit hefvd o BoUogaeth pob GwJad, Swydd [sir J, Plwyf, Tref, Pentref, ac Ynys, a rhydd fcysb s wydd o'r hyn yw prif gynaliaeth byw) d y trigo ion, &c &c. Pob Arche ion [Orders] am dano i'w cyfeirio at y cyhoeddwy,— Griffiths & Sons, Printers, Cwmavon, Glam. Ysgoldy Brytanaidd Brynaman. CiNELIK Eisteddfod yn y lie ucho4, dydd Sadwrn, iach-edi y 3;dd, 18(7, pryd gwobrwyir yr ymg-iswyr llwyddianns mewn Rhyddiuetb, B-rddoniaetb, Caniadaeth, &c. PRIF DDAILNAU. X 8. C. I'r Cor heb fod dan 60 mewn nifer a gano yn oreu Then round abcut the Starry Throae' (Handel) 12 0 C A Medal arian i r Arweinydd. I'r Cor heb fod dan 40 na thros 6 > mewn nifer a gano yn oreu Ltt the Hills Resound,' ar y gei iau Cymreig (Brinley Richards) 'Vi 6 0 0 Am y TfHrthiwd gcreu ar 'Y dull goreu i arddu Gardd y Gweithiwr' 1 0 0 Am y Tratthawd gor u ar Y Daioni mae y gwahanol ereaduriaid asgellog yn ei vn.;ut?)ur i ddyn' 0 15 0 Am y Gan oreu ar Gydweitbrediad,' heb fod dan 8 ) u thros 100 o linollhu 1 0 0 Am yr Hir a Thoddaid (Beddt graff) goreu i r diweddar David Williams, Caeglas 0 10 ( Y maa y Program yn cynwys yr holl fanylion, i'w cael am geiniog a dijiai drwy y Post gaQ yr YsAtifanjdd, EVAN T. EVANS, I Brynaman, R.S.O., Carmarthenshire. BWRDD Y GOLYGYDD. Llith y Tramp i ymddangos yn ein nesaf. Trioedd Short Llygad Sharp a'i Gan wedi eu derbyn, yn nghydag eiddo Ysbryd y Ceiliog Coch, o Dreforis, Llith Shon o'r Cwm, &c., &c. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TAJIIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebien a thaliadau i'w hanion i Mills a Lynch, TABIAN Office, Aberdar Nid amddiflyn Ooren Tarias ond Tarian Cyfiawnder.

Y TRETHI YNBEDWELLTY.

CWMPARC.

PRIODAS.

AT BWYLLGOR EISTEDDFOD UN-DEBOL…

[ CWMBACH.

. RESOLVEN.

. PENDKRYN.

TRECYNON, ABERDAR.-

« MARWOLAETFI 0 GYNDDEIR-IOGRWYDD.

Family Notices