Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gall miloedd dystiolaethu fod tr Ecrops Inla&ta' Life P."esw",P Odi arbed bvwydau, ar ol i pob medd. fe'niaeth arall gael ei threio yn ofe-> 11 chynwysamt ddim opium, nr«c unrhyw th arall eydd niweidiol i'r babwi ychaf, gan hyny, dyma to imis fodd|fgiEia«>fcfe ddfc^fl I Pabanoo pan ya mags Mn44e i At achosion o dwymyn gooh, y freob enyniant, pangfeyad, dolur y tWddf, rhwymdra. a rhyddni y coluddion, boll anhwylderau plant, o wythnog i ^uddeg ETilwydd oed, y maent yn an- *?risj&dwy. Ya yv achosion mwyaf ar- Jth101, 00 rhodair dogn pob pedair t rhwyetrir y ciefyd, a Bynmdir ym- uu y perygl, G-all maman, wrth en defnyddio, ar- 4d bywydau eu plant, a diano rhag bil- dy hrynllyd y meddyqjon. Mae mil- ^d'o dystiolaethau wedi en derbyn, as cael eu derbyn yn ddyddiol, yn oof- rhiweddau rhyfoddol y feddygin- ^on, 4A ballo modd ion ereill i wella eich fe^cb, Asthma, Bronchitis, neu^ryw J^ylder perthynol i'r frest neu'r Jtaaint, ewch at eich fferyllydd a yeisiweh Botelaid o r, George's Cough Balsam, y^erweh ef yn ol y cyfarwyddiadan, a ^/Sbyg^eli am ei alln rbyfeddol wrth oyfeillion. Jp 2? IFF*.—Un Dogn yn rhyddhem, ac \dig ddognau yn gwella. ^ysticlaetkau pwysig a dyddorol o gwo- Pob foteU werth gan fferyllwyr a gwerthwjr cyff- f'tti la. lie. p 28. 90. y sypyn. Cyfan- v~ Llnndain. Barclay and Sons; Sutton -a Brothers 4 Co. Bryste J. A. "0,; Caerdydd: S. P. Kernick; a .cr-og, B. A, GEOEQEt mnist, C., Fenfire, Pontypridd, m yn rhad drwy y ped an 16 a 34 llythyrnod. t he title Dame Europa(fi Infants ns" is copyright and entered at Stationers' Hall. Aberdar: Kvans, T. W., "iliains, D.; Merthyr Smyth! Monntainash Abel Jamea Dinas: Williams "Hl&enafon: Evans; Car- *8688 Davios. [9 offered to agmis. JNELL i- L A N. IU LLYTIi ZEGODOL 3BEINIOL. :il hon yn cyriyg minteis- 1, a dylai ymfuawyr i un. Canada neu yr Unol Dal. dynt yn Rwyddug am Rcbnb r'.ser, ymofYIl & JONES, Swyddfa'r Aberdare Times, Aherdar; )illedydd, &c., •xfo- < Mountainash Mi .S&A&, Biboria Villa, Liar yno lOiid, Pontypridd; nen a _IN BROTHERS and Co., James-street, Liverpool. TRAHSATLANTIC LINE. NEW YORK. i XfMr, CHEAPEST, ABB SAFEST ROUTE. iWfe Average Pas.-age 91 days. ft 7 Gen ra! Transatlantic Coa. Mail Steamers So^OO tons, 3,000 horse-power, classed 10o ^Bcpiish Lloyds, leave PLYMOUTH for ™ XOKK every SATURDAY. A^S FBOM STATION k,V^E7,T YORK, or PHILADELPHIA, 14 to 21 girneis. £ 7 7 i •• •* £ 5 16 0 AND ALL NECESSITIES Si F0W*D- to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co Hj mouth Ot II. I,E ROC:\Ni'E, Ca diff; *<>D. VV. JONES (Daf;dd Morgenirg), N. Hitwaia. ;—— 11 a«r rv b-rod, ptis 6eh.; gyda'r t( P fctv C^o., Boan la £ o 14 d Y GLOWR," 4rZ-C-. ei I'lyj lorij a'r r^eddien goreu i'w Ð hysgci, gas 4BAVID WEEKS (EONDLU,) r Tifharbcrt. .9^ r argr&ifu cue; y cifer gofynol, er- a gar ant ddtrbjn y llyfr esfcit en y* ddk^d at y Cj-fcoedu«r—D DaVIEs i:f,fepy, Rnosddu. V <-Gl t.fl'-n o'r Cynwyt-iad drwy anfon viliocddwr I &VJI1>YM EVANs Or VEGETABLE TONIC, PlIl N I NEB I r T E R S. Y feddyginiatth creu a ddychymygwyd aca ddy- feit-iwyd