Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

m ^$1 Gall miloedd dystiolaethn fod Yt Europa infante Life ftiiifin Wedi arbed fcywydara, w ol i pob medd- vmniaeth arall gael ei threio yn oier. SH ohynwysant ddim opium, nac nnrnyw both arall eydd niweidiol 1 babaD gwanychaf, gan hyny, dyma WI Iwif Md^gisiiaatl ddyogil I Fabanod pan yn mags At achoBioR o dwymyn gooh, y trecn •och, enyniant, pangfeydd, dolor y cnrddf, rhwymdra, a rhyddm y coluddion, £ holl anhwylderau plant, o wythnoi i ddeuddeg mlwydd oed, y maent ynan- mhrisiadwy. Yn yr aohosion mwyaf ar- teithiol, oa rhoddir dogn pob podair swr* rhwyitri? y olefyd, a symudir ym- aith y perygl. Gill maman, wrth en defnyddio, ar-1 bed bywydau eu plant, a diano rhag bil- faci dychrynllyd y meddygon. MM mil- oedd o dystiolaethau wedi eu derbyn, ac wa cael eu derbyn yn ddyddiol, yn col. nodi rhiweddau rhyfeddol y feddygin- ■tU pion. ballo moddionrereill i wella eich 1h, Asthma, Bronchitis, neu:ryw Ider perthynol i'r frest neur int, ewch at eich fferyllydd a /ch Botelaid o George's Cough Balsam. vch ef yn ol y cyferwyddiadan, a vch am ei alln rhyfeddol wrth Million. Y8.—Un Dogn yn rhyadhau, ac Idognau yn gwella* laeihaM pvrysig a dyddorol o gtDM- wtelt ;h gan fiery liwyr a gwerthwyr oyff- Is. lio. ? 2s. 9o. y sypyn. Cyfan- Llundain Barclay and SOTS Button aisa Brothers" Co. B tO J. A. d Co.; Caerdydd: 8. P. Kemiok; • rchenog, B. A. GEORGE* Chemist, &c., Fentre, pontypntt. sypyn yn rhad drwy y poj a» 15 a 34 llythyrnod. -The title «Dame Enrols Intents dryers" is oopyright and entered at Stationers' Hall. lleol-Aberdar: Evans, T. W., j.; WllliamB, D.; Merthyr :« £ mytW ryte Mountainash Abel James 1: Basset, Smyth Dinas: Williams T JoneB Btaenafon Evans; Car- Kerniok Swansea: Davies. [8 d—Liberal terms offered to agents. ~LUNELL YR ALLAN. ir LONGAU LLYTHYRGODOL BBEINIOL. e y llinell hon yn cynyg manteM- neilldnol, a dylai ymfudwyr i un. w ran o Canada neu yr Unol Dal- aau, osydynt yn awyddus am achub VTftLWJONiS0^yddfa'r Aberdctre Times, Aherdar; j W. JONES, Dilledydd, Ac., 57, Oxford-street, Mountainaah; OWEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno road, Pontypridd; neu a ALLAN BROTHERS and 00., James-street, LiverpooL "T7T"tbANSATLANTIC LINE. NEW YORK. BE0RT2ST, tEEAPEST, AND SAFEST Average Paseage 9J days. rrHE Oenrral Transatlantic Cos. Mail Steamers ton., 3,000 V'^LTMODIH fc! FARES FROM ANY RAILr^ £ £ SmI°N FiXO NEW YORK, or Cabin •• •• £ 7 7 0 Intermediate £ 5 15 0 BEDDING AND ALL NECESSITIES FOUND. ADDIY to LUSCOMBE, BELLAMY. & Co., Plymouth; A.. DE BOCANJDE, Caxdifif; Or toD W. JONES (Dafydd MorganwgJ, Hirwain. Yn av»r yn b&rod, pris 6ch.; gy^a'r Post, 6 £ c., Rhan 2il o "LLAWLYER Y GLOWR," yn dangos ei beryglon, a'r moddion goreu iew hyagoi, gan DAVID WEEKS (HONDDU,) Treherbert. Gan na fwriedir argrafiu ond y nifer gofynol, er- lynir ar bawb a garant dderbyn y llyfr h snvau jn ddioed at y Cyhoeddwf—D JJAVXBG, Pfinter, Treorkey, Rhondda.. GeHir cael taflen o'r Cynwyaiad drwy anion daco at y Cyboeddwr. Or. VEGETABLE TOIUO. nine bit? Y feddyginiaeth oreu addyohymygwyd a«a ddy- feisiwyd er cryfhau y cyfansoddiad a phuro y gwaed. Y MAE y Bitters hyn yn holloi 