Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. Hysbyswyd yr wythno3 ddiweddaf fod Suleiman Pacha wedi cymeryd Fort St. Nicholas, yc y Balcan, ond ymddengyS na fu yn alluog i'w chadw ond am fyr amser. 0 dan Ieni'r nos, nesad dwy gatrawd o'r Tyrciaid hyd o fewn ychydig ganoedd o latheni sit y JBort. ac am bump o'r gloch y Wen, gyda'r bwriad o gymeryd y Jiwsiaid gyda syndod, gwnaethant ym- osodiad sydyn a ffyrnig, a llwyddasant Vjru y gwarcbodlu bychan yn ol ar y t.chren, ond yn fuan daeth adgyfnerth- Rwsiaidd i fyny, ac wedi ymladd jfyniig am naw awr, gyrwyd y Tyrc- !*jd yn ol gyda cholled fawr. Hysbysa yaw o Gorny Studeni, y 22 ain, fod ^Jvjtfciaid wedi gwneud tri ymosodiad ^Wyddianus arall ar y fynedfa bon yn paican, a'u bod wedi encilio a gadael r mil o'u meirwon ar y maes. Y mddengys fod Mehemet Ali Pacha "edi gwapui ei ymosodiad hirddys- yliedig o'r diwedd ar fyddin y Czar j^vitch, ger Biek, ond ni hysbysid pa eth oedd y canlyniad, rhagor na bod I iA ,I ltvisiad rth reswm, wedi colli mwy haner o wyr na'r Tyrciaid, er iddynt en sefyllfa. Y mae hyn yn ym- ^Hgos jn dra hynod, fod yr amddi- W<.dl colli mwy na'r ymosod- Rhaid i ni gefio mai o Caercys- Iyn y daeth yr hysbysiad hwn, gys yr hyn a gyboeddwyd yr wyth- I flaenorol, sef fod Osman Pacha 1 cymeryd wyth mil o'r Rwsiaid yn arorion, yr hyn oedd yn hollol an- dug. uae y Rwsiaid yn parhau i dan- i Plevna, ac hysbysir fod en llin- wii rhai manan o fewn llai na if i'r dref, ac eu bed yn bwriadu ad mdreeh arall i'w chymeryd iwedd y mis hwn. Hysbysir fod yr Imperial Guards oil yn 0 taag yno.. 1 6u hymosorliad di weddaf ale Plev- )Ilodd y Rwsiaid dros ugain mil rhwng lladd a chlwyfo, yr hyn ,.yn gwneud eu colled yn y tri ym- "ad ar y lie hwn yn 30,000, a phob T yniosodiadan i raddau pell wedi $u^llan yn fethi&Rt, a hyny yn benaf anredirtisrwydd yr uchel- °oi°n- DifFyg anfaddeuol yn- jj^toedd gwrthod adgyfnertbion i'r dog dewr Skobeloff, er ei alluogi yr amddiffynfa bwysig hono Sordd Loftcha, o'r hon y gallai cys> lltiad Osman Pacha a Sofia i dderbyn adar.yfnerthion oddi Drwg genym ddeall fod y gwron Skobeloff yn glaf mewn twymyn ^iTV" yn Bucharest. buasii y *W0'r swyddogion Rwsiaidd yr un ag ef, bnasai Plevna wedi ei A^^ryd. Ilhydd gohebydi y Daily yr hwn oedd yn llygad-dyet o'r vj^hrediudau, ddesgrifiad cyffrous a .qQ.!) Ot?l o'r rhan a gymerodd y cad- h%A ^Uanc a dewr yn yr ymdrechfa j\^lr^yd ati ^rth ffordd Loftcha. s ° y fra-ydr, meddai, ynmyn- ^aen yn ei phoethder yn y cmol ^('e> oec^^ yn Pw>rH% ar 'PUjK onc^ yr cae^ dwvn » lai ?ver yn wahanol yma i'r yn y rhanau ereill. Yr tJ.el koeJoiÏ wedi dwyn i fyny 20 o "4i br- ben trum, ° iewnmil ° bth-I ^ryn, ar