er cryfhau y cyfaneoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- JL ienol, ac yn cynwYB chwerw-lysian a rn elus-lyiaian wedi ou haddes gymysgu, Bef, Quinine, Sursoputills, S&ffron, La- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Root, Ac. Mewn gair y m&e bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfnwr yn y feddyginiaeth rcfeddol hon, ac y maeut wedi cael eu parotoi ar olllawer o fyfyr- iaeth yn y rcodd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau car,lyrol:- 1. GweLdidllu o bob irath yn ym- ddangos fel un neu ragor o'r anhwyl- deran canlyr ol:-Iseleer yabryd, nervous- nesa, curiad y gûlon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, po@n rhwng yr ysgwyddau, diflyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thuedciiad atydg. fodedigeeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyni&dau, sef gwaelder cyn bwyd, trymdor ana; ferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yr sych ac yn bceth, brstbiadan disymwth yn yr ocbr, y pleurisy, yr afu yn ofiach, a tbrwy byoy yn achesi y ciefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac ysgafnder yn y per. 3. T; wy effsith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn bytod o efieithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyttdra y cymalau, y croen yn bigog ac anes- mwytb, a phob math o ddistemper yn y gwaed. —— Theale, near Beading, lith May, 1877. Dear Sir,- I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from ail minerals, ard em also pleased to add that the have- I eeL very tflBcacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general cebility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended thum with marked suo- oesa. (ignfd) SAMUEL J J, KIRBY, M.B.C.S (Etg.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A ysgrifpnwyd gen y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), er ol pr. fi ac adcabod effeithiau GWILYM EVAS' QUININE BITTERS. Allan o Seren Cymru. Nor heexms ae amrywiol yw 'R dcluiiau fflDant ddynolryw; Nid orll un diwrnod yn ddihoen, N neb heb wybod I eth yw poen; Yn Tvyt tbhjr, nor wcrthfuwr yw F k-d dynion 3 n ein myeg yn b) w Gyse^rant eu meddyJiau dceth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am di wj tbau s; dd o g) flawn lin I wella'r snhvyiderau blin. Mae GWILYM Evans, Gymro chweg, Fferyllycd mawr Llanelli deg, Drw, 'i feddwl or) f a'i nerthol fryd, Am 1* yr v el lht-uln d<-luriau 'i gyd. Mae wedi profi'r Ujfiau gl&n, Eu rbinian oil yn fawr a man; Cym) Fgr Ir chwerw a'r mclus was I wncud un dwjs feddygl, n da; Mae Unoedd wedi profi 'i nerth, Ocd byth nis gellir dweyd ei werth. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y trailt o anfon hjn atoch, fely caffoch chwi a ph- wb ereill v; ybcd btth y rnae eich Quinine Bitters yn ei wneuthnr yn Ngogledd Cymru Credaf nad ops angen i mi roddi enwau y lluaws bereonau sydd wedi cael tu gwellhau trwy gymysgrdd ardderchog hot), end yn unigenwi fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddw) botel- aid, nn i rci a'r llall i lI-yfdll, a gwnaeth y ddwj eu gwailh yn rhagorol Mentraf ddwey nd rell dim, ie, s lwch, dim wedi d fod i'r goleu eto gan neb, un d)n byw, i'w gja haru a'r Quinintt Bitters tuag at ddiffyp truliurt, istlder ysbryd, faintiug fits, natur curiad y galon, poen yn yr oocra rb- ng yr ysgwgddau, a photnau yn y pen. Gullaf eicrhau lod y r ol! o r doluriau uchod wedi eu llwyr weilhau oddiar anir. w yn yr ardtvl ion trwy gymqrvd un boteJaid 48. 