Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. Y mae y Serviaid wedi eymeryd tref Pirot, wedi dan ddiwrnod o ym- ladd caled. Y mae hwn yn gam pwysig araU ar y ifordd i Sophia, o'r hwn le y mae Pirot yn 45 o nIMiroedd. Dechreu- wyd yr ymosodiad ar ddydd Ian, ac arweiniodd i ymladdfa galed o gwmpas rhag-gaerany Tyrciaid ar y tn aswy i Nissava. Gwener y cymerwyd yr olaf o'r gweithiau amddiffynol, ac aeth y Serviaid i mewn i Pirot, gan feddianu 23 o ynau, 1,000 o ddrylliau, yn ngliyda cnjfaoswm mawr o ddar- paiiadau rhyfef. Ni chymerwyd ond 50 o gar&iarorion. Y mae y dref yn cynwys 15,000 o drigonon, o'r i hai y j$&e 7 yn Griefionogion am bob an o'r .Moslem. • Dywed hysbysiad o Belgrade fod yr funddiffynlu Tyrcaidd yn Nisch yn tu- eddu i roddi y lie i fyny, a bod gohebu wedi dechreu gyda golwg ar hyny. Ond hysbysiad arall o'r uhlleaddy- Wed fod catrodau Tyrcaidd yn cyr- haedd o Salonika er gwfthsefyll y Strviaid. '), Y mae y ltwsiaid yn myned yn mlaen yn ddiymaros yn nghyfeiriad Plevna, ac yn cyflawni teithiau sydd bron yn, wyrthiol yn nghanol eira y gymydojg- aeth. Yr otedd yn cael ei daenu yn Bucharest ddydd'Llun fod y Tyrciaid Wedi ecciliDoSo^hia, ac wedi llosgi y llo Y mae enwEacTy Tyrciaid o Ddfcvn. einbarth Bulgaria wedi inyned ya Ulhell erbyn hyn, a dywed yr hysbys- 4adau Rwsiaidd fody encilio o'r holl,derfyn-dir Dwyreiniol, gan adael ond yn> unig ychydig filwyr -ft brodorion hauer arfog i amddiffyn y -*tf^ £ safoedd. Y mae y Tyrciaid tuag at y llefel pe byddai ci budflgBStt ynddo wedi terfynu. Mae amryw dreii a phentrefi wedi on llosgi »* panddynt. Y mae Bulgaria Ddwyrein- « aol ibl r.roliuddiedig ag-eira, nentydd y »IyBydd-dir wedi rhewi, a'r pontydd Wedi eu cario oilymaith gan lifogydd. Y mae yn ymddangos fod cryn am. Jieuaetb yn Erzeroum yn nghylch sy- mudiad Mnkhta, Pacha, gan na wyddusi yn iawn i ba le nac i ba ddyben y mae 'ijWedi caelei alw oddiyno. Y mae y j Typhas fever yn drwm yn y dref, ac J amryw o'r meddygon wedi syrthio yn ebyrth iddfly Y maecais Llywodraeth y wladhon obarth teimlad y Llywodraeth Rws- iaidd yn nghylch heddwch wedi ei dder- yii St. Petersbnrgh, ond nid oes ffim yn awduidodol wedi ei wybod eto ynnghylch y telalàn; ond credir y bj<ld Rwsia yn barod i gymeryd y pwnc i ystyriaeth ond cael cais difrifol j'rpwrpas hwnw. ,t, Y mae y Rwsiaid wedi colli er de- chren y rhyfel hyd at y 26iim cyr fisol y aifer o 80,485 o wyr.

I SEFYLLFA DYCIIRYNLLYD p…

GWEITHFAOL 4 MASNACHOL.

JAD PWYSIG YN = L.iStN MASNACHWR.

DAMWAIN ANtiEUOL AR Y ,.BHEILFFORDD.,>"

TLODI EIN CYMYDOGAETHAU.

^ YSPEILIAD PENFFORDD.

.HYN A'R LLALJ. YR WYTHNOS^

4'.. EISTEDDFOD DOWLAIS.

AT 'LOWYR Y WEST, 0 GAS-LLWCHWR…

PERFFORMIAD, 'JFIUJAH,' ABER..DAR.

, ,EISTEDDFOD YR ONLLWYN.

Family Notices

Advertising

PROFFESW4? PARRY YN -'DBOCTOR.

■ j ' ''' ' ,RHYBUDD.