Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HUGHES'S PATENT Dropsy Pills. Yn unioiigyrobol iachau y Dropsy yn ei boli ganghenau, megys Diffyg ar y Dafr, Gwynt yn y Cylla, Perfedd, &o., Poen yn y Cefn a'r Pao, Graiel, Chwydd jny Traed, Clnniau, arr Ymye- garoedd, Cariad y Galon, Diffyg Anadl, Asthm«> PenyBg&fnder, &o., Traed Oer, &o. Begistered Trade MMk-u Dropsy Pills.' Y awwr Felenau hyn wedi eu Registro ac yn Patent. Cospir pob dynwarediad. Gofaler cael einr JACOB HUGRBB ar stamp y Llywodraeth. Arwerth gam, koU Chemists y deymas am It. lio., 28. 9c., a 4s. 6.; gyda'rpoet Is. 2a., 2a. lie., a 4s. 9c. odMwvthy Patentee— Jacob Hughes, ApoihecairUs' Hall Llanelly. London Agents—Barclay & Sons, Satton, A Qft., Newbury, Sanger, Hovendon. Bristol- Fence & Co., Warren & Co. Liverpool- Svw8 A Sons, Raimes & Co. Cardiff-Kemfeki Manchester— Mather. Birmingham—Southall. HANES RHYFEDD. SIB,—Ychydig o wythnosau yn 01 y daeihum i'r 'gymydogaeth hon, pan y gwelaifi ddyn yn Rtxaliuog i weithio e?'B o mlynedd gan y Dropsy, Cbwydd ys y Oorf, y Gucra yn euro, Di5yg ar y Ehrfr •o ar yr Aaadl, «fco. Yr oedd wedi bod nnwsuth yn berehon ar aerm, ond gorfu iddo werthu y cwbl i dalu y dootoriaid, 80 yr oedd wedi bod gyda hell feddygwjr y gymydoffaethy pa rai a dystia .t 01 fod yn rhy beflf i wellhad. y cwbl, mi a adMMnSng am eicb Pills, sef "Hughes' Patent Dropsy Pills," a cbymerodd dri Wycshsid o hoaync, y rh#u a effeithiodd ■IQO i'x fath raddau nes ei allaogi i weithio bob dydd, ec yn teimlo ei hun y c hoHorg?yf, ac yn iiivc" ddiolch i ohw¡ am ei wellhad rhyfodd.— E. J, ROWLAlfDi (Bryniog),Llanfh• eii NationalSchool GWELLHAD HYNOD. STB,—Yr wyf wedi bod yn, cael fymlin ynfawr gan y "Dropsy Wynt" am 30 G flynyddau. Wedi clywsd am eich PilU bjaod, Hughes' Patent Dropsy Pillu," aty Gwynt, y Dwfi, &c., mi a'u cymel" sk hwyat; ac yroe li y rhyddhid a get. lit ar ol un blyohaid n>.o? hynod, fel nad fcOsJE fod ya adysfc&v fej-sbiol^tba fw daioni, a OHJAGAO^WN bawb yn gr;" rw cymmyd h-yat rhag y Gwynt yn y Oylla a'r Perfedd, Poen yn y Pen ao yt y Oefn, Oariad y Galoa, Ac. Yr ydjfcb t,' eich rhyddid i v, newd y defnydd v fvrioch a hwn.—JAKM JOHBB, Dew-streefc, Hiverfordwesfc. Gwinonedd heb ddim twyll yw'r Tyst- iblftethan aohod; os sngenrhsia, danfonsr 81i. personan nchod e prawf o'r gwir osteda. Y Yn awr yn barod, pris 6eh., MOSES A JOSUA, AT was&naeth Ysgolioa Sabbothol, Cyraanfa- oedd y Plant, Temlwyr Da, &&, &o., ar yr on oynllnn a Chwtata J. seph.' CtrMnr at yrawdwr, H. DAVIBS, A.C., Garth, Raabon, nen y eyboeddwr, D. JONES, Argraff- ydd, Rhos -medre, ltaabon. ^OBOe-f| CAMBRIAN A wl im w m =I =: 9' "w a 1 1-: 2 I-A lr-1 z- LOZ EN G,E' [REGISTBRED.] for SlBger^and Pablic Speaker^' r Thtu Loienges render the Voice ga rmd iELOOIOUS AND CLEAR AS A BELtv: & Public Speakas. J. GElditf E, M.R.P.S. HIRWAIN, SimBBatHSHIRE | Xo mhob llafur mae el w Ymdrech a drecba. Ail Eisteddfod Flynyddol Deri 9- BIDDED h-iBbys i hoii Gymru penbaj&dr y oyneiir Eiateldfod fawied^og, ar d4yc. d T.w Mai act d, 1878, pryd y £ wobrwyir yr ym ^eigwyt llwyddianus m;wn Oaniad >jth, J3 rd 1- onieieth, &c. PBIF DPASNAU. £ B c. 1,1 unrhyw Gor a ddatg-sno yn oreo If Mab Afradlon,' o'r Gerddoff* ..12 0 u A .£2 2s. i'r Arwdnydd, 2. I'r Cor, bob fod dan 3 mewn rhif II cldatgano yn orett Clyw, 0 ( Ddnw, f? llefain,'gan D. Jenkice, Tra- (JUte11 h •• •• 4 0 0 3. I'r Cor, beb fod dan 25 mown • rhil, oc na eaillcdd dro?! £1) o'r i laen, 0. (*datga;o yn oren my • odorions home' Y .v Amy gweddill o'r teBtynau, yn ngbytia threfn y di dd, gwel y program, yr hwn f) dd, yn barod yafuin, AC i'w x el addiwrth yr yegnfenf ddion am y pril ar e' Ol Llyw^dd y Pwvllgor: WAXTE* HOGG, isw. ?3-lywy'dd: WM." JBHEMTAH, BW, TrysoiyddiouI ivia. JQHN MORGINi Darrau HJieJ, a Mr. JOHN EVANS, Jenkin'tJ Row. Yaarifenydd Mygedol: MR JOHN JOHN, Oari Beard School Ya^rifenydd Gohebol: MR. JTK;? LEWI?, S, J it kin's Row, D^ri, Caerdrrtd V.S.-Bydd enwau y }^airnw.id yn y rhryn Hfeaf. 7' Siop Ddillad Rhad y Gweithwyr. 12, DUKE STREET, ABBBDAB. BYDD ROBERT JONES, DILLEDYDD, Yn gwerthu yn rbatach na neb yn y dref o hyn allan. DeuwcU a bernwoh droscch eieh buntin Ymae ganddo hefyd lot fawr o Hetim a Chap- fau holl. 1 newydd, ac vn eu gwerthu am y Cost Price. 5 ME. ABRAHAM N. JAMES, (Of the Royal Academy of Music, London), RESPECFULLY intimates that he PU recaives Papils for Pianoforte, Sir gin g, and Harmony at his own or Pupils' residenae. Terms and farther information on application. Address— 38, Bate Street, Abardare. BWRDD Y GOLYGYDD. Y Brawd Annibynol —Y mae yn ddrwg genym oriod gadael allan eich ysgrif ar Fwrdd Ysgol Llangiwe hyd ein nesaf. Yn mhlith y Iluaws sydd wedi eu derbyn, ac heb allu eu rhoddi i mewn yr wyth- nos hon, y mae Ymdeitbydd, Thomas, Casawr Ffolineb, Sylwedydd (ar Eryr Twreh a'i fasged), Cymdeithaswr, Rhagor i dd'od. Ap Owen (Clydach), Garibaldi, Llanc o'r lie, Helyntion Cwmtwrch, &c., &c. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Bob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar Rid ftmddiffn l'ariu ond Tariaa Cyfiawsd^.

[No title]

VA GAJFF LLOEGHR YR^FFT ?…

Sp'^GL YR YMOksTNYDD.

EISTEDDFOD LIBANUS, TRE-FORRIS.

.CWMBACH.

— TBECYNON.,' I-I,

PENYGROES, LLAJfDYBIE.

: ; --♦f ,- CASLLWCHWR..