6ch. o'r Quin ne Bitters Taer gymhellaf bawb sydd mown prydf r anr eu hicct ,vd i dreio hwn. Hyn fel dyledsvydd dyrgaiol oddiwrth Kn a arafodd well had C".fla- n —Yr <idiU ch, yn rra diolchyor, ROBERT WILLIAMS jGwcb y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) I-id jdyw yn hofibi c'odi'r hoU gylf iri^u Bydd vn y feddysiuiaeth b n rtewn Pil S. (B.) Y Eire y pria x: or ifel ntr y gill fod, o- c-intiir i ystytiaUh biiader y Quinine a'r S r s" paiiila. (C.) Grllir f I arf-r, teb unargh f- Joasdra, ac nil oes perygl ulwyd, oDd yn hytrach y mae yn f.t-1 arswyd. (D.) Y nue y bitters n y ihae -i u yr aclod o'r corff .) dd yn wui acli, HO n fw y agoved i hfcinti;ju ac nficch-.d nag f,.t- rylid cofia ;1 t ron pob aath ti Bil!s, yn gwuLllHU y «yfanrod<:ind 1-:C s afiocyddu y c (E ) Nii Quinine Wiiv, na Tincture if Qu'- t.ine, rao i-n?hyw gym\rge^d rttall o fid o y Druggist ti Lt n, on'1 Evans Qukice Bilt r«j mewn potwuu 2s. 9c a 4s. 6c., :r (-Lw Gwilym Evsr.t, rh.C, M.K P.S., vedi ei ys^rifftu ar St, mp) Lly wodraet-h; heb hyi, twy 11 a llu; iol yd: nt. Ar werth, n rnl cbtrr f, ncu t n" direct i lob than o'r vlad od Hv. rtoh y'percbeno^ v MR. OWILYM EVaN-, P.hftim>.c-utlHt, Llat«l!y. D,S.-O.. rB ellir cael y Bi ters hsb diulle?th yegrifener a y p^cbcnrg. 1 JfiiTJuLLA. U r W Ji I ASSidafi 3 as AMhwft&mm i'c13eii3c WHITE'S PILL OF HEALTH (CASAPTUDNIN)I BRBINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy drefniant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymcredwyir y Polsni hyn yn gyffredinol fel meddyginia-sth r.>gorol a diffasl mewn achosion o Anhwyldorsn Gensidd, Diffyg Treuliad Ym- tiorth, Gwynt yn Ystumog, Khwymiad y Corff, Pondrondod, Llosgfe ys y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfrcn, y Ct-fn, seu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colf^ Penddaon, Diffyg Archwaeth, Saldra, 6io. Y maent yn anrahrisiadwy mewn achoeioo o glefyd y croen a'r gvraed. Ar werth gaa yr rfsryHwyr, taew blychau 7ic. a la. lie. yr ula nen yn rhyd drwy y post ani naw neu bum? hag o bostaf itamps oeinicg, drwy anfon at y perchesogioa. WHITE BROTHERS, Chemists, G uildtall-Bqaare, Camarthen. Gellir cael gwelcd tystiolaethau afrifed gan Perchenogion. Er arbed lie, goacdir gorbron y dyfyniadau csnlynol o lythyrau yn unig:- Efch Peleni Ieobyd chwi rhag anhwylderau geriaidd a'r loegfa yn y cylla yw y gorea gytnerais erioed." < Darfa ml elzb Pelasi Isciyd c&w; fel y gorohyrnynwyd, a chei&ia waredigaeth hynod. (Anhwyldor—diffyg treuliad a dolur yr afu, 5 Ateba pelem White yn dda mewa achosion o ddolur a phendrendod yn y pen, a eymudant rbwymiad y corff." cc Foned.digion,-Darfa r releti a roddasooh mi Iwyr wella fy nghylla, a symudaaant y dolur a deimlwn