Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL. ".fj;1;)1\,,--

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. ".f j ;1;)1\, CWYMP PLEVNA. Y mae y newydd wedi cyrhaedd o Bucharest fod amddiffyniad gwrol Plevna, dan Osman Pacha, wedi dyfod i ben, a bod y lie, fel yr oedd, wedi ei roddi i fyny yn ddiamodol. Y mae Osman wedi cadw ei enwogrwydd hyd y diwedd. Er fod ei allu milwrol yn dyoddef o newyn, eto gwnaeth un ym- gais orchestol i dori drwy liaellau y gelyn, ond methodd yn ei amcan, ac ymostyngodd i'w dynged wedi'i glwyfo. Dywed yr hysbvsiad hefyd fod y Tyrciaid yn Plevna yn marw o newyn. Fe esyd syrthiad Plevna y Rwsiaid mewn anghyfleusdra mawr. Bydd ganddynt o ddeg-ar-bugain i ddeugain mil o garcbarorion milwrol i'w poithi, heblaw rhyw ddeg mil o glwyfedigion i gymeryd gofal am danynt. Mewn ystyr filwrol, y mae y fuddugoliaeth yn annysgrifiadwy. Y mae hyn yn hoddi terfyn ar weithrediadau Meh- gmet All Pacha, ac nid oes amheuaeth i awr na chaiff efe orchymyn i syrth- yn ol ar Adrianople. Y mae hyn nefyd wedi rhoddi terfyn i symudiad- au Snleiman Pacha tua Tirnovo, yr hwn yn awr sydd heb amcan, ac wedi ei amgylchu a pheryglon. Bydd gan- ddo yn awr i ofaln am ddyogelweh y oatrodpfi a anibnodd efe 1 6iata$uaa a Jaiowitza. Am haner awr wedi saith o'r gloch boren dydd Llun diweddaf, ymosododd boll allu Osman Pacha er ceisio gwneud en ffordd trwyddynt. Wedi pum' awr o ymladd caled, gorchfygwyd y Tyrc- iaid ae wedi i Osman gael ei am- gylchynu ar bob tu, gorfu iddo ef a'i -jtioll fyddin roddi i fyny. Y mae pob peth yn Plevna wedi syrthio i ddwylaw y Rwsiaid, yn cynwjs 40,000 o gar- cbarorion a 400 o ynau. Gwnaeth Osman yr ymosodiad hwn am fod ei holl ymborth wedi darfod, fel yr oedd y fyddin a'r trigolion mewn angen dirfawr,pobpeth byw a bwyt- iadwy wedi ei ddifa. Yr oedd ycleifion yno hefyd mewn sefyllfa resynns, heb ond un meddyg ar gyfer bob 100, ac heb ddim o'r hyn oedd yn angenrheidiol ar gyfer en gwella. Wedi ymostwng i'r Rwsiaid, dywed- ir fod y milwyr Tyrcaidd yn erfyn am rywbeth i'w fwyta gan y milwyr gwrthwynebol. Ar y 19eg o Orphenaf y gwnaith y Cadfridog Schilder-Schuldner yr ym- gais gyntaf i gymeryd Plevna. Gada- wyd ef i fyned i mewn, a phanyroedd ei wyr wedi ymwasgarn, ac wedide- chreu cartrefi yno, taniwyd arnynt o benau tai, trwy flenestri, a dyoddefas- ant golledion dychrynllyd. Yn mhen dau ddiwmod, gwnawd ail ymosodiad, ond trechwyd yr ymosodwyr gyda cholled fawr. Ar y 30ain o Awst, gwnaeth y Cadfridog Krndener a'r Tywysog Schahofsky ymosodiad mawr ar y lie, ond gorfu iddynt encilio Yll ol. Yr ymosodiad olaf a wnawd, oedd ar yr lleg o Fedi, yn mhresenoldeb yr Ymherawdwr, yr hoa hefyd a aeth yn iethiant trwyadl. Am dros bedwar mis y mae Osman Pacha wedi bod yn brif amddiffynydd Adrianople, i r hwn le yn awr y mae y ffordd yn hollol agored. Nid oes dim yn awr i rwystro byddin Orllewinol Bulgaria rhag croesi y Balkans, ac ymddangos o flaen Adrianople. Nid oes yr un gallu Tyrcaidd a all wneud mwy na gwithsafiad arddangosiadol, yn en herbyn, tra y mae hyn yn ber- flaith hysbys yn Constantnople. Dywed y Rwsiaid am y frwydr a ymladdwyd ar y 4ydd cyfisol, yn Ma- riana ac MIena, ei fod yn fwy antfafriol iddynt hwy nag y tybiwyd ar y cyniaf. j Fod eu colledion yn 50 o swyddogion, a 1,800 o wyr wedi eulladd a'u clwyfo. Iddynt hefyd golli 11 o ynau, a hyny am nad oedd ganddynt ddigon o geff. ylau i'w symud gyda hwynt ar unwaith. Y mae yn sicr fod Suleiman wedi profi yn yr amgylohiad hwn, a chymeriad y ddau le pwysig hyn, naill ai fod y Rws- iaid yn brin o alia i ymladd, neu ynte fod y Tyrciaid eto yn ymgalonogi.

EIN GWEITHIAU ALCAN.

. HAELIONI CYMRY LLUNDAIN.

. HYN A'R LLALL YR WYTHNOS.

DARGANFYDDIAD FFODUS.I

ILLYSIOL.

.j CYFARFOD CYNBYCHIOLWYB…

9 TANCHWA YNYSOWEN.

I __— 4 MARWOLAETH AMHETJS…

t GWEITHFAOL A MASNACHOL.

LLA.NELLI.

ïi CWMBACH.

ABERAMAKf.

EISTEDDFOD UJNrnnsvTEi OBTAIN…

Advertising