Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

^OR0c,^f|| 0. CAMBRIAN LOZENGES, [KEGISTBRBD.] ? Singers and Pnblic Speakers. Tlzese Lozenges render the Voice VELODIOUS AND CLEAR AS A BELL Patronised by eminent Musical Celebrities & Public Speakers. Price 3d., 6d., and rs. per Box. PROPRIETOR, '} J. GEORGE, M.R.P.S. HIRWAIN, GLAMORGANSHIRE. PENUEL, CASLLWCHWE. PIDDED hysbys y oynaiir Eisteddfod yn PIDDED hysbys y oyn«!ir Eisteddfod yn Mj) Jle uchod ar ddydd Nadolig, Rhagfyr J f|ifc 1877, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswi r ttig&Hatius mewn Cetddoriaeth, Barddoniaetb, JBtyddiaeth, Gweiyddiaeth, &o. j Programmes yn awr yn barod, ao 'w •Ml g*n yr yegrifeuydd am y pris arferol trwy y Fait. D. Rbb8, Tag Broad Oak Colliery, Loughor. C Tra mor tra Brython.' TABERNACL, MAESTEG. TPPTDDED hyabys y oynelir Eisteddfod Flyn- D yoddl y capal uchod Dydd Nadolig, 1877, i Sggdy gwobrwyir y buddugwyr ar y testynau aqdync4> BBIBNIAID: Y Qaniad^th, Mr. D. HOWELLS 'Gwyn Alaw.) Y Farddoniaeth, &o Mr. T. W. HenX78 (Enis Ddu.) "jn bob hyabysiaeth pellach ymofyner a'r zitanydi. raelir Cyngberdd ardderchoa; yn yr hwyr. DAN MAURICE, Yeg, 41, GarnRoai, M.^steg, Glam. erydd Eisteddfod Flynyddol Gwaunc&egmrwen. TiIR yr Eisteddfod nfhod "ydd Nadolig i, pryd y gwobrwjir yr ymgeiswyr mewn cerdd riMeth, ba ddoniaeth, fto .Jd-y Gerddn-«th, Mr Thos Howeiie Cynoo), Aberaman, Aberdar; y FMdd. %Mr. D. James (Dewi Iago), Gwauo- en, Brynaman, R S 0 unm8SJ"r bJI ftnytion dechreu Medi. JOHN Jevkins. Tag., M*inntpe»sant, Bryoaman, R.S 0. ITIODPO if UNOEBJL IKOGN- TAIN ASH, '|T)|^P hrB M J yr «j6odyn y Woncmux's Hall, dydd Nadoig, k ydd y programme ynoynwys y test/nau, ,barod ya fuan. Hyd hyny yr ydym yr i y canlynol: ^nylion pellaoh, gwel y Programme,p tie yr bwn sydd i w gael gan yr Yagrif- THOS. EIVWABDS (Iorwerth Gcohj, Ysprifenvdd. W. HALL, MEETHYE. •ED byebya y oyndir Eisteddfod flyn tol y lie uohod dydd Nadolig, Rhagfyr a beirniad yr Adroddiadau: THOS. J 5<»w., arolygydd gwaith glo Hirwaun. y Gaoiadaetb: JOSEPH PABRY, YBW., America), a Phroffeswr Cerddoriaetb 4, Cymru, Aberystwyth. LEWIS ROBERTS, 69, Lower Thomas-street, Merthyr, JOHN ELIAS HUGHES, 62, Breoon Road, Merthyr, Vøgn. Gellir cael copiau o'r Miner's Hymn, yr nn, neu lø. 60. am ddau ddwain ac 'tU1 Mr. Jno. Vaughan, 18, New Castle- ierthyr. UM. PONTBKENLLWYD, PEHDERYN. i)DED h> stys y cynelir Eisteddfod yn y Jpel nohod, dydd Iau, Rhagfyr 20fed, lo77. wydd: Mr. Jomt PHILLIPS, Hirwaun. jroiaid Y Traethodau y Farddoniaeth, a'r iddiadan, Ao., T. J. EVANS, YBW., goruoh- Glote y Bwllfa, Hirwaun; y Canu, Mr. fHUiMPS (Gwilym Cynan), Aberdar. PRirDDARNAU. £ s. Ð. Wr Pivti, heb fod dan 2 > mewn rhif, Pflno TO oreu Molwoh yr Arglwydd,' •■^Zroff Parry,. II II 2 0 0 Ft 12 a ganont yn oreu 'Caerlleon/ oBpfrToBMi Isoaa Gwrllt (erwel At- 4mu), ar y gefiiiu, 'O th fl.pn, O IHBWt 'rwy'n dyfod,' &o., gwobr rhodd- •&[ Mr. a Mrs. Winston 0 10 0 ■ Programmes yn awr yn barod, ac f w oael fwtebnm aiferol gan yr ysgrifenydd, T. JONES, 