Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GaU iailocdd dystiolaetha fod If Enropa InkoW Life "hmstnm Wedi arbed bywyd&u, ar ot t pob medd- yginiaeth arall gaol tihreio Tn Bn chynwysart ddim opium, nao unrhpr beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanycbaf, gan hyny, dyma to !uW,, feddniDIMtk ddJOPJ I Fabanod pan ya map duM.1,] At achosion o dwymyn goch, y ireon goch, enymant, pangfeyad, dolor y gwddf, rhwymdra, a rhyddni y colnddion, a holl anhwylderau plant, o wythnos i ddeaddeg mlwydd oed, y maent yn an. mhrisiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- ";eithiol, cs rhoddir dogn pob pedair AWT, rhwystrir y elefyd, a eymndir ym- aithyperygl. Gall maman, wrth en defnyddio, w. bed bywydan en plant, a diane rhag bil- tau. dychrynllyd y meddygon. Mae mil- oedd o dystiolaethau wedi en derbyn, ac yn cael en derbyn yn ddyddiol, yn oof- dodi rhiweddan rhyfedaol y feddygui- iaeth ;hon. CH! B t an ballo moddion'ereill i wella eieh »-wch, Asthma, Bronchitis, neuryw wylder perthynol i'r frest neu'r -faint, ewch at eich fferyllydd a iwch Botelaid o forge's Cough Balsam. ych ef yn ol y cyfarwyddiadan, a {'J1 am ei alln rhyfeddol wrth Ilion. Un Dogn yn rhyddhau, ac jgna/u yn gwella* ¡naø pwysig a dyddorol o gwM- ? •an fferyllwyr a gwerthwyr cyff- ljo. p 2e. 9o. y sypyn. Cyfan- andain: Barolay and Sons; Sutton Brothers ft Go. Bryate: J. A. Caerdydd: S. P. K.emick » A. GEORM, fc., Pmtre, PmtyfriM. yn rhad drwy y POd an 15 a 34 llythyrnod. v title Dame Euxopa/i Infanta jtb" is copyright and entered at Stationers' Hall. lleol—Aberdar: Evans, T. W., J.; Williams, D.; Merthyr: Smythl Thite; Mountainash Abel Jamea i; Basset, Smyth Dinas: Williams; Jonea Blaenafon Evans; Car- kerniok Swansea Davies. [8 —mefa! terms offered to agents. UN ELL YR ALLAN. AU IiLYTHYBGODOL BREINIOL. .Jl hon'yn cynyg manteis- a dylai ymfudwyr i nn- ton o Canada neu yr Unol Dal- osydynt yn awyddos am achub o amser, ymofyn a L. JONES, Bwyddfa'r Aberdare Times, Aherdar; „ W. JONES, Dilledydd, Ac., 57, Oxford-street, Mountainaeh; OWEN MORGAN, Siberia Villa, LI anwy no road, Pontypridd; nen a ALLAN BROTHERS and Co., James-street, LiverpooL Jtfr. TRANSATLANTIC LINE. *Um NEW YORK. SHORTEST, CHEAPEST, AND SAF-EST ROUTB. Average Passage 91 days. GenEral Transatlantic Cos. Mail Steamers ..1 4 500 tons, 3,000 horse-power, olaesed 100 niHE General Transatlantic Cos. Mail Steamora Al in English Lloyds, leave PLYMOUTH tor NEW YORK every SATURDAY. FARES FROM ANY RAILWAY STATION TO NEW YORK, or PHILADELPHIA. Cabin 14 to 21 guineas. Intermediate •• £7 7 0 PTEERAGE £ 6 15 0 BEDDING AND ALL NECESSITIES FOUND. Apply to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co., Plymouth; A. DE BOCANDE, Cardiff; Or to D. W. JONES (Dafydd Morganwg), Hirwain. Yn awr yn barod, pris 6ch.; gyda'r Post, Rhan 2il o «LLAWLYFR Y GLOWR," Ya dangos ei beryglon, aer moddion goreu i'w hysgoi, gan DAVID WEEKS (HONDDU,) Treherbert. Gan n» fwriedir argrafiu oad y nifer gofynol, er- fynir ar bawb a gaarant dderbyn y llyff anfon eu hmwau yn ddioed at y Cyhoeddwr—D DAVIBP, f rinter, Treorkey, Rhondda. t Gellir cael taflen o'r Cynwysiad drwy anfon it dano at y Cyhoeddwr. "-=- @1LYM EvANs Or VEGETABLE TONIC, n S "UININE BITERS. Y