111- JL ieuol, ac yn cynwys chwerw-ljsiau a melus-lysi«u wedi eu haddas gymysga, sef, Quinine, Sarsaparilla, S&fcoa, La- vender, Burdock, Liverwort, Gtntain Boot, &c. Mewn gair y mae br-j bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawryn y feddyginiaeth refoddol hon, ac y meat wedi caol eu parotoi ar ol llawer o fytyr- iaeth yn y modd goreu er eu perffeilhio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn yn- ddangos fel un neu ragor o'r anhwy. deran canlynol:-Iaelder ysbryd, nervous ness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddvsmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysan ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diflyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sefgwaelder cyn bwyd, trymder anar- ferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr auadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr cchr, y pleuricy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achcsi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac yegafnder yn y pen. 3. Tiwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hycod o effei thiol aty blast neu'r awelon, gwynegon, ystyfldra y cymalau, y croen yn bigog ac anes- mwyth, a phob math o deUstempw yn y gwaed. -— Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate noripe, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently reoommended them with marked suc- cess. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S., (Big.), L.8.A., CLond.) LLINELLAU A yegrifenwyd gen y J: Rhsjs.MoraaB (Llenrvfg/i ar ol proB ao adnabod eftlthlta GWILYM EYANS'. QUININE BITTEBB. Allan o Seren Oymru. M or hosnus ao amrywiol yw 'R doluriau ffinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddinoen, Na neb heb wybod beth yw poen; Yn wynebhyn, mor werth/awr yw Fod dynion yn ein mysg ynbyw Gysegrant eu meddyliau doeth I chwilio, drwy wyadoniaeth goeth, Am dTWjthau sydd o gyflawn tin I wellalr anhwylderau bUn. Mae GwiLYM EvANS, Gymro chweg, Ffetyllydd mawr Llanelli deg, Drwy Ii feddwl cryfa'i nerthol fryd, Am l«yr weUhau<n doluriau H gyd. Mae wedi profllr llysian gl&n, Eu rbinian oil yn fawr a man; Cymysgn'r chwerw a'r mehu) waa I wneud un dwye feddyglyn da; Mae lluoedd wedi pron 'i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. Tanygrieiau, Ffestiniog, June 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoeh, fely oaffooh ohwi a phawb ereill wybod beth y mae eich Quinmt Bitten yn ei wneuthur yn Ngogledd Crauu. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y fluaws bersonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy J gymysgedd ardderchog hon, ond yn nmg enwi fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botel- aid, nn i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad 08S dim, ie, sylwch, dim wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, undyn byw, i'W gymharu a'r Qpmw* Bitters tuag at ddiffyg truliad, iselder ysbryd, faintiug fits, natur oofir a rhwng yr ysgwgddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sisrhau fod yr oU o'r doluriau uchod wedi eu liwyr wellhau oddiar atnryw yn yr ardal Ton trwy botelaid 4s. 6ch. o'r Qum- nø Bitters Taer gymbellaf bawb sydd mewn