Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD TREHERBERT.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD TREHERBERT. Dechreuwyd yr eisteddfod hon yn Iled brydlon, a hyny trwy i E. Thomas, Ysw., Maendy Hall, gymervd y gadair, gan yr hwn hefyd y cafwyd anerchiad byr a phwrpasol. Beirniad y Rhyddiaeth a'r Farddoniaethoedd yr enwog Hwfa Mon, Llnndain: y gerddoriaeth, Mr. D. Jen- kins, U.C.W., a Mr. T. D. Williams (Eos Dyffryn, R.A.M.: cyfeilydd, Miss Bell Morgan, Treherbert. Yn mhlith y beirdd a'r llenorion pre- senol, yr oedd Nathan Dyfed, Islwyn, Dewi Haran, Dafydd Morganwg, Carn Elian, Dyfedfab, Brynfab Sathfan Wyn, Daronwy, Elianwyson, Dafydd o Went,, Oarw Cynon, Dryw,Glaslwyn,Deincodyn Honddu, Eryr Pen Pych, Morien, &c. » Wedi galw am anerchiadau y beirdd Cafwyd beimiadaeth yr englyn i'r Gwen- ithyn, gwobr 5s; a'r hwn oedd yn fudd- itgol oedd y Parch T P Edwards, (W), Abergele. Cann 'Wele y Priodfad yn dyfod,' gwobr 3s; dwv gystidleuodd, a'r buddugol oedfi Elizabeth Ann Phillips, Penyrenglyn, Treheibert. Beirniadaeth yr Hir a Thoddaid i Lusern y Glowr,' gwobr 10s. 6c derbyniwyd ugain o gyf. ansoddiadau ar y testyn, ac eiddo Caled- law oedd y goreu, ond ni atebodd neb. Cann y Cymro,' gwobr 10s 6c cystad- leuodd tri, a'r goreu oedd Mr D Davies, Treherbert. Beirniadaeth y traethawd ar y Cymry a ddyrchafastnt eu hunain yn f 18fed ganrif, gwobr £10. Dau draeth- awd a dderbyniwyd, ond nid oedd uu'o Jionynt yn agos a bod yn deilwng o'r wobr. Canu 'Y Chwarelwr,' gwobr 22. Un party S. cystadlu, ac yn deilwng o'r wobr, sef r M Q barti, Treherbert, Beirniadaeth y gadair dderw, gan Mr Charles Jenkins, Treherber, gwobr tair gini. Un gadair ddaeth i law, sef eiddo Gwilym Awst, sef Mr W Saunders Mor- gan, Abertawe. Cystadleuaeth y Requ- iem Cynulleidfaol, gan J Parry, Ysw, gwobr £ 8 a Metronome i'r arweinydd gwerth dwy gini Dau gor gystadleuodd, Ief cor Carmel, Treherbert, dan arweiniad Mr M 0 Jones, a chor Silo, Pentre, dan arweiniad Mr Thomas Davies, a'r cyntaf In fuddugol. Dechreuwyd y cyfarfod prydnawnol trwy ganu y golomen wen gan Mr. D. Davfes, Treherbert. Cann y 4 Bwthyn at y traeth,' gwobr 10s 6c; un yn canu, Ie yn deilwng o'r wobr, sef Mrs Davies, Treherberl.. Adroddiad yr Ystorm,' gan flwfi Men, gwobr 7s 6c adrodd- odd 30 j darn, a rhaawyd y wobr rhwng Moigan, -Farteg, Crynant, a John Lewh, Tylecocb. Beirniadaeth f gdiriau j gysHitupddi Cantata, ewobr Iftir gini; dvk-il law, O-cidd Q'jw jtJi'V Pentyprictct. Cairo ^Dritsg. dmg i fyny,' gwobr 15s: c, 'l ~.uo fenrti, a'r buddngol oedd Mr lli >s a Mr David Davies, Treherbert. Beirn- iadaeth. y traethawd ar Briodas, gwobr dwy gini; cystadleuodd wyth, a'r buddngol oedd Alaw Dalals, Maesteg. Cann* I Can y Tywyisog,' gwobr 10s 6c: dan jn eystadlu, a'r goren oodd Mr David Davies, Treherbert. Beirniad- aeth yr awdlau ar y Nefoedd, gwobr £10, a chadair gwerth tair gini: der- byniwyd tair awdl, y goren o ba rai oedd eiddo Islwyn, yr hWD hefyd oedd yn bresenol, ac a oiseddwyd yn oldef- awd beirdd Ynys Prydain. Cafwyd an- erehiadau ar yr achlysur gan Dewi Haran, Brynfab, Carn Elian, Dyfedfab, R T Williams, W Williams (Merthyr), Deincodyn, Carw Cynon, Dryw .Nathan Wyn, Dafydd o Went, a Gwryd Lewis, y rhan ivyafo ba rai a gant ymddang- 08 yn ein nesaf. Cafwyd yn nesaf gan ar y del yn gan John Evans, Treherbert, ac wedl hyny gan Miss Griffiths, Caer- dydd (gyda'r delyn). Wedi cael an. erchiad pwrpasol ar y cynulliad a'r doll boneddigaidd yr ymddygodd y gwyddfodolion yn ystod y dydd, gan Mi-Kernyw, gornchwyliwr glota y Bnte, Treherbert, cafwyd cystadleuaeth y prif ddarn c.rawl, sef y Ganig Faddng- 01 yn yr eisted ifod dd weddaf yno, gwobr £ il5, yn nghyda X5 arall rhwng yr arweinydd a'r tri a ganeot nnawdau y ganig. Y r un corau a gystad euas- mfc, a'r un hefyd a fa ya fuddagol, ond ary solo bass. Y p;th oiaf oadd ar- eithio ary mor, a'r baddugal oedd John Risers, Pentre, Ystrad. Yn yr hwyr cynaliwyd cyngerdd, a dagenyin aliu dweyd na fydd y pwyJ gor anturiaeth yn g >lledwyr mawrion eleni eto, er fod yr adeg wedi troi yn eu herbyn.

Y LLWYNOG.

!EISTEDDFOD Y CYMRODOR. ION,…

CTFABFOD Y BOREU,

CYFABFOD Y PRYDNAWK.:

AJRFOD YR HWYK.,

BETH A WNEIftO MABONWYSON.

Advertising

EISTEDDFOD LLWYNYPIA.

CAERFFILI.