yr hwn yr oedd y gaer- ^Yarbai y magnelau hyn i danio I%l: ra' yn nnffrydlif ofnad- jj^, awr ar weitli;au y Tjrc- \t ar'^uri° ntor ^laen, yr oedd yn arolwg ei V°n^Grfynu gwnead ymdiech feddianu'r gaerfa, Wedi 1 raddaa i ddystewi cyflegrau yJJj. ^ddyliodd fod yr adeg f w ^li0f;od wedi dyfod. Am bed- g.ch, tra yr oedd ei fagneLu yn paihan i gadw i fyny eu tan mwrdd- rol, mewn pantle wrth odreu y bryn y cyfeiriwyd ato, ffurfiodd ei ddwy gat- rawd gyntaf yn barod i'r ymosodiad, ac wedi gosod ei hun mewn. man cyfleus i wylio eu symudiadau, wedi gostegu y magnelau, gorchymynodd iddynt i gychwyn. G-jda'r miwsig yn chwareu, a'r baneri yn cyhwfan, aetbant o'r golwg am dipyn yn y niwl a'r mwg, yna canlyddid hwy yn aneglur fel colofnan duon yn symud yn eibyn y cafodydd o fwledi drwy y cymylau o fwg. Yr oedd Skobeloff wedi gosod ei hun yn ddigon agos i deimlo pulse y frwydr, a phryd y canfyddodd y catrodau cyntaf yn dechreu 1 hoddi ffordd, mewn moment gyrodd gatrawd arall i'w cynorthwyo, yr hon a'u gyrodd ychydig yn mhell- aah. Dyna y gaerfa Dyrcaidd yn un fflam o dan, a chafod arall o fwledi yn gwneud bylchau mawriori yn eu rheng- an, ac yn atal eu dynesiad unwaith'eto. Yn awr gyrodd ei gatrawd ddiweddaf yn mlaen, yr hon a neshaodd at ymyl y gaerfa, ond yr oedd tan y Tyrciaid mor ddinystriol fel yr oeddynt yn cael eu cwympo wrth y canoedd, adechreu- ai hon eto roddi ffordd. Nid oedd. moment i'w cholli os oedd y gac m i'w cbymeryd. Dau fataliwn o sharpshoot- ers yn unig a ieddai Skobeloff yn awr. Arweiniodd hwy yn mlaen yn bersonol i'r 5 mdrech. Cyrhaeddodd y llinell ddrylliedig, a rboddodd ei bresenoldeb fywyd a gwroldeb newydd iddynt. Gyda bloedd uchellhuthrent yn mlaen at enau y fagnelfa, a thyna yr holl linell yn dan eto, ac ysgrechiadau a bigeddiadau ing&wl -ae-iierf«ddiol y It byaolnoedd, swn syfrdanol y magnclau arhuad taranllyd y rhygnddrvliiaii yn un chaos ofaadwy. Yr oedd cleddyf Skobeloff wedi ei dori yn ddau yn y canol, ei swyddogion oil wedi eu lladd neu eu clwyfo, a'r foment nesaf, pan ar ntidio y gwithglawdd dyna ei geffyl a,, yntiu yn rholio ar y macs, y cc-ffy I wedi ei ladd, a'r marchogwr yn ddianaf. Mewn eiliad neidiodd ar ei draed, a chyda bloedd herfeiddiol ac edrychiad ffyrnig rhutbrodd dros y gwrthglawdd cyntat a'r ail, yn cael ei ganlyn gan ei filwyr, y rhai megys corwynt anwrth- wynebol, a yrasant y Tyrciaid o'r maes. Gyda hyny dyma floedd fuddugoliaeth- us yn adseinio'r awyrgylch, yn dangos fod un o amddiffynfeydd pwysicaf y gelyn wedi ci chymeryd, ColJodd ddwy I fil o'i wyr yn yr ymosodiad, ond enill- odd fuddugoliaeth ardderchog, ac nid bai Skobeloff oedd na fuasai Plevna wedi ei chymeryd. Yr