pryder am eu hieobyd i dreio hwn. Hvn fel dvlednwrdd dvngarol oddiwrth un a gafodd well- hld lfiSn -Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT "WILLIAMS (Gwas y Llew). BYDDED HYSBYB 1 MWU. (A.) K idjdyw yn bosibl dodi'r holi gyff.iriau sydd ynw feddyginiaeth hvn mewn FilJs (B.) Y mae y pris mor lselag y gall fod, os oymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sar- saparilla. (C.) Gellir gweithio frl arfer, heb un anghyf- leusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yu hytrach y mae yn atal anwyd. „ (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan neu yr aelod o'r corff sydd yn wanach, ao felly yn fwy agored i beintiau ao afiech. d nag arferol, a dylid cofio fod bron pob math o Bills yn gwanhau y cyfansoddiad ac yn aflonydduy c, 11a. (E.) Nid Quinine Winr, nalincture if Qui- tine, nao unrhyw gymysgedd arall e eiddo y Druggist ei hun, ond Evans' Quinine Bitters, mewn PQte-lau 2a. 9o. a 4s. 6c., a'r eaw Gwilym Evane, Ph.C,, M.R P-S., wedi ei ysgrifenu ar Stump y Llywodraeth; heb hyn twy 11 a flugio ydArtwerth yn mbob tref, neu 3 n direct i bob than o'r wlad oddiwrth y percbenog, MR. GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly. D.S.-Os na ellir cael y Bitters heb drafferth, ysgrifener at y peiohencg- FFKITHIAU PWYSIQI A&IM 9 Mmk%i, us MM WHITE'S PILL OF HEALTH (OABfiPYSDSlM), BEEINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy drefWsntnewydd y maent yn HOLLOL DDI FLAS. Cymevadwyir y Pekcf hyn yn gyffiradinol fel meddyginieetil ragorol s diffael mewn achooion o Anhwylderau Gei ii.idd, Difiyg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn "T Ystumog, Rhwvmiad y Corfl, Pendrondod, Lloegia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefc, neu y Lwynau, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Difiyg Archwaeth, Saldra, no. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achoeion 0 glefyd y oroen a'r gwaed. Ar werth gan yr feoll Fferyllwyr, mew blychau fie. a In, lie, yr un; nen yn rhyd drwy y post am naw neu fcuratheg 0 (mttag stam.pt oeiniog, drwy anfon at y perchenogion. WHITE BROTHERS, Chemists, Guildhail-sqoare, Carmarthen. Gellir oael gweled tystiolaethau afrifad gan Perchenogion, Er arbed lie, gosodir gerbron y dyfyniadau canlynol 0 lythyrau yn unig Efch Peleni Ieohyd chwi rhag anhwylderan geriaidd a'r losgfa yn y oylla yw y goreu fymerais erioed. 'Dr;,rÑ mi gymeryd eich Pelen! Ieohyd ciawo ti y gorohymynwyd, a chefais waredigaeth ^iod. (Anhwylder—diffyg treuliad a dolur yr Ateba Feleni White yn dda mewn aohosion 0 dddur a phendrondod yn y pen, a symudant rhvmiad y oorff." "Yoneddigion,—Darfa 'r Feleni a roddasoch mi kryr wella fy nghylla,, a symudasant y dolur a demlwn rn tr ysgwyddau," Y mae eioh Feleni yn anmhrisiadwy. Symilir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystureg, gydag un dogn. Yr wyf T* hoffl eich Feleni chwi yn fwy nag uidiyw rai ereiU wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylterau geriaidd a dolur yn y pen. Dewisa fy n||wrdg hwynt hefyd 0 flaen unrhyw bsleni Y mae 7n dda genyf i gymeradwyo eioh Feleni leohyd ciwl; atebant yn dda, a gweddant I'm cyfansoddkd yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gmeud prawf 0 honynt; y maent yn dyner ao yiadgyfnerthol." Ii Ar wrth two ilyohau 7Je. fl' GWKLLIAD UNIONGYROHOL. X MiffiniKth BobloplU. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddygftiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella ?eewoh ac Anwyd, Darfodedig- aeth, Diflyg Aaad, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Oolliad Llais,' Influenza, fto. Yta y y.—— web eyoblyd, gy<ft goglefaiad yn y gwddt, rhydd Black Oirrant Symp White es- mwythad uniongyfchol; a thafla ffwrdd bob llysnafedd, pa un altenau, tew, neu linorog, gan gynyrohu anadllad hydd, amddifadiad 0 boen, a ohwsg adfywiol. Gweler y tystiolaihau amgauedig gyda phob potel gyda golwg ar ieithiau gwellhaol y FEDDYGINIAETB ANFFAELEDIG HON Tyitiolaefi ddiweddar, EglwysCwmin, Meh. 19,1874. Anwyl Syrs,—Y mae Blaok Currant Syrup at y peswch yn ddarpariaeh enwog. Y mae wedi gwneud rhagor 0 ddaiori, ao wedi rhoddi mi well gorphwysdra yn y tos, nag unrhyw beth ydwyf fl wedi gymeryd hp yn hyn. Yr eiddoch yn gywir, J• R. TitLoB. I mae oanoedd o Dystidaethau wedi eu der- byn. Danfona Fferyllwy: at y Perchenogion gan siarad yn y modd uchslaf am y Syrup hwn. Ar werth ganyr holl Feryllwyr, mewn potel Is. 1 Jo. a 2s. 9o. yr nn. Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan hoU dai neddyginaeth freint- iedig. Darparo& yn unig gan WRITE IBROTHIII&S, Chemiie, 7, Gtildhail Square, Carmarthen, DALIBB BTIW.—Y mae ynysgrifenedig ar yr amlen tuallan gan y Ferchsnogion—" White Brothero;" ao y mae "Whitea Cough Syrup" wedi ei argraffu yn y gwydr; heb yr hyn nid OÐE yc un yn gywir, C. SCHWERSR^ QiPtMas, 18, Aimdar*< CHWEREWS W&TCHIS to suit all clam* of Purchasers. SCHWERER'S WATCHES of the besi English and Foreign make. SCHWERER'S GOLD PATENT IB VERS J.:1 from £lOlO! SCHWERER'8 S I L V E R PATBW o LEVERS at It is,. £ 5 56., up to t'l 7t. SCHWERER'S GOLD GENEVES £ 4 4s„ £ 5 5B,, up to LV^, ^CHWERER'S WATCHES are alwayi C* ready for ase, bwlag ekttfull^ tiund adjusted. Purchaaera cannot A., better thaa send to me fur a Watch, which vili be supplied or forwarded to Mty &ddr<m on receipt ot P.O.O, 0' ^CHWESERS EIOHT-D/.Y CLOCKS, Ordinary Clocks, he., 01 the best and newest 6-315 iga SCHWERER'S SILVER GOODS in great 0. variety; SCHWERER'S ELEOTRO-PLATK of the jj newest and beat description. SCHWERER S fCtit stock d,Spectacles, own- priseB all kinde in Gold, Steel, aud Shoi» Framae. SCHWERER repairt all fcfuds of Wntcha?, 0 Clocke, Jewellery^ Flatty tc., In tta.'faaii' style. SCHWERER biws respc<3tf?illy to tbJ!,11k the Public fbr thair past pairety»ge, trueti&g continuant* of the same. QS ydych am OrisJnron o'f fath oren ewoh M C. SCHWKKEIt, OotoxAKial Bwee., Abwdart- W' TT; EVANS' PATENT COUGH PILLS. Y mas y P ;leni Lyn yn f l meddygfr- iawth at Beswch, Diffyg AnsdS, Isifiueara, Tya- dra yn y Pipau AsadSiol a'r Broacoitia, &c. Y !Y,B.é y P,hni hyn yn dtit'.i', a pbv-y bynag eydu yn dyodlel ciddiwTih rai 0'" anhwyl- deran uchod, nid oes achos iddjnt ond gwneud prawf i) un fclychaid er cael eu bod y gwellhad goreu sydd WGdi cnel ei gynfg i'r oyhoedd at bessoh A sthraat^idd a Da^odsdigol, Crygni, Colliad Llai^, a pLob anhwyldeb yn y fynwes a'r Lungs. Y luuent yn symud ar unwaith Jbob teimiad 0 ddiffyg a thrymdm yn yr anadliad, yr hwn sydd vn stal hun y gweithiwr blinderus, Y maent yn rhoddi eemwythad ag sydd bron yn uniongf rc!