feddyginiaeth oreu a ddyohymygwyd aca ddy- feit-iwyd er cryfhau y c> fsnsoddiad a pburo y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- jL ieuol, ao yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysi«uwedi eu haddas gymysgu, sef, Quij ice, BarB&pmlla, S&fron, La- vender, Bmdock, Liverwort, Gentain Root, &c. Mown gair y mae brrn bob llysieuyn a gwreiddyn gwe?thfawr yn y feddyginiaeth refoddol hon, ao y maetlt wedi cael eu paxotoi ar ol llawer o fyfyr- iaeth yn y modd goreu er eu perteithio i fod yn wellhad difethiant at y dolurian canlynol:— 1. Gwendidau o bob nsath yn ym- ddangos fel un neu rpgor o'r anhwyl- deran eaclycol:—Isold er ysbryd, nervous- ness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr yegwyddau, diflyg anadl, phlegm, y gwaed yn to-i, pesweh, a thueddiad aty da-fodedigaeth (aeclme). 2. Diffyg treuliad a,'í' ganlyniadau, sefgwaelder cyn bwyd, trymder anar- ferol ar ol bwyd, diffyg arebwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wyct, yr auadl yn drwm, y genau yn sych ac yc boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y plewricy, yr afu yn afiaoh, a tbrwy hyny yn achcsi y elefyd melyn, poen yn groes i'r Uygaid, ao ysgafnder yn y pen. 3. Trwy eflaith y Sarsapanlla ar Burdock ar gyichrediad y gwaed, y maent yn hyiiod o efleithiol aty blast neu'r awelon, gwynegon, ystyfdra y cymalau, y croen yn bigog ao anes- mwyth, 80 phob math o ddtstemper yn y gwaed. Theale, near Reading, Ilth May, 1877. Dear Sir,- I have examined yonr Quinine I Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notioe, for general debility, atonio indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked 8110- Ce8S* SAMUEL Tjd)KIRBY, M.R.C.S., (Eng.), L.S.A., (Loud.) LLINELLAU A yegrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol profi ao adnabod effeithian GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Allan o Seren Oymru, M or hoenus ao amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw; yw; Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wybod beth yw poen; Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Oysegrant eu meddyliau doetn I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwythau sydd o gyflawn tin I welIa Ir anhwylderau blin. Mae GWILYH EVANS, Gymro ohweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy 'i feddwl cryfa'i nerthol frJd, Am Iwyr wellhauln doluriau 1 gyd. Mae wedi profi'r llysiau gllla, Eu rbinian oil yn fawr a man; Cymyegc'r chwerw a'r melna wna I wneud un dwya feddyglyn da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Ond byth nia gellir dweyd ei werth. Tanygrisian, Ffestiniog, June 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y iraiut o asfon hyn atooh, fely oaffoch ohwi a phawb ereill wybod beth y mae eieh Quinine Sitters yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nud oes angen i mi roddi enwau y Unaws bersonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enwi fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botel- aid, nn i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylweh, dim wedi dyfod i'r goleu etc gan neb, un dyn byw, llw Rymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg troliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr oonr a rhwng yr ysgwgddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sierhau fod yr oil o'r dolurian uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr aidal t on trwy gymeryd un botelaid 4s. 6oh. o'r Quin- tie Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiecbyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth *n a gafodd well- had cvfla^n —Yr eiddooh, yn dra diolohgar, had cJfl^°ERX WILLIAMS (Gwas y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.A N id vdvw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn.y feddyginiaeth h^n mewn Pilis (B.) Y mae y pris mor iselag y gall fod, os cymerir i yetyriaeth brinder y Quinine a'r S-r- (C.) Gellir gweithio fel arfer, heb nn acghyf- leusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yu hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhaa neu vr aelod o'r corff sydd yn wanach, ao felly j-n fwv agored i heintiau ac afiech) d nag arferol, a dylid cofio fod bron pob math o Bills yn gwabhau v cvfansoddiad no yn ationyddu y cjlla. (E.) Nid Quinine Wino, na Tincture (f Qui- t ine, nao nnrhyw gymysgedd arail o ciddo y Druggist ei hun, ond Evana' Quitiine Bittera,' mewnpotetau 2s. 9o. ft 4a. 6c., a'r enw Gwilym Evane, Ph.C., X.R.P.S., Vredi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn twyll a fiugiol ydynt. Ar werth vn mbob tref, nm ) c direct i bob than o'r wlad oddivrth y perchenog,— Ma. GWILYM EVAN5, PharmfcCdutist, Llanelly. D.S.—Os na ellir eael y Bitters heb draffeith, yegrifenwr ai y perehontg I FFEITHIAU PWYSIG I '4# <*M < at Afeit$ WHITE'S PILL~OF HEALTH (0ABBPYBD51H), ERBINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, athrwy drefiiiant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cyraeradwyir y releni hyn yn gyflfredinol tel meddyginiaeth ragorol a dififael mewn achoeion e Aaliwylderau Geriaidd, Diffyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn f Yaturaog, Shwymiady Corff, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfros, y Celn, neu y Lwynau, Dolur yr AAs, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Fenddnon, Diffyg Archwaeth, Saldra, mo. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y eroen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mew blyohan 7Jfl. a Is. IJo, yr un; neu yn rhyd drwy y poll am naw neu bumtheg o hottaq stamp* oeieiog, drwy^anicm at y pcrchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, Gnlldhall-sqaare, Carmarthen. Gellir cael gwaled tystiolaethau at-Had gan I PercJienogton Br arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:- E'oh Peleni Ieohyd ohwi rhag anhwylderau geriaidd a'r losgfa yn y oylla yw y goreu gvxnersis erioed.' 6 Dstit mi gymeryd efck Peleni Iaobyd ohwi It1 v gorohymynwyd, a ohefais waredigaeth hynod." (AnhwyIder—dMyg treuliad a dolor yr afu^ Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rbwymiad y corff." "Fonedaigion,—Darfa r Peleni a roddasooh mi Iwyr weOs fy nghylla, a symodasant y dolur a deimlwn yn fy yBgwyddau." Y mae eion Peleni yn anmhrisiadwy. Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoflS eioh Peleni ohwi yn fwy nag nnrhyw rai ereill wyf wedi eu cymeryd rhag anhwylderau geriaidd i dolur yn y pen. Dewiea fy n^wraig hwynt hefyd o fiaen nnrhyw beleai Y maeyn dda genyf I gymeradwyo eioh Peleni Ieohyd ohwf; atebam yn dda, a gweddant I'm cyfanaoddiad yn well uag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyiherthol. 