yn fy ysg^yddau." Y mae eicri Peleni yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffl eich Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereiU wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen, Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o Saen unrhyw beleni ereill Y mae yn dda genyf i gymeradwyo cich Peleni lechyd chwi; atebant yn dda, b gweddanfc i'm cyfantic-ddiiid yn well nag nrhywbelelli ereill ag wyf wedi gwneud pmwi o honynt; y maent yn dyner r.c j-n adgyfoertbol," Ar werth mtun tfyshau HD, m yn GWELLHAD UNION GYRCHOL, BLACK CUEMSI SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth creu n ddarganfyddwyd erioed er gwella Ptswch ac Anvryd, Darfodedig- aetb, Diffyg Anadl, Asthmf., Bserit Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Collisd LLsw, Infiuenza, &c. Yn y gauaf, pan &fiopy<Idir pc-rijoaau a pbes- wch sych'yd, gyda gcgleiisiitd ya y gwddf, rhydd Black Currant Syrup White ee- mwythad uniongyrcbol; a thafla ffwrdd bob llrenafedd, ra un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynytchn anadliad rhydd, Blnddifadiad o bocn, a chwsg adffViiol, Owelor y tystiolaethau amgaue-dir., izs,da phob potel gyda golwg, ar Ccithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH AMFFAELEDIG HON TYttwlatth ddixicddar, Eglwye Cwmir;, Meh, P, 187$.. Atwyl S,rfi, Y mae Black Curr;pt Syrup at y pesweh ysa ddarpariaetb snwog. Y mae wsdi gwneud rhager o ddaioni, ao wcdi rhoddi m: ell gorphwjtdra yn y nos, nag unrbyw betb ydw, f fl wedi gymaryd hyd yn hyn. Yr ciddocb yn gywir, J. R. TAYLOR, Y mae cancedd o Dyetiolaetbau wedi ou der- byn Dacfona Fferyllwyr at y PereLcncgiofi g&n eiaiad yn y niodd uchtlaf am y Bysup hwn Ar werth ganyr boll F íeryllwn. mewn potel 18. Ito. a 2s. Vc: yr un. Ar werth hc-fyd yn gyfanwerth gan hell dai meddy jrinaeth Ireint- iedig. Darparedig yn iiiig gan WRITE BROTHERS, Chcomif(p, 7, Guildbali Square, Cnfwd"then Y mae yn yegriiVnedig ar yi ttmltn tuallan gan y Forchtuogicii—« Whitt Brcthere;" lie y mile" Wbite's Cough Syrup" wedi ei firguiflu yn y gwydr; heb yr Lyn nid rm- yr on yn gywir C SCHVVB^i^r | Qk OiiÍk, Í1, 18, Oom» £ rsiiki- ii):)ni,>h' CIH'{ERER'S W aTCEES t" buIi of Putchaacre- CHWERER'S WATCHK? Ml Er ^iipfc aLå p.-»rci'in ClIN(.L, RIEtL" GOLD PAT NT XiEVlfit* from JEi• ivfc. C Ii WEll E R t- S 11. ? E R LEVERS atJ/t up tc i-j V CFWERER'6 G-GU? GENE-VES ■ U 6b., u t, ty £ 1 i -f. CilWERKR'S "WATCHES **■ a.»;.v read} for aw, ekilfoUv adjusted-. P«?fi»a3-a» I'-eUe? gfsthS to !B" f:t vhl-fc eupplicd i.r ionvairSei t0 sidth-sgA .,r' rcM 'pf of P.0.0 .-CilWhiliEiVS ULnCj. Ol»tij|-ary Clt<k«r X. s-i (. tu t« •; i' M >A !J, WEH-KR'j}' SSL'VE-V GOOI* ts v v ii'V.-ii'i.Kit'K BLKCTRO-rLATH ,jj < n-vvv.t aud 'f <%•v-v.ii-li'-i. It: j :g»ll tec if, Cs ">12, Stsss, mi Bh-j: jCHWJiKHR. r«r?,.3" <•!« -,r ir ':{i;{;i:t: style. CKWEKER tc.