>iol i'r thai a ddyoddefaru odaiwi th yr anh^lderau hyn, y rhai o'ti hesgeuluso gydd yn dra pfeerysnus. Bodded i unrhyw bersonsydd dyoddef i rcdci prawf ar PESWOH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gydR buandra bron yn wyrthiol. Synindirymathangwaethafobeawoh mewn yohydig amser. James Jeckics, Regent street, Aber- dare, a ddywed,—"Darfu i'rblychaid peleni a brynais genych esmwythhau fy mheswch wedi y dogn oyntsf, ac y maent parhau i'm llesoli. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2i. 9o. yr un. Trwy'r Ptmt, Is Ac., a So. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Cyhifir j Peleni hyn y feddyginiaeth ddiogelai ao efeithiolaf at y Goat, Rheumatic, Lumbago, Rhoomatiam, Bciatica, Rheumatic Gout, a phob math o boeuau yn y joints a'r cvmalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r elfl a'i oymer&nt i gadw yn y ty, na chyf- nowid ymborth, a gall y cyfansoddiad gwanaf en cymeryd yn hollol ddiberygl. Y neb a ddyoddefa 0 r achwiderau hyn, taer gymhellir hwyut i roddi prawf i un blyohiad o'r peleni hyn er profl eu hdeithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbaoh, ger Aberdar, a ddywed,—Bum am wyihnosau yn methu dilyn ty. ngslwedigaath, yn rfyoddaf yn fawr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy nghoesau a'm oorff, gymaint felly fel yr oeddwn yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfed myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- liniau. Darbwyllwyd fl i fvuu blychaid o'oh pelcnau at y Gout a'r Rheumatio, ac y mae yn dda genyf eioh hysbyeu fy mod mewn llai nag wytbnos yn aoi i iyned at fy ngwaith. Nis gall- af siarad yn rhy uchel am dau j at. Byddwoh o^-stal a rhoddi i mi flyohaid arall, y rhai y bwriadaf eu oadw yn y tv. GaHwoh gyfeirfo unrhyw berson ataf am wirionedd yr hyn a ddy- wedaf, ao argyhoeddal y mwyat anghredadwy olu heffaith hyeed arnaf fl. Gwcrthir y pleiii hyn mewu blyohau Is. lie. EVANS7 TOOTHACHK' PILLS. PELKMI EVANS AT DDANODD. Meddyginiaetfc sicr i bawb a udyoddefant oddi- wrth Ddsncdd, Tiedoloreaux, Rheums, Poen yn y Gwyseb, Poen yn y Gums, 4c. A- worth méwn blyclmu h. lie. a 2.. 9c M&e y darp&riadau uohod yn cael en hamddi- ffyn gan stamp y lly wodraeth, ao yn iwyn llaw- nodi -.d y gwneutiturwr, heb yr hyn aid oes dim yn iawn. Gellir en cael oil g-m bob fferyllydd oyfrifoliieu oruchwy liwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchcnog ar dderbyuiad eu g werth mewn stamps. Trwy y Post ls, 4o., a 3e, yr un. PAHAM Y DYODDEFWCH? TREIWCH UN BL YCIIAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaint, &o. Y moe y Peleni hyn wedi eu parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o iysiau, ao yn gweithredu yn naturiol a sicr ar y cyf- atsoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gollir eu cymeryd g&n um hyw berson, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn ojflawni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith- redu yc neillduol ar yr ysgj faint, ao yn clirio pob yxngnsgiiad