12 AY wrth nmm blytJum 71s. w.ym GWELLHAD UNIONGYRCHOL. IT Miffisiadlli a BLACE" CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswoh ao Anwyd, Darfodedig- aetlu Diffyg Anadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddi, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &o. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phee- wch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd "Black Currant Syrupr' White ea- mwythad uniongyrchol; a thafla ffwrdd bob llysufedd, pa un ai tenan, tew, neu linorog, gan gynyrohnanadliad rhydd, amddifadiado boen, a ohwsg adfywiol. Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar ffeithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG.HON Tystiolaeth ddiweddar. Eglwys Owmin, Meh. 19, 1874. Anwyl Syrs/—Y mae Black Currant Syrup at y pesweh yn ddarpariaeth anwog. Y mae wedi gwneud rhagor o ddaioni, ao wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y nos, nag unrhyw beth ydwyf fl wedi gymeryd hyd yn hyn. Yr eiddoch yn afywir, J. R. TAYLOB. Ymae oanoedd o Dystiolaethau wedi eu der- byn. Danfona F'eryllwyr at y Perohenogion gan siarad yn y modd ucnelaf am y Syrup hwn. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mewn potel Is. l}o. a 8e. 9o. yr un. Ar werth hefyd yn gylanwerth gan boll dai meddyginaeth ireint- iedig. Darparedig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhall Square, Carmarthen, DALnm BTIW.—Y mM yn yegrifenedigar yr amlen tuallan gan y Perohcnogion-" White Brothere;" ao y mae "White's Cough Syrup" wedi ei argraflu yn y gwydr; heb yr hyn aid oes yr lID yn gywir. Ow 8CHWERERf &t.e,t 28, Ooitmereiai-shresit Al&rdare, SCHWERER'S WATCHES to salt cllclaua of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the bet. tj English and Foreign make. S CHWERER'S GOLD PATENT LKVKRf )0 from £10 10a. C. CHWERER'S SILVER PATEN t.3 LEVERS at JE4 fll.. £$6s.. up to ^7 7i. SCHWERER'S GOLD GENEVES 44 4s., £ 6 5s., up to £ iw SCHWERER'S WATCHES K-C always ready for nee, bein?f sklJfallj' tirawl and adjusted. Purchasers oannot do better thio. eecj to m* for & Watch, which will tr supplied or forwardad to asy addrest oc receipt of P.O.O. ;OHWERfU,S EIGHT-DAY CLOCKS, P Ordinary Clocks, Tiir.flj-n.03i, &c, ei the best and newest d.;d¡.n QCHWERER'S SlLVEii GOODS is grs** 0 variety, QCHWEKEK S ELECTRO-PLATS cf the JJ newest and boat desoription. SCHWERER'S great atooV of Speotaolns, ouia- priees all kinds is Quia, Swel) and SLJJ Frftmcs. QCHWERER repairs all kinds cf We.(die*, 0 Clocks, Jewellery, Piste, ita., in the 4,v- style. SCHWERER begs raspectMiy to thank the 0 Public hr their past patronage, trusting ooctinnan t' 01 tLe Kaiae. 08 ydych am Orisduron o'. fifh oren owch at C. SCHWKKSB, Commereiai Street, Ab-jrdare. IVANS' PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn y.. rynod &I meddyg!i.