- ic.bK-.k U: > £ m th«- trti- -1 i;Ul»KC* l.'i th^ I-I." • b. kid Orif uit-n fa oren SOHWEIi&F, 'ŸS:n'. JSVANS. PATENT COUGH PILLS, Y mac y Peleni hyn yn hynod fel meddygia- iaeth at Beswcb, Diflyg Anadl, Influenza, Tyn- e. rzt yn ? Pipau Anadliol a'r Fynwes, Bronchi tis, &e. Y m;;0 y Peleni hyn yn ddiai!, t. phwy hyn eg rydd yn dyeddei oddiwrth rai o'r gl4bwyl- derau uf ltcd, nid c-es achos iddynt end grnead prawf a nn blyehbid er cael eu bod y gwelihad sroreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at besv/cli AetLniiitaidd a Darfodedigol, Crygni, Coiliad Llftif, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Lungs. Y maent yn symud ar unwaitb Ibob teimiad t) ddifiyg a thrymdra yn yr asadliad, yr hwn sydd vn atal htin y gweithiwr blinderus. Y maent yr, shoddi esmwythad ag eydd broa yn uniorcgvTCMO? i'r thai ft ddyoddefant oddiwrth yr anhwlderftu hyn, y rhd c'u hesgeuluea eydd yn dra pheryglue. Boadcd i unrhyw berscn sydd dyoddd f roddi prawf ar BELENI PESWOH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weiihredu gyda busndra bren yn vryrthiol. Symndi? y mathau gwaethaf o beewoh mevn yohydig atuser. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. üe. yr un. Trv?y'r Post, ls.4c., a 38. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS, Oyfeiflr y Peleni hyp y feddyginiaeth ddiogelaf ao effei thiol aS at y Goat, Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatic Gout, a phob math 0 boonau yn y joints a'? cymal&u. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r jsavfl a'i cymarant i gadw yn j ty, ns nowid ymborth, ft gr»U j cyfansoddiad gw-inaf eu cymoryd yn hollol ddiberygL Y neb a ddyoddefB o r anhwylderau hyn taer gyraheiiir hwyut i roddi prav/f i un bhchiad o'r peleni hyn er proS eu b&seitaioldob. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Ev&n Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbacb, ger Abordar, a ddywed.—Bnm am wyvfcnosaa S n methn dilyn fy ngalwedigaeth, yn drodd^f 1 n »awr oddiwrth Boe.cau y Rheumatic yn fy EgbcefftU a'm oorlf, gytr-aint felly fel yr oeddws yn gripil perfiaith, rc yr ceddwo rn gcrfed myned s'r ac i'r gwely ar fy mr, law a'ill pen liniau. Darbwyllwyd i2 i iyzu blycbaid OoLq peknan at y Gout a'r RhemBatic, c'.e y mag a t'dh genyf eich hysb-. su f*. mod mewn Hai nag wythnoe yn atl i fyned at iy ugwaiffa. Nis fdi. »f eiar&d ya rhy ochfcl daa.iit. ByMwch c a rboddi i mi fiych&id arall, y thai y bwiiadaf tu cadw yn y ty. Gallwoh gyfeirio ur rh w berson ataf am virion^dd yr hyn a dd. Wt-1; ac argyhoeddsf y w yt anghrcdadwy o'u heSaith hynod atN'! ft. Gwerthir y peleni hyn oibhu blyohan is, i|q. a o. yr un Ir Fosi, a ic., a 3a, EVANS' TOOTHACHE PILLS PELltNl EVANb AT It DDA.NODL Moddyginiaeth sicr i bavyt & Udyoddefant oddi- wrth Diirincdd, Ticdoioreaojt, Rhc-noig, Poen yt. y Qwyneb, Ptotn yn y Gnrne, fer, A vs-rth Ktwr, biychu' 1! 110,& 2;9, Mae vy darpsriadan uchod yn C5.d en hninddi- ffxn gan y M yn dwya lbw úLdhd y gwneuthurwr, heb ?r byn Kid OC8 dun yn i*w». Gellir cu cael oil gsc bob faryilvdd oyfrifol neu luchv.yli'yr epwynticdig, neu oadi- wrtb y puchfDtfg ar i-,rth- mewl, stamps. Trwy y Post Is; 4c., a 3a. yr an. Dstrparsdig-jr- tmig gan T. W. IBVAX*, MJ> F.B., Chemist, 14, Oo^merdal-ci.. daro, Giar;orgat-shire. PA HAM Y DYODDMFWCH? TRIIWCH UN BLYCBAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y hai ydyi-t y fecidyginiaetu oreu at Ddifiyg T tui ad ac Auhwyldeb yr Ac Mewn catlyiiiad i lUlliws ogymbeliiou soncl, mao y g?