a duadda i an. hwyldeb. Y mae y rhanau mewnol yn cael en rheoleidciio wt th en cymcryd, ac y mae y theoleiddiad yn cael eu fcicrhiu wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent yn sicr y feddyginiaeth orru i weithrod- iadau treuliol anmharedig, yn cghyd a'r gwahaiiol f'ithau o smhwylderau perthynol i'r treuliad a r ysgyfdiat, y rhai atidygfiiit yn mlaeu Solai ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgufiider, Poen yn y Cylla, G wyijfcch wyddiad, Tynerwch yn nghymydogacth yr Ys- gyfaint, Boirwymedd, Piles a'r Gravel, Clefyd Me yn, Cyspfadrwydd, Coiled chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, IseWer Ysbryd, Poenau Bar draWl y Llwyuau a'r Cefa. Torifcd allan ar y WYl\0b a'r coril, Aniahmedd y Gwae I Bam-jtism, Poenr.u yn yr Ystumog a'r Och. en. Diffyg Treuliad, Imfiamation, Cmirm y Galon, &c. mes Davies, 58, Vfiud-streot, a ddy- wed,—"Y ml,e y llesh*d mawr a ddor- byMMS oddiwxth eioh Bilious a Liver Pills y tuhwrt i giMu jliaebh." Fesy 11m y Peleni byn gUfychedd yr Ystus-. g, 8-C Ü.wn rhooleiddiad gwethrodi.au yr Ysgy faint a holl weitbi-c-diadiu y treuli^nt. Ar vrerth mewnblych^u swllt a ohain, iog a dim>i, 2a. 9c., yr un trwy y pist &ra Is. 4c, a 3s., i'w cael oddiw; th y gwneuthurwi'. iJa.-paredig ya unig gan T. W. iSvA^s, M E.P.S., Chemist, 14, Commercial-st, berdare, Glamorganshire. DAin ii-14 aiiiVV Y GWAED YW BYWYD Y DYN. a iri E. D j] R 1f (J ?WR achcs o'r ihan f'wyafo'r clefyiJaa gwaetbaf eg y rie". corfl r yrcl yn cioddef od»ii- wtthyEt. Y Gvct-.rc tjdd v» derbyn y gwenwya sjnei gario i'r gv»»c3aol thansn o'r oorff, nea Is-yu yn mlatn B.'ait, Scirvv, Cornwjdos, Pecldynod, Clwjfau, Crotn Gaiw, Ysfa y Oaawd, &o. GWAED DRWG rv'rachoao'r Piea Ioifia Dmatioii y llygaid, Gwynegon, Gout, Dauodd, Spleen yn y D",t.tdj, f Pen, &c., Stitches yn r Oelma. &o. QWAED DR rvo Yw*r achos yn ami Glofydau'r Afa, Diffyg rr&al, Jaundice cen'r Clefyd Melyn, Dwfr Poen laeldw Ysbryd, &o, QWAED DRWG Yw'r achos o'r Msn -y»ion Ran Glefyd y B enin, Chwydd yn y Glands, Clefydau Bev. • wwiad megyø Atalíadau Netar, Hpinitiau, Chwys Oere Ne> vee Egwan, Cryd, Gicesiadau, £ >ujfbd- f?di?aeth &o Fblly mae o'r p^-yr mwyaf i Buro, G>ab2un, » Chryfhau y Uw-i.-ed, athr-yhj ny D-dv>reiddio pob Aaeoh d, ti v j gj meryd > fed'}j gi/J^b tt buro y Owned, aei sua PATENT Sr prawf o'r effaith noillducl sydd ynddjnt, foeodir yma rai 0 r tjstioUeth&u sydd yn fy cneddiant;— SyRt-Gyde. diolch yr wyfyn f.içh hysbysu olrilet;mawra wnaeth eieh Pills rhyfeddol o'r jnw "Hughes Patent Blood Pills," i mi. Yr oeddym am ddw fivnedd mewn blinder mtiwr ;an Yefa a Phcfthder y cnawd, wedi eu hachcsf fen Ddistemper y Gw">d, ao wedi ojmsryd ond fchydig o'r Pills hyn, mi gefaislwyr rbyridbad, »e yr wyf yn anfon byn er bndd y oyhoodd -• B. THOMAS, Dolau, Llanelli. tr^-ellhad hynod Piles (Talfyr- XOD ) STR,—Drwy gymer°d iich Pills hynod at y Gwaed, sef "Blood Pi!U," oafodd fy merch wellhad neillduol oddiwrth Darddiant ar y Cnawd, Poen yn y Pen ao yn y cluniau, dim \rohwaetb, Gwrthwyneb y Cyl'a, a mawr-flindar ataliadau Na-ur Rtf d, trwy g meryd yr ar Pilis, cefsis lwyr iacbad oddiwrth y PiJlB. Fe ddylai p!1wb wybod am danynt-D. Dav-es, William