- iaeth atZiffWoh, Diffyg Aaedi, In £ iue^sa, Tya- {ra fc y Pipau iiaedliol R'r Fyrr?.Broncbms, &c. Y y Prleni hyn yn odiaij, a phi,?y bynag't ydd yn dyoddet oddiwrth rai ol- anhwyl- derau uohod, nid oea achos iddynt end gwneud prawf o un blychaid er eatl eu fc-d y gwellhad <rcreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at beswoh Asthm«taidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llfcis, a phob anhwyldeb yn yqvnweo a'r Lungs. Y maent yn symud ar uowaith Ibob teimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr s^sdliad, yr hwn eydd "n atal hun y gweitbiw? blindernp* Y maent yn rhoddi esmwythad ag sydd bron yn umongyrcfcicl i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth yr anlwlderau hyn, y rhai o'u hesgenltuo sydd yn dra pherygius. Bodded i unrhyw berson sydd dyoddof i roddi prawf ar BELENI PESWCK EVANS (PATENT), y bydd iddynt wsithredu gyda bnsadra blOC yn wyrthiol. Symudir y mathau gwaethaf o beewch mewn ychydig amser. James Jenkice, Regent street, Aber- dare, a ddywed,—" Darfu i'r blychaid peleni a bryDais genych eemwythhau fy mheswch wedi y dogn oynt&f, ac y maent parhau i'm llesoli." Ar werth mewn HvchAtj t-j, 11c. 8 2s. go. yr un. TMr Foat, a ta. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Qylriflr j Peleni hyn y feddyginiaeth ddiogelal ao effeithioiai f Uoai, Rheumatic, Lumbago, Bhenmatism, Sciatioa, Bheomatio Goat, a phob math o boenan yn y iointa a'r cymalan. Nid yw y peleni hyH yn gofyn i'r oawl a'i oymerant i gadw yn y ty, Da shyf- newid ymborth, a gall y ovfansoddiad franaf ea oymeryd yn hollol ddiborygl. neb a ddyoddefa o'r anhwylderau hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i an blychiad e'r peleni hyn er profi ea hweithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbach, ger Aberdar, a ddywed,-Bum am wythnosau yn methu dilyn fy; ngalwedigaeth, yn dyoddef yn lawr oddiwrth Boenan y Rheumatic yn fy nghoesau a'm corff, gymaint felly lei yr oeddwn yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pes. liniau. Darbwyllwyd fl i fynu blychaid o'oh pelenau at y Gout a'r Rheumatic, ac y mae yn dda genyf eioh hy-lysu fy mod mewn liai nag wythnos yn am i iyned at fy ngwaith. Nif gall- at siarad yn rhy uohel am danynt. Byddwoh cystal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwch gyfefrio unrhyw berson ataf am wiriouedd yr hyn a ddv- wedaf, ao argyhoeddaf y mwyaf acghredadwy 0'11 heffaith hynod srnaf tin Gwerthir y peleni hyn mewn blychau Is, :'10. a 2s. 9o. yr un. Trwy'r Post, Is. 4o., a 3s. EVANS* TOOTHACHE PILLS, FBUSNI InVANB AT I-r BDANOHB. Meddyginiaeth sier i bawb a ddyoddefent oddi- wrth Ddanodd, Tiodotoreanx, Rheums, Poen yn y Gwynab, Poen yn y Gums, &e. },.1 werth mewn biyellyu la. lie, a 211, 9o Mae y darpariadau uchod yn cael ca hamddi- ffr n g&n stamp y ilywoaraeth, ac yc dwyn iisw- nodiud y gwneutbnrwr, heb yr hyn nid ooe dim yn iawa. Gellir eu cael oil £ an bob fferyllydd cylrifolneu oruchwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y parchenog ar dderbyciad eu g werth mewn stamps. Trwy y Post Is. 4o., a 3d. yr un. PAHAM Y DYODDSFWCH? TKEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg- Treuliad ao Anhwyldeb yr Ysgyfaint, &c. Y mse y Peleni hyn w^di eu parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o iysiau, ac yn gweithredu yn naturiol a sicr ar y cyt. atsoddiad dyrol, ac yn fry fry t? ag y gellir eu cymeryd grm "urn fayw berson, ar unrhyw adeg, & hyny tra yn cyflawni unrhyw orchwyl. Y maeut yn gweith- redu yn neillduol ai yr yapy