< reuthuiwro'r diwedd weai eiddarbwy llo i w mmd y/rgyhceddu* v Peioni gwerthfawr hyn, gar. deimio yn ir y bydd i b awf mwy cyhoeddus lecV-eni) cu eymeriad a ch r.^aa y tyetn 1 gwtv t'fawread. Y m'e y Pü!ed hyn waM eu parpto: yn ot i;U3 o'r tm. -ywicb,Lh o iysiao, -,c yt; h; ata-. L..jl a E.er srycy bt.si/Cdiad dy> ol, ac ya gyfry ag j gelh en c; mur-yd gAl un hyw be-so»., ar nn-hv i hyny t a vs, C fiawni unbyw orchwyu Y maent yn kwo th- cell yi nciilduol p yr ysgy faint, rx y cliri • pob .m^i.sgjst-d a dued.,i« i a. • hw t-:eb, Y ) rliuj.- u m yn o -el t-a rh .'ji."it o ♦ to i:ix iiymn' yd, &c > mze j; e d •.h osei eu sicrh*a ii^>. f -a a ciiy iy P«:eiii Y yu ere.' y xeusiygi<ijyttli oi<u i eith- a- lac^u trotiiioi iji-ntrarariig, u r.jhy g;vab;>'Ki LtLln o unhwylJ^r- pert&ynol i'r t; cnI ad a'r f t, bhi a- oygert ys> mlaen S h.;i ynyeh Dv.f: Poeih y;, y Pcny.ga.fijifa. Poen yn y 0 (}wy-fcoh»yd-.i:=id Ty-.crwch yj. ngbvray<iog<v-th y>' Ys- j?y £ wit'.t.. B-'k-vyrjiee'd, P.ies u'r Olvfyd 'Me yr, C;s .aL-wyCv. obr/e^th'ft Ymbc-ri5;, roeu Uv,-yi:t, IsoK'or Ypb*y:i. Po^x A Wvficb 'a"V coi& A y Gw&etl, 'Rr.in t- Kta, yr Ystuuiag fc'r Ocu^-a. J>iSyg Or:v Galen, &e. jam Moni-s Vt.i-.lip lUrx, a d 'y- Yr v;y( wedi de- f^Sv cfwj.-o leshrwi :.d- i- '\V.L. ciCh "Biiioua a Livor 1.8 a gefiiia ya \sbyty Llutiduia, \sbyty Llutiduia, Fe symutft y Peioni h^n griycavdd yr Ysturu< g,* sr-hodei gwo-.thiedkdau y? Ysgyfatnt a kyll v!tithr«.-dicd-u y treulif-nt. At werth mewn hI;) chiva f. chln- I iog g dimai, 2s. uu y fit txa Is. 4e, a 3s., i'w ca;l edeiwrth y g vr nouthurwr ) 11 A ls n, o ii J± i Jb" Jl JJ L>, STR,-Yehydig o wythnosan yn ol y daothura i'r gyroydog^th bon, paa y gwolaifi fidjii yn ac&lincg i veitbiy off o rolynedd gan y Drcpey, Cbwydd yn J Corff, y Gfclan yn euro, Diffyg ary thru! so m' yr Anadl, &c. Yr osdd wedi bo4 ya berchon ar fisrm, ond gorhi iddo werthu y cwbl i dclll y doctoiiaid, ac yr oedd wedi bod gyda hotl 0. -.qwp y gymydogaeth, pa nu a dystiant ei fod yn rhy bell i wellhad, Er y cwbl, mi a ddanfonais m eich PillJ sef ';Huhetf Patent Drcppy Pills," a chjmeiodd dri blychaid o boryrt., y rhai a cfleithiodd srno i'r fath raddftu ces ei alluogi i weithio bob dydd, &c yn teiriilo ei bail yn toiiol gtjf, ac yn mawr ddiolch i chwi em ei wellhad ihyfedd.—R.J. Rowland* (Brynicg), Llanf achreth National School, S GWELLHAD IIYNOD. Srs,—Yr wyf wedi bod yn caci fymlina yn f swr gan y Dropsy Wynt" m 30 a Dynyddau. Wedi clywed sm eich Pill* hynod, "Hughes' Patent I)..orsy Pilla," &t y Gwyct, y Dw h, &c., mi a'a cyn.er. ais hwynt; ac yr odd y ihycchad ngof- ais ar ol un blychaid hynod, fel tad r-Il,af fod yn ddysdaw ibag tj stiolaethu i'w daioni, a cbyrgboswn bawb yn gryf i'w cymeryd hwyr.t ibrg y Gwyi;t yny Cylin a'l Pt; fedd, Teen jn y Pen he yn y Cefn, Cajiad y Galozi, &c. Yr 5dien at eich rhycldid i wnewd y defnytid as Jjnc-ch 0 bwc.—JAMES Joses, I.o?. 4treet li-ivs fo?d^,t'Ht. Gwi'iot.c-fd beb ddim twyll wr Tygfc- i -laeth^u uchod os «ngenrnaid, diWfœler at y pe st; t.