street, LlaneH. Owell, ad oddiievii v Viles. BTB,~Yr wyf yn ei deiml j yn ddykdswydd .rr.aI i'ch hysbjeu fy mod wedi oael budd mawr lrwv gymeryd dau flyohaid o'ch Pills gwerth- fawr, sef Hughes' Pr tp-t Blood Pills." Yr oeddwn yn metiiu oprdd d cam braidd. -A yn mc-thu eist^ld 0 h^rwj dd y Pttes a phoea yn j rban ieelnf ore y clutiau, a r Pen, aoyn eimlo «nbnr van Sn -ytr y: wyf ?n hollol ach, ac yn jn bur ddiolchgar — MABT JAMBB, Cwmbi tisi, A wet 22, 187-. Y mae'r Pills hyn yn Patent Cospir pob ffugiad. Regis- tated Trtide Ma k.l' B -cod Pillar" Ar werth mewn lychatt gan holl Chemists y itymtti am Is. l^c > 2s. 9c., a 4s. 6c. 61Idtir poat, h, 2c., 2s. He., a 48. 9" oddiwrth y Patentee— n £ cndon A^efct8-B""cley, Sutton, Na^bory, Sanger, Hovonoon. Eyietol-Pearce, Warren. Liveipool Evacs & Sou, Raisies. Cardiff"- Kemick. Mancbeet- r -M.tt-r. -3 "1:1:e c,r. A Certain Cure for Bronchitis Diphtheria, Sore Throot, Asthma, &o. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, fc?cJU £ oeasof the chest, and pain in the side—which instant tareafcW-Mi alone preTents degenerating into more senotis inala<tia»i Ointment has the same powers over chest complamts as a MH> Jossesaes, without causing pain or debility. ralids will derive marvellous ease from the use of cms which has brought round many suoh suffered ana ro-esi»D«B«5 health after every other mean3 had taiiea. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sore*, and Ulcers. -_J By rubbing the Ointment round tne anectea pang, it ymm trates to the tissues beneath, and exercises a wondOTfol pwwf 0^ the blood flowing to,.and returning from, the duie«i Dart. The inflammation diminishes, the pain becomes M Intolerable, the matter thicker, aad a cure is soon eferted. » all lone-standing ca?es, Holloway s Pills should also be takBBi as they will thoroughly expel all depraved humours from#* body. Gout, Rheumatism, Stiff Job* Gout and Ttf?eunwtipm arise from inflammation in the partg affected. To rfeet a permanent cure, adopt ajpooling diet, din| blentr of water, take six of Ho lloway's Fills night and mOTimi, and rub this Ointment most effectually twioe a-day into flSf suffering parts; when used simultaneously, they dnve all inSaatr mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave toe smews and muscles tos and unoontracted. Eruptions on the Skin. Tn this class of complaints, no matter the age, the sext V Ao TTJUCC or under what name the disease may be classified. It will be cured if this Ointment be well rubbed into the system, and Holloira 's Pills taken nisrht and morning to purify tbj blood. There is notlnng deleterious in the compoatMn.at Holloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredients poMO)f the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Pill? nre sold at Professor EfOLI-OWAlTf Establishment, ? 1, Oxford Street, London also by neam r>vm- rospeivt:ib> Vendor of Medicine throughout the Civuuwy World, in Pots and Box<.> nt Is. ljd., 2s. 9d., 4s. 6d., 114, Mn1 SSs.' each. The smallest Pot of Ointment contains mince and the smallest Box of Pills four dozen. Full yrtaied direction's we affixed to-each Pot and B<»» a*4 ctm wintA in any Arvr.cnian,