faint, ac yn clirio pob ymgRsgliad a dutdda i an- hwyldeb. Y mao y rhanau mewccl yn cael en rheoleiddio wrth en cymeryd, ac y mae y rheoloiddifd yn cael eu siorhau wedi darfod a chfrnoryd y Peleni. Y maect yn sicr y ioddyginiaeth oreu i fveithred- iadan treuliol inmbaredig, yn nghyd a'r gwahanol fathau o anhwyldeND. perthynol i'r troulfaid a'r, yearjfaint, y rhai ar>dyg*nt yn mlaen Selnf ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafnds^, Poen yn y Cylla., Qwynfcohwyddiftd, Tynerwch yn nghymydcgaeth yr Y ø- gyfaint, Boirwymodd, Piles a'r Gravel, Clefyd Me yn, Gyscoidrwydd, O iiiod chwaeth at Ymborth, Poon yn y Pen, Gwynt, Isoke, Ysb-yd.. Poeaau ar draws y Llwynan a'r Oefi. To.-iiid alum ar y wyneb a'r oovfE, Anmburodd y G-waed, Ruinatiem, Poenau }n yr Ytstumog a'r Ochreu, Diffyg Treuliad, ImQam&cion, Curiad y Galon, &c. J, mes Davies, 58, Wiiid-st oH, a ddy- •?red,—" Y m'.ey iiceliid nnw.- a ddar- byiiiaia addiw. tb. eich Bilious r. Liver Fills y tuhw; t i canm >Jiaeth." Fa syrau .-a y Polcm hyn gl fychedd yr Ystutn g, ac i-i-vrn rbuoleicidiid gwe;thrcdL.ctStl yr Ysgyfaint a holl weithrt'disd-.n y treulinnfc. At- worth in cwn blyxsh m swllt choin- iog a dimai, 28. 9c., yr uu t"wy y p:>et am 13. 4c, & 3s., i'w cael oddiwrth y gwnouthurwf. Darparedig yr unig gan T. W. BrANt, M.R.P.H., Chomist, 14, coiumeroial-si, berdare, Giaciorganshire. '.1 I DA Liiilv M LW Y GWAED YW BYWYD Y DYN. GWAEP IHWCF tW'R athos v' 'E o'r ctefydaQ gwat tbsf tg Wht» Coi i? o^ncl yn uioddef oddi- wrthyst. If Gwste fjee t derbyn y gvenwyfi t yu c-i gario-t.,Iv pw,r. rbanau 0 r cc rff, see ■f a ya mis en y BiaM, Sorv Coin-ydon, PyaddfEod, CiWjfau, Oiotn Garw, Ysta y Cnawd. ScQt GWAED DRWO YWr achog olr Pi.'e?, ImSsromation y ilygaM, Gvfynegoa, Gout. Dasodd, Spleen yn y D^^edd, y Pen, &c., Stitches vn r Ochrau. &0, GWAhD DRWO Yw'r &chos yn ami e Glefydau'r Afu. Diffjg frful, Jaundice neu'r Olefyd Melyn, Dwfr Pooto (eeldur Y fbryd, &o. QWJLED DR WO Yw'r achoe o'r Manvynionneu Glefyd y Brenin, Chwydd yn y Glands, Clef dau Btsvwsidd taegys Atiliadau Isatur, Heintian, Chwys Oar. Nerves Egwan, CrJd, GiOesiadau, Darfod- &digaeth &0, Ft'liy mae f 'r pvryr* mwyaf I Euro, Gianhau, t Chryfhau y Gwaed, a thrwy hyny Didw reidiio pcb Aflecb-d, trwy gymeryd y feddyginiaeth at buro y Gwaed, sef PATENT Il' prawt o'r e ff th tule no I sydd ynddynt, ^orodii- yma rai o'r tystiolaethau sydd yn fy we,ddin, t STB —Gyda dioloh yr wyfyn eich hysbyeu o'f!!asmawra wnaetb eiob PiJJe rhyfeddol o'r n-a- "Hughes Patent Blood Pills," i nii. Yr aeddym am ddwy fiyrtedd mewn blinder mawr can Ysfa a Phcethder y cnawd, wedi en bnchosf fan Ddistempery Gw^ied, ao wedi cj meryd ond >-chydig o'r Pi)Is" hyn, mi gefaislwyr rhjddaad, -.e yr wyf yn anfon hj n er bndd y cyhoedd B- THOVAS, Pclau, Llanelii. Qwellhad hynod Files (Talfyr- MKf ) ST&,—Drwy gymeryd eich Pills hynod at p Gwaed, sof" Blood Fiiif," oafodd fy meich "fellbd neillduo) oddiwrth Darddiant ar y Cnawd, Poen yn y Ptn au yn y cluniau, dim Arohnaetn, Gwrthwyneb y Cylia, a mawr-fiindar gaa ataliadau Natur. Hefjd, trwy g mery d yr ua Fit is, cefais lwyr iaobad oddiwrth y Pills. Fe ddylai pawb wybod am danynt —D. Davies, William street, L!aDe"i GicelUad oddiwrth y Piles. STB,—Yr wyf yn ei