1, Station R ad, Hirwaun. Trydedd Eisteddfod Flynyddol JERUSALEM, LLWYNXPIA. (Dydd Nadolig, Rhagryr 25, 1877;) Mywydd— W. WILLIAMS, YBW., Grovefield House, Penygraig. inreiaydd: Y PAKOH. J. R. JONES, Llwynypia. Beiniaid: YCytanaoddiadaa Barddonol, Rhydd- iaeth, a'r Cyfieithad- HTWEL Cb&NTW, Corwen; y Ganiadaath, &o., MB. R. C. JENKINS, Llanelly yr Adroddiadau, HOMO DDU ao EVAN LEWIS, Tonypandy. Pianist: Miss LEWIS. Caerdydd. Yr Eisteddfod i ddechreu am 10 o'r glooh. IKgaediad i mewn, la.; Plant dan 12 oed, htner Yb yr hwyr oynelir Cyngberdd, pryd y oymerir 4MB ynddi gan Miss GERTBXJD LEWIS a Miss fault LEWIS, Caerdydd, Ms R. C. JENKIXS, llnelli, MR. LBAx, Llantrisaat, yn nghydag VMnrcr ereill o gantorion o eafle. Bute y programs yn awr yn barod, yn oy- l|n yr oil o'r testynau, yr am^dau, &o., •iVt oael oddiwrth yr ysgrifen dd am y pris «*rol, g»Q ba nn hefvd y gellir oa »l y darnau «MUorol; W. WILLIAMS, Bookseller, 1 Tonypandy, Pontypridd. C Goreu art, arf dysg 4 Höb Dduw, heb ddim.' Eisteddfod Gadeiriol Caerffili. CSNEL1R >r EisteddLd ujbodDydd L!un Sulgwyn, 1878, pryd y gwobrwyir mewn traethodau, bardd .niaeth, carddoriaeth, caniad- aetb, &c. Arweicydd f d.,dd: Thomas G. Evans, Yew Hirwaun. Beirniad y traethodau, barddonneth, &o. y Parch. W. Thomas (Islwya.) Hysbysiryn ftwn pwy f dd beirniad y eanu. C^feihdd y dydd: Mr D BJWJU, Dowkis. PRIF DBSTYNAU -BARDDONIAETR. Am yr Awdl orea, I Yr Haul' ddim drca 3:0 0 linellau 6 5 0 a Chadair Dderw hardd, Am y Bryddest or. a, Trugaredd/ ddim dros iicO o linelhu .220 CERDDORIAETH. Am y G&.U Baritone oreu, yr awdwr i ddewis ei eiriau. 2 2 0 Am y Don oreu ar M.C.D. 0 10 6 CANIADAETH. I'r Cor, heb fod dan 100 mewn rhif, a gano yn oreu I Then shall your light' 30 0 0 a Thlws Aur i'r Arweinydd. I'r Cor, ddim dan 60 mewn rhif, na enillodd dros SIb yn ft .enorol, a gano yn oreu Y Mab Afradlon,' (Lloyd.) Gwel y Gcrddjrfa 16 0 0 I'r Cor o'r un gynulleidfa, ddim din 30 mewn rhif, a gAn i yn oreu Molwch yr Arglwydd,' (JLarry) 10 0 t Caniateir i ddevis arweinyid. Y Prog a.11 me i'w gael am y p-is arferol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, Bed- was, near Caerphilly, Y-gritenyd4 LleJJ. EDWARD PHILLIPS, Esq, Caerphilly, Trysor- ydd. BETHANIA MAESTEG. BTDDED hysbys y o nelir Eisteddfod fawr- rddog yn lie uchod, dydd Llun, Maw th ileg, is:8, pryd y gworwyir yr ymgdswyr Uwyddianus mewn cerddoriseth, barddoniaeth, &o. PRIF DDABNAU. £ 8. c. I'r Cor, heb fod dan 3J me öVn rhif, a gano yn o- en 'Requiem i'rdi oddar Barch J. Roberts (Ieuan Gwyllt), gan Proffeswr Patr^ 10 0 0 a Metronome i'r arweinydd. I'r Cor a gino ya oreu 'Clyw, 0 Dduw, f Llefain,' gan Mr. Jenkins, Trecastell.. .200 ebj-eir v keirniaid yn foaB. Bydi y Prc- gramme yn barod dechreu Ionawr, ac i'w giel am y pris arf jrol. J. LB-WIS, 10, Stition-street, Mieateg. -——————- Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

CWYMP PLEVNA.

BUDDUGOLIAETH GLOWYR( MAESYMARCHOG.(

GWAELODYGARTH.

-_._-----DOWLAIS.

ABERDAR.

CWMBACH.

Family Notices