Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Teithiai Ddeheudir a Gogledd Cymru, a gwahanol fanan yn Lloegr i bregethn yr efengyl, ac yr oedd yn hynod gy- meradwy gyda phob enwad. Byddai yn pregetha yn ami yn nghapeli y gwahanol enwadan, gan gyfrif pDb enwad yn un yn Nghrist. Yr oedd rhyw hynodrwydd neilldu- 01 yn perthyn iddo yn wahanol i ddyn- ion ereill drwy ei fywyd; ac er mwyn cael golwg ar y neiliduolion oedd yn nodweddu ei gymeriad, rhoddwn yma yehydig o honynt. Dywedasom yn barod nad oedd yn dda i ddim ond pregethu ae yr oedd efyn hynod fel pregethwr, fel pob peth arall. Pan oedd yn ieuanc, gosododd ei dad af i arwain yr ychain i aredig, fel yr oedd yr arferiad yr amser hwnw, ond nid oedd John yn gofalu Uawer i ba gyfeiriad yr oedd y creadnriaid yn myned, pryd y gwaeddodd ei dad, Tachgen, fachgen, gofala am yr jehain.' Nhad,' meddai yntau, 4 pa saw I penod sydd yn llyfr Exodus ?' 'Gad Exodus yn llonyddyn awr,' ebe'r tad, a chadw yr ychain yn eu lle.' I Na, nhad bach, y mae yn rhaid i mi gael gwybod,' meddai. I Wel, dos i edrych os myn'd di,' meddai ei dad, I oblegyd aid wyt o nn lies yma eisioea.' Dywed ei fywgraffydd ei fod mor ddisylw o betbau y byd, fel nad oedd yn adnabod anifeiliaid ei dad. i Dywedir i Mrs. Evans unwaith ef anion aUan i'r maes yn y cynhaua? medi, i gadw y dynion gyda en gwaith fra y byddai hi yn parotoi ciniaw ond or ei syndod, pan aeth allan i alw y lynion i giniaw, gwelai Mr. Evans "!1 nghongl y cae yn pregethu, a'r mion yn segar bohun. Profa y pethau hyn nad oedd yn- n tldim cymhwysder i drin y byd o yr oedd ei feddwl yn hollol vhethau ysbrydol. Un nodwedd "ol yn ei gymeriad oedd cyfeill- Yr oedd yn gyfeillgar aphawb. \i well i bawb a gyfarfyddai ld, o'r cardotyn i'r pendefig. gyfaroh y G-ipsies crwvdraidd, ')b amser a'i bendithient. Yr jjlwydd Dinefwr yn peri i'w aros pan gyfarfyddai a John Llwynffortun, i gael ymddydd- af, a'r un fath Dr. Burgess, Ddewi.

,—♦ JDJfOn .CAERYlMiRPON|

CWYN GWEITHWYRCWM RHONDDA.

EICll NOFELA.U.

GILFAOH GOOH.

EISTEDDFOD CARMEL, TREHER-BSRT,…

CADEIRIO Y BARDD BUDDUGOL

"D. R" A "BOSS" OWMAIdAN..