deiwl > yn ddjledswydd srtial i'ch hysbysn fy mod wedi cael budd mawr 1r", gymeryd dau flyonaid c'ob Fills gwerth- fawr, sef Hughesc Pntei t Blood Pills." Yr oeddwn yn methu cerdd, d c-am braidd. ro yn rasthn elstedd 0 herwvdd y Piles a phoen ya y rhan i?elaf o'r cefh, y cluii'au, a'r Pen, ao yn eimlo <n bnr wan. Yn swr yt wyf \n hollol Bch, PC yp teimlo tn bur ddiolobgar,— MART Jamhs, Cwmbran, Awst 22, 187 -Y wit,r Pills 1 yn yn Patent. Cotpir pob Sugiad. Regie- tered Trade Mark,—Blood Pills." At werth mewn lJ lychau. gan holl Chemists y ityrmt am Is. lie., 2s. 9c., a 48.60. Gyda'r post, la. 2c., 2s. lfc., a 4s. 9f. oddiwrth y Patentee— lacob Hughes, Apcihcearies' Hall, Llanclly. Lendon Ageritii-Bi; clay, Sutton, Newbury, Ffinger, Hovendon. Bristol—Pearoe, Warren. Livc-rpool- Evans & Son, Raimts. Caidiff- Kernick. Manohest. r-MAtt" ro _ttoI' A Certain Cure for BruucMti^ Diphtheria, Sore ThroilJlt Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, ness of the chest, and pain in the side—'which irstant trotft-v.-f alone prevents degenerating into more serious maladias, itOt Ointment has the same powers over chcst complaints asattbtgt possesses, without causing pain or debility. Old asthma^ JB« valids will derive marvellous ease from the use of this which has brought round many such sufferers and re-estabUajjfcf health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sorea* and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pm* trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful powo on all the blood flowing to, and returning from, the rfliinW port. Tlie inflammation diminishes, the pain U-comee intolerable, the matter thicker, and a cure is soon ejected. Is all long-standing eases, Hollownv's Pills should also be tr.Seu as they will thoroughly expel all depraved humours from tiM body. Gout, Rheumatism, Stiff ioiizf Gout and Rheumatism arise from inflammation In the par* aflcctod. To effect a permanent en re. adopt a^cooling diet, drtnjc plenty of water, take pixof Ho l!<.vrayV Pills night and moi.iTcjt. nnd nib this Ointment most effectually twioe a-dav into thtt suffering parts when used simultaneously, they drive 8.11 inflam- mation and depression from the system, subdue and remove Jot enlargement of the joints, and leave the sinews and muscteft ikS and uncoutracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age. the gex, cbe place, or bncler what nr.me the disease may be classified..It will be cured if this Ointment bc> well nibbed into the and Ho!!oway's Fills taken nicht and morning to pnrifv Uh Wood. There is nothing deleterious in the composition at Holloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredientspQfMg the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Tills are sold at Professor HOIXOWAW j->t'ib)ishment, ? ..1, Oxford Street, London; also by neafij| every respectable Vendor of Jfedicino throughout the CivOfeSsfl Wrld, in Pots and Boxes, at Is. l|d., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., o:;i) each. Tlie smallest Pot of Ointment contain* OM$ ounce and tlie smalle=t Box of Pills foHr uozen. Frjl printed directions oi'o affixed to each Pot and Box, aoi ain bo bad in any lau^eu In^ggkitih, Arabic., A rnieniM^ Ho. 16-4.