\} ucbod er prawf e'r gwïr.. totiedd. Y nUfof) B 9 Or; ¡, i- j tty it-i i opsy yn e hlU gai i:hen u, ^ys l.i fiy g l), t., G Lt v C l.a, Perbdd, &c oen jn y Ccfn a'< Pe* I Gn-fe;, Ci v. dd n y Tiar-d, Cluniaa a'r Yui » 1 gar edd. Ci:rJ«»} y G^lon Diffy.- 4nadl, A-?fcm- I Pen* sifafndet fee Tr fd 0<», &o S 7 r de Mark-" Jjrcpsy f ilhi Y mi f'r < »c :i yn "(\1 f'U JtegitUo v .« latent. ►p p. b rw«re<ii 0 i ,1 frw Jacob i uhei- »r Kt-s- p L. (1.. tt. Ar werth Ilin hail Chewtsy de-tin,>* -*«. le. l £ r., 2s 9 4, (i.;gyd-»'rp«st 2r 2s. 11c. « 4». 9 iti'luri i i atfiU Jitaih Apol.h* ries' ht'indtu. L'-nd n t i • & 8." > Co., 1"- tl S. >- H'-vt-n -n Pearcv & W i^n & Uv Evin> & K n ii. I- & ditt h \1H.)Jchõ-r h,, F 0 f; rT m A Certain Cure for BroneliitiSi, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphthena, bronchitis, asthma, tight- ness of tbe el est, and pain in tbe bide—-which irstunt treatuS £ "lone prevents depecerati.n!? into more serious maladies, toil Ointment ha.- the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. ml asthmatic iXc* valid,; will derive marvellous case from tV.e use of this Ointment, which has bronsht rounrllnny such Fntferers!<>•<? reestablish^ health after every other means had signally failed. Bad Legs, Dad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the ft'fleeted pnrts, tt pe trates to the tissues beneath, nnù exorcises a wonderful pewef so all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The incrimination dhnini slles, the p'lin bccornes eu p mtolerable, tlc matter thicker, and a cure 10, pron cflected. xa all longstanding ca-es, Hono^ray's Tills should also be tak-:D, a-, they v>ill thoroughly expel all depraved humours from body. Goutv :eu2natisiii, Siiir Joints, arise from inCammnti^n in the p-,r,.x Qr\ut ??ni arise from inCammnti^n in tbe pay# efTod': v -jiancnfc cuiv, adopt a c\h ;injr diet, i.O' Tity Hollo-vray's rills rij;bt and morning, 5"i:r-' 't o^'<-tT7a]]y thrice fi-day into thi 5"i:r-' 't thrice fi-day into thi n-:od aimultaneon.-lr, (he;- oriv« oil I ra M the system, subdue and remove cn.i:VT':iviio '.•< t:i.e joints, and leave tiio sinews tz^d mu^clcs ls& Li;d luicoi.tracted. Eruptions c:i tlie F:'I:in. In tl.i; c'ss r,Z cT.nplainh. nomr.tter tho-Kithe ee*, >t c~n. v*y\ c" un ir-r :.i-, nar.w the rke.e h3 Cias-sued,$ v-iil !-e if C-.U Oiettwent 1" wHI labial into the s.vstCTi, a:1 II .mv*3 'ills Hken ri-ht r«<J to rr.my tn« !>:<>.• 1. There is.cV'etcaci^u? i« the convixv.iiion -A r« Holy's OinttncrJt>.>ufc; ont!!fc6ontraV-.its nipm.iem i«6ses* tha i:iOcb soothing, Jwri^ina strcn^^eaiug <^uCa. -3 ointment awl P5Hs s^ld at rro:c«:or ITC1.T.OWA« ■ -•a',r:;«. QRK>ru ?tlfet, i-f-nuuR; al-o l,v nearly Of -Malwino tlirou^iont tr.e ('ivilisetf i»d., c. vx, 4s. 6d.. iu, ':(1 siiv::]e-t V-^t of O'.ntiwv.c c^-nt^iins Cfft ,V r.'v the smallest Box of i'f.is f(:sr dozen, i' u 11 printed directioiw are aiT.xed to oruh Pot nn»! "Box, and can be bad in any lai^uapc, even in Tnriish, Arabic. Armenian, l'erbn, cr CliinOii*. No. 1C—4. i