oedd Osman Pacha yn ymwyb- odol o bwysigrwydd y sefyllfa, achyd- a'r wawr tranoeth, tra yr oedd tawel- wch yn preswylio drcs y rhanau ereill o'r llinell, casglodd ei nerth yn nghyd er gwnead ymosodiad penderfynol er ceisio adenill yr amddiffyna. Gwnaeth bumb o ymosodiadau olynol arni gyda chatrodau newyddion bob tro, a gyrwyd ef yn ol bob tro gyda cholled drom. Ilelilaw hyn p irhai y Tyrciaid i danio ar y gaerfa o (!ri chyfeiriaid, ac yr oedd gwyr Skobeloff yn cael en medi i lawr yn arswydus gan y Cjflegrau hyn, end parhai y cadfridog i gysuro ei filwyr drwy ddweyd fod adgyfnertbion yn dyfod ac am iddynt beirfio gwan- galoni, mai hwn ceddyr ergyd di wedd- af a gawsant roidi dros anihydedd a gOLouiant eu gwlad ond cr dan foil am dgyft eI thion J^osodd a tliio odd, o herwydd rhyw achos anesbonisidwy, gwrthodwyd hyny iddo, hyd nes yr oedd yn rhy -ddiweddar. Gyda gallu lluosog gwnaeth y TycLid eu chwech- ed ymosodiad arnynt, 'r tro hwn llwyr orebfyg yd yr amddiffynwyr dewri n oeddynt wedi ymladd yn bar bans am 24 o oriau, ac ar syrthio gan Hinder a lludded. Oyfarfyddodd y gchebydd J a fekobsloff yn mhen ychydig amser wedi hyn, a dywedai ei fod-mewn tymer ofnadwy o herwydd colli yr am- ddiffynfa ar ol ei henEl. Yr oedd wedi colli tair mil o wyr wrth ei ham- ddiffyn. Nis gwelais erioed, m6ddaii ddarlun perffeitbiach fiag ef o frwydr. Yr oedd ei ddillad yn Hwch ac yn llaid drostynb, Oroes Sfe eoi c. wedi ei dyblu ar ei ysgwydd, lei gleddyf wedi ei dori yn ddau, ei w. b w. i duo gan fwg pyior, ei ddau ld yn mtlltenu megys dwy belen o dau yn ei ben, a'i lais wedi crygu fel maiprin y gellid ei ddeall yn siarad. €fwnaetbum fy ngoreu, meddai; nia gallwn wneud ychwaneg. Y mae ^-inyddin wedi haner ei dinystrio niqN^w fy nghat- rodau-yn bodoli nid kenyf swydd- og wedi ei adael; gwr^dasant ddan- fon adgyfnerthion i mi^ 8 chollais dri 0 fy ^nagnelau. Dyna tiij o'r camsyn- iadaupwysig y mae yr^tichelfiwyddog- ion Rwsiaidd wedi ea'^CyJJawci, ac y mae eu milwyr dewr fu pael tala y ddirwy. t it t Mown bryshysbysiaa-'4f Buoharesfc dydd Llun, hysbysir fod .y cadfridog Skobeloff yn dych welyi 4-Plevna, dydd Mawrth. Hysbysir batjl fod ypeir- ianydd enwog Tatle tir ei daith i Plevna, He y gall ei athpylith peirian- 01 gaeille i weithredu. Y mae sicrwydd bo^la«h ba ebollodd y Czarewitch ond 400 rhwtg- Iladd a chlwyfo yn yr ymosodiad a v-nawd- arno gan Mehemet Ali Påoba, ao y Tyrciaid wedi colli 1,000 o wyr.

[No title]

EISTEDDFOD GENEDLAETHOIJ Y…

. FFRWYTII Y GYFFESGELL.

■—^ ™ GWEITHF VOL A MASNACIIOL.

,'DEFAID Y B'D.

TR?WA^U YN RlIrGOS

HYN A'R LLALL Vet WYTIIN03.

TRINITY, CAPEL Y METHODISTIAID…

FO AR, ABERDAR.

Advertising