Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. Y mae yr oerfel dychrynllyd sydd wedi ymdaenu dros y talaethau Tyrc- aidd yn y rhai y mae y milw yr Rws- iaidd ynddynt, bron wedi rhoddi ter- Jfyn ar bob symndiad o'u heiddo. O Erzeroum, ddydd Sadwrn diweddaf, dy wedid fod yr oerfel yn fwy nag y mae wedi bod am haner can mlynedd. Yr oedd reilffjrdd Varna a Roumania, wedi eu lJwyr atal gan eira. Ar y Cleans hefyd yr oedd yr eira yn ddwfn Jlle. iebydd o Bucharest hefyd a ddy- v < fod yr oerfel ag y mae y byddin- yn agored iddo yn arswydus. Fod yr eira yno o ddwy i dair troedfedd, a'i fod yn paihau i ddisgyn. Nad oedd y reilffyrdd yn redadwy, a bod y gwynt- oedd crjfion mewn llawer amgylchiad -edi dinystrio y llinellau telegraph. a ychwanegol at hyn, dywed fod 11 --dynion a 30 o geffylau, wedi en jwi i farwolaeth y tu allan i Buchar- lohebydd gyda Cadfridog Gonrko a .m o Orkanieh hysbysiaeth o weith- iiadau y eyfryw swyddog yn yr Etro- 1 Balkans, Dywed fod prif rwystr- a yr ymdaith yncodio natur y ffordd Too yr hon yr oedd y byddinoedd iwsiaidd yn gorfod ymlusgo, 8'U gyn- 1U trymion. Fod y wlad yn un wyllt, iynyddig, lie nad oes ffyidd. Fod fjcheldiroedd yn cael en dringo, cil- Ipofeau yn cael eu croesi, a choedwig- e$d tewion >n jeael ymwthio jdrwy- iynt yn ddyddiol. Mewn un am- Ichiad, fod-pedwar iau o ychair, ac ;0 i 200 o ddynion at bob gwn am ddiwrnod a dwy noson wedi cael tefhyddio at ddringo ucheldir. En tftys gorfod cario y cad. ddarpariad- I fyny mewn dwy law, a bod rhyw 0 neu 300 o Bulgariaid wrth y gor- wyl. Gohebydd o Constantinople a ddy- i fod y ddinas yn ilawn bywiogrwydd ilwroL Fod Suleiman Pacha wedi td yn cael ymgynghoriad a'r Snltan, jifod wediymadael drachefn gyda'r jilffordd Roumelaidd. Dywed hefyd '«l pob ymborth yn codi yn gyflym yn onstantinople, a'i iod yn ofiros yr a ^nangen a newyn yn y nM. Y mae yn ymddangos oddiwrth hys- bysiad sydd wedi cyrhaedd o Constant- inople fod byddin Suleiman Pacha i'w throsglwyddo ar unwaith i Adrianople. Os ydyw hyn yn iawn, y mae fel pe yn cydnabod fod y Tyrciaid wedi colli Bulgaria, a'u bod yn dechreu credu mae y peth gonu iddynt i'wt wneud ydyw ceisio cad w y gelyn o Roumelia. Y mae y Serfiaid yn hawlio eu bod wedi manteisio cryn lawer oddiar y Tyrciaid. Ar y 19eg cyfisol, cymer- asant weithiau amddiffynol bont Stretchnia; dinvstrasaiat y bont, a thrwy hyny dori ymaith gysylltiad y Tyrciaid a Nisch, a thref Leskowatz, ar y ffordd i Prischtina. Y mae Bab- ina Glava, yn ogleddol i Nisch hefyd Wedi ei chymeryd, ac wedi ei meddianu gan y Serfiaid. Oddiwrth adroddiad jswyddogol sydd wedi ei dderbyn yn Belgrade, y mae y Serfiaid wedi cym- eryd Pass St. Nictolas, trwy ruthrym- osodiad. Yr oedd y golled ar bob ochr yn fawr.

LLOFRUDDIAETH CREUJAWN.

ABEKAFON- -MAEW^I^BK DDAStWElNIOE.'',

GWEITHFAOL A MASNACHOL.

CYFSWIDIADA'J YN Y LLYTH.,I…

HYN A'R LLALL YR WYTHNOS.

EISTEDDFOD UNDEBOL MOUNTAIN…

EISTEDDFOD Y DRILL HALL, MERTHYR.

;CYFAE^OD Y PEYDSAWH. j

CYFARFOD YR HWYR '

T&KCYNON,ABEBDAB.

Advertising

EISTEDDFOD DOWLAIS.

TRECYNON.

CYFARFOD 10 o'R GLOCH.